Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк
Програма

розвитку футболу в Бережанському районі на 2015-2020 роки

1. Паспорт програми 

Ініціатор розроблення програми

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Протокол засідання робочої групи щодо розвитку футболу в районі від 16 лютого 2014 року №1

Розробник програми

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

Співрозробники програми

Відділ освіти районної державної адміністрації, районна федерація Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація Футболу України», виконавчі комітети Бережанської міської та сільських рад, районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

Відповідальний виконавець програми

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

Учасники програми

Відділ освіти, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, районна федерація Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація Футболу України», виконавчі комітети Бережанської міської та сільських рад, районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Бережанське фізкультурно-спортивне товариство «Колос», Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа

Термін реалізації програми

2015-2020 роки

7.1.

етапи виконання програми

І етап - 2015-2017 роки

ІІ етап - 2018-2020 роки

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний, бюджети Бережанської міської та сільських рад.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

у тому числі:

1932,6 тисяч гривень

9.1.

коштів районного бюджету

1932,6 тисяч гривень

9.2.

коштів бюджетів сіл, селищ, міст

У межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

9.3.

інших джерел фінансування

В межах, не заборонених чинним законодавством

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Футбол – складова частина культурного життя суспільства, яка сприяє збереженню і зміцненню здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини, організації змістовного дозвілля. Важливість підтримання цього виду спорту важко переоцінити. Ось лише деякі факти, які доводять велике значення футболу для суспільного, економічного і культурного розвитку:

- футбол є одним з методів виховання молоді, напрочуд вдало поєднуючи систематичну виховну роботу з ігровою діяльністю;

- заняття футболом комплексно впливають на розвиток фізичних здібностей та розширення фізіологічних можливостей організму;

- футбол є дуже поширеним видом спорту, що дозволяє за короткий час залучити до нього широкі маси населення;

- футбол не вимагає специфічного важкодоступного обладнання, складних технічних пристосувань чи високої кваліфікації учасників;

- змагання з футболу різних рівнів уже стали традицією, дуже захоплюють глядачів і як правило, зацікавлюють дуже багато людей;

- навіть початковий рівень занять футболом закладає базу для розвитку людини в інших видах спорту.

Залишити футбол віч-на-віч з його проблемами – означає втратити цілу галузь, яка для Бережанської району вже стала традиційною і приректи значну частину підростаючого покоління на відставання у фізичному розвитку і погіршення здоров’я, а отже, на неповноцінне майбутнє.

У результаті реалізації Програми розвитку футболу в Бережанському районі на 2010-2014 роки вдалося створити сприятливі умови для розвитку футболу.

Для занять футболом в районі діє 1 стадіон, 18 футбольних полів та 1 спортивний майданчик із синтетичним покриттям. В чемпіонаті району брало участь 15 команд.

За час дії попередньої програми, команда ФК «Бережани» неодноразово ставала призером чемпіонату області.
Зокрема, в 2010 році на обласному чемпіонаті команда посіла II місце.
В 2011 році команда ФК «Бережани» виборола III місце.
В обласному чемпіонаті 2012 року команда ФК «Бережани» здобула I місце.
В обласному чемпіонаті 2013 року команда зайняла V місце.
В 2014 році футбольна команда району стала фіналістом кубку області та зайняла II місце в чемпіонаті області.
Гравці команди здобули звання «кращий воротар» (Андрій Гарас) та «кращий захисник» (Сергій Клюшніченко).
З 2010 по 2014 роки регулярно проводились змагання з футболу серед учнів загальноосвітніх шкіл на призи клубу «Шкіряний м’яч» у чотирьох вікових групах. В 2014 році, збірна команда району виборола перше місце в цьому чемпіонаті і стала восьмою у фінальних змаганнях в м. Іллічівськ.

Розвиток районного футболу теж піднявся на якісно новий рівень – з’явилася можливість проводити матчі у двох лігах – першій та вищій.

Основні проблеми, пов’язані з ситуацією у футболі, характеризуються такими факторами:

- неналежні умови для занять футболом у загальноосвітніх навчальних закладах, оскільки більшість шкільних майданчиків потребують ремонту і переобладнання;

- недостатнє забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів футбольними м’ячами, спортивним інвентарем, екіпіровкою та методичними матеріалами;

- розбалансованість системи залучення дітей і молоді до масових занять футболом за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

- відсутність належної кількості обладнаних та доступних місць для занять футболом різних груп населення;

- низький рівень кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення відділень з футболу у дитячо-юнацькій спортивній школі;

- нераціональна система навчально-тренувальної та змагальної діяльності у дитячо-юнацькому футболі;

- відсутність системи гнучкого матеріального стимулювання тренерів ДЮСШ;

- відсутність необхідної інфраструктури для відбору та підготовки талановитих юних футболістів в районі.

Стурбованість викликає нинішній стан матеріально-технічної бази футболу в районі. Намітилися тенденції зменшення фінансування галузі спорту, що неминуче приведе до зменшення витрат на утримання футбольних полів, стадіонів, спортивних майданчиків.

Дитячо-юнацька спортивна школа досі не має власного приміщення для тренувань. Обсяги державного фінансування, яке виділяється на навчально-спортивну роботу, придбання екіпірування та інвентарю надзвичайно низькі.

Програма створена для розв’язання проблеми в проведенні кардинальних змін програмних підходів та визначення нових, пріоритетних напрямків розвитку футболу, які могли б забезпечити його ефективне функціонування.

Розвиток футболу в Бережанському районі на даний час не забезпечений фінансуванням з державного бюджету, тому існує потреба у залученні коштів районного, а також бюджетів міста Бережани та сіл району.

3. Визначення мети Програми

Метою даної Програми є розвиток футболу в районі за допомогою створення сприятливих умов для його розвитку, ширше залучення населення району до проведення змагань та занять футболом, формування здорового способу життя різних верств населення, насамперед молоді.

Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом управління футболом, розвитку дитячо-юнацького, аматорського футболу, футболу серед інвалідів, футболу ветеранів та матеріально-технічного забезпечення.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування; строки та етапи виконання Програми

Метою Програми є створення організаційних умов для послідовного приведення системи футболу у відповідність до стандартів, забезпечення впливу футболу на формування здорового способу життя молодого покоління та інших верств населення.

Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом забезпечення виконання вказаних у ній завдань і заходів.

Термін дії Програми: 2015-2020 роки.

На І етапі (2015-2017 роки) реалізації Програми планується здійснити першочергові заходи із приведення у відповідність до чинного законодавства положень та регламенту діяльності координаційної ради, кожен член якої відповідає за визначені напрямки та заходи Програми.

На ІІ етапі (2018-2020 роки) передбачається створити умови залучення населення району до футболу шляхом реалізації комплексу заходів.

Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми є: управління футболом, розвиток дитячо-юнацького, аматорського футболу, футболу інвалідів, футболу ветеранів та матеріально-технічне забезпечення галузі футболу.

Для фінансування Програми залучаються в установленому порядку кошти районного, міського та сільських бюджетів. Фінансування витрат на виконання заходів Програми здійснюються в межах наявного фінансового ресурсу районного бюджету, міського та сільських бюджетів при затвердженні та уточненні бюджетів на відповідний бюджетний рік.

Ресурсне забезпечення Програми розвитку футболу в Бережанському районі на 2015-2020 роки

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат

на виконання

програми

І етап

ІІ етап

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020

рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

321,1

321,1

321,1

321,1

321,1

321,1

1932,6

районний бюджет

321,1

321,1

321,1

321,1

321,1

321,1

1932,6

Міський та сільські бюджети

У межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

Інші джерела фінансування

В межах, не заборонених чинним законодавством

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 1932,6 тис. гривень.

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями і заходами даної Програми є:

- регулярне проведення Кубку, Суперкубку та чемпіонату району з футболу;

- проведення інвентаризації футбольних полів загальноосвітніх шкіл та визначення потреби у їх забезпеченні спортивним інвентарем та обладнанням;

- забезпечення участі команд району у чемпіонаті обласної дитячо-юнацької футбольної ліги;

- участь вихованців Бережанської ДЮСШ у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів;

- участь футбольних команд загальноосвітніх шкіл в обласних та Всеукраїнських змаганнях за призи клубу «Шкіряний м’яч», інших футбольних змаганнях;

- приведення технічного стану стадіону міста Бережани у відповідність з вимогами регламенту обласної федерації футболу про проведення змагань з футболу;

- участь футбольних команд району в обласних змаганнях;

- участь в обласних змаганнях футбольних команд інвалідів та ветеранів;

- передбачення в бюджетах Бережанської міської та сільських рад коштів на ремонт і благоустрій футбольних полів, майданчиків, прилеглої до них території, забезпечення необхідним інвентарем та футбольною формою для команд;

- будівництво спортивних майданчиків за місцем проживання, у місцях відпочинку та загальноосвітніх навчальних закладах;

- залучення усіх верств населення до занять футболом за місцем їх проживання;

- внесення стадіонів та футбольних полів до Єдиного електронного Всеукраїнського реєстру спортивних споруд;

- сприяння залученню інвестицій у розвиток матеріально-технічної бази футболу в районі.

У результаті виконання заходів Програми будуть визначені стратегічні пріоритети розвитку футболу відповідно до напрямів державної політики у сфері фізичної культури і спорту; створені умови для комплексного вирішення поставлених завдань та переорієнтації практичної діяльності на розв’язання пріоритетної проблеми – зміцнення здоров’я, продовження тривалості життя та працездатності населення, яке займатиметься фізичною культурою і спортом.

Виконання заходів Програми дасть змогу:

- розширити коло учасників змагань обласної дитячо-юнацької футбольної ліги, змагань на призи клубу «Шкіряний м'яч», інших змагань серед учнівської молоді;

- створити умови для проведення змагань з футболу серед широких верств населення;

- покращити організацію та проведення турнірів, чемпіонатів, змагань з футболу серед команд району;

- зберегти та удосконалити інфраструктуру спортивної галузі;

- підвищити рівень організації та проведення першого та другого етапів змагань на призи клубу «Шкіряний м'яч».

Реалізація заходів Програми дасть змогу створити належні умови для залучення широкого кола осіб усіх категорій населення району до занять з футболу.


6. Напрями діяльності та заходи програми

розвитку футболу в Бережанському районі на 2015 -2020 роки

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів

програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний

результат

І етап

ІІ етап

разом

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Управління футболом

1.1. Проведення Кубку, Суперкубку та чемпіонату району з футболу, підведення їх підсумків

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді, та спорту районної державної адміністрації, районна федерація Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України», Бережанський   районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Бережанське фізкультурно-спортивне товариство «Колос»

районний бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

120,0

забезпечення проведення Кубку, Суперкубку та чемпіонату району (проведення мінімум 1 Кубка та 1 чемпіонату) щорічно

інші джерела фінансування

В межах, не заборонених чинним законодавством

1.2. Внесення змін та доповнень у положення про координаційну раду з розвитку футболу в районі з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства

2015 рік

сектор у справах сім’ї, молоді, та спорту районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

-

забезпечення роботи координаційної ради в межах чинного законодавства. Сприяння розвитку футболу в районі та підготовці команд до участі у спортивних заходах на районному, обласному та всеукраїнському рівнях

Всього районний бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

120,0

2.

