Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

РАЙОННА   ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ПРОГРАМА

розвитку туризму в Бережанському районі на 2016-2020 роки

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми    

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2008 року № 1088-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2015 року № 828-од «Про проект програми розвитку туризму в Тернопільській області на 2016–2020 роки»

3.

Розробник Програми

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

відділи культури, національ-ностей, релігій і туризму, економічного розвитку, освіти, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та  цивільного захисту, з питань надання адміністративних послуг, сектори розвитку інфраструктури інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації, Відділ Держгеокадастру у Бережанському районі, органи місцевого самовряду-вання, філія «Бережанський райавто-дор» ДП «Тернопільський облавто-дор», ДП «Бережанирайагроліс», ДП «Бережанське лісомисливське господ-дарство», Бережанський районний відділ Управління Держав-ної служби надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області, Бережанський краєзнавчий музей, ДІАЗ у м. Бережа-ни, Туристично-інформаційний центр, Екологічний клуб «Край», Бережан-ське районне відділення Всеукраїн-ського Товариства «Лемківщина», БМГО «Рідне місто», Бережанська громадська організація кластер сільського туризму «Мальовнича Бережанщина», Бере-жанська районна станиця Української скаутської організації «Пласт», Бережанський районний туристичний клуб «Ходак»

7.

Термін реалізації Програми          

2016–2020 роки

7.1.

Етапи виконання Програми

І етап: 2016–2018 роки

ІІ етап: 2019–2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів,

які беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для

реалізації Програми, всього

 

у тому числі:

 

 

654,3 тис. гривень

9.1.

коштів районного бюджету

654,3 тис. гривень

9.2.

коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери у Бережанському районі. Розвиток туристично-екскурсійної діяльності має тенденцію до перетворення у важливий чинник підвищення якості життя в районі, створення додаткових робочих місць, наповнення місцевого бюджету та підвищення авторитету району як на внутрішньому, так і на міжнародному туристичних ринках. Туризм сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню українців та іноземних громадян до пізнання багатої природної та історико-культурної спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги.

Туризм істотно впливає на такі сектори економіки як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку, і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки. У свою чергу, важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал району.

Становлення внутрішнього і в’їзного туризму має перспективи стати важливим чинником соціально-економічного розвитку району. Основним завданням є формування сучасної конкурентоспроможної туристичної індустрії Бережанського району, спроможної задовольнити потреби іноземних та вітчизняних громадян в туристично-рекреаційних послугах. Належний рівень міжгалузевої координації, впровадження інноваційних підходів у веденні туристичного бізнесу дозволять забезпечити раціональне використання ресурсів усіх видів та досягти оптимізації фінансових витрат у сфері туризму. У цьому зв’язку першочерговими є питання раціонального використання наявних туристичних ресурсів для забезпечення швидкого формування конкурентоздатного регіонального туристичного продукту та механізму просування його на міжнародний та внутрішній туристичні ринки.

У районі є унікальні можливості для розвитку туристичної і рекреаційної інфраструктури, що пов’язано з наявністю багатьох пам’яток природи, культури, історії та архітектури, особливим мікрокліматом лісових масивів та унікальних ландшафтів. Загалом, на території району станом на 01 січня 2016 року зареєстровано 50 об’єктів природно-заповідного фонду України, як національного так і місцевого значення. Гордістю Бережанщини є Голицький ботаніко-ентомологічний заказник загальнодержавного значення-мальовничий куток Подільського горбогір’я. Він розташований між селами Куряни і Демня в південній частині Бережанського району. Це степова ділянка площею 60 гектарів, що приурочена до південного і південно-західного схилів гори Голиця. Голицький ботаніко-ентомологічний заказник має велику наукову цінність, оскільки на його території зростають рідкісні, ендемічні й мистецтва реліктові види рослин, частина з яких занесена до «Червоної книги України».

До пам’яток садово-паркового належить Раївський парк площею 22 га, закладений у 1860 році, з палацом у стилі класицизму, мисливським палацом, трьома ставками ставками, водоспадом. На території району зареєстровано понад 220 пам’яток історико-культурної спадщини. Серед найвідоміших пам’яток – комплекс споруд Бережанського замку (1534–1554), однієї з найвидатніших пам’яток оборонної архітектури України епохи ренесансу, готико-ренесансний костьол Різдва Пресвятої Богородиці (1600; із 1996 – св. Павла і Петра) з дзвіницею (1620), пізньоренесансний монастир оо.Бернардинів з костьолом і келіями (1630–1683), дерев’яна церква св.Миколая (1691), церква Святої Трійці (1626), барокова Вірменська церква з дзвіницею (1750–1764), міська ратуша, збудована в стилі класицизму (1803), один із найстаріших храмів Тернопільської області – дерев’яна церква Святої Великомучениці Параскевії Сербської у с. Поручин (1410).

У Бережанах діють: краєзнавчий музей, музей книги, музей Богдана Лепкого, музей сакрального мистецтва та історії церкви. В районі з 2002 року діє Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани. На балансі заповідника знаходяться 6 пам’яток архітектури, з них 2 національного значення.

Із визначних історичних пам’яток періоду національно-визвольних змагань слід згадати місце бойової слави Легіону Українських Січових Стрільців – гору Лисоню, місце останнього бою Української Повстанської Армії – хутір Лози.

