Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

ПРОГРАМА

збереження культурної спадщини

Бережанського району на 2016-2020 роки

 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 грудня 2015 року «Про проект програми збереження культурної спадщини Тернопільської області на 2016-2020 роки»

3.

Розробник Програми

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

 

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

відділи культури, національностей, релігій і туризму, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та  цивільного захисту районної державної адміністрації, районної державної адміністрації, Тернопільська обласна комунальна інспекція охорони пам’яток історії та культури, Бережанський краєзнавчий музей, ДІАЗ у м. Бережани, сільські ради району

7.

Термін реалізації Програми

2016–2020 роки

8.

Етапи виконання Програми

І етап: 2016–2017 роки

ІІ етап: 2018–2020 роки

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

всього:

у тому числі:

 

 

 

933,0 тис. грн. 

9.1

коштів районного бюджету

933,0 тис. грн. 

9.2

коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Культурна спадщина Бережанського району є невід’ємною частиною культурного надбання України, а відтак і світового культурного надбання. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією України, Законом України «Про охорону культурної спадщини», іншими нормативно-правовими актами та міжнародно-правовими зобов’язаннями нашої держави перед світовою спільнотою.

Одним з основних завдань державної політики у сфері охорони культурної спадщини є здійснення комплексних заходів щодо обліку об’єктів культурної спадщини, які передбачають їх наукове вивчення, класифікацію, державну реєстрацію шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України на основі облікової документації (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1760 «Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України»). Основним обліковим документом є паспорт об’єкта культурної спадщини.

Ця Програма створена для проведення перевірки стану (інвентаризації) об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних) з метою швидкого реагування на різноманітні загрози для об’єктів культурної спадщини для їх збереження, визначення найбільш цінних пам’яток для подальшого залучення їх до національних та міжнародних туристичних маршрутів, а також для забезпечення уніфікованого електронного обліку наявних об’єктів культурної спадщини, визначення площ, їх охоронних зон з подальшим занесенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Одним із завдань Програми є визначення планувальних обмежень з урахуванням охоронних зон об’єктів культурної спадщини та вимог містобудівної документації на обласному та місцевому рівнях.

У Бережанському районі взято на облік 60 пам’яток археології, 58 пам’яток історії, 15 пам’яток монументального мистецтва, 31 пам’яток архітектури та містобудування. З них 19 - занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятки місцевого значення та паспортизовані ще 13 об’єктів культурної спадщини. 51 об’єкт культурної спадщини має статус нововиявлених. Це переважно пам’ятки археології, а також пам’ятки історії, пов’язані з національно-визвольними змаганнями (могили Січових Стрільців, бійців УГА та УПА, місця боїв та інших подій, що замовчувались у радянські часи.

В районі з 2002 року діє Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани. На балансі заповідника знаходяться 6 пам’яток архітектури, з них 2 національного значення.

В сучасних умовах підвищились вимоги до інформації про об’єкт культурної спадщини, необхідної для оперативного реагування на загрозу об’єкту під час будівництва, проведення меліоративних, дорожніх, земляних робіт у зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць. У зв’язку з цим, виникла потреба у проведенні суцільної паспортизації об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, ландшафтних та садово-паркового мистецтва), яка дасть змогу збільшити обсяг даних про об’єкти, запровадити електронну форму збереження інформації про них, яка відповідає вимогам міжнародних конвенцій про охорону культурної спадщини щодо доступності інформації про об’єкти культурної спадщини.

У 2015 році закінчилися терміни програми збереження культурної спадщини Бережанського району на 2011–2015 роки, затвердженої рішенням сесії Бережанської районної ради від 31 жовтня 2011 року № 96.

