Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

                ПРОГРАМА

протипаводкового захисту і покращення технічного стану внутрішньогосподарських меліоративних систем і об’єктів водного фонду та підвищення ефективності їх використання в Бережанському районі на
2016- 2020 роки

 

1.Паспорт Програми

 

1. 

Ініціатор розробки Програми 

Бережанське міжрайонне управління водного господарства

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Земельний і Водний кодеки України, Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про меліорацію земель», Указ Президента України від
23червня 1998 року № 670/99 «Про заходи щодо державної підтримки водогосподарського меліоративного комплексу»

3.

Розробник Програми

Бережанське міжрайонне управління водного господарства

4.

Спів розробник Програми

управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

5.

Відповідальний виконавець Програми

управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

6.

Учасник Програми

Бережанське міжрайонне управління водного господарства, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2016-2020 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для довгострокових програм)

 

 

кошти районного бюджету

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми , всього, в тому (тис.грн.)

2 130,0   тис.грн.

9.1

Кошти районного бюджету

2 130,0 тис. грн.

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

 

Програма протипаводкового захисту і покращення технічного стану внутрішньогосподарських меліоративних систем і об’єктів водного фонду на підвищення ефективності їх використання в Бережанському районі на
2016- 2020 роки розроблена відповідно до Земельного і Водного кодексів України, законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про меліорацію земель»,
Указу Президента України від 23 червня 1998 року
№ 670/99 «Про заходи щодо державної підтримки водогосподарського меліоративного комплексу»
, на виконання рішення сесії районної ради від
25 лютого 2016 року № 63 «Про виконання програми протипаводкового захисту і покращення технічного стану внутрігосподарських меліоративних систем і об’єктів водного фонду та підвищення ефективності їх використання в Бережанському районі на 2011- 2015 роки».

Програма передбачає організаційно - економічні заходи щодо збереження меліоративного комплексу малих річок, водостоків, відновлення та збереження джерел та підвищення продуктивності меліоративних земель і об’єктів водного фонду.

 

     3. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є:

1) підвищення ефективності використання малих річок, джерел споруд на них та інших водних об’єктів:

-    відновлення функціонування об’єктів водного фонду;

-    збереження об’єктів водного фонду;

-    збереження сталого і надійного функціонування наявних об’єктів водного фонду шляхом проведення ремонтно - оглядових робіт у повному обсязі на території району;

   2) підвищення ефективності використання осушених земель та забезпечення на основі збереження меліоративного фонду прогнозованого рівня виробництва сільськогосподарської продукції та зменшення залежності сільськогосподарського виробництва від несприятливих природнокліматичних умов.

 

 

 

       4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

 

     Дана Програма розрахована на період 2016-2020 роки.

Відновлення функціонування меліоративних систем і відтворення родючості грунтів здійснюватиметься шляхом:

-    проведення реконструкції і ремонтів на об'єктах водного фонду;

-    проведення ремонтно - доглядових робіт на об'єктах водного фонду;

-    проведення реконструкції меліоративних систем;

-    проведення ремонтно - доглядових робіт на меліоративній мережі;

-    проведення культуртехнічних робіт;

-    проведення глибокого розпушення.

       Програма протипаводкового захисту і покращення технічного стану внутрішньогосподарських меліоративних систем і об’єктів водного фонду та підвищення ефективності їх використання в Бережанському районі на
2016 – 2020 роки
реалізовуватиметься упродовж п’яти років.

     Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 2 130,0 тис. гривень.

 

Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                                                      (тис.гривень)

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

610,0

390,0

430,0

370,0

330,0

2 130,0

районний бюджет

610,0

390,0

430,0

370,0

330,0

2 130,0

бюджети селищ, міст

-

-

-

-

-

-

 

5. Перелік завдань Програми та результативні показники.

 

Основними завданнями Програми є :

- відновлення функціонування меліоративних систем, що перебувають у незадовільному стані, шляхом їх реконструкції та переоснащення;

збереження та відтворення родючості ґрунтів на меліоративних землях шляхом своєчасного проведення комплексу агротехнічних заходів;

- збереження та відновлення об’єктів водного фонду (річок, водостоків і джерел).

складає 158322,7 тис. гривень на 1% збільшення виробництва валової сільськогосподарської продукції.


                                                                

6. Напрями діяльності та заходи програми протипаводкового захисту і покращення технічного стану внутрішньогосподарських меліоративних систем і об’єктів водного фонду на підвищення ефективності їх використання в Бережанському районі на 2016- 2020 роки

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Сільські ради, де планується проведення робіт

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень, у тому числі:

 

2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Земляні роботи

Очищення кана-лів та гідро -технічних спо-руд від замулен- ня, розрівню- вання відвалів

Жуківська, Лапшинська, КуропатницькаПідвисоцька, Посухівська, Рибниківська, Урманська,

2016-2020 роки

Бережанське міжрайонне управління водного господарства

районний бюджет

 

305,0

195,0

215,0

185,0

165,0

2.

Ремонтні роботи

Ремонт гідро- технічних спо- руд

2016-2020 роки

Бережанське міжрайонне управління водного господарства

районний бюджет

 

213,50

136,50

150,50

129,50

115,50

3.

Культур-технічні роботи

Вирубка чагар- ника, звалю- вання дерев

2016-2020 роки

Бережанське міжрайонне управління водного господарства

районний бюджет

 

91,50

58,50

64,50

55,50

49,50


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація виконання заходів Програми протипаводкового захисту і покращення технічного стану внутрішньогосподарських меліоративних систем і об’єктів водного фонду та підвищення ефективності їх використання в Бережанському районі на 2016 – 2020 роки та контроль за використанням коштів, виділених з районного бюджету на її фінансування, покладається на управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, яке на основі звітів, наданих виконавцями Програми, щороку звітує про стан її виконання перед обласною державною адміністрацією.

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах коштів, виділених на фінансовий рік. Розподіл коштів відповідно до заходів Програми здійснюється управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації за погодженням із профільною комісією районної ради.