Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

агітаційної роботи та призову на

військову службу за контрактом

на 2016-2017 роки

 

1.  Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про оборону", воєнна доктрина України, затвердженої Указом Президента України від 24 вересня 2015 року №555/2015, наказ Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року №170

3.

Розробник Програми

Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

4.

Співрозробник

Програми

відділ взаємодії з правоохоронними органами оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

6.

Учасники Програми

Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

7.

Термін реалізації Програми

2016 – 2017 роки

7.1.

Етапи виконання Програми

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

60 тис. грн.

9.1.

кошти районного бюджету

60 тис. грн.

9.2.

інші джерела фінансування

-

 

2.  Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Пункт 17 Воєнної доктрини України, затвердженої указом Президента України від 05 лютого 2016 року №0301/255 гласить: «Виходячи із засад внутрішньої і зовнішньої політики, з урахуванням характеру актуальних загроз національній безпеці основними завданнями воєнної політики України у найближчий час і в середньостроковій перспективі є: збереження в умовах збройного протистояння та реальної загрози агресії змішаного принципу комплектування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань з поступовим збільшенням кількості військовослужбовців за контрактом у складі бойових військових частин».

Законом України „Про військовий обов’язок і військову службу” та постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року №352-2002-п „Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом” визначено основні завдання військових комісаріатів стосовно забезпечення захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, відбування  військової служби, а також правове регулювання питань військового обов’язку і військової служби, повноваження органів військового управління, порядку приписки громадян до призовних дільниць, ведення військового обліку, підготовки і призову громадян на військову службу та взаємодії військових комісаріатів з органами місцевого самоврядування, фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов’язку.

В листі Адміністрації Президента України, адресованого Тернопільській обласній державній адміністрації від 05 лютого 2016 року №0301/255 поставлено завдання «організувати широкомасштабні заходи із популяризації та залучення громадян на військову службу за контрактом в області (районах)».

Для виконання цих важливих державних завдань на військовий комісаріат відповідно до «Положення про військові комісаріати», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року  №1235-2001-п, покладено ряд основних завдань та функцій, виконання яких можливе тільки при постійній співпраці з органами державної влади і місцевого самоврядування та достатнього фінансування існуючих потреб.

Незважаючи на низький стан фінансового та матеріально-технічного забезпечення, існуючі проблеми Бережанського об’єднаного міського військового комісаріату, спільно з органами місцевого самоврядування було здійснено необхідні заходи, направлені на виконання Закону України „ Про військовий обов’язок та військову службу”.

Вирішити питання відбору та призову жителів району до військової служби за контрактом, відправки їх в обласний збірний пункт м. Тернопіль та у військові навчальні центри в сучасних економічних умовах без фінансування із місцевого бюджету неможливо.

 

3.  Визначення мети Програми

Основною метою Програми є:

- налагодження дієвої агітаційної роботи по популяризації служби в збройних силах України за контрактом;

- матеріально-технічне забезпечення спільної роботи органів місцевого самоврядування, Бережанського об’єднаного міського військового комісаріату, правоохоронних органів та галузі охорони здоров’я щодо забезпечення роботи призовної дільниці і заходів, спрямованих на відбір кандидатів на службу за контрактом та їх вивчення;

- вирішення проблеми забезпечення паливно-мастильними матеріалами та транспортом для оповіщення військовозобов’язаних, та доставки їх в обласний збірний пункт м. Тернопіль та у військові навчальні центри.

 

4.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів районного бюджету.

Всього на реалізацію Програми на 2016 – 2017 роки необхідно 60 тис. гривень.

Показники Програми за необхідності можуть коригуватися у випадках:

       - зміни цін на пальне та матеріально-технічні засоби, які використовуються під час здійснення військовим комісаріатом своїх функцій;

       - під впливом зовнішніх факторів (зміни в законодавстві, економічних та соціальних умов, тощо).

 

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених в відповідних бюджетах органів місцевого самоврядування, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.):

2016

2017

Районний бюджет

60

30

30

Інші джерела

-

-

-

Всього

60

30

30

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішеннями районної ради, місцевих рад.

 

5.  Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники:

Основними завданнями Програми є:

-   забезпечення паливно-мастильними матеріалами Бережанського об’єднаного міського військового комісаріату для поставки людських ресурсів у військові організаційні структури;

-   забезпечення постійного контролю і надання дієвої допомоги Бережанському об’єднаному міському військовому комісаріату в організації агітаційної роботи, відбору кандидатів на службу за контрактом в районі;

-   утримання транспортних засобів Бережанського об’єднаного міського військового комісаріату в належних технічних умовах та створення резерву паливно-мастильних матеріалів для забезпечення готовності їх до експлуатації та доставки військовозобов’язаних на збірні пункти та у військові навчальні центри;

-   здійснення заходів щодо забезпечення Бережанського об’єднаного міського військового комісаріату необхідними канцтоварами;

- сприяння у належній роботі Бережанського об’єднаного міського військового комісаріату під час агітаційної роботи та відбору кандидатів на військову службу за контрактом.

Очікувані результати в ході реалізації Програми:

- якісне інформування населення щодо можливості та перспектив служби за контрактом;

- підняття престижу професії військовослужбовця та забезпечення можливостей повноцінного виконання функцій держави з оборони країни;

- створення резерву паливно-мастильних матеріалів та доставка військовозобов’язаних на збірні пункти, військові навчальні центри;

- забезпечення військового комісаріату канцелярською продукцією.

 Реалізація Програми в Бережанському районі сприятиме:

- забезпеченню своєчасного виконання державного замовлення на укомплектування Збройних Сил України військовослужбовцями - контрактниками;

- забезпеченню своєчасного та повноцінного оповіщення громадян щодо військової служби за контрактом;

- забезпеченню створення матеріально-технічного резерву.


6. Напрями діяльності та заходи районної програми агітаційної роботи та призову на військову службу за контрактом на 2016 – 2017 роки

№ п/п

Назва заходу

Загальна вартість, тис.грн.

У

2016 р.,
тис. грн.

У

2017 р.,
тис. грн.

1

Виготовлення та розміщення агітаційних матеріалів щодо військової служби за контрактом (банери, плакати, агітки)

12,000

6,000

6,000

2

Формування паливно-мастильного резерву на оповіщення та доставку громадян в обласний збірний пункт м. Тернопіль та військові навчальні центри

20,000

10,000

10,000

3

Забезпечення Бережанського об’єднаного міського військового комісаріату канцтоварами

28,000

14,000

14,000

 

РАЗОМ

60,000

30,000

30,000

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію за ходом виконання Програми здійснює відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації.