Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

ПРОГРАМА

сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Бережанського району Тернопільської області на 2016 рік

 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

2.

Дата, номер ы назва розпорядчого документа органу виконавчоъ влади про розроблення програми

закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про Національну поліцію", постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” та від 16 вересня 2015 року №730 "Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ"

3.

Розробник Програми

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

4.

Співрозробник

Програми

відділ взаємодії з правоохоронними органами оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

6.

Учасники Програми

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, сільські ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанського району, відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2016 рік

7.1.

Етапи виконання Програми

один етап

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

60 тис. грн.

9.1.

кошти районного бюджету

60 тис. грн.

9.2.

інші джерела фінансування

-

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

07 листопада 2015 року набрав чинності Закон України «Про Національну поліцію» (далі – Закон), основною метою якого є створення нового органу, здатного надати якісний правоохоронний сервіс відповідно до вимог суспільства. У зв’язку із прийняттям цього Закону та на реалізацію його положень внесено зміни до 144 законодавчих актів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року №730 «Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідації територіальних органів Міністерства внутрішніх з справ» утворено територіальний орган Національної поліції України – Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

З 14 жовтня 2015 року в місті Тернополі розпочався набір кандидатів до патрульної поліції, з 04 листопада 2015 року – їх тестування, а з 21 грудня 2015 року – їх навчання і підготовка, початок несення служби ними заплановано з березня 2016 року.

З 07 листопада 2015 року на посади, передбачені тимчасовим штатом Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, призначено працівників міліції, які виявили бажання проходити службу в поліції. Усі вони пройдуть глобальну переатестацію та протягом сотні днів – двічі перевірку якості своєї роботи. Окрім оцінки їх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки для визначення відповідності посадам, а також перспектив їх службової кар’єри ураховуватиметься думка населення та оцінка якості їх роботи бізнес-спільнотами.

У подальшому функції з добору та просування по службі поліцейських покладатиметься на поліцейські комісії, до яких, зокрема, включатимуться представники громадськості, обрані обласною радою, з числа осіб, що мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Незважаючи на те, що законодавцем закладено якісно нові партнерські взаємовідносини громадян та поліцейських, посилено громадський контроль за діяльністю поліції, суспільство ставиться до таких нововведень ще з певною насторогою.

Основним із чинників, який не дозволяє динамічно вибудовувати нові відносини, є недостатній рівень правосвідомості та обізнаності населення про здійснені законодавчі зміни щодо можливості отримання якісного правоохоронного сервісу.

У першу чергу взаємодію поліції з громадськістю необхідно направити на вирішення двох основних взаємопов’язаних проблем – задоволення потреб населення у поліцейських послугах та поліпшення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань.

Таку співпрацю потрібно спрямувати на виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, сприяння у застосуванні сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності, надання підтримки правовому вихованню і пропагуванню правових знань населенню району, відчуття громадянами власної безпеки в районі проживання, задоволеність ними роботою поліції, сприйняття ефективності роботи поліції бізнес-спільнотами, а також запобігання корупції в підрозділах поліції.

 

3. Визначення мети Програми 

Метою даної Програми є підвищення рівня правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, створення умов власної безпеки громадян за місцем проживання, об'єднання зусиль поліції, органів місцевого самоврядування та громадськості у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню правопорушень, захисту власності та безпеки здійснення підприємницької діяльності.

Завданням Програми є підвищення ефективності реалізації узгоджених з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування превентивних і профілактичних заходів поліції щодо забезпечення безпеки громадян, усунення причин і умов, що зумовили вчинення правопорушень, захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом фінансування з районного бюджету окремих напрямів і заходів, які впливають на стан правопорядку в районі, та потребують матеріально-технічного забезпечення.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 

Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв оцінки роботи поліцейських – з кількісних на якісні; враховує необхідність вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, та спрямована на досягнення якісного правоохоронного сервісу, відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

Реалізація Програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з районного бюджету. Це дозволить протягом року підвищити рівень правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, сприятиме створенню умов власної безпеки громадян та мінімізації загроз публічній безпеці і порядку в районі.

 

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених у відповідних бюджетах органів місцевого самоврядування, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.):

2016 рік

Районний бюджет

60

60

Інші джерела

-

-

Всього

60

60

 

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішенням районної ради.

 

 

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники:

Програмою передбачені заходи, спрямовані на:

- запобігання вчиненню правопорушень шляхом взаємодії у здійсненні превентивної та профілактичної діяльності;

- виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, та їх узгоджене усунення;

- своєчасне припинення кримінальних та адміністративних правопорушень;

- усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

- своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

- забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, стадіонах, вокзалах, інших публічних місцях;

- надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я.