Дитячо-юнацький футбол

2.1. Проведення паспортизації футбольних полів загальноосвітніх шкіл та визначення потреби у забезпеченні спортивним інвентарем та обладнанням

2015-2017 роки

сектор у справах сім’ї, молоді, та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

-

проведення паспортизації та внесення футбольних полів у «Єдиний електронний реєстр спортивних споруд України». Виявлення фактичного стану матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту.

До 2018 року внести у реєстр 50% полів від загальної кількості

2.2. Участь збірних команд району в змаганнях обласної дитячо-юнацької футбольної ліги

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді, та спорту районної державної адміністрації, районна федерація Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України», Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа

районний бюджет

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

135,0

щорічна участь в чемпіонаті обласної дитячо-юнацької футбольної ліги мінімум в трьох вікових групах. Виявлення кращих юних футболістів для формування збірних команд району із різних вікових груп

інші джерела фінансування

В межах, не заборонених чинним законодавством

2.3. Участь збірних команд району у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді, та спорту районної державної адміністрації, районна федерація Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України», Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа

районний бюджет

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

510,0

щорічна участь вихованців Бережанської ДЮСШ у змаганнях в складі збірних команд району та області. Підвищення спортивних результатів

інші джерела фінансування

В межах, не заборонених чинним законодавством

2.4. Проведення районного етапу Всеукраїнських змагань на призи клубу «Шкіряний м’яч»

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді, та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

районний бюджет

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

27,6

щорічне проведення районного етапу Всеукраїнських змагань на призи клубу «Шкіряний м’яч»

2.5. Участь футбольних команд загальноосвітніх шкіл району в обласних та Всеукраїнських змаганнях на призи клубу «Шкіряний м’яч»

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді, та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

районний бюджет

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

33,0

забезпечення участі у обласних та Всеукраїнських змаганнях на призи клубу «Шкіряний м’яч». Покращення результативності команд району на обласному та Всеукраїнському етапі

2.6. Проведення районних змагань з футболу серед загальноосвітніх шкіл району

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді, та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

районний бюджет

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6,0

проведення на належному рівні районного етапу Спортивних ігор школярів та інших змагань з футболу

2.7. Участь команд загальноосвітніх навчальних закладів в обласних і Всеукраїнських змаганнях з футболу

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді, та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

районний бюджет

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

21,0

щорічна участь команд, збірних команд ЗНЗ Бережанського району в обласних і Всеукраїнських змаганнях з футболу

Всього районний бюджет

122,1

122,1

122,1

122,1

122,1

122,1

732,6

3.

Аматорський футбол

3.1. Приведення технічного стану стадіону міста Бережани у відповідність з вимогами регламенту обласної федерації футболу.

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді, та спорту районної державної адміністрації, Бережанський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Бережанська міська рада

міський бюджет

У межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

реконструкція стадіону, приведення його у відповідність до регламенту

3.2. Участь районної футбольної команди в чемпіонаті, змаганнях за Кубок та Суперкубок Тернопільської області

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді, та спорту районної державної адміністрації, районна федерація Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація Футболу України», Бережанський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Бережанське фізкультурно-спортивне товариство «Колос»

районний бюджет

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

780,0

щорічна участь команд району в чемпіонаті області

3.3. Участь футбольних команд району в обласних та Всеукраїнських змаганнях з футболу

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді, та спорту районної державної адміністрації, районна федерація Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України», Бережанський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Бережанське фізкультурно-спортивне товариство «Колос»

районний бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

120,0

щорічна участь футбольної команди району в обласних та Всеукраїнських змаганнях з футболу

3.4. Участь футбольних команд міста та сіл в районних змаганнях

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді, та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети Бережанської міської та сільських рад

міський та сільські бюджети

У межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

організація та проведення районних футбольних змагань з аматорського футболу на належному рівні

Всього районний бюджет

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

900,0

4.