Завдяки прекрасним краєвидам та природним умовам район має унікальні можливості стати центром рекреаційного туризму, приватний сектор готовий розвивати сільський зелений туризм та екотуризм. Значного розвитку набуває історичний, культурно-пізнавальний, пригодницький, тематичний, екологічний, фестивальний та паломницький туризм.

Традиційно перспективним напрямом туризму для Бережанщини залишається науковий туризм. Щороку Державним історико-архітектурним заповідником у м. Бережани проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Землі Опілля в природно-географічному та історико-культурному розвитку України», метою якої є привернення уваги до проблем організованого туризму в Опільському краї. Щорічно організовуються та проводяться також інші тематичні конференції, присвячені пам’яткам української та іноетнічних культур краю. Гості конференції мають змогу здійснити подорож екскурсійними маршрутами представленими Державним історико-архітектурним заповідником у м. Бережани, краєзнавчим музеєм, музеєм книги, комунальним музеєм ім. Б. Лепкого у м. Бережани та музеєм родини Лепких у  с Жуків.

Краєзнавчий музей традиційно у вересні проводить міжнародну конференцію «Бережанська гімназія. Сторінки історії», яка збирає науковців для подальшого спрямування і пошуку матеріалів по історії Бережанської гімназії. А інноваційний проект краєзнавчого музею «Ніч у музеї», в рамках якого організовується квест по по місту «Пам’ятники та пам’ятні дошки міста», слугує популяризації міста Бережани серед туристів України. Загалом, заклади культури (музеї, бібліотеки) організовують краєзнавчі експедиції, екскурсії, презентації, круглі столи, тематичні години, літературно-мистецькі вечори, науково-ознайомчі семінари та майстер-класи для студентів, учнів шкіл, гостей міста та району, за участю митців, науковців, методистів художньо-етнографічних жанрів мистецтва, народних умільців, майстрів народної творчості. Культурно-мистецькому відпочинку для мешканців, гостей району та міста сприяють: концерти до державних свят, святкові імпрези до Дня міста та Днів села, вечори відпочинку, творчі звіти мистецьких колективів, які організовуються впродовж року закладами культури.

Вже традиційно проводяться:

-         районний фестиваль вертепних дійств «Ясна зірка засіяла»;

-         районне фольклорне свято «Прощання з колядою»;

-         районний огляд-конкурс поезії присвячений пам’яті великого Кобзаря;

-         районний фестиваль-конкурс «Театральна мозаїка»;

-         районний фестиваль «Танцювальна весна»;

-         районний дитячий фестиваль-конкурс солістів-вокалістів «Дзвінкі соловейки»;

-         фестиваль «Канікули в Бережанському замку»;

-         фестиваль повстанської пісні «Чорна вишиванка» (хутір Кулеби);

-         районний сільський фестиваль лемківської культури «Єднаймося, братове, з лемківського роду» у с. Гутисько;

-         районний збір «Лемківський Йордан».

Науковими співробітниками бережанських музеїв розроблені наступні туристичні екскурсійні маршрути:

- теми туристичних екскурсійних маршрутів, які ведуть наукові співробітники краєзнавчого музею:

-         краєзнавчий музей м. Бережани;

-         історичний центр м. Бережани;

-         архітектурні споруди нашого міста;

-         оборонні споруди в Бережанах;

-         гімназія – центр освіти, науки, культури;

-         Лисоня – меморіал болю і жалю;

-         походи по Бережанському цвинтарі;

-         історія села Рай та місцевого парку;

-         легенди та історична правда про село Лісники;

- теми туристичних екскурсійних маршрутів, які ведуть наукові співробітники музею книги:

-         літературними місцями Бережан;

-         музей книги;

-         розроблена літературно-мистецька карта м. Бережан;

-         тема туристичного маршруту музею родини Лепких с. Жуків:

-         музей родини Лепких села Жуків;

- тема туристичного маршруту обласного комунального музею Б.Лепкого:

-         музей Б.Лепкого м. Бережани.

Науковими співробітниками Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани розроблено екскурсійні маршрути (з якісним інформаційним забезпеченням) за наступними напрямками:

-         Бережанський замковий комплекс – архітектурно-мистецька візитка краю;

-         вулицями старого міста;

-         мандрівка Ринковим майданом у Бережанах;

-         архітектурні пам’ятники Бережан;

-         літературними стежками Бережан;

-         сакральні пам’ятники міста;

-         Райський палац – заміська резиденція Синявських-Потоцьких;

-         в урочище «Монастирок»;

-         оборонний костел в с. Біще;

-         Гутисько – село лемківської культури;

-         Лисоня – меморіальна слава українського стрілецтва;

-         дерев’яні храми Бережанського краю;

-         історія і духовна світоглядність: монастир оо. Василіан у с. Краснопуща.

У межах цих розроблених екскурсійних маршрутів можна оглянути неповторні об’єкти архітектури, археологічні та історичні пам’ятки, якісні зразки палацо-паркової культури та привабливі природні ландшафтні зони.

