Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

.

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПРОГРАМА

стимулювання громадян, направлених Бережанським об’єднаним міським військовим комісаріатом, для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України

 у 2017 році  

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Бережанська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

закони України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України»

3.

Розробник Програми

відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

5.

Відповідальний виконавець Програми

Бережанська районна державна адміністрація

6.

Учасники Програми

відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

7.

Термін реалізації Програми

2017 рік

7.1.

Етапи виконання Програми

відповідно до етапів відбору на військову службу з контрактом

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

всього, у тому числі:

400,0 тисяч гривень

9.1.

коштів районного бюджету

400,0 тисяч гривень

9.2.

коштів інших джерел

-

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Своєчасне та якісне виконання визначених для Бережанського району планових завдань з відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Збройні Сили України.

 

3. Визначення мети Програми 

Метою даної Програми є матеріальне заохочення громадян, які відібрані Бережанським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України у 2017 році.

Завданням Програми є популяризація військової служби за контрактом у Збройних Силах України на території району.

 

4 Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Виконання Програми досягається шляхом виплати одноразової грошової допомоги у сумі 10,0 тис. гривень кожному громадянину, який направлений Бережанським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України, та заключили контракт.

Програма розрахована на 2017 рік та стосується громадян, які відібрані та направлені для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України протягом 2017 року з розрахунку виконання планового завдання для району, яке доводиться щоквартально Тернопільською обласною державною адміністрацією.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених у відповідних бюджетах органів місцевого самоврядування, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.)

у 2017 році:

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Районний бюджет

400

100

100

100

100

Інші джерела

-

-

 

-

-

Всього

400

100

100

100

100

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники:

-       матеріальне стимулювання відібраних кандидатів на військову службу за контрактом у Збройні Сили України шляхом виплати одноразової матеріальної допомоги у розмірі 10,0 тис.гривень;

-       створення позитивної динаміки росту кількості подачі заяв кандидатами для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України.

 

-       7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на військового комісара Бережанського ОМВК та відділ взаємодії з право-охоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації. Розпорядником коштів є Бережанська районна державна адміністрація. Виплату коштів відібраним кандидатам на військову службу за контрактом у 2017 році відповідно до наданих Бережанським ОМВК завірених списків та звіт за використанням коштів здійснює відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Бережанської районної державної адміністрації.


6. Напрями діяльності та заходи Програми стимулювання громадян, направлених Бережанським об’єднаним міським військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 2017 році

  

з/п

Перелік

заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовані обсяги фінансуван-ня, тис.грн.

Очікуваний результат

1.

Виплата одноразової грошової допомоги громадянам, відібраним та направленим Бережанським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України в 2017 році

2017 рік

Бережанська районна державна адміністрація, Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

районний бюджет

400,0

виконання доведених планових завдань для району з відбору кандидатів на військову службу за контрактом в Збройні Сили України

Загальний обсяг

 

400,0

 

 

 
Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього     підприємництва на 2017-2018 роки

 

                                 Паспорт Програми

1

Ініціатор розробки Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення   Програми

закони України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” та “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, доручення голови обласної державної адміністрації від 31 жовтня 2016 року №90 “Про розроблення проекту обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 – 2018 роки”,

голови районної державної адміністрації від                 02 листопада 2016 року №84 “Про розроблення проекту районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 – 2018 роки”

3

Розробник Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

4

Співрозробник Програми

управління соціального захисту населення, відділи культури, національностей, релігій і туризму, агропромислового розвитку, з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”, Бережанське об’єднання управління Пенсійного фонду України Тернопільської області, Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної  служби   у Тернопільській  області, Бережанське районне споживче товариство

5

Відповідальний виконавець Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

6

Учасники Програми

управління соціального захисту населення, відділи культури, національностей, релігій і туризму, агропромислового розвитку, з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”, Бережанське об’єднання управління Пенсійного фонду України Тернопільської області, Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної  служби   у Тернопільській  області, Бережанське районне споживче товариство

7

Термін реалізації Програми

2017-2018 роки

 

7.1

Етапи виконання Програми   (для довгострокових програм)

                           -

8

Перелік   бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм):

- районний бюджет;

- кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ;

- позабюджетні кошти

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, (тис.грн.)

у тому числі:

              

348,0 тис.грн.

9.1

кошти державного бюджету

 

9.2

кошти районного бюджету

248,0 тис.грн.

9.3.

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

в межах кошторисних призначень

9.4.

кошти інших джерел

100,0 тис.грн.

 

Вступ

Розвиток малого і середнього підприємництва займає важливе місце в соціально-економічному розвитку району та визначається як один із пріоритетних напрямків стратегічного розвитку території.

З метою реалізації на місцевому рівні державної політики розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва, створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого і середнього бізнесу розроблена Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Бережанському районі на 2017 – 2018 роки (далі – Програма). Програма є одним з важливих інструментів реалізації на районному рівні державної політики підтримки малого і середнього підприємництва, активізації політики зайнятості населення та інвестиційно – інноваційної стратегії держави і направлена на створення умов для сталого розвитку підприємництва в Бережанському районі та удосконалення ринкових відносин.

В основу Програми покладені положення законів України: “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності. Методологічною основою розроблення Програми є Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджені наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18 вересня 2012 року № 44. Також, Програма відповідає пріоритетним напрямам Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 22 вересня 2016 року № 318 та Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 04 січня 2016 року № 28.

Головною метою Програми є створення умов для сталого розвитку малого і середнього підприємництва, результатом якого буде зростання зайнятості та збільшення добробуту населення.

Програма ґрунтується на аналізі основних показників соціально-економічного розвитку району за попередні роки, зокрема, сфери розвитку підприємництва, визначення основних зовнішніх та внутрішніх чинників, які стримують розвиток малого і середнього підприємництва і визначає основні цілі та пріоритети щодо підтримки малого і середнього підприємництва в районі, а також заходи щодо їх досягнення.

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого і середнього підприємництва, з урахуванням аналізу результатів виконання аналогічної Програми попереднього періоду. Виконання цієї Програми є послідовним продовженням роботи районної державної адміністрації, громадськості, науковців району щодо створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва відповідно до загальнодержавних пріоритетів. 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА 

районної програми підтримки малого і середнього підприємництва 

на 2017-2018 роки

1

Загальна характеристика району:

 

Площа території (тис. км. кв.)   –

Кількість населення (тис. чол.)   –  

61,3

21,261

 

Специфіка – промисловість, сільське господарство, торгівельне та побутове обслуговування, туристична інфраструктура району

 

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%)

4%

 

Перелік територій, які відносяться до зон  

1) інвестиційної привабливості – с.Підвисоке, с.Саранчуки, с.Потутори, с. Жовнівка, с. Рогачин, с.Куряни

 

2) територій пріоритетного розвитку– с. Лапшин, с.Шибалин, с.Літятин, с. Урмань,       с.Куряни, с.Саранчуки, с. Тростянець, с. Вільхівець,

2

Дата затвердження Програми

рішення №194_ п'ятнадцятої сесії сьомого скликання   від  23.02. 2017 року  Бережанської   районної ради

розпорядження голови райдержадміністрації від

3

Головний замовник Програми:

Бережанська районна державна адміністрація

 

Головний розробник Програми:

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

Співрозробники:

структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, Бережанський районний центр зайнятості, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”, Бережанське об’єднання управління Пенсійного фонду України Тернопільської області, Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної служби  у Тернопільській області, відділ статистики в Бережанському районі, Бережанське районне споживче товариство

 

Мета Програми:

створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку району, забезпечення активізації підприємницької діяльності, запровадження механізму співпраці, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення.

5

Перелік пріоритетних завдань Програми:

- підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики;

- удосконалення механізмів фінансової підтримки малого і середнього підприємництва;

- забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів підприємництва;

- розширення інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

- подальший розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва;

- створення сприятливих умов для розвитку інноваційно-інвестиційної та зовнішньо-економічної діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- сприяння підвищенню іміджу підприємця;

- підвищення якості освітніх послуг для суб’єктів підприємництва та населення, забезпечення підготовки, підвищення кваліфікації кадрів для малого і середнього підприємництва;

- розширення й підтримка діяльності мережі інфраструктури підтримки підприємництва;

- підтримка вітчизняного товаровиробника, забезпечення якості, конкурентноздатності товарів і послуг, що виробляються суб’єктами малого та середнього підприємництва;

- стимулювання розвиткові фермерської ініціативи;

- збільшення надходження до Державного та місцевого бюджетів;

- формування сприятливих умов для започаткування та ефективного і сталого розвитку  підприємницької діяльності на основі реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- сприяння здійснення зовнішньо-економічної діяльності підприємствами району

6

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані показники

(прогноз)

 

Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва / кількість діючих суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. чол. населення (од.)

39/17

42/18

 

Кількість діючих суб’єктів середнього підприємництва / кількість діючих суб’єктів середнього підприємництва на 10 тис. чол. населення (од.)

1/0,5

2/1,0

 

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами малого підприємництва (товарів, послуг) без ПДВ, тис.грн.

68766,4

80000,0

 

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами середнього підприємництва (товарів, послуг) без ПДВ, тис.грн.

 

39050,0

 

47000,0

 

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами малого підприємництва (товарів, послуг) у розрахунку на одну особу, тис.грн

 

3,0

 

3,5

 

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами середнього підприємництва у розрахунку на одну особу , тис.грн.

 

1,7

 

2,0

 

Чисельність працюючих у суб’єктів малого підприємництва (осіб)

265

286

 

Чисельність працюючих у суб’єктів середнього підприємництва (осіб)

489

502

 

Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

1018

1038

 

Питома вага суб’єктів малого та середнього підприємництва у загальному випуску продукції регіону (%)

 

85

 

90

 

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП (од.)

бізнес-центри

бізнес-інкубатори

технопарки

лізингові центри

фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування

фонди підтримки підприємництва

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

біржі

інформаційно-консультативні установи

страхові компанії

аудиторські фірми

0

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

30

35

 

Кількість створених робочих місць (од.)

186

220

7

Терміни і етапи реалізації Програми                   2017-2018 роки

8

Перелік цільових проектів і підпрограм.

Цільові програми:

Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки;

Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року;

Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2017 рік;

Програма зайнятості населення Бережанського району на період до 2017 року.

Підпрограми:

1) підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності;

2) підпрограма з розвитку сільського зеленого туризму.

Виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, Бережанський районний центр зайнятості, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”, Бережанське об’єднання управління Пенсійного фонду України Тернопільської області, Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної служби  у Тернопільській області, відділ статистики в Бережанському районі,   Бережанське районне споживче товариство

9

Джерела фінансування Програми

                Джерела фінансування

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми, тис.грн.

Роки

Усього витрат

2017

2018

Районний бюджет

124

124

248

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

*

*

*

Позабюджетні кошти

100

*

100

Кошти підприємств, організацій, громадських формувань підприємців

*

*

*

Всього

224

124

348

           * кошти в межах кошторисних витрат

10

Система організації контролю за виконанням Програми:

Контроль за виконанням заходів Програми здійс­нює Бережанська районна державна адміністрація

2 Стан та аналіз малого і середнього підприємництва в Бережанському районі у 2015-2016 роках 

2.1. Аналіз розвитку малого та середнього підприємництва в      Бережанському районі

В районі проводиться всебічна підтримка малого та середнього підприємництва, яка здійснюється шляхом надання інформаційно-консультаційних послуг, формування інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення кваліфікації кадрів для підприємництва, створення умов для покращення рівня зайнятості населення, формування фінансової самодостатності місцевих бюджетів. 

Малий і середній бізнес гнучко і своєчасно реагує на зміну потреб у сфері попиту і пропозиції.

Протягом останніх років мале та середнє підприємництво набуває все більшого соціального та економічного значення, його розвиток сприяє формуванню ринкової структури економіки, конкурентного середовища, оперативному насиченню ринку товарами та послугами, забезпеченню зайнятості значної частини населення за рахунок створення нових робочих місць, стійкому надходженню коштів до бюджетів усіх рівнів.

За даними статистичного спостереження, на початок 2016 року в районі (без міста Бережани) діяло 40 підприємств малого і середнього бізнесу, з них   1 - середнє підприємство та 39 – малих.

Чисельність працюючих на малих підприємствах по Бережанському районі за 2015 рік становила 265 осіб. Чисельність працюючих на середніх підприємствах по Бережанському районі становила 489 осіб.

За 2015 рік обсяг реалізованої продукції суб’єктами малого підприємництва (товарів, послуг) становив 68766,4 тис.грн. Обсяг реалізованої продукції суб’єктами середнього підприємництва (товарів, послуг) становив 39050,0 тис.грн.

В Бережанському районі протягом 2015 року питома вага малого і середнього підприємництва від загальної кількості підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності становила 100 % .

Протягом січня – грудня 2015 року реєстраційною службою Бережанського районного управління юстиції Тернопільської області зареєстровано 129 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, знято з реєстрації 259. Зареєстровано суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб 10, знято з реєстрації 12 осіб.

