Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.uaДрук

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ   РАЙОННОЇ   РАДИ

 

від   “11березня 2016 р.                                                              № 28

м. Бережани

 

Про забезпечення виконання

Закону України «Про доступ

до публічної інформації»

 

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Визначити загальний відділ виконавчого апарату районної ради (Громосяк Н.М.) відповідальним за реєстрацію у встановленому порядку і облік, консультацій оформлення запитів на інформацію та за надання інформації на запити.

2. Доручити  керуючому справами виконавчого апарату районної ради Зінчуку В.Є. аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію.

3.Затвердити:

3.1. Рекомендовану форму запиту на інформацію для запитувачів інформації  та інструкцію щодо подання та розгляду запиту на інформацію (згідно з додатками 1, 2); 

4.Начальнику відділу з гуманітарних питань Головацькому І.В. забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення на веб-сайті районної ради інформації про діяльність Бережанської районної ради, передбаченої статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5. Визначити місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також місце, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки – кабінет 32 (м.Бережани, вул.Шевченка, 15).

6. Головному бухгалтеру районної ради Катериняк Г.Л. при формуванні кошторису видатків на рік враховувати витрати пов’язані із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації».

7. Встановити граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року №740.

8. Завідувачу юридичним сектором виконавчого апарату районної ради Семенів Г.Ф. організувати проведення навчання працівників виконавчого апарату з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

9. Начальнику загального відділу виконавчого апарату районної ради ознайомити з даним розпорядженням всіх працівників виконавчого апарату районної ради під розпис.

10. З метою виконання даного розпорядження з питань дотримання Закону України «Про доступ до публічної інформації» заступнику керуючого справами виконавчого апарату районної ради  Соломку В.Ф. внести відповідні доповнення до положень про відділи та сектор виконавчого апарату районної ради і посадових інструкцій відповідальних працівників

11. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Висоцького Р.К..

 

 

Голова районної ради                                                                         В.Ф.Білик

 

 

                                                                                                                Додаток  № 1

                                                                                              до розпорядження голови

                                                       районної ради

                      від «11»березня 2016р. № 28

 

           Голові районної ради

                                             Білику В.Ф.

______________________________

                                                      (ПІБ або найменування запитувача)

                                                        ______________________________

                                         (поштова адреса або адреса електронної пошти)

                                                           ___________________

                                                               (номер телефону)

 

Запит на інформацію

 

     Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені (повідомити мене) _____________________________________________________________

     (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

_________________________________________________________________

 Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

 Поштою    

/Вказати поштову адресу/

 Факсом     

/Вказати номер факсу/

 Електронною поштою

/Вказати E-mail/

 В усній формі     

/Вказати номер телефону/

 «______»_________ 201_ року              _______________________                                                                              (підпис запитувача)

Зареєстровано ________________________________________

 

Керуючий справами                                                           Зінчук В.Є.

виконавчого апарату                                                

                                       Додаток № 2

                                                              до розпорядження голови

                                          районної ради

                                        від « 11 » березня 2016р. № 28

                                                  

Інструкція

щодо процедури подання та

розгляд запиту на інформацію

 

1. Запитувачі інформації (далі – Запитувачі) мають право звернутися до Бережанської районної ради (далі – районної ради) із запитом на інформацію (далі – запит) в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

2. Непідписні, незасвідчені, пошкоджені або надіслані не за адресою запити повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

3. Не приймаються до розгляду запити без ідентифікації автора такого запиту.

4.Запит подається на ім’я голови районної ради в довільній формі або шляхом заповнення встановленої районною радою форми.

5. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім'я та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

6. Усі запити на інформацію, що надходять на адресу районної ради, приймаються та реєструються головним спеціалістом загального відділу виконавчого апарату районної ради.

7.Районна рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

8. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

9. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.        

 

 

 Керуючий справами                                                                          Зінчук В.Є.

виконавчого апарату