Бережанська районна державна адміністрація, Бережанська районна рада, відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації щороку проводять фестиваль стрілецької, повстанської та патріотичної пісні «Дзвони Лисоні». Мета цього фестивалю відродження, широка популяризація і подальший розвиток кращих зразків української пісенної творчості, а саме: стимулювання розвитку стрілецьких та повстанських пісень, створення нових яскравих творів, залучення обдарованої молоді до творчої діяльності, створення умов для більш повного розкриття творчих індивідуальностей молодих авторів, співаків, відкриття нових імен та популяризація кращих виконавців. Цей мистецький захід покликаний сприяти формуванню національної свідомості, зростанню української культури та забезпечення духовності народу, високохудожніми засобами пропагувати ідеї молодої Української держави.

Уже традиційно щорічно проводиться фестиваль Бережанського замку, метою якого є підтримка традиційного народного мистецтва, фольклору, сприяння розвитку культурного сектору району, зацікавлення туристів історико-культурною спадщиною Бережанщини. Цей фестиваль у 2012 році внесено до сотні найбільших туристичних подій України.

Громадською організацією «Рідне місто» за сприяння міської та районної ради започатковано фестиваль української альтернативної музики «Рурисько», який щороку набирає все більшого масштабу, активно залучаючи туристів на Бережанщину.

До масштабних туристично привабливих продуктів району відносяться також щорічний фестиваль «Чорна вишиванка» (х. Кулєби), проект «Резонанс запрошує…». 

Програмою передбачено заходи, направлені на сприяння розбудови сільського зеленого туризму у районі, зокрема звернено увагу на можливість розбудови туристично-рекреаційної інфраструктури на території села Гутисько, що володіє високим туристично-рекреаційним потенціалом і може бути визначене як пріоритетна територія розвитку сільського туризму.

           У районі діє громадська організація кластер сільського туризму «Мальовнича Бережанщина», метою якої є: 1) сприяння розвитку туризму в сільській місцевості; 2) задоволення та захист законних економічних, соціальних, творчих, національно-культурних, та інших спільних інтересів своїх членів. У районі розміщені 4 садиби, які надають послуги зеленого туризму, а саме: «У мальвах» у с.Жуків, «Курянівська» у с. Куряни, садиби «Медвідь» та «Залісся» у м. Бережани.

Для реалізації комплексного підходу до управління сферою туристичного бізнесу, промоції туристичного продукту, прогнозування попиту на туристичні послуги, вивчення потреб ринку туристичних послуг і активного впливу на його формування та для підвищення інвестиційної привабливості цієї галузі проводиться інформаційно-рекламна діяльність, ведеться пошук інвестиційних проектів у сфері туризму.

Науковими співробітниками музеїв, ДІАЗ у м. Бережани, місцевими краєзнавцями ведеться відповідна робота щодо пропагування туристичних можливостей району, а також інформація туристично-краєзнавчої тематики розміщується у місцевих газетах «Бережанське віче», «Бережінфо», біля замку встановлено два інформаційні стенди. Постійно друкуються матеріали про діючі виставки, подаються рекламні блоки про екскурсії, Дні відкритих дверей музеїв у м. Бережани, для жителів та гостей міста. Активно популяризується туристична привабливість району у мережі інтернет.

Незважаючи на досягнення позитивних результатів у туристичній сфері району, існує ряд проблем. Серед стримуючих факторів розвитку туристичної галузі Бережанського району, на вирішення яких слід спрямовувати основні заходи Програми, слід виділити:

-         слабо розвинену інфраструктуру для організації перспективних видів туризму, зокрема незадовільним залишається стан автотранспортних шляхів району, відсутність готельного комплексу, здатного прийняти велику групу туристів;

-         недостатнє усвідомлення можливостей реалізації потенціалу туризму, його впдливу на економіку району;

-         відсутність сучасного, більш атракційного і креативного комплексного туристичного продукту;

-         низька інвестиційна та ділова активність місцевого бізнесу в туризмі;

-         дефіцити кваліфікованих кадрів у сфері туризму;

-         низька ефективність рекламно-маркетингової системи просування місцевого туристичного продукту на загальноукраїнський туристичний ринок;

-         відсутність інформаційних стендів (інформації про основні туристичні атракції) на автошляхах тощо.

Пріоритетними видами туризму в районі, які історично сформувались і потребують подальшого комплексного розвитку є: релігійно-паломницький, культурно-пізнавальний, пригодницький, тематичний, подієвий, зелений та інші види туризму. За визначенням Всесвітньої туристської організації вони входять до основних напрямків розвитку туризму у ХХІ ст.

Першочерговими завданнями в галузі туризму та у сфері гостинності в районі є:

-    забезпечення реалізації в Бережанському районі державної політики у галузі туризму, розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії;

-    створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього туризму, туристичної індустрії, провадження екскурсійної діяльності на території Бережанського району, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі;

-    організація відпочинку та оздоровлення населення, створення рекреаційних зон з відповідним оснащенням і сервісом, насамперед, для короткотривалого відпочинку населення великих міст;

-    забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища в Бережанському районі;

-    розвиток інфраструктури, а саме: ремонт доріг, встановлення інформаційних щитів, стоянок для відпочинку туристів, реставрація об’єктів культурної спадщини району;

-    будівництво об’єктів сервісного обслуговування туристів (готелів, кемпінгів, баз відпочинку та закладів харчування), шляхи вирішення – залучення інвесторів;

-    видавництво туристичних рекламно-інформаційних матеріалів про район;

-    участь у туристичних виставках, фестивалях, проведення фестивалів з метою залучення потоку туристів у район.