Протягом січня - грудня 2016 року сектором з питань державної реєстрації районної державної адміністрації зареєстровано 124 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, знято з реєстрації 162. Зареєстровано суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб 26, з них, що займаються підприємницькою діяльністю -12, знято з реєстрації 10, з них - 5, що займалися підприємницькою діяльністю.

Очікується зменшення кількості фізичних осіб-підприємців. Причиною цього є те, що у податковому законодавстві для фізичних осіб-підприємців спрощено процедуру закриття підприємницької діяльності. Також, зменшенню кількості фізичних осіб – підприємців та закриттю цього виду підприємницької діяльності сприяє складна економічна та цінова ситуація в країні, обмеженість фінансово-кредитних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності тощо.

Кількість діючих малих підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення у 2015 році становила 17 одиниць, кількість діючих середніх підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення у 2015 році становила 0,5 одиниць.

Аналіз діяльності малих підприємств дозволяє простежити певні тенденції щодо галузевої структури даних суб’єктів. Переважна більшість суб’єктів малого бізнесу працює у сфері торгівлі і послуг, а також в промисловому та сільськогосподарському виробництві.

Кількість створених нових робочих місць в малому та середньому підприємництві за 2016 року становить 208. Кількість створених нових робочих місць в малому та середньому підприємництві за 2015 рік становила 200 одиниць.

Частка надходжень від суб’єктів малого та середнього підприємництва (разом з фізичними особами) до бюджетів всіх рівнів становить 60%.

Сума надходжень від діяльності суб'єктів малого підприємництва (в т.ч. фізичні особи) за 2015 рік складала 15948,86 тис.грн., сума надходжень від діяльності суб'єктів малого підприємництва (в т.ч. фізичні особи)  за 2016 рік склала 24916,38 тис.грн.

 

2.2. Розвиток фермерських господарств

У Бережанському районі діє 18 сільськогосподарських підприємств, які використовують земельні угіддя на площі 1768 га.

У 2016 році темпи росту обсягів валової продукції сільськогосподарського виробництва району порівняно з відповідним періодом 2015 року складають 101,2 %. Позитивні тенденції свідчать про якісні зміни у підходах до організації ведення сільськогосподарського виробництва, максимальне врахування специфіки клімату та особливостей ґрунтів кожного населеного пункту, активніше впровадження передових наукових розробок на практиці. Виробництво продукції рослинництва зросло на 103,0 відсотки.

Позитивні тенденції свідчать про якісні зміни у підходах до організації ведення сільськогосподарського виробництва, який максимально враховує специфіку клімату та особливості ґрунтів кожного району, активніше впроваджуються передові наукові розробки на практиці, поступово удосконалюється структура посівних площ.

У збільшення виробництва зерна, зокрема зернових та зернобобових культур, найбільш важливими чинниками є рівень забезпеченості посівів добривами, високопродуктивним сортовим насінням, дотримання структури посівних площ, а також наявні технічні можливості для проведення в оптимальні терміни всіх технологічних операцій з вирощування і збирання.

Так у 2016 році сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 47,7 тис. тонн зернових та зернобобових культур, що більше до минулого року на 15,6 тис. тонн (149,5%) . Із загальної кількості зернових та зернобобових культур вироблено 26,5 тис. тонн пшениці (збільшення до минулого року на 10,1 тис. тонн (169,8 %)) та 6,9 тис.тонн ячменю – збільшення до минулого року на 3,6 тис. тонн (210% ).

Більшість сільгосптоваровиробників району на належному організаційному рівні провели комплекс осінньо-польових робіт. Під урожай 2017 року посіяно 4238 га озимих зернових культур в тому числі: озимої пшениці – 3106 га, озимого ячменю – 1088 га, озимого жита – 44,0 га та 1635 га озимого ріпаку.

Перспективою розвитку тваринницької галузі є нарощування поголів’я ВРХ та свиней. Для цих цілей в ТОВ «Вербів»  реконструйовано приміщення для утримання 800 голів свиней. В ТОВ „Жива Земля Потутори” проведено реконструкцію молокоблоку, де встановлено збірний молокопровід, який обладнаний пульсаторами попарного доїння, що забезпечує стерильність і не допускає забруднення  молока. Загалом там розміщено 46 дійних корів.

В рамках реалізації третьої фази спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних націй “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”, 02 липня 2015 року реєстраційною службою Бережанського районного управління юстиції Тернопільської області зареєстровано сільськогосподарський обслуговуючий кооператив “Кринички”, громади села Котів Бережанського району. Забезпечено впровадження мікропроекту «Економічний розвиток СОК «Кринички» шляхом придбання СГ техніки, обладнання для виготовлення паливних брикетів та переробки воску».

Також, 06 квітня 2016 року зареєстровано загально-районний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив “Бережанський край”. Основний вид діяльності – ягідництво. Кількість членів СОК “Бережанський край” – 144 домогосподарства. Площа – 9,8 га. Кількість посаджених саджанців у I півріччі 2016 року –100000 шт. Очікуваний щорічний валовий збір -120-160 тонн. Потенціал до розширення діяльності до 320-400 тонн. СОК “Кринички” – асоційований член.

Також, в рамках соціальних ініціатив агрохолдингу “Мрія”, утворено молочний кооператив “Годувальниця” в селі Біще Бережанського району та прилеглих селах, основним видом діяльності якого буде збір молока з можливістю подальшого його перероблення та молокоприймальний пункт в селі Куряни.

2.3. Споживчий ринок району

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі у 2016 року становив 178,1 млн.грн. (за розрахунковими даними), що становить 101,8 % до відповідного періоду минулого року та становить 360,2 грн. на одну особу.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі за 2015 рік (в т.ч. місто Бережани) склав 172633,1 тис.грн., що становить 96,6 % до відповідного періоду минулого року та становив 472,3 на одну особу.

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту до відповідного періоду 2015 року становив 104,1%.

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва складає 64,9%, з них: продовольчих товарів – 96,0%, непродовольчих товарів – 52,4%.

Одним із пріоритетних напрямків роботи районної державної адміністрації є розвиток торгівельного та побутового обслуговування сільського населення.

У 2015 році в сільській місцевості відкрито 2 непродовольчих магазини, у 2016 році відкрито 3 непродовольчих магазини.

Вживаються заходи щодо забезпечення споживчого ринку продовольчими товарами місцевих виробників. Споживчий ринок району забезпечений такою продукцією місцевих виробників: макаронні вироби, олія, оцет ТОВ СП «Продсервіс», консервна продукція заводу ПП «Агроспецгосп» та                        ТОВ «Крона», хлібобулочні вироби місцевих хлібопекарних підприємств:              ПП “Флюк”, ПП “Андріїв Р.Т.”, ВАТ “Бережанський хлібозавод”.

     Бережанське районне споживче товариство налічує 28 магазинів та підприємств ресторанного господарства; 96 % торговельної мережі – у сільській місцевості. З метою належного використання пустуючих приміщень споживчої кооперації у приміщенні універмагу, яке передано в оренду, підприємцями на другому і третьому поверхах здійснюється торгівля товарами промислової групи, на першому поверсі працює супермаркет “Колібріс”.

Бережанським районним споживчим товариством протягом 2015 - 2016 років надано в оренду торгових підприємств площею 3216 кв.м., 4 підприємства громадського харчування 204 пос.м. та виробничих підприємств площею 400 кв.м. Всі надані підприємства в оренду використовуються по призначенню. У 2017 році планується продаж магазину в с. Краснопуща.

В районі працює 269 підприємств торгівлі, 30 закладів ресторанного господарства.

В районі (в тому числі місті Бережани) надаються  такі види побутових послуг, як перукарські, ремонт взуття і виробів із шкіри, ремонт складно-побутової техніки, ремонт радіоапаратури, ремонт швейних виробів, індивідуальне пошиття, ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, ремонт та будівництво житла, фотопослуги, ритуальні послуги, ремонт годинників, ремонт та виготовлення меблів, ремонт ювелірних виробів, виготовлення теслярських та столярних виробів та надаються послуги лазень та саун. Дані види послуг  надають 73 суб’єкти підприємницької діяльності.

На території сільських рад надаються лише такі види побутових послуг як перукарські, ритуальні послуги, виготовлення теслярських та столярних виробів. Дані види послуг  надають 10 суб’єктів підприємницької діяльності.

Районним центром зайнятості постійно проводяться семінари щодо залучення безробітних громадян до підприємницької діяльності, зокрема, у сфері побуту.

4 березня 2015 року, в торговельно-розважальному центрі «Подоляни» відбувся ХІІІ обласний конкурс з перукарського мистецтва «Чарівна зачіска - 2015», з метою підвищення професійної майстерності майстрів перукарської справи та підготовки команди перукарів області до участі у ХVІІ Всеукраїнському чемпіонаті з перукарського мистецтва «Чарівна зачіска - 2015». Бережанський район на конкурсі представляла Гришаєва І. Р. (перукарня «Ірен».)

Відділом культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації 15 березня 2016 року організовано робочу зустріч представників департаменту розвитку інфраструктури, транспорту та туризму облдерж-адміністрації з керівництвом району та представниками туристичного бізнесу та інфраструктури з питань співпраці та об’єднання зусиль для створення місцевого туристичного продукту і його популяризації. 6 червня 2016 року забезпечено інформаційний супровід за маршрутом Тернопіль – Бережани – Жуків – Баранівка для учасників проекту «Підтримка підприємницьких ініціатив сільських мешканців у сфері зеленого туризму».

2.4. Стан ринку праці та зайнятості населення

Роль малого та середнього підприємництва у підвищенні рівня зайнятості працездатного населення з кожним роком зростає.

Важливою умовою успішного розвитку підприємництва є професійна підготовка кадрів для сфери підприємництва. Одним з напрямів, який має на меті покращення бізнес середовища, є робота щодо створення в районі Центру підтримки підприємництва. У Тернопільській області розроблено концепцію створення таких центрів в рамках Програми польської допомоги з розвитку –2016 “Підвищення інвестиційної привабливості України та конкуренто-спроможності регіонів”, в якій Тернопільська область є пілотною, зокрема,в Кременецькому, Чортківському, Бережанському районах.

Незважаючи на позитивні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу, його потенційні можливості щодо створення нових робочих місць та вирішення проблем безробіття використовуються не в повній мірі.

За 2015 рік районною службою зайнятості зареєстровано1185 безробітних, що на 313 чол. менше, ніж за аналогічний період минулого року (1498чол.) Всього за цей період послугами скористалися 2035 безробітних.

Станом на 1 січня 2016 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 642 безробітних, що на 208 чол. менше, ніж на відповідну дату минулого року (850чол.) З них випускники: професійно – технічних закладів освіти – 2 особи, вищих закладів освіти –35 осіб. Допомогу по безробіттю отримувало 496 чол., що складає 77,2 відсотка від загальної чисельності безробітних.

З метою підвищення рівня соціального захисту незайнятого населення на ринку праці, основна увага приділяється реалізації заходів активної політики зайнятості. За звітний період за сприянням служби зайнятості працевлаштовано 971 незайнятого громадянина, в тому числі 532 безробітних, з них 26 чоловік шляхом   виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття безробітними підприємницькою діяльністю, проходило професійне навчання 188 безробітних, у тимчасових роботах взяли участь 133 безробітних та 30 безробітних брали участь у громадських роботах.

Основною проблемою на ринку праці є недостатня кількість вільних робочих місць і вакантних посад з гідними умовами та оплатою праці.

Протягом 2015 року від підприємств району до служби зайнятості надійшло 1094 вакансії.   Актуальних вакансій станом на 1 січня становить – 47, з них - 36 становлять робітничі місця, 11 посад службовців. На одне вільне робоче місце в районі претендує 13 осіб.  

За 2016 рік районною службою зайнятості зареєстровано 1201 безробітних, що на 16 чол. більше ніж за аналогічний період минулого року (1185 чол.) Всього за цей період послугами скористалися 1842 безробітних.

Станом на 1 січня 2017 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 617 безробітних, що на 25 чол. менше ніж за аналогічний період минулого року (642 чол.)

За 2016 рік за сприянням служби зайнятості працевлаштовано 1033 незайнятих громадян, в тому числі 500 безробітних з них 9 чоловік шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття безробітними підприємницькою діяльністю, проходило професійне навчання 224 безробітних, у тимчасових роботах взяли участь 84 безробітних у громадських роботах взяло участь 39 безробітних.

Протягом 2016 року від підприємств району до служби зайнятості надійшло 1146 вакансій. Актуальних вакансій станом на 1 січня 2017 року – 47. На одне вільне робоче місце в районі претендує 13 осіб.

На території району створено умови для розвитку малого та середнього підприємництва, але існують проблеми, що стримують його розвиток, на подолання яких будуть спрямовані заходи районної Програми.

У ході аналітичної роботи робочої групи та ради підприємців району проведений SWOT - аналіз. Визначені внутрішні (сильні та слабкі сторони) та зовнішні (сприятливі можливості та загрози) чинники, що стримують розвиток підприємницької діяльності.

Основні завдання SWOT - аналізу: виявлення сприятливих можливостей, визначення загроз і розробка заходів щодо знешкодження їхнього впливу, виявлення сильних сторін і зіставлення їх з ринковими можливостями, визначення слабких сторін та розроблення стратегічних напрямів їх подолання, виявлення конкурентних переваг та формування її стратегічних пріоритетів.

Сильні сторони (Strengths)

Слабкі сторони (Weaknesses)

 1. Відсутність тиску з боку місцевої влади та її налаштованість на розвиток підприємництва в районі.
 2. Забезпечення прозорості, гласності та відкритості при прийнятті регуляторних актів.
 3. Історична та культурна спадщина.
  1. Наявність родовищ та корисних копалин.
  2. Наявність земельних ділянок для ведення сільського господарства, зокрема розвитку сільськогос-подарської кооперації в районі.
  3. Належне функціонування відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.
  4. Наявність фінансово-кредитних установ.
  5. Функціонування координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації.
  6. Наявність доступу до мережі Інтернет висока якість ділових веб-сайтів.
   1. Відсутність в районі договорів щодо державно-приватного партнерства.
   2. Високі відсоткові ставки за користування кредитами для суб’єктів підприємницької діяльності.
   3. Високий ступінь інфляційних ризиків кредитування
  7. Відсутність стартового капіталу для започаткування бізнесу та брак обігових коштів для розвитку бізнесу.
  8. Значна кількість незадіяних виробничих площ та обладнання.
  9. Неповнота, суперечливість і часта зміна чинних нормативних та правових актів, що діють у сфері підприємницької діяльності;
  10. Відсутність підтримки з боку міжнародних організацій
  11. Недостатня кількість висококваліфікованої робочої сили.
  12. Низька якість доріг.
  13. Недостатній рівень конкуренто-спроможності малих і середніх підприємств.

Можливості (Opportunities)

Загрози (Threats)

 1. Зниження адміністративних бар’єрів для розвитку підприємництва, проведення аналізу чинних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики.
 2. Здешевлення банківського кредитування для суб’єктів малого підприємництва (часткова компенсація відсотків за кредити).

3.Розвиток туризму ( історична та

культурна спадщина).

4.Активізація маркетингової діяльності, розширення ринків збуту продукції, в тому числі і за кордон.

5. Розвиток транскордонного співробітництва;

6.Стимулювання залучення інвестицій у сферу малого і середнього підприємництва.

7.Надання одноразової грошової допомоги по безробіттю особам, які попередньо пройшли відповідну підготовку для започаткування власної справи.

8.Забезпечення вільного доступу суб’єктів підприємництва до участі в конкурсних торгах з проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти через електронну систему “PROZORRO”.

9.Направлення на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, орієнтоване на мале та середнє підприємництво.

10.Зменшення обсягів тіньової зайнятості та оплати праці.

 1. Висока вартість кредитних ресурсів.
 2. Погіршення інвестиційного клімату в Україні
 3. Макроекономічна нестабільність (попит, інфляція, курс обміну валют, подорожчання енергоносіїв).
 4. Низька купівельна спроможність населення.
 5. Недостатній рівень маркетингу.

Основними вирішальними чинниками для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва, які сприятимуть досягненню мети Програми – є покращення бізнес-клімату та підтримка малого та середнього підприємництва в районі. Саме вони визначили стратегію розвитку та головні напрямки підтримки малого та середнього підприємництва:

 1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької організації.
 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.
 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури   підтримки підприємництва.

3. Аналіз виконання заходів районної програми підтримки малого і  середнього підприємництва в Бережанському районі за 2015-2016 роки

3.1. Нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності

Найголовнішою передумовою ефективного розвитку малого і середнього підприємництва є формування стабільної нормативно – правової бази. На забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва ведеться постійний контроль за прийняттям, виконанням на місцевому рівні законодавчих і нормативно – правових актів, спрямованих на активізацію підтримки підприємництва.

Удосконаленню регуляторних процесів та стимулюванню розвитку малого та середнього підприємництва сприяла реалізація єдиної державної регуляторної політики. В районній державній адміністрації діє комісія по погодженню регуляторних актів з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва. Протягом 2015-2016 років районною державною адміністрацією не приймались регуляторні акти у сфері господарської діяльності. На веб-сайті районної державної адміністрації постійно розміщується актуальна інформація щодо нормативно-правового регулювання даного законодавства.

Актуальні питання розвитку малого та середнього бізнесу постійно розглядались на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації.

Протягом 2015 року відбулось 4 засідання координаційної ради   з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації, на яких розглядались питання про дотримання основних вимог Податкового законодавства, про зміни у Пенсійному законодавстві, про роботу відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, про основні напрямки взаємодії з роботодавцями в нових умовах адміністрування єдиного внеску, про зміни в порядку виплат допомог застрахованим особам по тимчасовій непрацездатності, про зміни в трудовому законодавстві та Кодексі України про адміністративні правопорушення, про зміни в законодавстві “Про зайнятість” та ін., про детінізацію підприємницької діяльності, шляхи та інструменти легалізації прихованого безробіття у сфері підприємництва та про відзначення Дня підприємця та інші.

Протягом 2016 року відбулось 4 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації, на яких розглядались питання щодо: функціонування системи електронних державних закупівель; підтримку реалізації товарів українського виробництва; інтерак-тивної платформи “Електронна база інвестиційних проектів”; застосування поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Європейським союзом і Україною; підготовки участі у Міжнародному інвестиційному форумі “Тернопільщина Invest - 2016”, щодо проведення заходів в районі по святкування Дня підприємця в районі та інших.

На виконання програми сприяння малого та середнього підприємництва в Бережанському районі на 2015-2016 роки в районі забезпечувався постійний контроль за дотриманням нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності.

У 2015 році за участю суб’єктів підприємницької діяльності відбувалось обговорення проекту Закону України “Про публічні закупівлі”, та у 2016 році за участю суб’єктів підприємницької діяльності відбувалось обговорення Закону України “Про індустріальні парки”.

Реформування системи надання адміністративних послуг є одним з найактуальніших питань підтримки підприємництва на сучасному етапі. Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17 квітня 2013 року №98-од “Про створення Центру надання адміністративних послуг”17 червня 2013 року утворено відповідний Центр у Бережанському районі.

Адміністративні послуги надаються відповідно до вимог законодавства у даній сфері. Адміністраторами відділу надано суб’єктам звернень 5766 адміністративних послуг, в тому числі 4125 послуг Відділу Держгеокадастру у Бережанському районі Тернопільської області, 39 послуги міграційної служби, 847 реєстраційної служби, видано суб’єктам звернень 163 документи дозвільного характеру.

За 2015 рік відділом з питань надання адміністративних послуг надано суб’єктам звернень 4718 адміністративних послуг, в тому числі міграційних послуг 783, земельних 3429, реєстраційних послуг 245, видано документів дозвільного характеру 132. Адміністративні послуги надані у встановлені законодавством терміни.

З метою дотримання прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками в районі створена та діє робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення за січень - вересень 2016 року проведено 29 обстежень суб’єктів господарювання. Проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед роботодавців.

Прийнято доручення голови районної державної адміністрації від 23 липня 2014 року №59 “Про утворення групи управління проектами району з розробки, супроводу та впровадження інвестиційних проектів”, на засіданнях розглядаються питання реалізації вітчизняних та іноземних інвестиційних проектів.

З 1 жовтня 2016 року в Україні запроваджено пілотний проект щодо тимчасового (до кінця поточного року) призупинення державного регулювання цін на соціально-важливі продукти харчування. Необхідність такого кроку зумовлена низькою ефективністю адміністративного регулювання в умовах ринкової економіки та демонструє довіру влади до суб’єктів малого та середнього бізнесу, що проявляється у зменшенні адміністративного навантаження на суб’єктів, які виробляють соціально-важливі продукти харчування. В кінці поточного року з урахуванням даних моніторингу цін в розрізі регіонів України буде виявлено реальний вплив державного регулювання на ціноутворення в сфері продовольчих товарів та підготовлено обґрунтоване рішення щодо подальшого його застосування. На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 вересня 2016 року № 568-од “Про реалізацію пілотного проекту щодо ціноутворення на товари і послуги у сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів, тимчасове обмеження застосування окремих розпоряджень голови обласної державної адміністрації” відділом економічного розвитку районної державної адміністрації проводиться щотижневий моніторинг цін на споживчому ринку району.

У 2016 році представниками районної державної адміністрації спільно з суб’єктами підприємницької діяльності в рамках Днів підприємництва взято участь у ряді заходів: семінарі-навчанні за участю представника регуляторної служби України щодо застосування методики М-тесту як складової аналізу регуляторного впливу при розробці проекту регуляторного акта; семінарі-практикумі щодо започаткування та стратегії ведення успішного бізнесу; семінарі-практикумі для підприємців на тему: „Нет воркінг: Потрібні бізнес контакти”; майстер-клас щодо покращення ведення бізнесу, обласній конференції щодо перспективних напрямів розвитку підприємництва Тернопільщини. Також, взято участь в засіданні обласної конференції щодо перспективних напрямів розвитку підприємництва, Тернопільщини. Учениця Куропатницької ЗОШ I-III ступенів здобула перемогу в обласному конкурсі дитячих малюнків “Підприємництво очима дітей”. Проведено День відкритих дверей на ТОВ “Підвисоцький завод будматеріалів”.

3.2 Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка

Районна програма підтримки малого та середнього підприємництва на     2015-2016 роки, затверджена рішенням сесії Бережанської районної ради від   31 січня 2014 року №360.

Для забезпечення реалізації заходів Програми на 2015-2016 роки передбачено коштів в сумі 146,0 тис. грн.

Протягом 2015 року використано коштів в сумі 15,0 тис.грн.: 0,450 тис.грн. для забезпечення участі перукаря району в обласному конкурсі “Чарівна зачіска - 2015”; 9,550 тис.грн. для організації та проведення засідання Міжнародного трейд-клубу в Україні у м. Тернопіль 08-09 жовтня 2015 року, та 5,0 тис.грн для покращення матеріально-технічної бази відділу з питань надання адміністративних послуг.

Протягом 2016 року на виконання заходів Програми використано коштів в сумі 42,8 тис.грн. для участі в Міжнародному інвестиційному форумі “Тернопільщина Invest - 2016” та для покращення матеріально-технічної бази відділу з питань надання адміністративних послуг. Для підготовки участі у Форумі забезпечено виготовлення рекламно-іміджевої продукції, друкованих та в електронному вигляді інформаційно-презентаційних матеріалів про потенціал району. В рамках Форуму на базі Бережанського агротехнічного інституту 20 травня 2016 року відбувся круглий стіл на якому було презентовано інвестиційний потенціал Бережанського району, учасникам роздано в друкованому та в електронному вигляді інформаційно-презентаційні матеріали про потенціал Бережанського району . Серед гостей іноземної делегації були присутні Президент Американської торгової палати в Україні Андрій Гундер та польські підприємці, які в свою чергу ознайомили присутніх з своєю діяльністю та висловили зацікавленість до наявних незадіяних у виробництві об’єктів нерухомості та земельних ділянок на території району.

8 грудня 2016 року делегація Бережанського району взяла участь у Регіональному форумі підприємств малого та середнього бізнесу в контексті підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС «Діалог заради сприяння торгівлі та розвитку бізнесу». Форум був організований Тернопільською ОДА та Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках проекту "Діалог зі сприяння торгівлі", що фінансується ЄС. Під час форуму роздано презентаційні матеріали щодо інвестиційної привабливості Бережанського району.

14 грудня 2016 року учасниками від Бережанського району взято участь у першому всеукраїнському бізнес-форумі «Країна успішного бізнесу», на якому представлено організаторами якого виступили «Приватбанк» та Український союз промисловців і підприємців.

Протягом 2015 року кошти в розмірі 5,0 тис.грн. виділялися на придбання оргтехніки для покращення матеріально-технічного стану відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

Протягом 2016 року використано коштів в сумі 5,0 тис.грн. для покращення матеріально-технічної бази відділу з питань надання адміністративних послуг.

Фінансове забезпечення Програми здійснювалося за рахунок місцевого бюджету. Суб’єктам малого та середнього підприємництва також надавалась фінансова допомога за рахунок районного центру зайнятості. Протягом  2015-2016 років на адресу районної державної адміністрації не надходило звернень від господарюючих суб’єктів району щодо часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційно-інноваційних проектів у районі.

Значна увага приділялася формуванню належного інвестиційного клімату в районі.

23-27 квітня 2015 року в місті Бережани проведено “Школа лідерів змін” (5-ти денне навчання: тренінги, низка практичних вправ, навчально-методичні матеріали, широкі контакти та змістовну комунікацію. – лідерство, соціальний капітал, входження у владу, SWOT - аналіз проблем на місцевому рівні, психологія стосунків в громад та ін.)