Відповідно до цієї Програми, відділом культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації було проведено такі заходи:

- 18 квітня 2013 року проведено круглий стіл «Збереження пам’яток історії та архітектури на Бережанщині: проблеми і перспективи» спільно з товариством «Меморіал» ім. В.Стуса, присвячений Міжнародному дню пам’яток та визначних місць.   В засіданні взяли участь представники музеїв, депутати міської, районної та обласних рад;

- 10 грудня 2013 року з Бережанською районною радою та головами міської та сільських рад проведено нараду щодо вирішення питання балансової належності об’єктів культурної спадщини. Міській та сільським радам рекомендовано взяти на баланс об’єкти культурної спадщини, що знаходяться на їх територіях;

- проведено упорядкування пам’яток та пам’ятників, які мають відношення до Другої світової війни та Т.Г. Шевченка. Впродовж року в рамках весняної толоки та до відзначення державних свят проводився благоустрій об’єктів культурної спадщини району;

- здійснювався моніторинг про об’єкти культурної спадщини, технічний стан та вирішення першочергових проблем (ремонтні роботи та їх вартість), балансову приналежність. Проводиться їх впорядкування до відзначення пам’ятних дат;

- зібрано інформацію про установлені режими використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони за 2012-2014 роки та про перелік виданих дозволів на проведення робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення, їх територіях та в зонах охорони у 2012-2014 роках, дані про погодженні проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель історико-культурного призначення для сільськогосподарських або інших потреб, зміну землевласника чи землекористувача за період 2012-2014 років, серед культових будівель та іншого майна, що підлягають поверненню релігійним організаціям.

Оскільки, на виконання Програми у 2011–2015 роках бюджетні кошти не виділялися, не вдалося досягти поставлених у Програмі цілей.

Тому актуальними для вирішення залишається ще багато проблемних питань щодо охорони культурної спадщини в районі. Досить гостро стоїть питання консерваційних робіт на пам’ятках археології, протиаварійних та реставраційних робіт на пам’ятках історії, монументального мистецтва, архітектури.

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», з метою приведення пам’яткоохоронної справи у відповідність до європейських стандартів необхідно прийняти нову програму збереження культурної спадщини Бережанського району на 2016-2020 роки.

 

3. Мета Програми

Метою Програми є проведення перевірки стану (інвентаризації) об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних) для швидкого реагування на різноманітні загрози для об’єктів культурної спадщини для їх збереження, визначення тих, що потребують ремонтно-реставраційних, термінових протиаварійних і консерваційних робіт у першу і другу черги, визначення найбільш цінних пам’яток для подальшого залучення їх до національних та міжнародних туристичних маршрутів, а також для забезпечення уніфікованого електронного обліку наявних об’єктів культурної спадщини, забезпечення їх паспортизації та створення електронної бази даних про об’єкти культурної спадщини району, складання електронних паспортів, визначення площ, їх охоронних зон з подальшим занесенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Одним із завдань Програми є визначення планувальних обмежень з урахуванням охоронних зон об’єктів культурної спадщини та вимог містобудівної документації.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Для проведення належної пам’яткоохоронної роботи необхідно вирішити багато проблем, пов’язаних з недостатнім фінансуванням, які гальмують розвиток пам’яткоохоронної справи, зокрема:

- проведення інвентаризації наявності та стану 132 об’єкти культурної спадщини району (археології, історії та монументального мистецтва, архітектури та містобудування);

- забезпечення перевірки стану і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових спорудах, що є пам’ятками;

- проведення обстеження стану пам’яток з метою визначення об’єктів, на яких необхідно першочергово провести дослідні, протиаварійні та консерваційні роботи, складання їх переліку;

- виявлення об'єктів культурної спадщини та натурне визначення їх меж, потужності культурного шару, вивчення об’єктів (обстеження, визначення предмету охорони, фотофіксація, складання облікової картки, короткої історичної довідки, акту технічного стану);

- створення та підтримка електронної бази даних про об’єкти культурної спадщини району, в тому числі: картографічні, бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об’єктів (фотоальбоми), тематичні та географічні каталоги;

- проведення паспортизації 132 об’єктів культурної спадщини місцевого значення (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування);

- популяризація об’єктів культурної спадщини шляхом видання каталогів, довідників та іншої друкованої продукції, організації фотовиставок;

- виготовлення та встановлення охоронних дощок на об’єктах культурної спадщини.

Розроблення цієї Програми базується на всебічному аналізі діяльності пам’яткоохоронних структур та враховує пропозиції керівників цих закладів.

Програма розрахована на період 2016–2020 років, має 2 етапи виконання:

І етап – 2016–2017 роки;

ІІ етап – 2018–2020 роки.

На першому етапі планується:

-  розробити електронну базу даних об’єктів культурної спадщини в Бережанському районі;

-  визначити балансоутримувачів усіх пам’яток культурної спадщини району та взяти їх на баланс;

-  провести інвентаризацію 45 об’єктів культурної спадщини в Бережанському районі;

-  паспортизувати 45 пам’яток історії, археології, монументального мистецтва, архітектури та містобудування;

-  встановити охоронні дошки на 457 об’єктах культурної спадщини;

-  розробити проектно-кошторисну документацію на реставрацію, провести реставраційні роботи на меморіалі Українських Січових Стрільців на горі Лисоня;

-  провести роботи з облаштування криївки, на місці загибелі генерала служби безпеки УПА Миколи Арсенича у с. Жуків;

- видати каталоги пам’яток, присвячених героям національно-визвольних змагань.

На другому етапі:

- провести інвентаризацію на 87 об’єктах культурної спадщини в Бережанському районі;

- паспортизувати 87 пам’яток історії, археології, монументального мистецтва та архітектури;

- здійснити перевірку стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових спорудах, що є пам’ятками;

- встановити охоронні дошки на 87 об’єктах культурної спадщини;

- видати каталоги, довідник пам’яток історії та культури, скласти загальну план-схему розташування пам’яток культурної спадщини Бережанського району.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, буде здійснюватись за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства, в т.ч. шляхом залучення інвестицій та грантів.

Загальний обсяг фінансових ресурсів на забезпечення виконання Програми складає 933,0 тис. гривень.

Головним розпорядником коштів районного бюджету, передбачених на виконання Програми, визначається відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації.

 

Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                 (тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залу-чити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього вит-рат на ви-конання Програми

І

ІІ

2016

рік

2017

рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

 

458,5

 

118,1

 

118,1

 

118,1

 

118,1

 

933,0

районний бюджет

458,5

118,1

118,8

118,8

118,8

933,0

кошти інших джерел

-

-

-

-

-

-

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Для реалізації Програми необхідно виконати наступні завдання: 

- провести інвентаризацію 132 пам’яток археології, історії та монументального мистецтва, архітектури та містобудування;

- розробити паспорти на 132 об’єкти культурної спадщини (археологічні, історичні, монументального мистецтва, архітектури, містобудування,) в Бережанському районі;

- подати 132 об’єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

- провести комплексну інвентаризацію збереженості іконостасів, іконопису, скульптури, стародруків тощо в церквах–пам’ятках архітектури та містобудування;

- провести виявлення об'єктів культурної спадщини та натурне визначення їх меж, потужності культурного шару, вивчення об’єктів (обстеження, визначення предмета охорони, фотофіксація, складання облікової картки, короткої історичної довідки, акту технічного стану;

- взяти об’єкти культурної спадщини на баланс;

- створити та здійснювати підтримку електронної бази даних про об’єкти культурної спадщини району, в тому числі: картографічні, геодезичні, бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об’єктів (фотоальбоми), тематичні каталоги;

- популяризувати об’єкти культурної спадщини шляхом видання каталогів, довідників та іншої друкованої продукції, організації фотовиставок;

- провести протиаварійні, консерваційні роботи на пам’ятках історичної та культурної спадщини;

- виготовити та встановити охоронні дошки на 164 пам’ятках.

