Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки1. Паспорт програми

1.    Ініціатор розроблення програми    відділ  охорони здоров΄я районної державної адміністрації
2.    Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми     Закон України „Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки”
3.    Розробник програми    відділ  охорони здоров΄я районної державної адміністрації
5.    Відповідальний виконавець програми    відділ  охорони здоров΄я районної державної адміністрації
6.    Учасники програми    відділи охорони здоров’я, освіти, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Бережанський районний підрозділ Бережанського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції управління Державної пенітенціарної служби України в Тернопільській області, виконавчий комітет Бережанської міської ради
7.    Термін реалізації програми    2015-2018 роки
1)    Етапи виконання програм
(для довгострокових програм)    -
8.    Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми
(для комплексних програм)     районий бюджет
9.    Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
в тому числі:    313,02 тис. гривень
1)    кошти районного бюджету    313,2 тис. гривень
2)    міський бюджет     -
4)    кошти небюджетних джерел    -

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Програма розроблена з метою зниження темпів росту захворюваності на ВІЛ-інфекцію та смертності від СНІДу.
Поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу призводить до зменшення тривалості життя, зростання обсягу медичних послуг з діагностики, лікування та профілактики, загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення видатків із державного бюджету.
Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу в Бережанському районі, як вцілому в області, набирає загрозливий характер. В районі продовжують реєструватися нові випадки ВІЛ-інфекції/СНІДу, у 2014 році виявлено два нових випадки ВІЛ-інфекції, в тому числі – народжена одна дитина від ВІЛ-інфікованої матері. В цілому, за період з 2002 року по 2015 рік в районі зареєстровано 39 випадків ВІЛ-інфекції, в тому числі – 5 випадків захворювання на СНІД. Найбільша кількість випадків була виявлена серед споживачів ін’єкційних наркотиків та при обстеженні за клінічними показами.
ВІЛ-інфекція реєструється в слідуючих населених пунктах району: Слов’ятин, Рогачин, Молохів, Нараїв, Гиновичі, Стриганці, Вербів та м.Бережани. Серед ВІЛ-інфікованих зареєстровано 28 чоловіків та 11 жінок, основна вікова група від 28 до 44 років, переважають жителі міста. В районі активні всі шляхи передачі інфекції, але переважає парентеральний (в середовищі ін’єкційних наркоманів) та статевий. В районі є двоє дітей,  народжених від ВІЛ-інфікованих матерів.
З метою раннього виявлення ВІЛ-інфекції/СНІДу в 2014 році проведено обстеження 1974 осіб, із них – 2 позитивних.
При Бережанській центральній районній комунальній лікарні діє комісія з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, засідання якої проводяться щоквартально.
У 2014 році померлих від ВІЛ-інфекції/СНІДу в районі не було.
Досвід європейських держав показує, що для усунення проблем, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, необхідно забезпечити безперешкодний доступ населення до послуг з консультування і тестування на ВІЛ, що забезпечить ранню діагностику нових випадків ВІЛ-інфекції, а також реалізацію політики у сфері профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих шляхом об'єднання зусиль усіх органів державної влади та громадськості.
Незважаючи на проведену роботу щодо виконання попередньої районної програми забезпечення профілактики ВІЛ – інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки, ще є ряд проблем:
1) недостатнє фінансування профілактичних заходів (первинна профілактика), забезпеченості швидкими тестами;
2)    нерегулярні державні поставки тест-систем;
3) тривалий ремонт приміщення кабінету «Довіра» при кабінеті інфекційних захворювань поліклінічного відділу Бережанської центральної районної комунальної лікарні;
4) відсутність централізованого виготовлення і розповсюдження по району інформаційно - просвітницьких матеріалів;
5) несистематичне проведення радіопередач з висвітлення проблем, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом.