Презентація економічного і інвестиційного потенціалу району забезпечується на форумах, конференціях, нарадах.

25-26 червня 2015 року голова районної державної адміністрації взяв участь у I Східному Бізнес – Форумі в м. Люблін, Республіки Польща. На форумі представлено інвестиційний каталог Бережанського району.

Також представлено в рамках проекту “Бережани – місто можливостей” економічно-інвестиційний потенціал району.

08-09 жовтня 2015 року делегація районної державної адміністрації взяла участь у проведенні засідання Міжнародного трейд-клубу в Україні у м. Тернопіль.

Делегація Бережанського району взяла участь 19-20 травня 2016 року в Міжнародному інвестиційному форумі “Тернопільщина Invest - 2016”.

Між Бережанською районною державною адміністрацією, Бережанською районною радою та представництвом ПРООН в Україні 02 грудня 2014 року підписано тристоронню угоду про партнерство в рамках спільного проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” III фаза. Протягом 2015-2016 років реалізовано 5 мікропроектів.

Конкурсною комісією з відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2016 рік відібрано 13проектів на суму 6 234,073 тис.грн.

З метою активізації інвестиційних процесів для залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів для сталого економічного зростання та підвищення якості життя населення розроблено паспорти недіючих підприємств, сформовано інвестиційні пропозиції: земельні ділянки та об’єкти виробничої інфраструктури району.

3.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва

У рамках реалізації заходів Програми суб’єктам господарювання надавалась необхідна матеріально-технічна допомога. У районі створено базу даних про наявність вільних виробничих площ та невиробничих приміщень, що пропонуються для викупу або передачі в оренду, яка підтримується в актуальному стані.

Протягом 2015-2016 років продаж та надання в оренду об’єктів комунальної власності суб’єктам підприємництва не здійснювалися.

Різновидом ресурсної підтримки малого підприємництва є залучення його суб’єктів до виконання державних і регіональних (місцевих) замовлень за рахунок бюджетних коштів.

Для надання методичної допомоги у впровадженні електронної системи державних закупівель відділом економічного розвитку районної державної адміністрації за участю представника авторизованого електронного майданчика E-Tender у 2016 році, проведено безкоштовний навчальний семінар на районному рівні. Також, проводиться робота щодо реєстрації суб’єктів підприємництва до участі у виконанні державних регіональних замовлень через електронну систему PROZORRO.

У районі створена  система інформаційного та  консультаційного  обслуговування суб’єктів малого підприємництва: Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, Центр обслуговування платників податків, районний центр зайнятості, Відокремлений підрозділ Національного Університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», аудиторська фірма, інтернет - центри та ін.

В районі діє 2 філії комерційних банків. З метою розширення видів страхування в районі діє 3 страхових компанії - Бережанське відділення НАСК “Оранта” та НАСК “Провідна”, ПРАТ “ТАС”, а також 2 фонди - фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

В районі діють «телефонні гарячі лінії»,  за якими  жителі району та підприємці можуть бути проінформовані щодо правил торгівлі та інших питань. Також відповідні телефони “гарячої лінії” діють у Бережанському об’єднанні управління Пенсійного фонду України Тернопільської області, Бережанському відділенні Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної служби  у Тернопільській області.

З метою розвитку інфраструктури аграрного ринку сільськогосподарські товаровиробники району забезпечуються місцями для торгівлі продукцією власного виробництва. Тільки за січень-вересень 2016 року в районі проведено 20 ярмарків сільськогосподарської продукції.

В районі систематично проводяться інформаційні та профконсультаційні семінари щодо орієнтації безробітних сільської місцевості на підприємницьку діяльність у сфері туризму.

Враховуючи те, що однією з суттєвих проблем ринкової економіки є недостатня кількість кваліфікованих кадрів, значна увага приділяється питанням підвищення кваліфікації кадрів, навчання незайнятого населення району основам підприємницької діяльності.    

За 2016 рік районною службою зайнятості зареєстровано 1201 безробітних, що на 16 чол. більше ніж за аналогічний період минулого року (1185 чол.) Всього за цей період послугами скористалися 1842 безробітних.

Станом на 1 січня 2017 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 617 безробітних, що на 25 чол. менше ніж за аналогічний період минулого року (642 чол.)

Протягом 2016 року 9 осіб отримали допомогу по безробіттю одноразово для зайняття підприємницькою діяльністю в сумі 128,6 тисяч грн.

За 2016 рік 9 безробітних пройшли курси підвищення кваліфікації на тему: «Менеджмент малого підприємництва». Протягом звітного періоду підвищили свою кваліфікацію шляхом стажування на замовлення роботодавця 97 безробітних.

У 2016 р проведено 9 інформаційних семінари на тему «Як розпочати свій бізнес?», який відвідали 123 осіб та 8 профконсультаційних семінари на тему «Від бізнес ідеї до власної справи» який відвідали 98 особи.

Окрім того проведено 15 профінформаційних семінари з питань організації зеленого туризму до яких залучено 169 осіб.

У 2016 р проведено 9 інформаційних семінари на тему «Як розпочати свій бізнес?», який відвідали 123 осіб та 8 профконсультаційних семінари на тему «Від бізнес ідеї до власної справи» який відвідали 98 особи. Окрім того проведено 15 профінформаційних семінари з питань організації зеленого туризму до яких залучено 169 осіб.

Протягом січня – вересня 2016 року від підприємств району до служби зайнятості надійшло 812 вакансій.   Актуальних вакансій станом на 1 жовтня – 67. На одне вільне робоче місце в районі претендує 8 осіб.   Проходило професійне навчання 211 безробітних, у тимчасових роботах взяли участь 80 безробітний у громадських роботах взяло участь 25 безробітних.  

4. Проблемні питання розвитку підприємництва

Малі та середні підприємства, особливо новоутворені, мають обмежені власні виробничі ресурси, відчувають гострий дефіцит у виробничих площах, службових приміщеннях та в земельних ділянках для облаштування бізнесу. До того ж, як правило, вони мають недостатній рівень економічних, юридичних та управлінських знань.

     Основними причинами гальмування розвитку підприємництва є:

-       недостатня державна фінансово-кредитна та майнова підтримка малих підприємств;

-       слабка матеріально-технічна база значної кількості малих підприємств, висока енергоємність виробництва, обмежена кооперація між різними сегментами підприємництва;

-       нестабільність та недосконалість регуляторного поля;

-       обмеженість власних виробничих ресурсів;

-       недостатній рівень економічних, юридичних та управлінських знань;

-       низький рівень впровадження інноваційної продукції та технологій в малому бізнесі;

-       недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій;

-   низький рівень міжнародного співробітництва та гармонізації українських стандартів з європейськими;

- складне податкове адміністрування;

- незначна кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва.

5.Мета Програми

Метою Програми є створення умов для сталого розвитку малого та середнього підприємництва, результатом якого буде зростання зайнятості та збільшення добробуту населення.

В свою чергу, сприятливим для розвитку підприємництва є середовище з чіткими і зрозумілими правилами ведення бізнесу - врегульованим нормативно-правовим полем з доступними фінансовими, матеріальними           та інформаційними ресурсами, кваліфікованим кадровим потенціалом, розвинутою сучасною бізнес - інфраструктурою та умовами для розвитку як самозайнятих підприємців, так і підприємств малого та середнього бізнесу усіх сфер економічної діяльності. 

6. Цілі Програми

Програма має наступні цілі:

1) покращення регуляторного середовища;

2) розбудова інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва в районі, зокрема створення Центру підтримки підприємництва;

3) полегшення та розширення доступу малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів;

4) покращення якості бізнес-процесів на мале та середнє підприємництво;

5) сприяння виходу малого та середнього підприємництва на нові ринки;

6) розвиток підприємницької культури та формування довіри суспільства до підприємців;

7) активізація діалогу між бізнесом та владою;

8) активізація залучення окремих верств населення до підприємницької діяльності.

7. Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва

Районна програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки є комплексом взаємопов’язаних та хронологічно узгоджених заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємництва (Додаток 1).

7.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

Реалізація заходів по впорядкуванню нормативного регулювання підприємницької діяльності буде спрямовуватись на:

- подальше дотримання засад регуляторної політики при прийнятті регуляторних актів та оприлюднення їх в засобах масової інформації;

- врахування ефективності впровадження регуляторних актів та оперативне регулювання щодо їх наслідків шляхом проведення моніторингу;

- забезпечення гласності у процесі підготовки проектів регуляторних актів, що впливають на ділову активність, права та інтереси підприємців.

7.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Фінансове забезпечення Програми в районі здійснюватиметься головним чином за рахунок коштів районного бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, грантові кошти.

Пріоритетними завданнями розширення можливостей доступу суб’єктів малого підприємництва (у тому числі початківців) до фінансово-кредитних ресурсів, потрібних для їх розвитку є :

-         подальше формування мережі інфраструктури фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу (фінансово-кредитних установ, установ загального кредитування);

-         впровадження гнучкої інвестиційної підтримки, орієнтованої на виробничу та інноваційну сфери;

-         стимулювання новостворених суб’єктів підприємництва;

-         участь у публічних заходах, виставках, форумах, ярмарках, круглих столах з метою сприяння залученню інвестицій в економіку району.

На розвиток малого і середнього підприємництва в 2017-2018 роках передбачається виділити кошти з районного бюджету в сумі 248,0 тис.грн.

7.3 Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підприємництва

Реалізація напрямку ресурсного та інформаційного забезпечення спрямована на вирішення питань інформаційної, консультаційної та практичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності.

Реалізація напрямку ресурсного та інформаційного забезпечення спрямована на вирішення питань інформаційної, консультаційної та практичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності.

Пріоритетними завданнями для вирішення питання матеріально-технічного забезпечення підприємницьких структур району є:

-         формування бази даних нежитлових приміщень, незавершеного будівництва і невстановленого обладнання з подальшою передачею їх в оренду або у власність підприємцям шляхом продажу через аукціони або конкурси;

-         виділення земель для організації фермерських господарств та розвитку малого підприємництва;

-         проведення робіт із забезпечення селянських (фермерських) господарств необхідним посівним матеріалом, мінеральними добривами, засобами захисту рослин, пально-мастильними матеріалами та запчастинами.

Пріоритетними напрямками щодо вирішення завдань кадрового забезпечення підприємництва є:

-         створення умов для самозайнятості незайнятого населення шляхом навчання зареєстрованих безробітних за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю;

-         організація підготовки робітників масових професій;

-         здійснення професійної підготовки і підвищення кваліфікації підприємців;

-         формування системи фахових консультативних послуг для початківців підприємців-фізичних осіб з питань законодавства й оподаткування, менеджменту та маркетингу;

-         організація підготовки та перепідготовки кадрів місцевих органів управління та представників малого бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки.

8.Цільові проекти та підпрограми

8.1 Підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності

Підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності забезпечить створення умов для відновлення інвестиційної активності суб’єктів господарювання, підвищення ефективності інвестування шляхом збільшення капітальних вкладень у реалізацію інвестиційних проектів, які передбачають впровадження новітніх технологій, модернізацію застарілих виробництв, що дозволить підвищити конкурентоспроможність як економіки району в цілому, так і окремих її пріоритетних галузей, активізації інноваційних процесів, повноцінного використання потенціалу науки в процесі технологічної модернізації економіки району на основі ефективного використання механізмів державно-приватного партнерства.

8.2 Підпрограма розвитку сільського зеленого туризму

Інфраструктура  Бережанського району є перспективною для сприяння розвитку сільського зеленого туризму, популяризації наявного туристично-рекреаційного потенціалу району, створення іміджу району з багатими природними ресурсами, самобутньою культурою та багатовіковою історією з залученням гостей та туристів до відвідування Бережанщини. 

9. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів та фінансування Програми

Реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Бережанському районі на 2017-2018 роки дозволить досягти збільшення:

-         кількості діючих суб’єктів малого підприємництва до 42 одиниць;

-         кількості діючих суб’єктів середнього підприємництва до 2 одиниць;

-         кількості діючих малих підприємств на 10тис.чол. населення до 18 одиниць;

-         кількості діючих середніх підприємств на 10тис.чол. населення до 1 одиниці;

-         чисельність працюючих на малих підприємствах до 286 осіб;

-         чисельності працюючих на середніх підприємствах до 502 осіб;

-         кількості фермерських господарств до 20 одиниць;

-         питомої ваги малих та середніх підприємств у ВВП району до 90%;

-         надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності малих та середніх підприємств в сумі:   у 2017 році – 21000,0 тис.грн.;

                           у 2018 році – 23000,0 тис.грн.

-         кількості підприємців, які пройдуть підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації:               у 2017 році – 60 осіб;

                              у 2018 році – 70 осіб.    

-         кількості створених нових робочих місць в сфері малого та середнього підприємництва:       у 2017 році – 210 осіб;

                               у 2018 році – 220 осіб.

10. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми

Моніторинг реалізації Програми здійснюватиметься щокварталу шляхом надання звіту про виконання заходів Програми Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації. На основі моніторингу визначатимуться причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання Програми та пропонуватимуться заходи, необхідні для поліпшення організації виконання.

