Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

сприяння оборонній і мобілізаційній готовності

Бережанського району

на 2016 -2017 роки 

 

Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ взаємодії з правоохоронними органами оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

2.

Нормативні документи

закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про оборону", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02 вересня 2015року №547-од «Про підготовку до проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області», спільне рішення від 07 серпня 2015 року №16/1/506 голови Бережанської районної державної адміністрації, голови Бережанської районної ради, військового комісара Бережанського об’єднаного районного військового комісаріату щодо формування, дислокації, бойового злагодженя та всебічного забезпечення загону оборони Бережанського району та роти охорони Бережанського об’єднаного районного військового комісаріату

3.

Розробник Програми

відділ взаємодії з правоохоронними органами оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробник

Програми

Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ взаємодії з правоохоронними органами оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

відділ взаємодії з правоохоронними органами оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, відділи освіти, охорони здоров’я районної державної адміністрації, фінансове управління районної державної адміністрації, Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат, Управління поліції охорони Тернопільської області, районна та сільські ради, установи, підприємства та організації району

7.

Термін реалізації Програми

2016 – 2017 роки

7.1.

Етапи виконання Програми

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет, інші джерела фінансування

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

739 тис. грн.

9.1.

кошти районного бюджету

359 тис. грн.

9.2.

інші джерела фінансування

380 тис. грн.

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10 вересня 2015 року № 319-од «Про підготовку до проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території району» було передбачено проведення комплексу заходів, спрямованих на своєчасну і якісну роботу з мобілізації людських і транспортних ресурсів району.

Під час проведення мобілізації, призову громадян на строкову військову службу в районі гострими питаннями стали відсутність коштів на придбання пально - мастильних матеріалів для доставки призовників з військового комісаріату на обласний збірний пункт чи безпосередньо у навчальні центри, підтримання в постійній готовності до використання за призначенням пункту управління на базі об’єднаного міського військового комісаріату (далі – ОМВК), бази мобілізаційного розгортання, заходи територіальної оборони району, недостатня укомплектованість ОМВК формалізованими документами, бланками та іншою документацією для організації обліково-призовної роботи, конвертів та марок для запитів в підприємствах, установах і організаціях, пересилання особових справ.

Районна програма сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Бережанського району на 2016 – 2017 роки розроблена відповідно до вимог законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про оборону", на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02 вересня 2015 року №547-од «Про підготовку до проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області», спільного рішення від 07 серпня 2015 року №16/1/506 голови Бережанської районної державної адміністрації, голови Бережанської районної ради, військового комісара Бережанського об’єднаного районного військового комісаріату щодо формування, дислокації, бойового злагодженя та всебічного забезпечення загону оборони Бережанського району та роти охорони Бережанського об’єднаного районного військового комісаріату. 

Визначення мети Програми

Метою Програми є підвищення рівня призову громадян на строкову військову службу, мобілізаційної підготовки та готовності до проведення мобілізації в районі, територіальної оборони в мирний час та на випадок надзвичайного стану, удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи військового обліку, підняття престижу військової служби за участю органів місцевого самоврядування та Бережанського об’єднаного міського військового комісаріату. 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

З метою розв’язання даної проблеми слід скоординувати зусилля Бережанського об’єднаного міського військового комісаріату, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, підприємств, організацій, установ району, інших державних структур, і забезпечити:

  • підвищення рівня готовності органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій до проведення мобілізації на території району в особливий період;
  • точний і оперативний військовий облік громадян в установах, організаціях та на підприємствах району згідно з вимогами законодавства України;
  • виконання розпоряджень і завдань по проведенню приписки юнаків до призовних дільниць та призову на строкову військову службу та рішень районної призовної комісії;
  • безперебійну та якісну роботу ОМВК відповідно до прийнятих розпоряджень голови районної державної адміністрації та відповідного фінансування визначених заходів;
  • укомплектування необхідним обладнанням ОМВК і бази мобілізаційного розгортання;
  • виділення необхідної кількості автотранспорту на забезпечення заходів мобілізації і призову;
  • забезпечення пально-мастильними матеріалами автотранспорту для доставки призовників до збірного пункту Тернопільського обласного військового комісаріату;
  • оповіщення про мобілізацію і призов через різні джерела про проведення чергового призову чи мобілізації;
  • сповіщення про виклик призовників на засідання районної призовної комісії;
  • роботу призовних комісій необхідними бланками документів.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених в відповідних бюджетах органів місцевого самоврядування, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.):

2016

2017

Районний бюджет

359

197

162

Інші джерела

380

220

160

Всього

739

417

322

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішеннями районної ради, місцевих рад.

- вдосконалення системи управління проведенням мобілізації;

- підтримання системи бази мобілізаційного розгортання;

- вдосконалення системи військового обліку громадян України на території району;

- вдосконалення системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів на території району під час мобілізації;

- підвищення рівня організації підготовки та проведення призову громадян на строкову військову службу;

- фінансування заходів, пов’язаних з роботою районної призовної комісії в межах, встановлених даною Програмою.