Районною програмою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки не в повному обсязі було забезпечено здійснення профілактичних та лікувально-діагностичних заходів. Адже для виконання цієї програми були залучені лише медичні і соціальні працівники, а працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавці, професійні спілки, представники бізнесу активної участі у цих заходах не приймали.
На сьогодні епідемічна ситуація характеризується високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції серед представників різних груп населення, насамперед серед осіб, які належать до групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, переважним ураженням осіб працездатного віку, нерівномірним поширенням та зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерального на статевий. Епідемія ВІЛ-інфекції є чинником негативного впливу на працездатне населення України та призводить до негативних соціально-економічних наслідків.
Незважаючи на істотний прогрес, кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції щороку збільшується, при цьому рівень доступу до послуг з лікування, особливо серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ є низьким, а отже рівень смертності від СНІДу залишається високим.
Проблема протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу недостатньо вирішується за рахунок Державного бюджету, а тому існує потреба у залученні коштів районного бюджету.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я.
Для досягнення мети Програми необхідно:
- удосконалити діяльність спеціалізованих служб і закладів, що надають соціальні послуги ВІЛ-інфікованим;
- розробити та затвердити стандарти соціальних послуг, що надаються представникам груп ризику;
- розробити та впровадити механізм залучення громадських організацій до надання таких послуг;
- організувати підготовку спеціалістів, зокрема з паліативної допомоги хворим на СНІД;
- здійснити на до- та післядипломному рівні освіти заходи з підготовки спеціалістів з профілактики, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих;
- створити систему навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, залучених до роботи з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, відповідно до міжнародних стандартів, а також систему лабораторного контролю якості діагностики та лікування інфікованих і хворих.
Мета Програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Розв’язання проблеми передбачає створення системи безперервного надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я шляхом:
- оптимізації системи надання медичної допомоги і соціальних послуг, забезпечення професійної підготовки кадрів (сімейних лікарів, працівників установ і закладів, які надають послуги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх партнерам, людям, які живуть з ВІЛ);
- дотримання прав громадян, які живуть з ВІЛ;
- забезпечення доступу населення до послуг з консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію та проведення її діагностики;
- дотримання прав медичних працівників на здорові і безпечні умови праці;
- забезпечення в рамках виконання Програми пріоритетності охоплення лікуванням, доглядом і підтримкою людей, які живуть з ВІЛ, та їх оточення;
- підвищення ефективності профілактичних заходів стосовно представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з метою зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції;
- формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, з метою подолання їх дискримінації;
- застосування гендерно орієнтованого підходу під час планування та здійснення заходів у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
- забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади під час реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
- залучення громадських об’єднань до надання представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і людям, які живуть з ВІЛ, послуг з профілактики, лікування, догляду та підтримки;
- розроблення та здійснення заходів щодо продовження виконання ефективних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі тих, що виконуються за рахунок благодійних внесків;
- запровадження постійного соціального діалогу у сфері трудових відносин між органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками щодо людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД (запобігання дискримінації, формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та дотримання їх прав, безпечних умов праці щодо інфікування ВІЛ).
Розв'язання проблеми можливе шляхом реалізації профілактичних та лікувально-діагностичних заходів: організаційні завдання і заходи; профілактичні завдання та заходи; лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень; лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД; догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих.
Програма реалізуватиметься протягом 2015-2018 років і не поділяється на етапи.
Виконання заходів Програми передбачено здійснити за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 313,2 тис. гривень.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щороку, з врахуванням конкретних завдань та наявності коштів.
Передбачається щорічне погодження з постійною комісією районної ради з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення розподілу обсягів фінансування заходів та завдань.
Крім того, ряд заходів передбачено здійснити за рахунок централізованого постачання медикаментів та засобів медичного призначення.Ресурсне забезпечення
районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2015-2018роки

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми, тис.грн.

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

59,5

82,5

65,6

105,6

313,2

кошти районного бюджету

59,5

82,5

65,6

105,6

313,2

міський бюджет

кошти небюджетних джерел

 


5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:
- удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації здійснення заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
- зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають допомогу людям, які живуть з ВІЛ;
- розвиток системи моніторингу та оцінки ефективності заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, що проводяться на національному і регіональному рівні;
- формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;
- розроблення, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у населення;
- навчання учнів та студентів у навчальних закладах усіх форм власності за програмами профілактики ВІЛ та формування здорового способу життя на основі життєвих навичок;
- забезпечення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та дітей, які не отримують належного батьківського піклування;
- розширення інтегрованого підходу до надання медичної допомоги та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим споживачам ін’єкційних наркотиків (у тому числі вагітним жінкам), забезпечення децентралізації шляхом надання таких послуг через мережу центрів профілактики і боротьби із СНІДом та кабінетів “Довіра” з метою забезпечення їх доступності на місцевому рівні;
- забезпечення доступу вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини: кількість випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини; кількість вагітних жінок, протестованих за допомогою імуноферментного аналізу; кількість вагітних жінок, протестованих з використанням швидких тестів; кількість протестованих вагітних ВІЛ-інфікованих жінок; кількість вагітних ВІЛ-інфікованих жінок; кількість протестованих дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками; кількість дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями (першого року життя), яких забезпечено адаптованими молочними сумішами безоплатно;
- надання медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ;
- забезпечення вільного доступу населення до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію;
- профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом, для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих;
- удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
- забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування позитивного ставлення до антиретровірусної терапії;
- забезпечення проведення лабораторних досліджень та діагностики гарантованої якості ВІЛ-інфекції;
- забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують;
- забезпечення охоплення послугами з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб;
- проведення профілактичних заходів у навчальних закладах щодо безпечної поведінки та формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.
Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити координацію діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, установ, закладів та організацій з означеного питання;
- проводити перевірки за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу в сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих;
- удосконалити кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров'я для профілактики і боротьби зі СНІДом та розвиток кабінету «Довіри» у Бережанській центральній районній комунальній лікарні;
- зміцнити матеріально-технічну базу клінічної лабораторії Бережанської районної центральної комунальної лікарні для профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;
- забезпечити  проведення моніторингу та оцінки відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні;
- проводити  інформаційні заходи з питань подолання стигматизації та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;
- виготовити та поширити друковану продукцію з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, пропаганди здорового способу життя;
- забезпечити вчителів, студентів і учнів необхідними навчально-методичними матеріалами, в тому числі відеоматеріалами, для впровадження інтерактивного підходу до підвищення рівня знань з питань профілактики інфікування ВІЛ на 100%;
- надавати соціальні послуги ВІЛ-інфікованим дорослим за їх особистим зверненням, у тому числі особам, які звільнились з місць позбавлення волі, та які відбувають покарання без позбавлення волі.
- охопити заходами з профілактики ВІЛ-інфекції засуджених та осіб, взятих під варту;
- двократно обстежити на ВІЛ вагітних жінок, які звернулись за медичною допомогою;
- всім вагітним ВІЛ-позитивним жінкам, які звернулись за медичною допомогою, отримати АРТ-терапію та пройти необхідні лабораторні обстеження;
- знизити рівень смертності від ВІЛ/СНІДу;
- поліпшити забезпечення доступу до тестування на ВІЛ-інфекцію 5% осіб від загального населення області за виключенням вагітних жінок та донорів крові;
- забезпечити АРТ лікуванням ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають на диспансерному обліку та потребують АРТ;
- здійснювати лабораторний  моніторинг під час АРТ лікування;
- надавати соціально-психологічну підтримку і догляд ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їх сімей шляхом удосконалення діяльності спеціалізованих служб та закладів для послуг.
Загалом реалізація заходів Програми забезпечить зниження у 2018 році рівня захворюваності на ВІЛ/СНІД на 10% у порівнянні з 2014 роком.
Результативний показник ефективності програми складає   31,3 тис. гривень на 1% зниження захворюваності на ВІЛ/СНІД.

6. Таблиці - додаток до програми https://drive.google.com/open?id=0B9Bad8MaIzF4c0hkSUx3U3NmTGs

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації.
Виконавці заходів щороку, до 10 січня, інформують районну державну адміністрацію, про результати виконання Програми.