Отже, для успішної реалізації розвитку туристичної галузі району,   отримання додаткових фінансових ресурсів у місцевий бюджет, необхідно забезпечити:

-    комплексний розвиток туристичної сфери;

-    координацію та співпрацю з органами влади, установами та організаціями;

-    залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у туристичну сферу;

-    ефективне сприяння туристичного обміну та збільшення потоку туристів;

-    виготовлення високоякісної рекламної продукції про туристичні можливості краю;

-    створення інтернет-сайту із промоції туристичної та інвестиційної привабливості району;

-    вдосконалення форм екскурсій, збільшення кількості екскурсантів;

-    покращення умов відпочинку та оздоровлення населення.

На жаль, розвиток туристичної сфери на регіональному рівні не фінансується із державного бюджету, тому існує потреба в залученні коштів місцевого бюджету.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 03 червня 2015 року № 323-од затверджено Стратегію розвитку Тернопільської області на період до 2020 року. В ній однією із стратегічних цілей у рамках реалізації Програми «Підвищення конкурентоспроможності регіону» визначено розвиток туристично-рекреаційної сфери.

У 2015 році закінчилися терміни Програми розвитку туризму в Бережанському районі на 2013–2015 роки, затвердженої рішенням сесії Бережанської районної ради від 10 липня 2013 року №223.

Відповідно до цієї Програми відділом культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації було проведено такі заходи:

- проводився збір інформації для туристичного паспорту Бережанського району, в якому міститься вся інформація про туристичний потенціал району, а саме: загальний стан розвитку туризму у районі, види туризму та характеристика пріоритетних видів за категоріями, характеристика туристичної інфраструктури. Вищевказана інформація розміщена на сайті управління туризму Тернопільської обласної державної адміністрації;

- 18 травня 2013 року Бережанщину туристичну було представлено у V Західноукраїнській виставці-фестивалі, яка проходила в парку Т. Шевченка м. Тернополя. Рекламно-презентаційні матеріали екскурсійного характеру, буклети, книговидання мистецького, краєзнавчого, історичного та довідкового спрямування презентували: районний музей книги, краєзнавчий музей, обласний комунальний музей Б. Лепкого та Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани. Бережанська громадська організація «Рідне місто» запропонувала для туристів та численних відвідувачів V Західноукраїнської виставки-фестивалю цікаву сувенірну продукцію, пам’ятні подарунки, інформаційні брошури про фестивалі та свята, пам’ятки природно-заповідного та культурного фондів, на які багатий Бережанський край. У фестивалі народних промислів та ремесел, що проводився в рамках даної виставки, взяли участь учасники любительського гуртка «Орел» народного дому с. Гутисько з виробами різьбярства, організовано майстер-клас по соломо плетінню;

- 27 вересня 2013 року з нагоди святкування Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні ву Бережанах у приміщенні міської Ратуші відкрився Туристично-інформаційний центр (ТІЦ). Організаторами заходу виступили Кластер сільського туризму «Мальовнича Бережанщина» і Бережанська міська громадська організація «Рідне місто»;

- 27 листопада 2013 року спільно з ДІАЗ у м. Бережани та БМГО «Рідне місто» на виставці, що проводилась в рамках форуму роботодавців у  м. Тернополі представлено туристично-рекреаційний потенціал Бережанщини.

Однак, оскільки на виконання Програми у 2013–2015 роках бюджетні кошти не виділялися, поставлених у Програмі цілей не вдалося досягти.

Тому актуальними для вирішення залишається ще багато проблемних питань щодо розвитку туристичної галузі в районі.

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», з метою приведення туристичної справи у відповідність до європейських стандартів, створенню належних умов для розвитку туристичної галузі в районі необхідно прийняти нову програму розвитку туризму в Бережанському районі на 2016-2020 роки. 

3. Мета Програми

Метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі району, створення туристичного продукту, здатного задовольнити туристичні потреби мешканців району та її гостей; створення та розвиток матеріально-технічної бази та сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності, підтримку в’їзного та внутрішнього туризму, зокрема сільського, поліпшення кадрового забезпечення галузі.

Поставлені завдання можуть бути вирішені шляхом:

-         реалізації системних загальнорайонних заходів спрямованих на розвиток туристичної індустрії Бережанщини;

-         розвитку міжрегіональної та міжнародної співпраці з провідними світовими та вітчизняними туроператорами;

-         реалізації міжнародних грантових проектів в сфері туризму та рекреації;

-         формування сприятливого середовища для залучення інвестицій в туристичну індустрію Тернопільщини;

-         реалізації вітчизняних та міжнародних інвестиційних проектів;

-         підвищення якості туристичного облслуговування та формування активної позиції населення у створенні атмосфери гостинності в районі;

-         підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг;

-         впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних програм;

-         формування ефективного конструктивного взаємозв’язку між органами державної влади, підприємствами туристичної індустрії, освітніми установами, закладами культури, інвесторами, громадськими організаціями та споживачами туристичних послуг;

-         реалізації маркетингових заходів спрямованих на формування привабливого іміджу, позиціонування та активне просування Бережанського району на туристичному ринку;

-         впровадження сучасних методів рекламно-презентаційної діяльності;

-         підготовки та випуску якісної рекламної продукції та сувенірів.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Враховуючи системний характер основних проблем у сфері туризму району, пропонується їх реалізовувати шляхом:

-         створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та активізації інвестиційних процесів в туристично-рекреаційній індустрії району;

-         розвиток місцевої туристичної інфраструктури, підвищення якості туристичного обслуговування та покращення туристичного сервісу;

-         налагодження синергетичного взаємозв’язку влади, науки, бізнесу та громадськості в пріоритетних туристичних дестинаціях спрямованого на підвищення ефективності туристичного маркетингу і промоції місцевого туристичного продукту.