Реалізація завдань Програми дасть змогу:

-  забезпечити державний облік та контроль за збереженням і використанням об’єктів культурної спадщини;

-  актуалізувати та популяризувати пам’ятки історичної та культурної спадщини;

-  залучати інвестиції у діяльність для їх збереження, реставрації, реабілітації і використання;

-  сприяти залученню об’єктів культурної спадщини до національних та світових туристичних маршрутів;

-  розвивати міжнародне співробітництво у сфері охорони культурної спадщини;

-  підвищити кваліфікаційний рівень працівників пам’яткоохоронної галузі;

-  створити електронну базу даних об’єктів культурної спадщини Бережанського району;

-  скласти облікову документацію (паспорти) на об’єкти культурної спадщини Бережанського району та внести їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

-  забезпечити збереженість об’єктів культурної спадщини;

-  популяризувати об’єкти культурної спадщини;

-  провести протиаварійні, консерваційні роботи на пам’ятках історичної та культурної спадщини;

-  виготовити та встановити охоронні дошки на пам’ятках історії та культури.

Внаслідок виконання програми буде забезпечено досягнення наступних результатів:

-  проінвентаризовано 132 об’єкти культурної спадщини в Бережанському районі;

-  складено облікову документацію на 132 пам’ятки культурної спадщини;

-  створено електронну базу даних на 164 об’єктів культурної спадщини Бережанського району;

-  взято на баланс усі об’єкти культурної спадщини.

- буде виготовлено та встановлено охоронні дошки на 164 об’єктах культурної спадщини.

А також відреставровано меморіал Легіону Українських Січових Стрільців, які загинули на горі Лисоня, облаштувано криївку на місці загибелі генерала служби безпеки УПА Миколи Арсенича у с. Жуків, видано каталоги, довідники та складено загальну план-схему пам’яток культури Бережанського району.

 

 


6. Напрями діяльності та заходи з реалізації програми збереження культурної спадщини

Бережанського району на 2016-2020 роки

 

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

Перелік заходів програми

Строк виконан-ня заходу

 

Виконавці

Джерела фінансу-вання

 

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.

 

 

Очікуваний результат

Всього

І етап

ІІ етап

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Поетапне про-ведення інвен-таризації об’єктів куль-турної спад-щини

1.1. інвентаризація 101 пам’ятки ар-хеології, історії, монументального мистецтва

2016 -2020

відділ куль-тури, націо-нально-стей, релігій і туриз-му районної державної ад-міністрації, Тернопільська обласна кому-нальна інспек-ція охорони пам’яток істо-рії та культури

районний бюджет

15,2

2,0

3,3

3,3

3,3

3,3

перевірка стану пам’яток, фотофіксація, складання облі-кової документації та охо-ронних договорів:

у 2016 році – 13 об’єктів;

у 2017, 2018, 2019, 2020 роках по 22 об’єктах

1.2. інвентаризація 31 пам’ятки архі-тектури та місто-будування

2016- 2020

відділ куль-тури, націо-нально-стей, релігій і туриз-му районної державної адміністрації, Тернопільська обласна кому-нальна інспек-ція охорони пам’яток істо-рії та культури

 

 

 

 

 

районний бюджет

4,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

перевірка стану пам’яток, ото фіксація, складання облікової документації та охоронних договорів:

у 2016 році – 3 об’єкти,

у 2017, 2018, 2019, 2020 роках по 7 об’єктах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.

Забезпечення перевірки ста-ну збереження і наявності культурних цінностей у пе-реданих рел-ігійним грома-дам культових спорудах, що є пам’ятками

2.1. інвентаризація збереженості іко-ностасів в комп-лексі з іконами, ста-родруками тощо

2018 2020

відділ куль-тури, націо-нальностей, релігій і туриз-му районної державної ад-міністрації, Тернопільська обласна кому-нальна інспек-ція охорони пам’яток істо-рії та культури

районний бюджет

2,1

- 

-

0,7

0,7

0,7

перевірка стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових спорудах- пам’ятках

 

3.

Створення та впровадження електронної бази даних об’єктів куль-турної спад-щини

3.1. створення елек-тронної бази даних на 164 об’єкти культурної спад-щини району, її постійне оновлення, в тому числі: орг.-техніка (фотоапа-рат) та витратні матеріали (диски, флеш пам’ять, зов-ніній вінчестер) кар-тографічні, бібліог-рафічні, архівні мА-теріали, фотографії об’єктів (фотоаль-боми) та тематичні каталоги

2016 -2020

відділ куль-тури, націо-нально-стей, релігій і туриз-му районної державної адміністрації, Тернопільська обласна кому-нальна інспек-ція охорони пам’яток істо-рії та культури

районний бюджет

5,2

4,0

0,3

0,3

0,3

0,3

створення у 2016 році бази даних на 164 об’єкти куль-турної спадщини;

постійне оновлення бази даних.

 

Визначення балансо-утри-мувачів пам’я-ток культурної спадщини ра-йону та взяття їх на баланс

4.1. визначення ба-лансо-утримувачів пам’яток культурної спадщини

2016

відділ куль-тури, націо-нально-стей, релігій і туриз-му районної державної ад-міністрації, сільські ради району

фінсувн-ня не пот-ребує

-

-

-

-

-

-

визначення у 2016 році ба-лансоутримувачів для всіх об’єктів культурної спадщини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

4.2. взяття об’єктів культурної спад-щини на баланс

2016- 2020

сільські ради району

фінсувн-ня не по-требує

-

-

-

-

-

-

прийняття у 2016–2017 роках органами самоврядування відповідних рішень та взяття усіх об’єктів культурної спадщини на баланс

5.

Проведення паспортизації 132 об’єктів культурної спадщини міс-цевого значен-ня

5.1. розроблення паспортів на 101 пам’ятку археології, історії, монумент-тального мистецтва

2016- 2020

відділ куль-тури, націо-нальностей, релігій і туриз-му районної державної ад-міністрації, Тернопільська обласна кому-нальна інс-пекція охо-рони пам’яток історії та культури

 

пайонний бюджет

151,5

19,5

33,0

33,0

33,0

33,0

Паспортизація 101 об’єкту культурної спадщини місцевого значення:

у 2016 році – 13 об’єктів;

у 2017, 2018, 2019, 2020 роках по 22 об’єктах

 

 

5.2. розроблення паспортів на 31 пам’ятку архітек-тури та містобу-дування

2016–2020

відділ куль-тури, націо-нальностей, релігій і туриз-му районної державної адм.іністрації, Тернопільська обласна кому-нальна інс-пекція охоро-ни пам’яток історії та культури

районний бюджет

77,5

7,5

17,5

17,5

17,5

17,5

паспортизація 31 об’єкту культурної спадщини місцевого значення:

у 2016 році – 3 об’єкти,

у 2017, 2018, 2019, 2020 роках по 7 об’єктах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6.

Проведення реставрацій-них робіт на меморіалі Українських Січових Стрільців на горі Лисоня

6.1.виготовлення проектно-кошторис-ної документації

2016

відділи куль-тури, націо-нальностей, релігій і туриз-му, містобуду-вання, архітек-тури, житлово-комунального господарства та  цивільного захисту район-ної державної адміністрації

районний бюджет

10,0

10,0

-

-

-

-

виготовлення проектно-кошто-рисної документації для рес-таврації меморіалу Українських Січових Стрільців на горі Лисоня, в т.ч. пам’ятника і каплички

6.2. проведення ро-біт із повної ре став-рації меморіалу

2016

відділи куль-тури, націо-нальностей, релігій і туриз-му, містобуду-вання, архіте-ктури, житло-во-комуналь-ного господ-дарства та  цивільного за-хисту районної державної адміністрації

районний бюджет

300,0

300,0

-

-

-

-

проведення реставрації мемо-ріалу Українських Січових Стрільців на горі Лисоня, в т.ч. пам’ятника і каплички

7.

Проведення робіт із облаш-тування криїв-ки на місці за-гибелі генерала служби безпе-ки УПА Мико-ли Арсенича у с. Жуків

7.1.розробка про-екту реконструкції криївки Ми-коли Арсенича

2016

відділ куль-тури, націо-нальностей, релігій і туриз-му районної державної ад-міністрації, Бережанський краєзнавчий музей, вико-навчий комітет Жуківської сільської ради

 

районний бюджет

3,0

3,0

-

-

-

-

виготовлення проекту рекон-струкції криївки на місці загибелі генерала служби безпеки УПА Миколи Арсенича у с. Жуків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

7.2. проведення ро-біт із облаштування криївки Миколи Арсенича

2016

відділи куль-тури, націо-нальностей, релігій і туриз-му, містобуду-вання, архітек-ури, житлово-комунального господдарства та  цивільного захисту район-ної державної адміністрації

районний бюджет

50,0

50,0

-

-

-

-

облаштування криївки на місці загибелі генерала служби безпеки УПА Миколи Арсенича у с. Жуків

8.

 

Популяризація об’єктів культурної спадщини

8.1. видання друко-ваної продукції (книг, каталогів, довідників), органі-зація фотовиставок

2016

відділ культу-ри, національ-ностей, релігій і туризму ра-йонної дер-жавної адмі-ністрації, Бережанський краєзнавчий музей, ДІАЗ у м. Бережани

районний бюджет

30,0

30,0

-

-

-

-

видання друкованої продукції у вигляді книг, каталогів, довідників, планів-схем

 

організувати по 1 новій фотовиставці щорічно

8.2. проведення фо-товиставки до 100-річчя боїв Легіону УСС на горі Лисоня

 

підготовка та ви-дання фотоальбому «Альбом «Світлини Українських Січо-вих Стрільців з фондів Бережансь-кого краєзнавчого музею»»

8.3. видання ката-логу та проведення фотовиставки, прис-вяченого 75-річчю утворення УПА

 

 

2017

30,0

-

30,0

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

 

8.4. видання ката-логу та проведення фотовиставки «Сак-ральні пам’ятки Бережанщини»

2018

 

 

30,0

-

-

30,0

-

-

 

8.5. видання ката-логу та проведення фотовиставки «Видатні діячі Бере-жанщини у пам’ят-ках»

2019

30,0

-

-

-

30,0

-

8.6. проведення фо-товиставки та вида-ння довідника «Па-м’ятки Бережан-щини» та виготов-лення плану-схеми їх розташування

2020

30,0

-

-

-

-

30,0

 

 

8.7. включення до навчальних планів загальноосвітніх шкіл заходів з ознайомлення учнів із визначними

об’єктами культур-ної спадщини Бережанського району, Тернопільської області, України

2016–2020

відділ освіти районної дер-жавної адмі-ністрації,

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

Поширення серед молоді знань про об’єкти культурної спад-щини Бережанського району, Тернопільської області, України

9.

Виготовлення та встановлен-ня охоронних дощок на об’єктах культурної спадщини Бережанського району

9.1виготовлення та встановлення охо-ронних дощок на 164 об’єкти куль-турної спадщини

2016-2020

відділ культу-ри, національ-ностей, релігій і туризму ра-йонної дер-жавної адм.-іністрації, Тернопільська обласна кому-нальна інспек-ція охорони п-ам’яток історії та культури

районний бюджет

164,0

32,0

33,0

33,0

33,0

33,0

виготовлення та встановлення охоронних дощок на об’єктах культурної спадщини:

у 2016 році – на 32 об’єктах,

у 2017, 2018, 2019, 2020 роках на 41 об’єкті

Коштів районного бюджету

933,0

458,5

118,1

118,8

118,8

118,8

 

Коштів інших бюджетів

-

-

-

-

-

-

 

Всього

933,0

458,5

118,1

118,8

118,8

118,8

 

 


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації.

У разі необхідності, зміни та доповнення до Програми вносяться за поданням відділу культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації.

Виконавці інформують про хід реалізації Програми районну державну адміністрацію до 25 грудня щороку, впродовж терміну дії Програми.

Відділ культури районної державної адміністрації про хід виконання Програми інформує департамент культури, релігій та національностей обласної державної адміністрації щороку до 31 грудня, впродовж дії Програми.