- вдосконаленню системи управління проведенням мобілізації в особливий період;

- підтриманню системи бази мобілізаційного розгортання, оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів в особливий період;

- вдосконаленню роботи військово-облікових і мобілізаційних органів, обліку громадян та військовозобов’язаних;

- своєчасному та якісному проведенню приписки громадян України до призовної дільниці та їх призову до лав Збройних Сил України;

- доставку призовників до збірного пункту Тернопільського обласного військового комісаріату.


6. Напрями діяльності та заходи Програми

№з/п

Назва 

напряму діяльності (пріоритети і завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк виконання

 

Виконавці 

Обсяги фінансування (тис.грн)

Очікуваний результат 

Всього

У тому числі за роками

районного бюджету

інших джерел

2016 рік

2017 рік

районного бюджету

інших джерел

районного бюджету

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Організація, управління оборонною та мобілізаційною підготовкою та мобілізацією

Заходи з удосконалення та підтримання в постійній готовності до використання за призначенням пункту управління на базі ОМВК

2016-2017 роки

Бережанський ОМВК

-

10

-

5

-

5

оптимізація документообігу, підвищення методичного рівня керівників щодо організації мобілізаційної підготовки

Придбання пально - мастильних матеріалів для доставки призовників, військовозобов’язаних та техніки національної економіки, призваних по мобілізації чи на збори, з ОМВК на обласний збірний пункт і навчальні центри. Використання ПММ у мирний час і при надзвичайному стані (з подальшим їх відновленням).

2016-2017 роки

Бережанський ОМВК

65

-

45

-

20

-

своєчасна і якісна відправка призовників, мобілізаційних ресурсів на території району під час мобілізації і при надзвичайному стані

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Забезпечення функціонування загону оборони району

Відновлення функціонування приміщень для розміщення загону оборони, проведення ремонтних робіт і забезпечення майном

2016-2017 роки

Бережанський ОМВК, органи місцевого самоврядування

-

50

-

50

-

-

Обладнання кімнат для зберігання зброї для особового складу (в тому числі, обладнання охоронної сигналізації)

2016-2017 роки

Управління поліції охорони Тернопільської області

10

10

10

10

-

-

Забезпечення продуктами харчування особового складу

2016-2017 роки

Бережанське районне споживче товариство, ПП "Андріїв Р.Т."

60

230

30

115

30

115

Забезпечення пально-мастильними матеріалами для транспортного забезпечення загону оборони

2016-2017 роки

ФОП "Котовський Я.П.", ФОП "Червін П.С."

10

-

5

-

5

-

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для особового складу

2016-2017 роки

ФОП "Вус Н.З."

150

-

75

-

75

-

3.

Забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України, оповіщення та пунктів збору для відправки в особливий

Організація військового обліку громадян України військовому комісаріаті, установах, організаціях та на підприємствах (виготовлення бланків, журналів, книг, схем, плакатів)

2016-2017 роки

Бережанський ОМВК, органи місцевого самоврядування, установи, підприємства та організації району

-

10

-

5

-

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

період мобілізаційних ресурсів на території району

Забезпечення функціонування системи оповіщення, пунктів збору та відправки мобілізаційних ресурсів   під

час мобілізації (придбання матеріалів для укомплектування бази пунктів збору, харчування військослужбовців, друк документів, виготовлення обладнання елементів системи оповіщення, поточні ремонти приміщень)

2016-2017 роки

Бережанський ОМВК, органи місцевого самоврядування

-

30

-

15

-

15

Виготовлення статистичних бланків, відомостей, книг, журналів, іншої документації для організації військово-облікової роботи у ОМВК

2016-2017 роки

Бережанський ОМВК

-

10

-

5

-

5

4

Організація обліково-призовної роботи

Виготовлення відповідних бланків для формування особових справ призовників і військовозобов’язаних під час приписки до призовної дільниці, облікових книг, журналів та формалізованих документів для проведення призову

2016-2017 роки

Бережанський ОМВК

-

10

-

5

-

5

Організація оповіщення призовників і військовозобов’язаних, які підлягають черговому призову (придбання конвертів

2016-2017 роки

Бережанський ОМВК, органи місцевого самоврядування

10

-

5

-

5

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

та марок для запитів у підприємствах, установах і організаціях, пересилання особових справ)

Забезпечення канцтоварами та приладдям районної призивної та медичної комісії для проведення приписки та призову на строкову військову службу

2016-2017 роки

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

30

-

15

-

15

-

Придбання витратних матеріалів та канцтоварів для забезпечення роботи ОМВК та елементів бази моброзгортання

2016-2017 роки

Бережанський ОМВК

-

10

-

5

-

5

Організаційне забезпечення діяльності ОМВК

2016-2017 роки

Бережанський ОМВК

24

-

12

-

12

-

5

Військово-патріотичне виховання молоді

Виготовлення наочної агітації військового напрямку на призовних дільницях та елементів бази моброзгортання

2016-2017 роки

Бережанський ОМВК, відділ освіти районної державної адміністрації

-

10

-

5

-

5

Загальний обсяг

359

380

197

220

162

160


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координація за ходом виконання Програми здійснює відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації.