Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.uaДрук

П О Л О Ж Е Н Н Я

про колегію Бережанської районної ради

1. Колегія районної ради є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

2. Колегія утворюється рішенням районноїрадиі у своїй діяльності підзвітна раді.

До складу колегії входять за посадами: голова ради, заступник голови, голови постійних комісій районної ради. До складу колегії можуть бути включені уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

3. Засідання колегії ради скликаються головою в міру необхідності і є повноважними, якщо в них бере участь більше половини її фактичного складу. Засідання колегії є, як правило, відкритим. Їх веде голова ради або його заступник. На засідання колегії запрошуються при потребі голова райдержадміністрації та його заступники.

4. На засіданнях колегії районної ради можуть розглядатися питання:

4.1.   Подання пропозицій по формуванню порядку денного сесії ради.

4.2.   Забезпечення підготовки пленарних засідань сесій, документів і матеріалів, які виносяться на їх розгляд.

4.3.   Організації виконання рішень і доручень /протокольних рішень/ ради, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень по запитах депутатів, зверненнях громадян, наказах виборців.

4.4.   Координація дій постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради, здійсненні контролю за виконанням рішень ради.

4.5.   Підготовки пропозицій щодо кандидатур на голів постійних комісій, інших осіб, яких обирає або затверджує рада.

4.6.   Попереднього розгляду подань районної державної адміністрації стосовно проектів програм соціально-економічного, та культурного розвитку району, районного бюджету, регулювання земельних відносин, комунальної власності, приватизації, інших документів.

4.7.   Внесення пропозицій щодо необхідності змін і уточнень намічених програм, планів і заходів з подальшим затвердженням на сесіях районної ради.

4.8.   Аналізу стану справ у питаннях, віднесених законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій.

4.9.   Надання методично-консультативної допомоги міській та сільським радам, іншим органам самоврядування у здійсненні ними своїх повноважень.

4.10. Інші питання діяльності районної ради.    

5.     Колегія районної ради приймає рішення, які мають дорадчий характер.

Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосували більше половини фактичного складу колегії і підписується головуючим на їх засіданні. При рівності голосів вирішальне слово – за головою ради. Рішення, висновки і пропозиції колегії враховуються головою ради, постійними комісіями районної ради.