Футбол інвалідів

4.1. Участь в обласних змаганнях серед спортсменів-інвалідів

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді, та спорту районної державної адміністрації, Бережанський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Бережанське фізкультурно-спортивне товариство «Колос»

районний бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

60,0

забезпечення проведення футбольних змагань серед спортсменів-інвалідів

інші джерела фінансування

В межах, не заборонених чинним законодавством

Всього районний бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

60,0

5.

Футбол ветеранів

5.1. Участь районної команди ветеранів у обласних та Всеукраїнських змаганнях

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді, та спорту районної державної адміністрації, районна федерація Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України», Бережанський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Бережанське фізкультурно-спортивне товариство «Колос»

районний бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

60,0

щорічне проведення чемпіонату району та забезпечення участі команд ветеранів у чемпіонаті області, Всеукраїнських змаганнях

інші джерела фінансування

В межах, не заборонених чинним законодавством

Всього районний бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

60,0

6.

Матеріально-технічне забезпечення

6.1. Проведення профілактичного ремонту і благоустрою футбольних полів, майданчиків, прилеглої до них території у місті Бережани і селах району, забезпечення футбольних команд необхідним інвентарем та футбольною формою

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети Бережанської міської та сільських рад

міський та сільські бюджети

У межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

популяризація серед місцевих громад занять масовою фізичною культурою. Щорічне проведення профілактичних робіт на футбольних полях району

інші джерела фінансування

В межах, не заборонених чинним законодавством

6.2. Облаштування спортивних майданчиків за місцем проживання, у місцях відпочинку населення, загальноосвітніх навчальних закладах

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети Бережанської міської та сільських рад

міський та сільські бюджети

У межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

забезпечення реконструкції існуючих та будівництво нових футбольних полів та майданчиків у місцях відпочинку, за місцем проживання населення, при загальноосвітніх навчальних закладах. Облаштування майданчиків із синтетичним покриттям:

у 2018 році – 1;

у 2020 році – 1

6.3. Проведення футбольних заходів серед усіх верств населення для занять футболом за місцем проживання

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, районна федерація Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України», Бережанський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Бережанське фізкультурно-спортивне товариство «Колос»

районний бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

60,0

збільшення кількості учасників занять з футболу

6.4. Внесення інформаційних даних про стадіон та футбольні поля району до Єдиного електронного Всеукраїнського реєстру спортивних споруд

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети Бережанської міської та сільських рад

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

-

виявлення фактичної наявності стану матеріально-технічної та спортивної бази фізичної культури і спорту, обсягу необхідних робіт та їх ресурсного забезпечення

6.5. Сприяння залученню інвестицій у розвиток матеріально-технічної бази футболу в районі

2015-2020 роки

сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети Бережанської міської та сільських рад

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

-

залучення інвестицій від агрохолдингів та інших представників крупного бізнесу, що діють в районі у розвиток матеріально-технічної бази спорту і, зокрема, футболу. Розвиток меценатства у галузі футболу

6.6. Розглянути питання щодо виділення земельних ділянок під футбольні поля

2015 рік

виконавчі комітети Бережанської міської та сільських рад

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

-

Запобігання нецільовому використанню земельних ділянок, на яких розміщені футбольні поля. Захист футбольних полів від ліквідації та перепрофілювання

Всього районний бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

60,0

Разом

322,1

322,1 

322,1 

322,1 

322,1 

322,1 

1932,6

Районний бюджет

322,1

322,1

322,1

322,1

322,1

322,1

1932,6

Міський та сільські бюджети

У межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

Інші джерела фінансування

В межах, не заборонених чинним законодавством


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Безпосередня організація реалізації Програми і контроль за виконанням положень Програми покладається на сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, який щоквартально розглядає актуальні питання на засіданнях та інформує в установленому порядку районну державну адміністрацію про хід її виконання.

В разі необхідності зміни та доповнення до Програми вносяться за поданням сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.


Керівник апарату

районної державної адміністрації                                  М.Р. ДУМАНСЬКА

А.П. Довбенко