Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Тест рішенняДрук

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 04 ” жовтня 2019 р.                                                                                                             № 499

м.Бережани


Про звернення депутатів Бережанської

районної ради до Президенту України,

Кабінету Міністрів України, Тернопільської

обласної ради щодо утворення, при проведенні

адміністративно-територіальної реформи,

Бережанського району та Бережанського

госпітального округу

    Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами, Бережанська районна рада

вирішила:

    1.  Прийняти звернення депутатів Бережанської районної ради, до Президента України, Кабінету Міністрів України, Тернопільської обласної ради щодо утворення, при проведенні адміністративно-територіальної реформи, Бережанського району та Бережанського госпітального округу (додається).

   2.  Дане рішення та звернення надіслати для розгляду та реагування Президенту України, Кабінету Міністрів України та Тернопільській обласній раді.

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами.

 

    Голова Бережанської

    районної ради                                                                                                                     Василь БІЛИК

 

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Бережанської районної ради, до Президента України, Кабінету Міністрів України, Тернопільської обласної ради щодо утворення, при проведенні адміністративно-територіальної реформи, Бережанського району та Бережанського госпітального округу

   Ми депутати Бережанської районної ради підтримуємо реформу місцевого самоврядування, що полягає в децентралізації влади. Процес реформування вимагає необхідність внесення змін до адміністративно-територіального устрою, у тому числі будуть укрупнені райони та межі їх змінені.

  В процесі виконання заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки, в Тернопільській області обговорювалося питання моделювання системи адміністративно-територіального устрою субрегіонального (районного) рівня. Одним з варіантів є поділ Тернопільської області на чотири райони: Бережанський, Кременецький, Тернопільський та Чортківський. Дана модель, на нашу думку, є оптимальною, оскільки враховує географічні особливості даних територій та історично складені адміністративні центри серед яких є і місто Бережани.

  Бережани мають древню історію, в тому числі і пов’язану з процесами реформування адміністративно-територіального устрою.

  Перша згадка про Бережани датується 1375 р.,. а у 1530 році Бережанам надано Магдебурзьке право.

 У 1780 році стають центром одного з адміністративних округів, і, навіть після ліквідації у 1864 р. округової форми державного устрою Бережани залишаються понадповітовим центром. З 1939 року по нинішній час Бережани районний центр.

  У 2015 році Бережани набули статусу міста обласного значення.

  Бережани внесені до списку історичних міст і селищ 1-ої категорії цінності України. З 2001 р. в місті діє Державний історико-архітектурний заповідник.

  У місті активно функціонують заклади обласного підпорядкування – Обласний комунальний музей Богдана Лепкого в м. Бережани, Комунальне некомерційне підприємство «Бережанський обласний дитячий гастро-ентерологічний санаторій» Тернопільської обласної ради, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України Бережанський агротехнічний інституті та агротехнічний коледж.

  На території міста Бережани дислокується дві військові частини А1461, А3200 тому місто має ще й важливе стратегічне значення в системі оборони держави.

  Слід зазначити, що в подальшому не буде виникати проблем і з адміністративними приміщеннями для працівників органів управління районом, оскільки саме на території міста Бережани розташована районна державна адміністрація та районна рада.

  Слід відзначити значний економічний потенціал Бережанського району. Зокрема, наявні природні ресурси сприятливі для розвитку будівельної галузі, розвитку туризму, рекреаційних зон.

 Виходячи з вищенаведеного, ми депутати Бережанської районної ради, просимо при реформуванні адміністративно-територіальної системи у Тернопільській області врахувати зазначені фактори та передбачити адміністративно-територіальну одиницю субрегіонального рівня – Бережанський район.

Прийнято на 53 сесії Бережанської

районної ради сьомого скликання

04 жовтня 2019 року м. Бережани

 
Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “ 04 ” жовтня 2019 р.                                                                                                                    № 498

м.Бережани


Про звернення депутатів Бережанської

районної ради до Президента України, Кабінету

Міністрів України, Верховної Ради України щодо

продовження до 2025 року мораторію на продаж

земель сільськогосподарського призначення

     Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів , Бережанська районна рада

вирішила :

    1. Прийняти звернення депутатів Бережанської районної ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо продовження до 2025 року мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення (додається).

     2. Дане рішення та звернення надіслати для розгляду та реагування Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів.

   Голова Бережанської

   районної ради                                                                                             Василь БІЛИК

 

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Бережанської районної ради до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо продовження до 2025 року мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення

   Уже 17 років питання зняття мораторію на продаж землі є каменем спотикання в українській політиці. Запровадження повноцінного ринку землі на сьогоднішній день є вимогою до України від міжнародних кредиторів. Однак, враховуючи бойові дії на сході України, при відкритті ринку землі є ризик втрати територій. Таким чином, наша країна в нинішніх умовах не готова до ринку землі ні в організаційному, ні у правовому, ні в економічному сенсі. 

   У зв'язку з цим виникають багато відкритих питань, від вирішення яких залежить доля сьогоднішніх землевласників. У першу чергу, сумнівними є спроможність і бажання державних органів влади забезпечити прозорість ринку землі, захист землевласників перед можливими шахрайськими і спекулятивними схемами. Наскільки високим є ризик масового скуповування земельних паїв і формування на цій основі не орендодавців, а монопольних власників-латифундистів на одному з останніх неприватизованих ресурсів країни? Чи вдасться забезпечити пріоритетність купівлі для дрібних землевласників на перших етапах після зняття мораторію? 

   Сьогодні відсутні ринкові механізми, які повинні допомогти у формуванні ціни на землю. Відсутній порядок реалізації програми пільгового кредитування національного українського сільськогосподарського товаровиробника, зокрема, і малих фермерських господарств, що ставить сільського господаря у неможливість конкуренції перед агрохолдингами та корпораціями, що мають можливість користуватися залученими іноземними інвестиціями.  

   Отже, земля може стати заручницею спекулятивних дій, внаслідок яких буде зірвано злагоджену роботу агропромислового комплексу, що може вплинути на продовольчу безпеку і призвести до дестабілізації ситуації в Україні. Нам належить зробити свій вибір між поспішним відкриттям ринку земель сільськогосподарського призначення і комплексною земельною реформою. 

  Згідно зі статтею 13 Конституції України земля та її надра в межах території України є об’єктами права власності Українського народу. Таким чином, це - виключно справа референдуму. 

 Враховуючи наведене, ми, депутати Тернопільської обласної ради, звертаємося до Вас з проханням недопущення швидкого відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні, вважаємо за доцільне продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення і просимо:

      1.     Продовжити до 1 січня 2025 року мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.

  2. Розпочати широке, публічне, суспільне обговорення щодо впровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.

   3. Винести питання щодо зняття мораторію на землі сільськогосподарського призначення на всеукраїнський референдум.

   4.  При напрацюванні нових законопроектів про ринок земель сільськогосподарського призначення врахувати наступні положення:

- відкриття ринку землі в Україні можливе лише після того, як кожен громадянин скористується передбаченим статтею 121 Земельного кодексу України правом на отримання земельної ділянки площею 2 гектари, виділеної внаслідок процесу розпаювання державних земель; 

- запуск державної програми пільгового кредитування, середніх, і малих, 

сільгосппідприємств та фермерських господарств для купівлі землі (мінімальний термін - 15 років); ' 

- відчуження земельної ділянки не є основою для дочасного припинення дії договору її оренди; 

- право на купівлю сільськогосподарських земель повинні мати виключно громадяни України, фермерські господарства, юридичні особи, що мають статус сільгоспвиробника останні три роки, засновниками яких є громадяни України; 

- заборону права купівлі сільськогосподарських земель іноземцями, особами без громадянства, а також юридичними особами, заснованими іноземцями;

- заборону права купівлі іноземцями та юридичними особами, заснованими іноземцями, часток у юридичних особах — власниках сільськогосподарської землі;

- відкриття ринку землі в Україні повинно наступити з моменту завершення наповнення Державного земельного кадастру, реєстру прав на нерухоме майно, інвентаризації земель запасу і резерву та виправлення в публічній кадастровій карті України раніше допущених помилок в геометричних даних по земельних ділянках.

    Від наших дій і рішень залежить майбутнє країни.

Прийнято на 53 сесії Бережанської

районної ради сьомого скликання

04 жовтня 2019 року м. Бережани

 
Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “ 04 ” жовтня 2019 р.                                                                                                                       № 497

м.Бережани


Про підтримку звернення депутатів

Тернопільської обласної ради до Президента

України, Кабінету Міністрів України, Верховної

Ради України щодо неприйняття нової редакції

Закону України про особливий статус Донбасу,

так званої «формули Штайнмаєра»


    Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши рішення Тернопільської обласної ради від 02 жовтня 2019 року №1450, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами, Бережанська районна рада

вирішила :

    1. Підтримати звернення депутатів Тернопільської обласної ради, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо неприйняття нової редакції Закону України про особливий статус Донбасу, так званої «формули Штайнмаєра» (додається).

     2. Дане рішення та звернення надіслати для розгляду та реагування Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами.

 

    Голова Бережанської

    районної ради                                                                                                             Василь БІЛИК

 

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України

Зеленського В.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України

щодо неприйняття нової редакції закону України про особливий

статус Донбасу, так званої «формули Штайнмаєра»

   Анонсований 1 жовтня 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським документ, що став підсумком засідання тристоронньої контактної групи у Мінську з реалізації так званої «формули Штайнмаєра», не без причин викликав обурення в українського народу та всіх, хто виступає проти здачі українських інтересів Росії.

    Ми, депутати Тернопільської обласної ради. заявляємо про те, що такі дії керівництва держави є початком капітуляції України в російсько-українській війні.

   Збройна агресія Російської Федерації розпочалася з неоголошених і прихованих вторгнень на територію України підрозділів збройних сил та інших силових відомств Російської Федерації, а також шляхом організації та підтримки терористичної діяльності, що призвело до створення окупаційних адміністрацій в окремих районах Донецької і Луганської областей, в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі.

   Незважаючи на те, що тимчасова окупація Російською Федерацією частини територій України не надає Російській Федерації жодних територіальних прав, а діяльність збройних формувань та окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях суперечить нормам міжнародного права, Російська Федерація як держава-окупант завжди прагнула легітимізувати створені нею в окремих районах Донецької і Луганської областей незаконні органи влади.

   Унаслідок реалізації так званої «формули Штайнмаєра» Україна отримає саме легітимізацію та тривале консервування терористичних окупаційних адміністрацій в окремих районах Донецької і Луганської областей через проведені вибори. Пізніше плануватиметься номінальне «повернення» вказаних територій до складу України.

   Враховуючи поведінку окупаційних військ та дії офіційного Кремля, немає жодних причин вважати, що відбудеться встановлення реального контролю над усією ділянкою українсько-російського кордону. У подальшому проведення наступних виборів до українського парламенту на цих територіях остаточно закріпить присутність представників терористичних окупаційних адміністрацій у владі на національному рівні.

    Усе вказане стане можливим опісля імплементації нового законодавства про особливий статус та внесення змін до Конституції України. У підсумку, разом з паралельним послабленням міжнародних санкцій щодо Російської Федерації, це означатиме перемогу Росії та поразку України.

   Введення в дію закону про особливий статус Донбасу - це однозначний сигнал усім антиукраїнським силам в інших областях, що зброєю можна домогтися для себе «особливого статусу» і диктувати Україні свою волю. Це однозначний сигнал світу, що про долю України треба говорити з Москвою, а не з Києвом. Це - прямий шлях до остаточної дезінтеграції України, це - продовження війни на покоління і покоління з метою знищення нашої держави.

  Ми, депутати Тернопільської обласної ради, рішуче заперечуємо спроби через реалізацію так званої «формули Штайнмаєра» розміняти перспективи Української державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії. Закликаємо органи місцевого самоврядування всієї України висловлювати свої протести проти початку капітуляції. Підтверджуємо готовність Тернопільської обласної ради та звертаємось до Асоціації міст України з пропозицією провести позачергові сесії місцевих рад на Майдані Незалежності або під стінами Верховної Ради України. Ми переконані, що місцеві ради інших регіонів України будуть солідарні з нами в позиції, викладеній у цій заяві.

Вимагаємо:

- від Президента України припинити практику прийняття доленосних для держави рішень без урахування думки суспільства та за його спиною;

- пропонуємо керівництву держави та провідним політичним силам організувати Національний круглий стіл для напрацювання спільної загальнодержавної стратегії на перемовинах щодо російської агресії на Сході України та долі тимчасово окупованих територій;

- закликаємо всі патріотичні сили, представлені у Верховній Раді України, заблокувати і не продовжувати дій щодо ухвалення нової редакції Закону України про особливий статус Донбасу та проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях в окремих районах Донецької і Луганської областей, а також у частині відведення військ від лінії розмежування;

- за жодних умов не допустити надання «особливого статусу» для окупованих територій ні за так званою «формулою Штайнмаєра», ні шляхом внесення змін до законодавства чи Конституції України;

- притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства усіх, хто зрадив Українську державу, працював на окупаційну адміністрацію, брав участь у бойових діях проти українських підрозділів та вчиняв інші злочини;

- проводити вибори до органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях лише після повної деокупації, завершення адміністративно-територіальної реформи та повної перепаспортизації всього населення, здійсненої шляхом перевірки кожної особи на наявність громадянства інших держав, співпрацю з окупаційним московським режимом, лояльність до України та відповідність статусу громадянина України;

- запровадити реальний, а не фейковий, воєнний стан у прифронтових територіях і повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій, яку слід тримати до повної деокупації цих територій:

- розірвати дипломатичні відносини, а також усі міжнародні договори з Російською Федерацією та не відновлювати їх до повної деокупації Московією всіх українських територій;

- домогтися реальних кроків на підтримку України від держав, які декларували безпеку та недоторканність кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї. Укласти двосторонні угоди зі США та Великою Британією про повномасштабну військову допомогу Україні, а також щодо надання летального озброєння і довгострокової військово-технічної допомоги;

- ініціювати скликання засідання Ради Безпеки ООН з метою виконання зобов’язань Будапештського меморандуму країнами - підписантами на противагу переговорам у Нормандському форматі:

- відновити повний контроль Україною над усією лінією українсько - російського державного кордону;

- протидіяти наданню автономії будь-яким регіонам України, змінам законів про референдум і вибори, будь-яким ініціативам, що загрожують суверенітету України;

- визнати добровольців на державному рівні;

- негайно оприлюднити повний текст документу, підписаного Л.Кучмою на зустрічі тристоронньої контактної групи;

- у випадку підписання угоди на умовах Російської Федерації вимагаємо відставки Міністра закордонних справ України В.Пристайка і офіційного представника від України у переговорах Л.Кучми та надання їх діям правової оцінки.

    Закликаємо українців не терпіти жодної капітуляції, якими б «формулами» її не прикривали, і протидіяти їй усіма доступними засобами.

               Слава нації! Ні капітуляції України!

               Слава Україні!

Прийнято на виїзній дванадцятій сесії

Тернопільської обласної ради

шостого скликання

02 жовтня 2019 року  м. Тернопіль

 
Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 04 ” вересня 2019 р.                                        № 496

м.Бережани

Про затвердження передавальних актів 

Літятинської філії Потуторського НВК  

«ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» Бережанської  

районної ради Саранчуківській сільській 

раді 

Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ст.43 , пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , на виконання рішення районної ради від 10.07.2019 року № 476 «Про ліквідацію Літятинської філії Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Бережанської районної ради, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

вирішила:

1. Затвердити передавальні акти Літятинської філії Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Бережанської районної ради Бережанській міській раді (додаються).

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації

Голова Бережанської

районної ради                                                           Василь БІЛИК 

 
Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 04 ” вересня 2019 р.                                       № 495

м.Бережани

Про надання грошової

допомоги

Розглянувши заяву ________Олександри Василівни, жительки с.Нараїв, Бережанського району щодо надання матеріальної  допомоги, у зв’язку з нанесенням матеріальних збитків під час сильного пориву вітру  (акт додається),  беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва, Бережанська районна рада

вирішила: 

1. Рекомендувати Бережанській районній державній адміністрації та Нараївській сільській раді вирішити питання надання допомоги   __________ Олександрі Василівні .

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питаньсоціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                              Василь БІЛИК 

 


Сторінка 1 з 179