Програму пропонується реалізувати у два етапи:

І етап – 2016–2018 роки;

ІІ етап – 2019–2020 роки.

На І етапі пропонується реалізувати заходи за такими напрямами:

-       створення сприятливих економіко-правових, організаційних та економічних умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в туристично-рекреаційну сферу району;

-       розбудова туристично-обслуговуючої, торгівельно-сервісної та інформаційно-довідкової інфраструктури вздовж основних автомобільних шляхів;

-       забезпечення раціонального й ефективного використання природних, рекреаційних, історико-культурних туристичних ресурсів;

-       підвищення якості і розширення асортименту туристично-рекреаційних послуг;

-         впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних програм;

-         підготовка та випуск якісної рекламної продукції та сувенірів.

На ІІ етапі основні зусилля будуть спрямовані на виконання таких завдань:

-       створення конкурентоспроможних туристичних продуктів;

-       забезпечення галузі кваліфікованими кадрами перш за все фахівцями туристичного супроводу;

-       активізація міжрегіональної та міжнародної співпраці у сфері туризму;

-       удосконалення рекламно-інформаційної діяльності, проведення маркетингових досліджень у туристичній галузі.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, буде здійснюватись за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства, в т.ч. шляхом залучення інвестицій та грантів.

Загальний обсяг фінансових ресурсів на забезпечення виконання Програми складає 654,3 тис. гривень.

Головним розпорядником коштів районного бюджету, передбачених на виконання Програми, визначається відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку туризму

в Бережанському районі на 2016-2020 роки

(тис. грн)

Обсяг коштів, які пропонується залу-чити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

І

ІІ

2016

рік

2017

рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

179,5

118,7

118,7

118,7

118,7

 

654,3

районний бюджет

179,5

118,7

118,7

118,7

118,7

654,3

кошти інших джерел

-

-

-

-

-

-

5. Перелік завдань, напрямків Програми та результативні показники

Важливим для досягнення ефективності Програми є її побудова як комплексної системи заходів за такими напрямами:

  1. Створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу та активізації інвестиційних процесів в туристично-рекреаційній індустрії району;
  2. Формування високоякісного місцевого туристичного продукту;
  3. Формування ефективної системи просування туристичного бренду та комплексного місцевого турпродукту на всеукраїнському та міжнародному ринках.

Провідна роль належатиме інноваційному підходу до формування туристичного продукту, інфраструктурному забезпеченню туризму та кластерному підходу щодо розвитку туризму.

Реалізація заходів Програми дасть змогу стимулювати інвестиційну привабливість району, ділову активність малого й середнього бізнесу, підтримувати позитивний імідж Бережанщини як розвинутого туристичного району, що забезпечить збільшення кількості туристів і екскурсантів, зростання зайнятості населення в туризмі та супутніх галузях економіки, обсягів туристичних послуг, надходжень до бюджетів всіх рівнів.

У результаті реалізації заходів Програми очікується отримати:

-       зростання кількості туристів, які відвідають район;

-       збереження та подальший розвиток народних промислів;

-       розвиток сфери послуг;

-       поліпшення благоустрою сільських населених пунктів;

-       розвиток соціальної інфраструктури;

-       створення якісного туристичного продукту;

-       розвиток сільського зеленого туризму;

-       залучення інвестиційних та грантових коштів у туристичну галузь району;

-       впровадження нових форм організації туризму;

-       створення облаштованої належним чином мережі туристично-екскурсійних маршрутів з комплексом обладнаних для відпочинку місць;

-       створенню нових робочих місць у невиробничій сфері, що сприятиме позитивним змінам у структурі зайнятості населення (особливо в сільській місцевості);

-       збільшення надходжень до місцевих бюджетів.


6. Напрями діяльності та заходи з реалізації

Програми розвитку туризму в Бережанському районі на 2016–2020 роки

 

з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

 

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн)

Очікуваний результат

Всього

І етап

ІІ етап

2016

2017

2018

 

2019

 

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Розділ 1.   Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури

1.

Розвиток тури-стичного бізнесу

Створення сприятливих адмі-ністративно-організаційних умов для розвитку туристичної індустрії

2016–2020

відділи економічного розвитку, місто-будування, архі-тектури, житлово-комунального госпо-дарства та  цивільного захисту, з пи-тань надання адміні-стративних послуг, культури, національностей, релігій і туризму, освіти, сектори розвитку інфра-структури інформа-ційної діяльності та зв’язків з громад-ськістю районної державної адміністрації, органи місцевого самовря-дування

 

 

 

 

фінансу-вання не потребує

-

-

-

-

-

-

збільшення кількості робочих місць, ство-рених у туристично-рекреаційній галузі та суміжних сферах діяльності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.

Оновлення інфор-маційної бази да-них про об’єкти туристичної інфраструктури

Проведення моніторингу на-явної туристичної інфраструк-тури (заклади розміщення, харчування, дозвілля, садиби сільського зеленого туризму, вказівники та біг-борди, стан доріг до основних тури-стичних об’єктів), а також перелік земельних ділянок, які можуть пропонуватися для створення туристично-рекре-аційної інфраструктури

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації

фінансу-вання не потребує

-

-

-

-

-

-

проведення моніто-рингу об’ктів тури-стичної інфраструк-тури

3.

Створення тури-стичної інфра-структури на базі об’єктів історик-ної спадщини

Сприяння пристосуванню об’єктів культурної спадщини для використання у туристичній сфері, в т.ч. для організації відвідування осіб з обмеженими фізичними можливостями

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, ДІАЗ у м. Бережани

районний бюджет у межах виділених призначень

 

-

-

-

-

-

-

збільшення кількості закладів сервісного обслуговування

4

Модернізація до-рожньої інфра-структури

1. Ремонт доріг, пішохідних стежок до основних туристичних об’єктів

2016–2020

філія «Бережанський райавтодор» ДП «Тернопільський облавтодор», спільно з органами місцевого самоврядування

районний бюджет у межах виділених призначень

 

-

-

-

-

-

-

покращення доступу до туристичних об’єктів автотранспортним сполученням

2. Облаштування місць для стоянок і короткочасних зупинок туристично-екску-рсійних автобусів, автоту-ристів

2016–2020

філія «Бережанський райавтодор» ДП «Тернопільський облавтодор», спільно з органами місцевого самоврядування

районний бюджет у межах виділених призначень

 

-

-

-

-

 

-

-

дооблаштування існуючих та обла-штування у 2016-2020 роках нових стоянок

 

 

3. Виготовлення та встановлення туристичних вказівників (дорожні знаки 5.53) на автомобільних шляхах району державного значення

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, філія «Бережанський райавтодор» ДП «Тернопільський облавтодор»

 

районний бюджет

 

22,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

встановлення тури-стичних вказівників по 1 кожного року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

Облаштування туристичних маршрутів

Будівництво альтанок, манга-лів; маркування маршрутів; облаштування джерел з питною водою

2016–2020

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та  цивільного захисту районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, ДП «Бережанирайагроліс», ДП «Бережданське лісове господарство»

районний бюджет у межах виділених призначень

 

-

-

-

-

-

-

покращення тури-стичної інфраструк-тури

6.

Використання об’єктів та тери-торій природно-заповідного фонду для вико-ристання у тури-стичній сфері

Створення туристично- рекре-аційної інфраструктури на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, розвиток курортних територій

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, ДП «Бережани-райагроліс», «Бережданське лісомисливське господарство», Екологічний клуб «Край», спільно з органами місцевого само-врядування

районний бюджет у межах виділених призначень

-

-

-

-

-

-

розвиток інфраструк-тури екологічного та оздоровчого туризму

7.

Інфраструктурне забезпечення ту-ристичної галузі району

 

 

 

 

 

Встановлення інформаційних щитів щодо розташування туристичних об’єктів, із правилами безпечного поводження та номером виклику рятувальної служби, знакування (маркування тури-стичних вело-, та пішохідних маршрутів)

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, Бережанський РВ ДСНС у Тернопільській області, Туристично-інформаційний центр (далі ТІЦ)

 

 

районний бюджет

 

20,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

встановлення у 2016-2020 роках по 2 інформаційних щити щорічно.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.

Впорядкування туристичних об’єктів району

Організація екологічних акцій на туристичних об’єктах та вздовж туристичних шляхів (проведення акцій з благо-устрою та озеленення)

2016–2020

відділи культури, національностей, релігій і туризму, освіти районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, балансоутримувачі туристичних об’єктів, Екологічний клуб «Край»

районний бюджет

 

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

проведення у 2016-2020 роках по 2 еко-логічних акції.

 

Розділ 2. Інвестиційна діяльність

1.

Робота із залуче-нням інвестицій та розробці різ-них інвестицій-них програм

1. Розробка інвестиційних, грантових пропозицій щодо розширення туристичної інфраструктури в місцевостях з вираженою туристичною атракційністю

2016–2020

відділи культури, національностей, релігій і туризму, економічного розвитку районної державної адміністрації

фінансу-вання не потребує

-

-

-

-

-

-

залучення інвести-ційних та грантових коштів для розвитку туристичної інфра-структури

2. Участь у Міжнародному інвестиційному форумі у м. Тернополі

2016–2020

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, ТІЦ, ДІАЗ у м. Бережани

районний бюджет

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

залучення інвестицій у розбудову туристич-ної інфраструктури району

3. Участь у Західно-українській туристичній виставці-фестивалі

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, ТІЦ, ДІАЗ у м. Бережани

районний бюджет

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

реклама історико-культурних пам’яток краю з метою збільшення потоку туристів в регіон

3. Участь в інвестиційних форумах

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, ТІЦ, ДІАЗ у м. Бережани

 

районний бюджет

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

організація представ-лення туристичного потенціалу району у 2016–2020 роках на 2-х інвестиційних форумах щороку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

4. Сприяння щодо будівництва готельного комп-лексу , здатного приймати великі групи туристів