 

6. Реалізація Програми сприятиме: 

 

- зростанню динаміки довіри населення до Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області;

- посиленню у громадян почуття власної безпеки в районі проживання;

- підвищенню рівня задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події;

- поліпшенню оперативності реагування поліції на повідомлення про злочини, ефективності роботи з протидії злочинності;

- зменшенню фактів втручання поліції в роботу комерційних структур.


6. Напрями діяльності та заходи районної програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Бережанського району Тернопільської області на 2016 рік

№з/п

Перелік заходів Програми 

Строк виконання

 

 

 

 

 

 

Виконавці 

Обсяги фінансування (тис.грн)  

Очікуваний результат 

районного бюджету

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

1

Підвищувати рівень інформованості мешканців населених пунктів Бережанського району про передбачені законодавством якісно нові взаємовідносини громадян та поліцейських, надавати роз’яснення щодо встановлених Законом поліцейських заходів.

 

2016 рік

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

-

-

цілеспрямована

співпраця

з населенням району,

підняття рівня

правосвідомості, підняття рівня довіри населення до органів поліції

2

Формування позитивного іміджу підрозділів Національної поліції шляхом випуску соціальної реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів.

 

2016 рік

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

2

-

забезпечення обізнаності населення про здійснені законодавчі зміни щодо можливості отримання якісного правоохоронного сервісу.

3

Покращення забезпечення паливно-мастильними матеріалами та технічного обслуговування

2016 рік

Бережанський відділ поліції Головного управління

40

-

Покращання стану реагування на повідомлення громадян про скоєні правопорушення та їх

1

2

3

4

5

6

7

 

автомобілів на злочини та правопорушення в межах району для швидкого реагування

 

Національної поліції в Тернопільській області

 

 

розкриття

4

Поточний ремонт адмінбудівлі Бережанського відділу поліції головного управління Національної поліції в Тернопільській області, службових кабінетів та ізолятора тимчасового тримання,придбання оргтехніки.

2016 рік

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

 

16

-

покращення умов праці та ефективності працівників поліції

5

З метою контролю за роботою поліцейських, в тому числі з боку органів місцевого самоврядування та громадськості, обладнання службових автомобілів поліції відеореєстраторами та системою GPRS.

2016 рік

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

2

-

забезпечення рівня задоволеності фізичних осіб роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події.

6

Організація та здійснення спільних виїздів керівництва Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області та інших органів виконавчої влади у населені пукти району для зустрічі з колективами підприємств, установ, організацій, здійснення особистого прийому громадян, комплексного вирішення порушених громадянами питань, пов’язаних з діяльністю поліції та інших держаних органів на місцях.

2016 рік

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

-

-

підвищення рівня роботи поліції та органів державної влади при наданні послуг населенню

1

2

3

4

5

6

7

7

Спрямовувати зусилля на припинення незаконного обігу зброї та вибухівки, недопущення вчинення кримінальних правопорушень з їх застосуванням

2016 рік

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

 

-

-

профілактика скоєння злочинів з використанням вогнепальної зброї

8

Спільно з органами самоврядування визначити перелік осіб, в розрізі населених пунктів району, які не здатні через стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе у разі виникнення необхідності звернутися про допомогу.

2016 рік

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, сільські ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанського району

-

-

підвищення безпеки незахищених верств населення

9

Спільно з відповідними службами органів державної влади та місцевого самоврядування здійснювати контроль за дотриманням нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, запобігати дитячій бездоглядності.

2016 рік

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації

-

-

підвищення рівня безпеки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та залишених без нагляду.

1

2

3

4

5

6

7

10

Здійснювати заходи з попередження насильства в сім’ї, визначати категорію осіб, які потребують посиленого контролю, з метою попередження скоєння ними правопорушень.

2016 рік

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області,

відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації

-

-

забезпечення законних прав членів сім’ї

11

Проводити у навчальних закладах району регулярні оперативно-профілактичні заходи з метою запобігання потрапляння школярів та студентів у негативне середовище, попередження негативних соціальних наслідків

2016 рік

Бережанський відділ поліції   Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації

-

-

зменшення негативного впливу на молодь з боку антисоціального середовища та недопущення вчинення правопорушень дітьми

Загальний обсяг

60,0

 

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

 

Координацію за ходом виконання Програми здійснює відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації.