Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.uaДрук

Додаток №  1

до рішення районної ради

від «04» вересня 2019 року

№ 491

Підприємство КНП "Бережанська ЦРЛ"
за ЄДРПОУ О2ООО435
Організаційно-правова форма комунальне підприємство

за КОПФГ 150
Територія Тернопільська обл., м.Бережани, вул.С.Бандери,21

за КОАТУУ 6110500000
Орган державного управління   Бережанська районна рада

за СПОДУ
Галузь


за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД 86.10
Одиниця виміру,тис. грн.
Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 431Місцезнаходження 47501 Тернопільська обл.,м.Бережани, вул.Степана Бандери,21


Телефон (03548)2-16-09Керівник Вридник Василь Романович 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

(тис. грн)                        

Найменування показника Код рядка Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
І ІІ ІІІ ІV
I. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100

847,0 211,7 211,8 211,7 211,8
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 110

27 778,1 2 137,3 7 711,4 8 360,9 9 568,5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: 120

65,1 - 65,1 - -
Інші надходження (розшифрувати) 121

65,1
65,1


122

-
123

-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130 -
28 668,7 2 363,9 7 943,6 8 559,2 9 802,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140

1 150,2 72,4 381,6 383,9 312,3
медикаменти та перев’язувальні матеріали 141

426,2 42,6 127,9 153,4 102,3
ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142

200,0 8,0 92,0 62,0 38,0
господарчі товари та інвентар 143

221,0 8,8 101,7 68,5 42,0
продукти харчування 144

303,0 13,0 60,0 100,0 130,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали 150

320,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160

3 070,6 243,6 487,7 445,5 1 893,8
Витрати на електроенергію 161

835,2 16,6 167,1 284,0 367,5
Витрати на водопостачання та водовідведення 162

103,1 11,3 30,9 30,9 30,0
Витрати на природній газ 163

1 725,2 138,0 258,8 120,8 1 207,6
Витрати на теплоенергію 164

369,5 73,9 18,5
277,1
Витрати на тверде паливо 165

37,6 3,8 12,4 9,8 11,6
Витрати на оплату праці 170

16 828,4 1 346,3 4 880,2 5 385,1 5 216,8
Відрахування на соціальні заходи 180

3 771,5 301,7 1 093,7 1 206,9 1 169,2
Витрати по виконанню цільових програм 190

65,1
65,1


Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 200

20,0 2,2 6,0 4,6 7,2
Амортизація 210

-
Інші витрати (розшифрувати) 220

101,0 38,4 20,2 20,2 22,2
Адміністративні витрати, у тому числі: 230 -
3 386,4 277,6 987,1 1 029,6 1 092,1
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231

4,0 0,2 1,8 1,2 0,8
витрати на страхові послуги 232

8,0 0,9 2,4 1,8 2,9
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233

14,0 1,5 4,2 3,2 5,1
витрати на службові відрядження 234

131,6 12,7 40,0 5,0 73,9
витрати на зв’язок та інтернет 235

90,0 9,9 27,0 20,7 32,4
витрати на оплату праці 236

2 514,6 201,2 729,2 804,7 779,5
відрахування на соціальні заходи 237

563,6 45,1 163,4 180,4 174,7
витрати на обслуговування оргтехніки 238

40,0 4,4 12,0 9,2 14,4
витрати на культурно-масові заходи 239

-
амортизація 250

-
юридичні та нотаріальні послуги 260

-
витрати на охорону праці та навчання працівників 270

5,6
2,6
3,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280

15,0 1,7 4,5 3,4 5,4
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290

53,0 13,2 13,3 13,2 13,3
дохід від операційної оренди активів 291

50,0 12,5 12,5 12,5 12,5
дохід від реалізації необоротних активів 292

3,0 0,7 0,8 0,7 0,8
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300

-
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 400

4 544,8 396,2 951,1 910,6 2 286,9
Витрати на оплату праці 410

19 343,0 1 547,5 5 609,4 6 189,8 5 996,3
Відрахування на соціальні заходи 420

4 335,1 346,8 1 257,1 1 387,3 1 343,9
Амортизація 430

300,0 75,0 75,0 75,0 75,0
Інші операційні витрати 440

425,2 71,7 118,9 68,1 166,5
Разом (сума рядків 400 - 440) 450

28 948,1 2 437 8 012 8 631 9 869
ІІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500

402,5 319,5 62,0 21,0 -
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501

402,5 319,5 62,0 21,0

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 -
432,5 319,5 62,0 51,0 -
капітальне будівництво 511

-
придбання (виготовлення) основних засобів 512

402,5 319,5 62,0 21,0

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513

30,0

30,0

придбання (створення) нематеріальних активів 514

-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515

-
капітальний ремонт 516

-
ІV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600 - - - - - - -
кредити 601

-
позики 602

-
депозити 603

-
Інші надходження (розшифрувати) 610

-
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч.: 620 -
- - - - -
кредити 621

-
позики 622

-
депозити 623

-
Інші витрати (розшифрувати) 630

-
Усього доходів 700 - - 29 145,7 2 681,7 8 063,6 8 606,8 9 793,6
Усього витрат 800 - - 29 145,7 2 681,7 8 063,6 8 606,8 9 793,6
Нерозподілені доходи 850IV. Додаткова інформація


на 1.01.19р. на 1.04.19р. на 1.07.19р. на 1.10.19р.
Штатна чисельність працівників 900


498,25 498,25 498,25 498,25
Первісна вартість основних засобів 910


13 563,8 13 563,8 13 563,8 13 563,8
Податкова заборгованість 920Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930 

Директор                                                                                                                    Василь Вридник