Моніторинг виконання Програми проводиметься за такими показниками:

-                    обсяг коштів, витрачених на виконання Програми;

-                    досягнення в результаті виконання Програми цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання;

-                    відповідність результативних показників виконання Програми запланованим результативним показникам;

-                    рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що проводиться в рамках виконання Програми.

За результатами проведеного моніторингу виконання Програми передбачається розгляд питань виконання заходів Програми на колегії районної державної адміністрації (раз у рік), на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва (при потребі), на сесії районної ради (по закінченню терміну дії Програми).

 11.Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                           тис.грн.

Джерела фінансування

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми,

Роки

Усього витрат

2017

2018

Районний бюджет

124,0

124,0

248,0

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

*

 

 

*

 

 

*

Позабюджетні кошти

100,0

*

100,0

Кошти підприємств, організацій, громадських формувань, підприємців

 

*

 

*

 

*

Всього

224,0

124,0

348,0

12. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання заходів усіма виконавцями, підвищення ефективності взаємодії малого та середнього підприємництва з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських об'єднань підприємців, об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва. Координацію дій з такого виконання здійснює відділ економічного розвитку районної державної адміністрації.

Виконавці, відповідальні за реалізацію заходів Програми, щоквартально, до 05 числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформують  районну державну адміністрацію про хід її виконання. 

Районна державна адміністрація щокварталу, до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформує про хід виконання Програми департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавства.

 

Додаток № 1

до рішення районної ради

від “23» лютого 2017 р. № 194

 

Програми підтримки малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки 

7. Основні заходи з реалізації районної програми

підтримки малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки

п/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість тис.грн.

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

7.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.1

Реалізація державної регуляторної політики

у сфері підприємни-цтва, впорядкуван-ня нормативного регулювання підприємни-цької діяльності

Розроблення, затвердження, оприлюднення плану діяльності райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік

щорічно до             15 грудня

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

 

-

 

-

Здійснення моніторингу реалізації регуляторної політики в сфері господарської діяльності

 

2017-2018 роки

управління соціального захисту насе-лення, відділи економічного розвитку, з питань надання адміністративних по-слуг, відділ управління персоналом та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації, виконавчі комети сільських рад, районний центр зайнятості

не потребує

-

-

Створення електронної бази чинних регуляторних актів

 

2017-2018 роки

відділ управління персоналом та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

не потребує

 

-

-

Забезпечення участі в обласних темати-чних круглих столах, тренінгах, семіна-рах, зустрічах та обговореннях з питань забезпечення реалізації прав у здійсне-нні державної регуляторної політики

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Участь у навчанні по використанню методики М-тесту регуляторного акту

2017-2018 роки

відділи економічного розвитку районної державної адміністрації, управління персоналом та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

не потребує

 

-

-

Забезпечити доступ до баз даних, що містять правову та комерційну інфор-мацію щодо започаткування, ведення і припинення підприємницької діяльності

2017-2018 роки

відділ державної реєстрації районної державної адміністрації

районний бюджет

в межах кошторису витрат

Проведення щоквартально засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

1.2

Налагодження позитивного підприємни-цького клімату

Здійснення аналізу звернень підприємців на «гарячу телефонну лінію» для підприємців, узагальнення та надання пропозиції до відповідних органів виконавчої влади про внесення змін до діючих законодавчих актів

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації,

Бережанське об’єднання управління Пенсійного фонду України Тернопі-льської області, Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної  служби   у Тернопільській  області

не потребує

-

-

 

 

Інформування суб’єктів малого та середнього підприємництва району про пропозиції іноземних партнерів щодо налагодження двостороннього економічного співробітництва та висвітлювати дану інформацію на сайті

районної державної адміністрації

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

7.2. Фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка

2.1

Забезпечення доступу до фінансових ресурсів

Передбачити кошти в районному

2017-2018 роки

фінансове управління районної державної адміністрації

районний бюджет

124,0

124,0

Сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій з метою розвитку та підтримки підприємництва в усіх сферах діяльності

2017-2018 роки

відділи агропромислового розвитку, економічного розвитку районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

не потребує

-

-

Забезпечення роботи районного ресурсного центру громад (придбання комп’ютерної техніки, розхідних матеріалів, обладнання, меблів) тощо

2017-2018 роки

фінансове управління, відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

районний бюджет

20,0

20,0

Забезпечення фінансування семінарів, консультацій, інформаційно-роз’ясню-вальних заходів для взаємовигідного па-ртнерства між представниками владних структур та малого і середнього бізнесу

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

районний бюджет

3,0

3,0

Здешевлення банківських кредитів для

суб’єктів господарювання через механізм часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

2017-2018 роки

фінансове управління, відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

 

районний бюджет

50,0

 

50,0

 

Забезпечення участі делегацій району у публічних виставках, форумах, круглих столах з метою сприяння залученню інвестицій в економіку району

2017-2018 роки

фінансове управління, відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

районний бюджет

30,0

 

30,0

Створення Центру підтримки підприємництва

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

позабюджетні

кошти

100,0

100,0

Проведення інформаційно-агітаційної

кампанії, спрямованої на позиціонува-ння району як інвестиційно- привабли-вого для малого та середнього підприємництва (виготовлення каталогів, буклетів, роздаткових матеріалів, флеш-пам'ять тощо)

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

районний бюджет

5,0

5,0

Створення банку даних фінансово– кредитних установ та переліку їх послуг у сфері мікрокредитування та забезпечення доступу до інформації представників малого та середнього бізнесу

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Систематичне інформування підприємців про грантові та кредитні

програми, в тому числі:

-системний моніторинг грантових та кредитних програм, спрямованих на розвиток бізнесу;

-оприлюднення інформації про грантові та кредитні можливості на

відповідному веб-ресурсі

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Забезпечення участі суб’єктів підприємництва в засіданнях обласних круглих столів, семінарів, навчань, тренінгів, майстер-класів, обговорень, зустрічей, конкурсів тощо з актуальних питань ведення бізнесу

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

 

-

 

-

Розроблення інвестиційного каталогу району та виготовлення в друкованому

2017-2018 роки

фінансове управління, відділ економічного розвитку районної

районний бюджет

2,0

2,0

вигляді, з метою залучення потенційних інвесторів

 

державної адміністрації

 

 

 

Сприяння наданню банківських кредитів суб’єктам малого підприємництва

2017-2018 роки

районні відділення філії банків

позабюджетні кошти

в межах кошторисних витрат

Створення позитивного туристичного іміджу, популяризації туристичних можливостей району шляхом виготовлення друкованої продукції

2017-2018 роки

фінансове управління , відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

5,0

5,0

7.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення підприємництва

 

 

Участь у створенні обласного єдиного інформаційного ресурсу для підприємців, який міститиме необхідну інформацію про заснування та ведення бізнесу, оперативну інформацію про зміну відповідних нормативно-правових актів, тощо

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

позабюджетні кошти

в межах кошторисних витрат

Поширення інформації про успішні бізнес-практики в процесі здійснення виробничо-комерційної діяльності шляхом налагодження співпраці з окремими представниками бізнесу з метою вивчення їхнього досвіду та оприлюднення кращих практик на офіційному сайті районної державної адміністрації

2017-2018 роки

відділи агропромислового розвитку, економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Сприяння в межах чинного законодавства у наданні в оренду та продажі через аукціон пустуючих приміщень і майна Бережанського районного споживчого товариства суб’єктам підприємництва

2017-2018 роки

Бережанське районне споживче товариство

не потребує

-

-

Забезпечення належного функціонування мережі магазинів споживчої кооперації   “Теко”, зокрема у сільській місцевості

2017-2018 роки

Бережанське районне споживче товариство

кошти

районного споживчого товариства

в межах кошторисних витрат

Сприяння участі малого та середнього

підприємництва Бережанщини в бізнес-форумах та інших промоційних

заходах, які проводяться в області

2017-2018 роки

відділи агропромислового розвитку, економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Участь у проведенні (на рівні області) інформаційної кампанії з покращення іміджу підприємництва, спрямованої на різні верстви населення

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, суб’єкти підприємницької діяльності району

не потребує

-

-

Участь у проведенні (на рівні області) інформаційної кампанії щодо етики ведення бізнесу та соціальної відповідальності підприємців

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, суб’єкти підприємницької діяльності району

не потребує

-

-

Організація та проведення круглих столів, семінарів, тренінгів, майстрів-класів, конкурсів для суб’єктів господ-дарювання з актуальних питань веден-ня підприємницької діяльності, підтри-мки національного товаровиробника, розвитку пріоритетних галузей еконо-міки, в  тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій, програм та умов кредитування бізнесу (2 заходи)

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

районний бюджет

5,0

 

 

 

5,0

Організація та проведення зустрічей

представників органів влади та бізнесу

з метою налагодження ефективного

діалогу

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Формування інформаційної бази (бізнес-каталогу) товарів (послуг), ви-робництво (надання) яких здійснюєть-ся підприємствами району, а також ви-готовлення та поширення цієї інформа-ції серед зацікавлених суб’єктів господарювання у друкованому вигляді та на електронних носіях

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

районний бюджет

3,0

3,0

Забезпечити участь у обласних семіна-рах, тренінгах, круглих столах, нав-чаннях для демобілізованих учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

 

-

 

-

Забезпечення розвитку кооперативного руху Бережанщини

2017-2018 роки

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

районний бюджет

в межах кошторисних витрат

Здійснення моніторингу щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності у здійсненні електронних державних закупівель

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

 

-

 

-

Створення системи інформування

для проведення інформаційної кампа-нії з метою заохочення малого та середнього підприємництва до участі в електронних державних закупівлях

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Розробленя інформаційної бази даних природних сировинних ресурсів, що можуть бути використані в підприємницькій діяльності та висвітлити на сайті Бережанської районної державної адміністрації

2017-2018 роки

відділ Держгеокадастру в Бережанському районі Тернопільської області, відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Проведення «Дня підприємця» та відзначення в районі кращих платників податків серед суб’єктів підприємницької діяльності

2017-2018 роки

відділи економічного розвитку, агропромислового розвитку районної державної адміністрації

районний бюджет

1,0

1,0

Проведення “Днів відкритих дверей”

на успішних підприємствах Бережанщини

2017-2018 роки

відділи економічного розвитку, агропромислового розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

 

Сприяння відкриттю підприємств сфери торгівлі та побуту в сільській місцевості

2017-2018 роки

відділи економічного розвитку районної державної адміністрації,

виконавчі комітети сільських рад

не потребує

-

-

Сприяння розвитку народних промислів та ремісництва

2017-2018 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Створення бази даних агроосель та сільських садиб, бажаючих приймати туристів та розмістити інформацію на сайті районної державної адміністрації

2017-2018 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

не потребує

-

-

Представлення   сільського зеленого туризму району на обласних, міжнародних виставках

2017-2018 роки

відділ культури, національностей, релі-гій і туризму районної державної адмініс-трації, виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет

в межах кошторису витрат

3.1

Формування стимулюючих механізмів

Сприяння створенню нових робочих місць шляхом компенсації   роботодавцям   єдиного соціального

2017-2018 роки

 

 

районний центр зайнятості

 

 

 

кошти Фонду загально-обов’язкового

в межах кошторису витрат

ресурсної

підтримки малого та середнього бізнесу

внеску відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”

 

 

 

державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

Проведення профнавчання безробітних громадян за напрямком “Менеджмент малого підприємництва” (для бажаючих отримати одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності)

2017-2018 роки

районний центр зайнятості

кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

в межах кошторису витрат

Направлення на професійне навчання та підвищення кваліфікації безробітних громадян для їх подальшого працевлаштування в підприємницьких структурах

.

