Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

соціальної підтримки малозахищених верств населення “Турбота”

на 2016-2020 роки

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

постанови Верховної Ради України від 21 березня 1991року №876-12 “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, від 16 грудня 1993 року №3722-XII “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 грудня 2015 року №795-од “Про проект обласної комплексної Програми соціальної підтримки малозахищених верств населення “Турбота” на 2016-2020 роки”

3.

Розробник Програми

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

фінансове управління, відділи охорони здоров’я, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

 

 

фінансове управління, управління соціального захисту населення, відділи охорони здоров’я, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, виконкоми сільських рад району

7.

Термін реалізації Програми

2016-2020 роки

7.1

Етапи виконання Програми

(для довгострокових Програм)

І – 2016-2018 роки,

ІІ – 2019-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

 

 

 

500,00 тис. грн.

9.1

коштів районного бюджету

 

500,00 тис. грн.

 

         2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

         Основними завданнями даної Програми є посилення соціального, медичного захисту інвалідів всіх категорій, людей похилого віку, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності та захист їх прав.

         Станом на 01 січня 2016 року в районі проживає понад 1240 інвалідів, та 4560 малозахищених громадян. Їх життєзабезпечення підтримується системою пільг, допомог та компенсацій, які визначені відповідними законами та розпорядчими документами. Проте, незважаючи на прийняття значної кількості законодавчих актів та інших нормативно-правових документів щодо інвалідів на рівні держави, їх виконання не є достатнім через обмежене фінансування з державного бюджету.

Матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я, інтернатних установ та системи соціального захисту населення району, на обслуговуванні в яких перебувають інваліди, потребує покращення. У зв’язку з цим, лише частково задовольняються потреби інвалідів та інших малозахищених верств населення щодо забезпечення безоплатним зубопротезуванням, кардіостимуляторами, пільговими ліками та виробами медичного призначення.

Завдяки фінансуванню, за рахунок бюджетних коштів, забезпечено реалізацію основних положень Програми “Турбота” на 2016-2020 роки. Зокрема, надання нецільової грошової допомоги до Міжнародного дня інваліда, надання допомог згідно з заявами громадян, які звертались з клопотанням до голови або заступників голови районної державної адміністрації, голови або заступників голови районної ради, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Проте незначні обсяги фінансування заходів Програми у попередні роки, недофінансування за рахунок коштів державного бюджету частини пільг та гарантій інвалідам і надалі залишаються проблемними питання покращення матеріального забезпечення, медичного, транспортного обслуговування, житлово-побутових умов проживання інвалідів та малозахищених осіб.

Прийняття районної Програми “Турбота” та залучення на її виконання коштів з   районного бюджету сприятиме покращенню фінансування по наданню допомоги найменш захищеним верствам населення.

 

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення сприятливих соціально-економічних, медичних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав інвалідів та малозахищених верств населення, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Вирішення основних проблем соціального захисту інвалідів району передбачено шляхом:

           - організаційного та інформаційного забезпечення Програми;  

- надання фінансової підтримки установам, на обслуговуванні та лікуванні в яких перебувають інваліди;

- підвищення рівня життєзабезпечення інвалідів та інших малозахищених верств населення, надаючи їм натуральну та нецільову грошову допомогу;

- щорічного відзначення в районі Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного дня “Біла тростина”.

Реалізацію районної комплексної Програми соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2016-2020 роки планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 500 тис.гривень, зокрема на I етапі –300 тис.гривень, на II етапі – 200 тис.гривень.

 

Ресурсне забезпечення Програми                                                                                                                           

                                                                                                           тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми   (роки)

Усього витрат на виконання Програми

І

ІІ

2016

2017

2018

2019

2020

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

100

100

100

100

100

500

районний бюджет

100

100

100

100

100

500

 

        

         5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- покращення та координація роботи з питань соціального захисту інвалідів та малозахищених верств населення;

- широке залучення громадських організацій, релігійних організацій, товариств до організації роботи з питань соціального захисту інвалідів та малозахищених верств населення.

Виконання Програми надасть змогу:

- покращити соціально-медичне обслуговування, житлово-побутові умови проживання інвалідів та інших малозахищених верств населення:

-   стимулювати та заохочувати здобутки у навчанні, мистецтві і спорті;

                      - покращити матеріальне становище   малозахищеним верствам населення, надавши   матеріальну   допомогу    не   менше   150   особам   щороку   впродовж

             2016 – 2020 років.


 

 

6. Напрями діяльності та заходи районної комплексної Програми соціальної підтримки малозахищених верств           населення “Турбота” на 2016-2020 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконан-

ня заходу

Виконавці

Джерела фінансува- ння

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Організаційно-координаційна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Забезпечення відзначення в районі Міжнародного дня “Біла тростина ” та Міжнародного дня інвалідів

15 жовтня   та             03 грудня

щороку

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

додаткового

фінансування не потребує

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

привернення уваги суспільства до розв’язання 
проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями. 
Надання матеріальної та інших видів соціальної 
допомоги інвалідам та малозахищеним особам
 

2.Забезпечення вибору земельних ділянок та їх резервування під будівництво соціального житла

2016-2020

роки

відділ містобудуван-ня,архітектури , житлово-комуналь-ного господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

поліпшення житлових умов багатодітних сімей, інвалідів та малозхищених верств населення

3.Здійснення бронювання робочих місць на підприємствах, установах та в організаціях району для працевлаштування соціально незахищеної категорії населення

 

 

2016-2020

роки

районний центр зайнятості

додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

забезпечення зайнятості соціально незахищеної категорії населення

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

4.Вжиття заходів щодо сприяння працевлаштуванню інвалідів та інших осіб, які потребують соціального захисту і нездатні конкурувати на ринку праці

 

2016-2020

   роки

районний центр

зайнятості

додаткового фінансування не потребує

 

-

-

-

-

-

забезпечення зайнятості соціально незахищеної категорії населення

 

5.Залучення безробітних із соціально незахищених верств населення до участі у громадських роботах, в тому числі з наданням допомоги у побуті одиноким непрацездатним   громадянам

 

2016-2020 роки

районний         центр зайнятості

додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

забезпечення тимчасової зайнятості безробітних із найменш соціально незахищених верств населення

 

6.Сприяння підвищенню конкурентно-спроможності інвалідів шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями) відповідно до потреби ринку праці з урахуванням їх професійних знань, навичок, побажань та рекомендацій МСЕК

 

2016-2020

роки

районний центр зайнятості

додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

прискорення працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями

7.Забезпечення надання одноразової нецільової грошової допомоги за заявами громадян та згідно з розпорядженнями голови районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020

роки

управління соціального захисту населення, фінансове управління районної державної адміністрації

районний

бюджет

100

100

100

100

100

покращення матеріального становища інвалідів та малозахищених верств населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

 

10

 

11

12

 

 

 

8. Проведення мистецько-творчих заходів громадськими організаціями на підтримку інвалідів, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

 

 

 

2016-2020

роки

відділ культури, національностей релігій і туризму районної державної адміністрації

 

додаткового

фінансування

не потребує

-

-

-

-

-

сприяння у заохочені інвалідів, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування

9.Забезпечення в усіх лікувальних закладах району безкоштовне надання невідкладної допомоги малозабезпеченим верствам населення

 

2016-2020

роки

 

 

відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

допомогою стовідсоткове забезпечення малозахищених верств населення безкоштовною невідкладною медичною

10.Надавати малозабезпеченим сім’ям допомогу у лікуванні методом “стаціонар вдома ”, “денний стаціонар сімейної амбулаторії ”

 

2016-2020 роки

відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

стовідсоткове забезпечення малозабезпечених сімей медичною допомогою

11.Забезпечення безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення

 

2016-2020 роки

відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

додаткового

фінансування

не потребує

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

безкоштовне забезпечення ліками малозабезпечених верств населення

12. Забезпечення широкого висвітлення питань у засобах масової інформації на тему “Особливості перебігу хвороб у осіб похилого віку ”

2016-2020 роки

відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

додаткового фінансування не потребує

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

раннє виявлення та профілактика хронічних захворювань у осіб похилого віку

 

                                                                                                         Всього:

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

         Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

         Виконавці інформують про хід та результати виконання заходів Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації районній державній адміністрації щороку до 10 січня протягом 2016-2021 років.

           Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми управління соціального захисту населення районної державної адміністрації подає щороку до 15 січня протягом 2016-2021 років департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.