 
Друк

Додаток №  3

до рішення районної ради

від «04» вересня 2019 року

№ 488

 

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

 

(грн)                

Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
дотація на: субвенції усього дотація на: субвенції усього
загального фонду на: спеціального фонду на:
загального фонду на:
спеціального фонду на:
найменування трансферту* найменування трансферту**

Інші субвенції з місцевого бюджету
Інші субвенції з місцевого бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції Інші субвенції з місцевого бюджету (співфін. закупівлі телемедичного обладнання)
19100000000 Тернопільський обласний бюджет44000,00
44000,00
19203100000 Бережанський міський бюджет
70000,00


70000,00
19301522000 Слов'ятинський сільський бюджет
10000,00


10000,00
19301524000 Урманський сільський бюджет
31765,00


31765,00
19301508000 Куропатницький сільський бюджет
5260,00


5260,00
19301518000 Рекшинський сільський бюджет
5260,00


5260,00
19537000000 Саранчуківський сільський бюджет
20000,00


20000,00

УСЬОГО
142285,00


142285,00

44000,00
44000,00

 

 

                 В.о керуючого справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                                      Ольга ГИЧКА     

 
Друк

Додаток №  1

до рішення районної ради

від «04» вересня 2019 року

№ 492

 

СКЛАД

районної видавничої ради


ВИСОЦЬКИЙ 

Роман Костянтинович 

заступник голови районної ради, голова районної видавничої ради 

ЗІНЧУК 

Віктор Євгенович 

перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови районної видавничої ради 

ГЕТЬМАН 

Світлана Василівна 

головний спеціаліст організаційного відділу, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, секретар районної видавничої ради

Члени ради:

БИЧ

Василь Володимирович

методист районного методичного кабінету

                                                                                                                                                  

БУДАР

Тетяна Василівна

редактор газети «Бережанське віче» (за згодою)

БУЛА

Богдан Васильович

заступник директора Бережанської районної бібліотеки  

ВОЛИНЕЦЬ

Надія Іларіонівна

член Бережанського районного осередку Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім.Т.Г.Шевченка (за згодою)

ГОЛОВАЦЬКИЙ

Іван Васильович

начальник відділу з гуманітарних питань виконавчого апарату районної ради

МЕЛЬНИК

Ігор Михайлович

член Національної спілки журналістів України (за згодою)

СОКОЛОВСЬКА

Алла Іванівна

начальник відділу культури, національностей, релігії  і туризму районної державної адміністрації


 

              В.о керуючого справами виконавчого

              апарату районної ради                                                                                                                      Ольга ГИЧКА


ВИСОЦЬКИЙ

Роман Костянтинович

заступник голови районної ради, голова районної видавничої ради

ЗІНЧУК

Віктор Євгенович

перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови районної видавничої ради

ГЕТЬМАН

Світлана Василівна

головний спеціаліст організаційного відділу, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, секретар районної видавничої ради

Члени ради:

БИЧ

Василь Володимирович

методист районного методичного кабінету

БУДАР Тетяна Василівна

редактор газети «Бережанське віче» (за згодою)

БУЛА

Богдан Васильович

заступник директора Бережанської районної бібліотеки  

ВОЛИНЕЦЬ

Надія Іларіонівна

член Бережанського районного осередку Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім.Т.Г.Шевченка (за згодою)

ГОЛОВАЦЬКИЙ

Іван Васильович

начальник відділу з гуманітарних питань виконавчого апарату районної ради

МЕЛЬНИК

Ігор Михайлович

член Національної спілки журналістів України (за згодою)

СОКОЛОВСЬКА

Алла Іванівна

начальник відділу культури, національностей, релігії  і туризму районної державної адміністрації

 
Друк

Додаток №  2

до рішення районної ради

від «04» вересня 2019 року

№ 488

 

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році 

(грн)           

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна вартість об'єкта, гривень

Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень

Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1000000Відділ культури, націо-нальностей, релігії і туризму Бережанської РДА (головний розпорядник)
-183950,00


1010000Відділ культури, націо-нальностей, релігії і туризму Бережанської РДА (відповідальний виконавець)
-183950,00


1017363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Енергоефективний проект розвитку: капітальний ремонт сільського клубу по вул. Бережанська, 1а в с. Вільховець Бережанського району (заміна покриття даху з утепленням горищного перекриття та фасаду, заміна вікон)-183950,00


1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція районного будинку культури по вул. Міцкевича, 4 у м. Бережани Тернопільської обл.-183950,00

УСЬОГО
-183950,00


 

                 В.о керуючого справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                                      Ольга ГИЧКА      

 
 
Друк

Додаток №  1

до рішення районної ради

від «04» вересня 2019 року

№ 488

 

Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

(грн)        

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

0600000Відділ освіти РДА (головний розпорядник)78000,0

78000,0

-

-

0610000Відділ освіти РДА (відповідальний виконавець)78000,0

78000,0

-

-

0615051

5051

0810

Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Бережанському районі на 2019-2022 роки

Рішення Бережанської районної ради від  31.07.2019р. № 481

78000,0

78000,0

-

-

1000000Відділ культури, національностей, релігії і туризму РДА (головний розпорядник)10000,0

10000,01010000Відділ культури, національностей, релігії і туризму РДА (відповідальний виконавець)10000,0

10000,01014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма розвитку туризму в Бережанському районі на 2016-2020 роки

Рішення Бережанської районної ради від  30.03.2016р. № 77

10000,0

10000,0


УСЬОГО88000,0

88000,0

-

-

 

                 В.о керуючого справами виконавчого

                 апарату районної ради                                                                                                                      Ольга ГИЧКА

 


Сторінка 1 з 35