2017-2018 роки

районний центр зайнятості

кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

в межах кошторису витрат

Проведення семінарів та тренінгів для безробітних громадян, з метою подальшого зайняття підприємницькою діяльністю

 

 

2017-2018 роки

 

 

 

 

 

районний центр зайнятості

 

 

 

 

 

 

кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування

України на випадок безробіття

в межах кошторису витрат

 

 

 

в межах кошто-рису витрат

 

 

Проведення навчання незайнятого населення з орієнтацією на само зайнятість, розвиток сімейних форм малого бізнесу

2017-2018 роки

районний центр зайнятості

 

кошти районного ценрту зайнятості

в межах кошторису витрат

 

Поширення інформації про успішну практику молодіжного підприємництва

2017-2018 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр зайнятості

 

-

Проведення профорієнтаційних заходів, спрямованих на виховання ділових якостей у школярів, молоді, безробітних

2017-2018 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр зайнятості

не потребує

-

Налагодження системи взаємодії районної служби зайнятості, відділу освіти, об’єднання роботодавців і зацікавлених підприємницьких структур в питаннях формування кадрового потенціалу підприємництва району

2017-2018 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр зайнятості

не потребує

-

Забезпечення проведення форумів, науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, “круглих столів” для суб’єктів підприємництва

2017-2018 роки

районний центр зайнятості, Бережа-нське об’єднання управління Пенсійного фонду України Терно-пільської області, Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної  служби   у Тернопільській  області

не потребує

-

Модернізація навчальних програм та

спеціальностей, у відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут” на предмет їх відповідності потребам бізнесу

2017-2018 роки

відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”

кошти навчального закладу

в межах кошторису витрат

Сприяння в підготовці спеціалістів, робітників для роботи в умовах ринкової економіки

 

2017-2018 роки

відокремлений підрозділ Національно-го університету біоресурсів і природо-користування України “Бережанський агротехнічний інститут”

кошти навчального закладу

в межах кошторису витрат

8. Цільові проекти та підпрограми

1

Підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності

1.Залучення інвестиційних коштів:

1.1) Модернізація дробильно-сортувальної установки по виготовленню піщано-щебеневої суміші ТзОВ «Підвисоцький завод будматеріалів»;

1.2) відновлення роботи   підприємства ТОВ “Бережанський цегельний завод “Керамік”

2017-2018 роки

районна державна адміністрація, суб’єкти господарювання

кошти інвестора, кошти підприємств

 

 

в межах кошторису витрат

 

 

2

Підпрограма сільського зеленого туризму

1.Сприяння розбудові туристично-рекреаційної інфраструктури району, зокрема сприяти відкриттю садиб сільського зеленого туризму у селі Гутисько Підвисоцької сільської ради

2017-2018 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму

районної державної адміністрації,

суб’єкти господарювання

кошти інвестора

в межах кошторису витрат

 

 

 

Заст. керуючого справами

виконавчого апарату                                                                                В.Ф.Соломко


Додаток № 2

до рішення районної ради

від “23» лютого 2017 р. № 194

 

Основні показники

діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва

Бережанського району

з/п

Показник

2015

2016

очік

2017

2018

прогноз

1.

Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, одиниць

в т.ч.:

40

41

42

43

суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

39

40

41

41

суб'єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

1

1

1

2

2.

Чисельність працюючих у суб'єктів малого і середнього підприємництва, осіб

в т.ч.:

754

761

768

768

у суб'єктів малого підприємництва

265

272

279

    279

у суб’єктів середнього підприємництва

489

489

489

502

3.

Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг), %

85

87

87

90

4.

Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів, %

50

50

50

55

5.

Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць

18

18

19

20

Площа земельних ділянок, що використовуються фермерськими господарствами, га

1613,3

1813,3

1813,3

1813,3

6.

Кількість навчальних закладів, одиниць

з них:

1

1

1

2

що здійснюють навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації за напрямами з основ ведення підприємницької діяльності

 

1

 

1

 

1

 

2

7.

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, одиниць

з них:

 

 

 

 

бізнес-центри

-

-

-

-

бізнес-інкубатори

-

-

-

-

технопарки

-

-

-

-

небанківські установи (з них кредитні спілки)

-

-

-

-

фонди підтримки підприємництва (з них: регіональні фонди та фонди створені УФПП)

-

-

-

-

інші

-

-

-

-

8.

Кількість громадських об'єднань суб'єктів підприємництва, одиниць

-

-

-

-

9.

Кількість координаційних, галузевих рад

1

1

1

1

10.

Обсяг відшкодування відсотків за кредити, отримані для реалізації інвестиційних проектів, в рамках Програми, тис. грн.

-

-

-

-

11.

Кількість підтриманих бізнес-проектів, одиниць

-

-

-

-

12.

Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми, тис. грн.

-

-

-

-

13.

Кількість бізнес проектів профінансованих в рамках реалізації Програми, одиниць

-

-

-

-

14.

Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми

-

-

-

-

15.

Кількість безробітних, які отримали фахову підготовку у сфері здійснення та організації підприємницької діяльності, осіб

 

16

 

20

 

20

 

20

16.

Кількість проведених в рамках Програми навчальних семінарів, тренінгів, осіб

 

16

 

20

 

20

 

20

17.

Кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених в рамках Програми, осіб

 

129

 

135

 

145

 

155

 

  

Заст. керуючого справами

виконавчого апарату                                              В.Ф.Соломко
 
Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ПРОГРАМА

надання шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення військової частини А1461 Збройних Сил України на 2017 – 2018 роки

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Бережанська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Указ Президента України від 11 лютого 2016 року № 44 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України»

3.

Розробник Програми

відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

військова частина А1461

5.

Відповідальний виконавець Програми

Бережанська районна державна адміністрація

6.

Учасники Програми

відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, військова частина A1461

7.

Термін реалізації Програми

2017-2018 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

 

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

всього, у тому числі:

200,0 тис.грн

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма надання шефської допомоги військовій частині А1461 Збройних Сил України на 2017-2018 роки розроблена відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року №44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» з метою піднесення престижу військової служби, сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців, забезпечення виконання завдань шефства над військовою частиною Збройних Сил України та інформування про відповідні заходи, що вживаються у районі та країні для підтримання патріотичних настроїв населення.

Програма розрахована на 2 роки.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є активізація шефської роботи, сприяння вирішенню соціально–побутових та інших проблем військовослужбовців військової частини А-1461 Збройних Сил України, сприяння піднесенню престижу військової служби за контрактом.

Також, метою Програми є впровадження в життя спільних соціальних проектів, проведення акцій щодо військово-патріотичного виховання молоді та населення району.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми.

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем надання шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення особового складу частини, будівельними матеріалами, електрообладнанням, запасними частинами, поліпшення асортименту продовольства для особового складу військової частини.

Виконання Програми дасть можливість продовжити виконання вимог щодо здійснення шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення даної військової частини.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2017-2018 років.

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей районного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством України.

 

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.):

 

2017 рік

 

2018рік

Районний бюджет

200

100

100

Інші джерела

-

-

-

Всього

200

100

100

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Виконання визначених Програмою заходів:

– піднесе престиж військової служби;

– сприятиме обороноздатності та мобілізаційній готовності держави;

– сприятиме розв'язанню соціально-побутових проблем військовослужбовців;

– задовольнить культурні і духовні потреби військовослужбовців;

– підвищить ефективність цивільно–військового співробітництва.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

         Координацію дій та контроль за виконанням Програми здійснює перший заступник голови районної державної адміністрації та відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації відповідно до норм чинного законодавства України. Військова частина А1461 Збройних Сил України м.Бережани щорічно до 25 грудня звітується районній державній адміністрації про повне та цільове використання наданих коштів та матеріальних цінностей.


6. Напрями діяльності та заходи Програми надання шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення військової частини А1461 Збройних Сил України на 2017-2018 роки

 

№з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання

 

 

 

 

 

 

Виконавці

Обсяги фінансування (тис.грн)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі за роками

 

районного бюджету

інших джерел

2017 рік

2018 рік

районного бюджету

інших джерел

районного бюджету

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, електрообладнання,   запасних частин для автомобільної техніки, покращення асортименту продовольства, оргтехніки.

2017 - 2018 роки

Бережанська районна державна адміністрація, військова частина А1461 Збройних Сил України

200

-

100

-

100

-

Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, електрообладнання, запасних частин для автомобільної техніки, покращення асортименту продовольства, оргтехніки для військової частини А1461 Збройних Сил України

 

 
Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ПРОГРАМА

підтримки та розвитку культури і мистецтва в  

Бережанському районі на 2017 рік 

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми 

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми 

 

 

Закон України «Про культуру», Указ Президента України від 30 грудня 2013 року № 717/2013 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до            2020 року», розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 04 лютого        2014 року №37-од «Про додаткові заходи щодо  підтримки культури і мистецтва в області», голови районної державної адміністрації від 03 березня 2014 року        №64-од «Про додаткові заходи щодо підтримки культури і мистецтва в районі», від 09 лютого 2016 року №45-од «Про план роботи з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України».

3.

Розробник Програми 

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми 

-

5.

Відповідальний     виконавець Програми 

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

фінансове управління, відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури, централізована бібліотечна система, краєзнавчий музей, Жуківська державна музична школа, сільські клубні заклади культури, органи місцевого самоврядування

7.

Термін реалізації Програми

2017 рік

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

всього,
у тому числі:

 

 

665,0 тис. грн.  

 

8.1.

кошти районного бюджету

665,0 тис. грн.    

8.2.

кошти інших джерел

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Сьогодні як ніколи особливої уваги з боку держави, органів місцевого самоврядування та всього суспільства потребує питання розвитку культури.

Рівень задоволення культурних потреб мешканців району, особливо дітей та молоді, не відповідає вимогам часу.

Станом на 01 грудня 2016 року мережа закладів культури в Бережанському районі становить: 40 закладів культури клубного типу (в т.ч. 1 районний будинок культури, 6 сільських будинків культури, 33 сільських клуби), 41 бібліотека (в т.ч. 1 центральна районна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка, 1 районна дитяча бібліотека імені Лесі Українки, 39 бібліотека-філіал),   1 початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (Жуківська державна музична школа), 1 краєзнавчий музей.

В районі діють 9 колективів, які носять звання «народний», «зразковий».

Кількість працюючих в закладах культури, що фінансуються з місцевого бюджету 150.

У сільській місцевості функціонує 146 аматорських художніх колективи, у складі яких 1795 учасників.

Традиційними в районі стали творчі звіти майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів. Впродовж 2016 року відбулося 7 звітів аматорських колективів сільських закладів культури та 3 звіти народних аматорських колективів .

Проведення творчих звітів виявляє нових виконавців автентичного фольклору, майстрів народних художніх промислів.

 Разом з тим, відсутність нового інструментарію, технічних засобів, сучасної аудіотехніки, звукопідсилюючої апаратури не в повній мірі забезпечує рівень виконавської майстерності, розвиток творчого потенціалу аматорського мистецтва.

Бережанщина є місцем проведення Регіонального фестивалю стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні» та фестивалю повстанської пісні «Чорна вишиванка». Щорічними стали районні фестивалі:

-  фестиваль вертепних дійств «Ясна зірка засіяла»;

-  районний фестиваль-конкурс театральних колективів «Театральна мозаїка»;

-  районний фестиваль-конкурс «Бережанська танцювальна весна»;

-  районний дитячий фестиваль-конкурс солістів-вокалістів «Дзвінкі соловейки»;

-  районний сільський фестиваль лемківської культури в с. Гутисько «Єднаймося, братове, з лемківського роду»;

-  районне свято родинної творчості «Родинне перевесло».

У 2016 році розпочато проведення районного фестивалю меду «Жу-жу-жуків», який повинен стати також традиційним щорічним.

Через відсутність відповідного автотранспорту для аматорських художніх колективів району гостро стоїть питання участі у різноманітних фестивалях та конкурсах, які відбуваються в районі та області.

Бібліотечний фонд централізованої бібліотечної системи станом на  01 грудня 2016 року нараховує 317519 примірників видань. Загальний обсяг документів, що надійшли у 2016 році складає понад 2,5 тис. примірників літератури та 841 примірник періодичних видань. При центральній районній бібліотеці та 3 сільських бібліотеках-філіалах функціонують інтернет-центри, що забезпечують для населення вільний доступ до мережі Інтернет. На жаль, наявний книжковий фонд, особливо у сільських бібліотеках, є застарілим, що не дозволяє на належному рівні задовільнити потреби населення.

Музейний фонд краєзнавчого музею станом на 01 грудня 2016 року нараховує 18 260 експонатів.

Працівниками музею у 2016 році зібрано та науково опрацьовано 728 предметів, організовано 60 масовихзаходів, влаштовано 48 виставок, в т.ч. 5 виставок поза межами музею, прочитано 5 лекцій, проведено 111 ексукрсій. Протягом року мцзей відвідал 14820 відвідувачів. Одним із пріоритетним напрямків музею у 2016 році була реалізація спільно з Українською Галицькою Асамблеєю (м.Львів) проекту «Локальна історія». Протягом двох останніх років працівниками музею було здійснено науково-пошукові експедиції у 27 сіл району, під час яких відзнято понад 70 інтерв’ю, відскановано понад 1000 фотографій та документів. У 2017 році планується продовження роботи над цим проектом.

У Жуківській державній музичні школі навчається 95 учнів із 7 навколишніх сіл (Жуків, Гиновичі, Підлісне, Надрічне, Урмань, Поручин, Біще) та з м. Бережани. В школі є 2 відділи: художньо-хореографічний і музичний (фортепіано, бандура, цимбали, скрипка, баян, сопілка, труба, вокал).