2016–2020

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та  цивільного захисту районної державної адміністрації, Відділ Держгеокадастру у Бережанському районі

кошти інвесторів

-

-

-

-

-

-

розбудова туристичної інфраструктури, збільшення потоку туристів

5. Сприяння розбудові туристично-рекреаційної інфраструктури, зокрема сприяння відкриттю садиб сільського зеленого туризму у селі Гутисько Підвисоцької сільської ради

2016–2020

відділи економічного розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та  цивільного захисту районної державної адміністрації, Відділ Держгеокадаструа у Бережанському районі, виконавчий комітет Підвисоцької сільської ради, Бережанська громадська організація кластер сільського туризму «Мальовнича Бережанщина»

кошти інвесторів

-

-

-

-

-

-

розбудова туристичної інфраструктури, збільшення потоку туристів

 

Розділ 3.   Розвиток пріоритетних напрямків туризму та підвищення якості послуг

1.

Організація та проведення регу-лярних туристи-чних (мистецьких, репрезентаційних) фестивалів, ярма-рок, виставок, пре-зентацій, конферен-цій, круглих столів

1. Проведення фестивалю стрілецької, повстанської та патріотичної пісні «Дзвони Лисоні» (г. Лисоня)

2016–2020

відділи культури, національностей, релігій і туризму, освіти, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації

 

районний бюджет

260,0

100,0

40,0

40,0

40,0

40,0

широка популяризація фестивалю, стимулю-вання перспективного для району фестиваль-ного напряму туризму

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

2. Проведення міжнародної наукової конференції «Бережан-ська гімназія. Сторінки історії»

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчий музей

районний бюджет

17,0

1,0

4,0

4,0

4,0

4,0

залучення науковців, краєзнавців, в т.ч. з-за кордону, до пошуку матеріалів з історії Бережанщини, розви-ток наукового туризму

 

 

 

 

 

3. Реалізація проекту «Ніч в музеї»

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчий музей

районний бюджет

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

широка популяризація діяльності краєзнав-чого музею, збільше-ння кількості відвіду-вачів музею, особливо молоді, через залуче-ння широкого кола митців

4. Проведення сільського фестивалю лемківської культури «Єднаймося, братове, з лемківського роду» (с. Гути-сько)

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, виконавчий комітет Підвисоцької сільської ради, Бережанське районне відділення Всеукраїнського Товариства «Лемківщина»

районний бюджет

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

широка популяризація фестивалю, збережен-ня етнічних націона-льних традицій

5. Сприяння у підготовці та проведенні фестивалю повстан-ської пісні «Чорна вишиванка» (х. Кулєби)

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

широка популяризація фестивалю, стимулю-вання перспективного для району фести-вального напряму туризму

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

6. Сприяння у підготовці та проведенні фестивалю «Кані-кули в Бережанського замку»

2016–2020

відділи культури, національностей, релігій і туризму, освіти, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації, ДІАЗ у м. Бережани

районний бюджет

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

широка популяризація фестивалю, стимулю-вання перспективного для району фестива-льного напряму тури-зму, організація відпо-чинку дітей району

7. Сприяння у підготовці та проведенні фестивалю альтер-нативної музики «Рурисько»

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, БМГО «Рідне місто»

районний бюджет

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

широка популяризація фестивалю, стимулю-вання перспективного для району фестива-льного напряму ту-ризму

2.

 

Підтримка актив-них видів туризму

Сприяння у проведенні туристично-спортивних заходів

2016–2020

відділи культури, національностей, релігій і туризму, освіти районної державної адміні-страції, ТІЦ, БМГО «Рідне місто», Бере-жанська районна станиця Української скаутської організації «Пласт», Бережан-ський районний туристичний клуб «Ходак»

районний бюджет

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

популяризація здоро-вого способу життя та активних видів відпо-чинку через реалі-зацію у 2016–2020 роках туристично-спортивних масових заходів

3.

Розвиток міжнародного туризму

Організація та проведення Днів національних культур в районі

2016–2020

відділи культури, національностей, релігій і туризму, освіти районної державної адміні-страції, краєзнавчий музей ДІАЗ у м. Бере-жани, ТІЦ

 

 

районний бюджет

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Збільшення кількості іноземних туристів в Бережанському районі, знайомство населення району з культурою інших національностей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.

 

Забезпечення ста-більний розвиток сільського, зеле-ного туризму та підвищення якості надання послуг у цій сфері

 

Рекламно-інформаційна підтрим-ка садиб сільського зеленого туризму району:

- розміщення інформації про садиби в мережі Інтернет та засобах масової інформації;

- видання рекламно-інформа-ційних матеріалів – каталогів сільських зелених садиб району

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, Бережанська громадська організація кластер сільського туризму «Мальовнича Бережанщина»

районний бюджет

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

промоція туристично-привабливих продуктів та територій району, залучення нових парт-нерів

 

4.

Регіональне спів-праця в галузі туризму

Співпраця з регіональними та організаціями, які сприяють розвитку туризму

2013-2015

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, ТІЦ

 

 

 

районний бюджет

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

організація 5 робочих зустрічей з партне-рами в рамках укла-дених угод, по 1 що-року

5.

Розширення мере-жі туристичних

маршрутів району

Сприяння у розробленні та впровадженні нових туристи-них продуктів та екскурсійних маршрутів

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчий музей, ДІАЗ у м. Бережани

фінансу-вання не потребує

-

-

-

-

-

-

впровадження та апро-бація у 2016–2020 роках нових туристич-них маршрутів

 

Активна популяризація та впровадження розроблених ту-ристиних екскурсійних марш-рутів

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєзнавчий музей, ДІАЗ у м. Бережани, ТІЦ

районний бюджет

10.0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

впровадження розроб-лених туристичних екскурсійних маршрутів

6.

Підвищення рівня кадрового забез-печення туристи-ної сфери та суміжних галузей

Організація та проведення навчальних семінарів і тренін-гів для представників туристи-ної галузі

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєз-навчий музей, ДІАЗ у м. Бережани, ТІЦ

районний бюджет

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

проведення у 2016–2020 роках по 1 заходу

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Розділ 4.   Маркетингова та рекламно-інформаційна діяльність

1.

Популяризація туристично-рекре-аційного потен-ціалу району

1. Організація участі у міжнародних, вітчиз-няних та регіональних туристичних ви-ставкових та презентаційних заходах

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

представлення у 2016–2020 роках на різного рівня презентаційних заходах щорічно

 

 

2. Формування туристичного бренду району та сприяння його популяризації на туристичних Інтернет-ресурсах

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

фінасування не потребує

-

-

-

-

-

-

загальне стимулю-вання регіональної туристичної сфери

3. Створення туристичного сайту району, його наповнення і підтримка

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

4,8

4,0

0,2

0,2

0,2

0,2

популяризація інфор-маційно- туристичної, краєзнавчої , екскурс-сійної сфери

2.

Підтримка ініці-атив громадського сектора та профе-сійних туристи-них спілок

Створення умов для функціо-нування та співпраця асоціацій та громадських організацій, які займаються розвитком туризму

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації

фінансу-вання не потребує

-

-

-

-

-

-

підвищення конку-рентноспроможності регіонального тури-стичного продукту

3.

Рекламно-інформаційне забезпечення туристичної галузі

 

1. Виготовлення поліграфічної та відео-рекламно-презента-ційної та сувенірної продукції (буклети, флаєри, запрошення, плакати тощо), видання рекламно-інформаційних матеріалів про район

2016–2020

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

25,

0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

забезпечення промоції туристичної галузі району рекламно-інформаційними мате-ріалами та сувенірами

 

2. Підготовка та видання серії «Туристична бібліотека Бере-жанщини»

 

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, краєз-навчий музей, ДІАЗ у м. Бережани, ТІЦ

районний бюджет

25.0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Видання серії путів-ників про об’кти тури-стичної галузі району

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Розділ 5.   Розвиток молодіжного та дитячого туризму

1.

 

Сприяння спортивно-оздоровчому туризму, розвивати екскурсійну діяльність серед молоді та дітей

1. Участь в обласних тури-стсько-спортивних змаганнях, організація районних змагань з техніки туризму

2016–2020

відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанська районна станиця Української скаутської організації «Пласт», Бережанський районний туристичний клуб «Ходак»

районний бюджет

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

залучення молоді до туристичної діяль-ності

 

 

2. Опрацювання і впровадження в практику навчальної роботи для всіх класів загальноосвітніх шкіл проведення місцевих екскурсій, туристських прогуля-нок і походів вихідного дня відповідно до вікових груп школярів та діючих навчальних програм

2016–2020

відділ освіти районної державної адміністрації

фінансу-вання не потребує

-

-

-

-

-

-

поширення екскурс-сійної діяльності серед учнів

 

 

3. Введення в практику роботи всіх загальноосвітніх шкіл проведення «Тижня туризму» із загальноосвітніми змаганнями з основ техніки спортивного туризму та орієнтування на місцевості

2016–2020

відділ освіти районної державної адміністрації

фінансу-вання не потребує

-

-

-

-

-

-

залучення молоді до туристичної діяльно-сті

 

 

4. Проведення наметових табо-рів з розробленою зазда-легідь програмою. Популяризація таборів-вишколів «Пласту», зокрема табір на горі «Лисоня»

2016–2020

відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанська районна станиця Української скаутської організації «Пласт», Бережанський районний туристичний клуб «Ходак»

 

районний бюджет

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

популяризація актив-ного відпочинку моло-ді району

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

5. Сприяння налагодженню дитячого туризму шляхом організації відпочинку дітей із південних та східних областей України на території Бережан-ського району

2016–2020

відділи освіти, куль-тури, національ-ностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, Бережанська районна станиця Української скаут-ської організації «Пласт», Бережанський районний туристичний клуб «Ходак»

районний бюджет

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

розвиток дитячого та молодіжного туризму, сприяння обміну до-свідом між регіонами України

ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ:

-          районний бюджет

654,3

179,5

118,7

 

118,7

 

118,7

 

118,7

 


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відділу культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації забезпечити координацію та узагальнення проведеної роботи з виконання заходів і завдань Програми та про хід її реалізації інформувати департамент розвитку інфраструктури, транспорту та туризму обласної державної адміністрації щороку до 20 грудня упродовж 2016–2020 років.

Планування освоєння бюджетних та позабюджетних коштів, а також відповідне звітування забезпечуватимуться відповідальними виконавцями Програми.

У разі необхідності зміни та доповнення до Програми вносяться за поданням відділу культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації.