Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА
підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції  на 2015-2019 роки1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.    Ініціатор розроблення Програми    Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
2.    Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми    Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” 
3.    Розробник Програми    управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
4.    Співрозробники Програми    відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації
5.    Відповідальний виконавець Програми    управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
6.    Учасники Програми

управління соціального захисту населення; відділи: охорони здоров’я, освіти, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю; районний центр зайнятості, виконавчі комітети Бережанської міської  та сільських рад.
7.    Терміни реалізації Програми    2015-2019 роки
1)    етапи виконання Програми (для довгострокових програм)    І – 2015-2017 роки
ІІ – 2018-2019 роки

8.    Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)    обласний бюджет
районний бюджет
9.    Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:    6760 тис. гривень
1)    коштів обласного бюджету    6330 тис. гривень
2)    коштів інших джерел    430 тис. гривень

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
У зв’язку з проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей в районі постійно збільшується кількість осіб, які брали в ній участь, а також кількість членів сімей загиблих та учасників антитерористичної операції.
На даний час існує ряд проблем, які потребують особливої уваги: визначення соціально-побутових потреб учасників антитерористичної операції та членів їх сімей; налагодження співпраці з благодійними та волонтерськими організаціями для надання матеріальної допомоги, безоплатної правової допомоги учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих; підвищення громадянської свідомості; вшанування жителів району, які загинули під час проведення антитерористичної операції та надання щомісячної допомоги членам їх сімей; виділення земельних ділянок, надання пільг з оплати вартості житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих; сприяння учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих в працевлаштуванні.
Також існує потреба у забезпеченні більш якісного лікування осіб, постраждалих під час проведення антитерористичної операції, проведенні їх реабілітації та оздоровлення, сприянні направленню на безоплатне санаторно-курортне лікування.
Крім того, потребують вирішення проблеми щодо влаштування дітей учасників антитерористичної операції до дошкільних навчальних закладів, безкоштовного навчання у державних професійно-технічних, вищих навчальних закладах дітей загиблих учасників антитерористичної операції, а також надомного обслуговування одиноких непрацездатних батьків, діти яких загинули в ході проведення антитерористичної операції.
Прийняття районної Програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції (далі – Програма) та залучення на її виконання  коштів з районного бюджету сприятиме вирішенню проблемних питань вищевказаних категорій населення.
Недостатнє фінансування     зазначених проблем із державного бюджету потребує залучення коштів районного та обласного бюджетів.

3. Визначення мети Програми
Метою Програми є створення сприятливих соціально-побутових, медичних умов для реалізації прав осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.
Мета Програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку району.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми
З метою реалізації основних завдань Програми її учасники:
-  здійснюватимуть організаційне та інформаційне забезпечення її виконання;
- сприятимуть соціальному захисту осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, покращенню їх соціально-побутового та медичного обслуговування;
-     сприятимуть підвищенню рівня життєзабезпечення осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції  шляхом надання натуральної та нецільової грошової допомоги.
Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів обласного  та районного бюджетів  в сумі 6330 тис. гривень.,  зокрема на I етапі – 4570 тис. гривень, в тому числі з районного бюджету 230 тис.грн. на II етапі – 2190 тис. гривень в тому числі з районного бюджету 200 тис.грн. 
Головними розпорядниками коштів, передбачених на виконання     підпунктів 1-3 пункту 2 розділу 6 Програми є управління соціального захисту населення райдержадміністрації та підпунктів 7-8 пункту 2 розділу 6 Програми –відділ  охорони здоров’я райдержадміністрації.
Першочерговим на I етапі є виконання заходів щодо матеріальної підтримки членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, визначення соціально-побутових потреб осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.Ресурсне забезпечення Програми
 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, тис.грн.

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

І

ІІ

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

2760

985

1005

1005

1005

6760  

Обласний бюджет 

2710

905

905

905

905

6330 

Районний бюджет

50

80

100

100

100

4305. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основним завданням Програми є покращення соціального захисту осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.
Виконання Програми дасть змогу:
- підвищити рівень соціального захисту, сприятиме вирішенню соціально-побутових питань осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції;
- оздоровлювати, проводити реабілітацію та забезпечувати лікування осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції;
-  покращити матеріальне становище 4 членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.
Показник ефективності становитиме  12,5 тис. гривень на забезпечення покращення матеріального становища члена сім’ї загиблого під час проведення антитерористичної операції.


Таблиці до Програми - https://drive.google.com/open?id=0B9Bad8MaIzF4U1BBWjc0eGEtZkE


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Виконавці інформують про хід та результати виконання заходів Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації щороку до 05 лютого протягом 2016-2020 років.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми управління соціального захисту населення районної державної адміністрації подає щороку до 15 лютого протягом 2016-2020 років департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.