Слід відмітити й деякі позитивні зміни в питанні вирішення проблем зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури у 2016 році, зокрема, завдяки прийняттям та частковим фінансуванням Програми підтримки та розвитку культури і мистецтва в Бережанському районі на 2016 рік, схваленої рішенням сесії Бережанської районної ради від 30 березня 2016 року №77, терміни якої закінчуються у 2016 році. На виконання завдань Програми із районного бюджету в загальній сумі виділено 298203,0 тис. грн., що становить 50,16% від передбачених Програмою коштів на 2016 рік. Завдяки зазначеному фінансуванню забезпечено проведення культурно-мистецьких заходів в районі (20000,0 грн.) та участь аматорських колективів поза межами району, зокрема участь народного аматорського театру української пісні «Золота Липа» у фестивалі «Батьків хутір» у Кіровоградській області (10000,0 грн.) й участь учнів Жуківської державної музичної школи у фестивалі-конкурсі в Кракові (Польща) (30000,0 грн.). Для розвитку музейної справи в районі та зміцнення матеріально-технічної бази Бережанського краєзнавчого музею за Програмою освоєно кошти у сумі 129830,0 грн., які були спрямовані на капітальний ремонт та оснащення експозиційних залів «Перша світова війна і січове стрілецтво», «Лисоня – гора стрілецької слави» (99830,0 грн.), для поповнення музейних фондів придбано колекцію медалей (12000,0 грн.), а також фотокамеру та ноутбук (18767,0 грн.). Для поповнення фондів бібліотек району придбано книг та періодичних видань на загальну суму 7360,0 грн. Окрім того, для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району за кошти, передбачені Програмою, придбано: комплект костюмів для народної аматорської капели «Боян» (36000,0 грн.), металопластикові двері для сільської бібліотеки-філіал с. Волощина (6634,0 грн.), стільці для організації виїзних концертів (23270,0 грн.), світлодіодні прожектори для районного будинку культури (6500,0 грн.), фотоапарат та ноутбук для районного будинку культури (18767,0 грн.), 250 енергозберігаючих ламп для закладів культури району (9075,0 грн.).

Окрім того, для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району та покращенню умов їхньої діяльності у 2016 році було здійснено:

-       капітальний ремонт (перекриття) даху Котівського сільського будинку культури, загальна кошторисна вартість робіт 293,869 тис. грн. (кошти районного бюджету та Державного фонду регіонального розвитку);

-       капітальний ремонт покрівлі сільського клубу у с. Посухів, загальна вартість робіт 89000,00 грн., (кошти районного бюджету);

-       капітальний ремонт репетиційної зали хору «Просвіта» районного будинку культури на суму 52000,0 грн. (кошти районного бюджету);

-       поточний ремонт 4 робочих кімнат районного будинку культури, на суму 15000, грн. (спец кошти районного будинку культури);

-       заміну ринв на районному будинку культури на суму 27000,0 грн. (кошти районного бюджету);

-       реконструкцію системи опалення у Жуківській музичній школі на суму 75 тис. грн. та встановлено металопластикові перегородки у коридорах закладу на суму 20000,0 грн. (кошти районного бюджету);

-       25 поточних та 26 косметичних ремонтів у сільських закладах культури.

За кошти сільських бюджетів у 2016 році:

-       придбано звукопідсилюючу апаратуру для сільського клубу с. Пліхів на суму 25833,0 грн. (кошти Урманської сільської ради);

-       проведено капітальний ремонт зовнішнього фасаду Підвисоцького сільського клубу (316500,0 грн. кошти сільської ради);

-       замінено на енергозберігаючі 4 вікон та придбано одяг сцени для Котісьвого сільського будинку культури на суму 20000,0 грн. (кошти Котівської сільської ради);

-       замінено одяг сцени у Літятинському сільському клубі на суму 10500,0 грн. (кошти Літятинської сільської ради);

-       встановлено плитку та придбано господарських товарів для сільського клубу с. Надорожнів на суму 12000,0 грн. (кошти Мечищівської сільської ради);

-       здійснено ремонт підлоги у Шибалинській бібліотеці-філіалі на суму  5000,0 грн., встановлено паркан біля Шибалинського сільського клубу на суму 5000,0 грн. (кошти Шибалинської сільської ради);

-       проведено ремонтно-будівельні роботи у клубних закладах сіл Волощина, Божиків, Квіткове на суму 10500,0 грн. (кошти Божиківської сільської ради);

Однак, ці поодинокі заходи, не вирішують нагальних проблем закладів культури району в цілому. Складна ситуація в галузі культури потребує здійснення комплексу заходів, що дозволять в умовах соціально-економічної кризи зберегти мережу та покращити матеріально-технічну базу закладів культури, вдосконалити рівень художнього аматорського мистецтва, зміст культурно-дозвіллєвої діяльності, ініціювати нові форми організації змістовного культурного дозвілля населення.

Для вирішення проблемних питань щодо підтримки та розвитку закладів культури району, керуючись Указом Президента України від 30 грудня 2013 р. № 717/2013 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні», відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 04 лютого 2014 року №37-од «Про додаткові заходи щодо  підтримки культури і мистецтва в області», голови районної державної адміністрації від 03 березня 2014 року №64-од «Про додаткові заходи щодо підтримки культури і мистецтва в районі» пропонується прийняти Програму підтримки та розвитку культури і мистецтва в Бережанському районі на 2017 рік.

3. Визначення мети Програми

Основною метою Програми є відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю.

Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери, незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів культури, творчих колективів, об’єднань.

Розвиток культури в районі базується на таких засадах:

-  вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, недопущення перепрофілювання, реорганізації та ліквідації, поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті;

-  створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення;

-  відродження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій району;

-  створення умов для розвитку аматорської  народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань району, проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості, популяризація національних звичаїв і обрядів;

-  естетичне та духовне виховання дітей і юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

-  збільшення обсягів видатків на розвиток культури;

-  збереження національної культурної спадщини (рухомих та нерухомих пам’яток і цінностей, музеїв), як основи національної культури, турбота про подальший розвиток  культур національних меншин району;

-  поповнення бібліотечних фондів сучасною книжковою продукцією;

Вище викладені концептуальні основи та завдання визначають характер районної програми підтримки та розвитку культури в Бережанському районі на 2017 рік.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Для якісного проведення культурно-масових заходів у сільській місцевості необхідно покращити технічне оснащення сільських клубних закладів шляхом придбання звукопідсилюючої апаратури.

З метою належного розвитку аматорського мистецтва, поліпшення виконавського рівня народних та зразкових аматорських художніх колективів необхідно придбати комплекти музичних інструментів та костюмів.

Необхідно придбати автотранспорт для виїздів аматорських художніх колективів району та покращення їх гастрольної діяльності.

Для фінансового забезпечення Програми залучаються в установленому порядку кошти районного бюджету, а також кошти з інших джерел фінансування, не заборонені чинним законодавством .  

Загальний обсяг фінансування Програми становить 665,0 тис. гривень.

Термін дії Програми – 2017 рік.

 

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

Джерела фінансування Програми

Обсяг фінансування Програми

(тис. грн.)

У тому числі витрат

на 2016 рік

(тис. грн.)

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

 

665,0

 

665,0

районний бюджет

665,0

665,0

кошти інших джерел

-

-

 

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Для реалізації Програми необхідно виконати наступні завдання:

1) забезпечити:

-  проведення культурно-мистецьких заходів;

-  реалізацію проекту «Локальна історія»;

2) придбати:

-  автобус;

-  комплекти костюмів для народних аматорських колективів району;

-  комп’ютерну техніку для централізованої бібліотечної системи та районного будинку культури;

-  комплекти музичних інструментів для народних аматорських колективів та Жуківської державної музичної школи;

-  звукопідсилюючу апаратуру для сільських клубних закладів;

-  стільці для виїзних концертів.

3) поповнити бібліотечні фонди бібліотек району;

4) провести ремонт експозиційної зали «Перша світова війна та Українське Січове Стрілецтво» краєзнавчого музею;

5) впровадити енергозберігаючі технології (заміна вікон, дверей, встановлення енергоощадних систем опалення), з метою забезпечення підвищення енергоефективності експлуатації будівель.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації.

У разі необхідності, зміни та доповнення до Програми вносяться за поданням відділу культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації.

Виконавці інформують про хід реалізації Програми районну державну адміністрацію до 25 грудня 2017 року.


6. Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень,

Очікуваний

результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Розвиток аматорського мистецтва, фольклору, народних ремесел

Забезпечення прове-дення культурно-мистецьких заходів,

у тому числі:

 

 

 

 

 

1) святкування дер-жавних, професійних та календарних свят

протягом року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, заклади культури району, органи місцевого самоврядування

районний бюджет, бюджети сільських рад

20,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, забезпечення відзначення на належному рівні державних, професійних та календарних свят

2) районний фести-валь вертепних дійств «Ясна зірка засіяла»

січень 2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури

районний бюджет, бюджети сільських рад

1,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, стимулювання відродження народних звичаїв і традицій

3) районний огляд-конкурс читців, приурочений 203-ій річниці від дня народження Т.Шевченка

березень 2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, заклади культури району

 

районний бюджет, бюджети сільських рад

1,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, стимулювання вдосконалення читацької майстерності виконавців

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

4) районний фести-валь-конкурс «Теа-тральна мозаїка»

квітень 2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури, сільські клубні заклади

районний бюджет, бюджети сільських рад

2,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, стимулювання вдосконалення театральної майстерності виконавців

5) мультикультурний мистецький фестиваль «Ференцфест»

травень 2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, заклади культури району

районний бюджет, бюджети сільських рад

5,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, розвиток міжкуль-турних та міжнаціональних відносин

6) районний фести-валь «Бережанська танцювальна весна - 2017»

травень

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури, сільські клубні заклади

районний бюджет, бюджети сільських рад

2,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, стимулювання вдосконалення танцювальної майстерності виконавців

7) ІІІ районний дитя-чий фестиваль-конкурс солістів-вокалістів «Дзвінкі соловейки»

червень

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури, сільські клубні заклади

районний бюджет, бюджети сільських рад

1,5

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, стимулювання вдосконалення вокальної майстерності виконавців, популяризація дитячої творчості

8) ІІ районний фести-валь меду «Жу-жу-Жуків»

серпень 2017 року

відділ культури, національностей, релі-гій і туризму районної державної адміністра-ції, заклади культури

районний бюджет, бюджети сільських рад

5,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, підтримка малого підприємництва та розвитку народних промислів

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

9) V районний огляд-конкурс вокальних колективів

жовтень

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури, сільські клубні заклади

районний бюджет, бюджети сільських рад

2,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, стимулювання вдосконалення вокальної майстерності виконавців

10) творчий звіт Бережанського району

14 жовтня 2017 року

відділ культури, національностей, релі-гій і туризму районної державної адміністра-ції, заклади культури

районний бюджет

10,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, представлення творчих здобутів на обласному рівні

11) районне свято родинної творчості

«Родинне перевесло-2017»

листопад

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури, сільські клубні заклади

районний бюджет, бюджети сільських рад

1,0

покращення виконавського рівня аматорських художніх колективів, збереження родинних традицій

12) участь художніх колективів та вико-навців району у Між-народних, Всеукраїн-ських, обласних фе-стивалях, конкурсах та по обміну кон-цертно-культурни-ми програмами з іншими районами області

 

 

 

протягом року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури, сільські клубні заклади

районний бюджет, бюджети сільських рад

15,0

популяризація аматорських художніх колективів району, стимулювання вдосконалення їхньої виконавської майстер-ності

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

13) нагородження переможців обласних, всеукраїнських та міжнародних конкур-сів, фестивалів та кращих працівників культури району

9 листо-пада

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

6,0

відзначення кращих праців-ників культури району, стимулювання їх до нових творчих здобутків

2.

Розвиток музейної справи

реалізація проекту «Локальна історія Бережанщини»

протягом року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчий музей

районний бюджет

6,5

забезпечення збору відео

та фотоматеріалів з історії Бережанщини

поповнення музейних фондів

протягом року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчий музей

районний бюджет

10,0

Придбання музейних експонатів

3.

Розвиток бібліотечної справи

поповнення бібліотечних фондів (придбання літератури, передплата періодичних видань)

протягом року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, централізована бібліо-течна система

районний бюджет

40,0

оновлення бібліотечного фонду району

4.

Охорона праці в закладах культури

придбання вогнегасників

протягом року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

районний бюджет

12,0

забезпечення охорони праці та безпечних умов праці в закладах культури

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району

1) придбання автобуса

ІІ квартал

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

250,0

розширення географії кон-цертної діяльності аматор-ських художніх колективів

2) ремонт експозицій-ного залу краєзнав-чого музею «Друга світова війна та Українська Повстанська Армія»

ІІ квартал

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчий музей

районний бюджет

100,0

забезпечення умов для належного зберігання та експонування музейних предметів

3) підвищення енергоефективності експлуатації будівель, впровадження енерго-зберігаючих техно-логій (заміна вікон, дверей, встановлення енергоощадних систем опалення, енергозберігаючих ламп)

протягом року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

районний бюджет, бюджети сільських рад

в межах виділених асигнувань

забезпечення економії бюджетних коштів, збереженості приміщень закладів культури, надання їм зовнішнього естетичного вигляду, створення гідних умов праці

4) придбання звуко-підсилюючої, звуко-відтворюючої апара-тури та світлового обладнання для закладів культури

протягом року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

 

 

 

районний бюджет, бюджети сільських рад

в межах виділених асигнувань

покращення рівня проведення культурно-масових заходів, фестивалів, конкурсів, свят у сільських клубних закладах

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

5) придбання ком-плектів костюмів

ІІ квартал

2017 року

відділ культури, національностей, релі-гій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет, бюджети сільських рад

30,0

покращення рівня проведення культурно-масових заходів, забезпечення гідних умов праці

6) придбання музич-них інструментів для народних аматорських колективів та закладів культури

ІІІ квартал

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет, бюджети сільських рад

в межах виділених асигнувань

покращення рівня освітніх послуг, забезпечення гідних умов праці

7) придбання комп’ю-терної техніки для Централізованої бібліотечної системи та Жуківської держав-ної музичної школи

ІІ квартал

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет, бюджети сільських рад

20,0

покрашення рівня надання послуг закладами культури, забезпечення гідних умов праці

8) придбання стільців для закладів культури

ІІІ квартал

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет, бюджети сільських рад

25,0

покращення рівня проведення культурно-масових заходів, фестивалів, конкурсів, свят

9) ремонт сцени районного будинку культури

ІІІ квартал 2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації,районний будинок культури

районний бюджет

100,0

забезпечення естетичного вигляду сцени та сприятливих умов роботи закладу культури

Коштів районного бюджету

665,0

 

Коштів інших бюджетів

-

 

Всього

665,0

 


 
Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ПРОГРАМА

сприяння розвитку громадянського суспільства

в Бережанському районі на 2017-2018 роки

 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Cектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Указ Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 жовтня 2016 року № 599-од «Про проект програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Тернопільській області на 2016-2018 роки»

3.

Розробник Програми

сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

Громадська рада при районній державній адміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

управління соціального захисту населення, відділи економічного розвитку, освіти, культури, національностей, релігій і туризму, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, громадські організації, редакція районної газети «Бережанське віче»

7.

Термін реалізації Програми

2017- 2018 роки

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

районний бюджет

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

13,2 тис. гривень

9.1.

коштів місцевого бюджету

13,2 тис. гривень

9.2.

коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

На сучасному етапі становлення України як демократичної, соціальної, правової держави важливого значення набувають процеси ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства. Така взаємодія повинна базуватися на партнерстві, співробітництві у досягненні мети, пов'язаних з процесом демократизації усіх сфер державного управління і суспільного життя, соціально-економічним і духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадянина.

Значна частина громадських організацій намагається бути активними учасниками розбудо видержави та суспільних відносин. Незважаючи на те, що кількість інститутів громадянського суспільства у Бережанському районі постійно зростає, їх роль у суспільно-політичних процесах регіону є незначною, оскільки розвиток громадянського суспільства в Україні є уповільненим.

При районній державній адміністрації діє громадська рада, до складу якої входять представники 12-ти громадських організацій. Районна влада зацікавлена у подальшому розвитку інститутів громадянського суспільства з метою забезпечення ширшої участі громадськості у формуванні і реалізації державної та регіональної політики. Тому необхідним інструментом вирішення проблем розвитку інституті вгромадянського суспільства в районі стане прийняття та реалізація районної програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Бережанському районі на 2017-2018 роки (далі - Програма).

Затвердження Програми розширить сферу відповідальності місцевих органів влади щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, а також стане стимулом для його інститутів у налагодженні співпраці з органами влади і зміцнить відповідальність за результати цієї співпраці.

Прийняття і реалізація Програми забезпечить визначення пріоритетів місцевої влади у питаннях, які стосуються розвитку громадянського суспільства; консолідацію різних гілок місцевої влади та підвищення ефективності її зусиль у сфері формування громадянської культури суспільства; створення цілісної системи соціального партнерства між місцевими органами влади та інститутами громадянського суспільства регіону; підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, спрямованих на розвиток громадянського суспільства, що призведе до позитивного впливу та залучення зовнішніх ресурсів на вирішення відповідних проблем.

Враховуючи масштабність поставлених завдань, виникає необхідність фінансування заходів Програми з районного бюджету.

У Програмі основні поняття вживаютьсяу такому значенні:

- громадянське суспільство - це сукупність самостійних, незалежних від держави інститутів та відносин, заснованих на свободі особистості, плюралізмі поглядів та демократичному правопорядку; це суспільний простір, що лежить поза владними, бізнесовими та сімейними взаємозв’язками й діями, в якому індивіди об’єднуються на добровільних засадах для задоволення спільних інтересів;

- інститути громадянського суспільства (ІГС) - це громадські організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні фонди, волонтерські та релігійні організації, недержавні засоби масової інформації, органи самоорганізації населення, ініціативні групи громадян та інші непідприємницькі товариства й установи;

- сприяння розвитку ІГС з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - це налагодження ефективної взаємодії між ними, що базується на партнерстві, взаємній зацікавленості у досягненні мети, спрямованих на демократизацію усіх сфер державного управління та суспільного життя;

- інформаційно-просвітницька кампанія - це здійснення заходів, спрямованих на пропаганду розвитку ІГС через засоби масової інформації та інші інноваційні комунікації;

- інформаційно-ресурсний центр - це організація, метою якої є надання безпосередньої допомоги громадянам та ІГС області в їх залученні до формування та реалізації державної і регіональної політики, а також реалізації соціально-значимих ініціатив;

- соціальне замовлення - це інструмент розв’язання пріоритетних соціальних проблем на основі співпраці влади і громади, спрямованої на їх вирішення; це незадоволені соціальні потреби та інтереси членів територіальної громади, сформульовані в узагальненому вигляді як соціальне завдання для вирішення;

- форми заохочення ініціатив громадян та ІГС - це надання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування організаційної, фінансової, технічної, методичної й іншої допомоги громадянам та ІГС у реалізації соціально значимих ініціатив.

 

3. Визначення мети Програми

            Метою Програми є налагодження соціально значимих ефективних механізмів партнерства держави з ІГС; системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю; вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; забезпечення прозорості і відкритості їх діяльності; залучення громадян до участі в управлінні державними справами; підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості; підтримка ініціатив ІГС для вирішення завдань регіональної політики; створення умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень; забезпечення підтримки діяльності консультативно-дорадчих органів, створених при районній державній адміністрації, зокрема громадської ради при районній державній адміністрації для спільного вирішення завдань суспільного розвитку району та регіональної політики.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми передбачає проведення впродовж 2017 - 2018 років заходів, спрямованих на залучення ІГС та громадськості до процесів формування та реалізації державної і регіональної політики, зокрема шляхом:

-          впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії;

-          вироблення прозорих механізмів підтримки суспільно-корисної діяльності ІГС через впровадження механізму соціального замовлення;

-          розширення участі ІГС району у процесах вироблення та реалізації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування владних повноважень через розвиток консультативно-дорадчих органів та різних форм самоорганізації населення;

-          стимулювання громадської активності населення Бережанщини через впровадження форм заохочення ініціатив ІГС;

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 13,2 тис. грн..

Головним розпорядником коштів, спрямованих на фінансування Програми, є районна державна адміністрація.

Ресурсне забезпечення Програми:

                                                                                            тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

2017 рік

 

2018 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

6,6

6,6

13,2

районний бюджет

6,6

6,6

13,2

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади сприяння проведенню громадської експертизи їх діяльності, проведенню консультацій із громадськістю та формуванню громадських рад при органах влади;

- залучення громадськості до обговорення проектів рішень районної ради та розпоряджень голови районної державної адміністрації, які стосуються суспільно значущих питань;

- забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю (громадських обговорень, слухань, круглих столів, засідань громадської ради при районній державній адміністрації) з актуальних питань соціально-економічного та культурного розвитку;

- ресурсне забезпечення діяльності громадської ради при районній державній адміністрації;

- організація виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, буклетів, методичних роздаткових матеріалів з питань громадянського суспільства та позитивних практик його розвитку на території Бережанського району;

- забезпечення висвітлення журналістами проблематики громадянського суспільства у місцевих засобах масової інформації.

Заходи Програми реалізуються в межах коштів районного бюджету.

 

Очікувані результативні показники виконання Програми:

- подальше становлення громадянського суспільства в районі;

- якісне представництво ІГС у консультативно-дорадчих органах при районній державній адміністрації;

- активізація населення району у суспільно-важливій роботі;

- залучення ІГС до вирішення завдань регіональної політики;

- підвищення якості рішень районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування з огляду на врахування інтересів громадськості;

- покращення довіри населення району до місцевих органів виконавчої влади та ІГС району.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконавці Програми є відповідальними за виконання передбачених Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі у визначені терміни, подають відповідну інформацію в районну державну адміністрацію до 30 грудня 2017 і 2018 років.

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, духовності, молоді, спорту та засобів масової інформації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

         Сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації інформує управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей обласної державної адміністрації про стан виконання заходів, визначених цією Програмою, щороку до 01 січня 2018 і 2019 років.

Основні напрямки та заходи Програми будуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в районі та чинної нормативно-правової бази.


6. Напрями діяльності та заходи Програми

 

№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування тис.гривень

Очікуваний результат

2017

2018

 

1.

Створення

сприятливих

умов (у тому

числі

правових)

для

діяльності та

розвитку

інститутів

громадянського

суспільства

1.Забезпечення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприяння проведенню громадської експертизи їх діяльності, проведенню консультацій із громадськістю та формуванню громадських рад при органах влади

упродовж 2017-2018

управління соціального захисту населення, відділи економічного розвитку, освіти, культури, національностей, релігій і туризму, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

-

-

-

утвердження в практику роботи принципу відкритості влади, підвищення якості формування та реалізації регіональної політики на рівні органів місцевого самоврядування

2.

Забезпечення

співпраці

органів

виконавчої

влади та ІГС

у процесі

формування

та реалізації

регіональної

політики

1.Залучення громадськості до обговорення проектів рішень районної ради та розпоряджень голови районної державної адміністрації, які стосуються суспільно значущих питань

напередодні сесій районної ради та під час підготовки проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації

управління соціального захисту населення, відділи економічного розвитку, освіти, культури, національностей, релігій і туризму, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, Громадська ради при районній державній адміністрації

-

-

-

підвищення якості актів, що приймає місцева влада, з огляду на задоволення потреб громадськості

2.Забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю (громадських обговорень, слухань, круглих столів) з актуальних питань соціально-економічного та культурного розвитку

2017-2018 роки

управління соціального захисту населення, відділи економічного розвитку, освіти, культури, національностей, релігій і туризму, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, ІГС (за згодою)

районний бюджет

2,4

2,4

підвищення якості регіональної політики з огляду на задоволення потреб громадськості; проведення громадських обговорень, слухань, круглих столів 1 раз у квартал

3.Організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради при районній державній адміністрації

2017-2018 роки

сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації,

ІГС (за згодою)

-

-

-

підвищення якості регіональної політики з огляду на задоволення потреб громадськості;

проведення кожного року 1 раз у квартал засідань Громадської ради

3.

Підтримка ініціатив ІГС

для

вирішення

завдань

регіональної

політики

1.Ресурсне забезпечення діяльності Громадської ради при районній державній адміністрації

2017-2018 роки

сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

 

районний бюджет

1,2

1,2

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами на території району, сприяння врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

забезпечення оргтехнікою упродовж 2017-2018 років;

забезпечення канцтоварами та доступу до систем зв’язку щороку;

4.

Підвищення

професійного

рівня та

інституційної

спроможності ІГС та

органів

виконавчої

влади щодо

використання

механізмів

участі

громадськості

у

формуванні та реалізації державної політики

1.Участь в короткотермінових семінарах та тренінгах для фахівців органів виконавчої влади та представників ІГС на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

2017-2018 роки

сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації,

ІГС (за згодою)

-

-

-

підвищення професійного рівня посадових осіб та представників ІГС щодо використання інструментів сприяння розвитку громадянського суспільства та участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики; підвищення компетентності ІГС району в сфері їх інституційного, кадрового, професійного розвитку, статутної діяльності

5.

Забезпечення

поінформованості

суспільства

про

діяльність ІГС через впровадження постійно діючої

інформаційно-

просвітницької кампанії

1.Організація виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, буклетів, методичних роздаткових матеріалів з питань громадянського суспільства та позитивних практик його розвитку на території Бережанського району

2017-2018 роки

управління соціального захисту населення, відділи економічного розвитку освіти, культури, національностей, релігій і туризму, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації,

ІГС (за згодою)

районний бюджет

3,0

3,0

забезпечення інформаційної підтримки процесу розвитку громадянського суспільства та доступу громадян до інформації; підвищення рівня довіри жителів району до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ІГС;

2.Забезпечення висвітлення журналістами проблематики громадянського суспільства у місцевих засобах масової інформації

2017-2018 роки

сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, редакція районної газети «Бережанське віче»,

ІГС (за згодою)

-

-

-

популяризація розвитку громадянського суспільства у регіоні;


 


Сторінка 1 з 11