Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА

протидії торгівлі людьми на період до 2020 року 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України «Про протидію торгівлі людьми», постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», розпорядження голови обласної державної адміністрації Тернопільської обласної державної адміністрації від 13 червня 2016 року №373-од «Про проект обласної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»

3.

Розробник Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

управління соціального захисту населення; відділ охорони здоров’я; служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; районний центр зайнятості; Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області 

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

фінансове управління, відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, служба у справах дітей райдержадміністрації, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських рад

7.

Термін реалізації Програми

2016 – 2020 роки

1)

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

І – 2016-2017 роки

ІІ – 2018-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

34 тис. грн..

1)

коштів районного бюджету

34 тис. грн..

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Торгівля людьми залишається гострою проблемою. Подолання торгівлі людьми є частиною міжнародних зобов’язань України та важливим напрямком внутрішньої політики. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), з 1991 року понад 120 000 громадян України постраждали від цього злочину за кордоном. На жаль, не існує достовірних даних щодо того, скільки осіб постраждали на території України.

Найбільше громадяни України потерпають від торгівлі людьми в Російській Федерації, Республіці Польща та інших країнах Європейського Союзу, Республіках Казахстан і Молдова. В окремих випадках Україна також є країною призначення для торгівлі людьми (трудова експлуатація в сільському з господарстві та на будівництві). Кількість випадків трудової експлуатації громадян України збільшується і за кордоном, і на території України.

Органами внутрішніх справ виявлено таку кількість фактів торгівлі людьми в Україні: у 2013 році — 130, усього осіб, які постраждали від торгівлі людьми, — 107, із них жінок — 72, чоловіків — 35, дітей — п’ятеро; у 2014 році — 109, усього осіб, які постраждали від торгівлі людьми, — 86, із них жінок — 68, чоловіків — 18, дітей — двоє. Зокрема в Тернопільській області зафіксовано у 2013 році - 2 особи, з них 1 чоловік і 1 жінка, у 2014 році - 6 осіб, із них 4 чоловіки і 2 жінки, у 2015 році - 16 осіб, із них 9 чоловіків та 7 жінок, які постраждали від торгівлі людьми.

Міжнародна організація з міграції щороку ідентифікує близько 1 тис. громадян України, які постраждали від торгівлі людьми в Україні або за її межами.

Постійно фіксуються нові тенденції у сфері торгівлі людьми, серед яких випадки торгівлі людьми в межах України без перетину кордону (особливо неповнолітніми та дітьми). Все більше виявляється фактів торгівлі людьми з метою примусової праці, торгівлі громадянами інших країн, які перебувають в Україні з метою подальшої експлуатації в різних сферах. Розповсюджується також сексуальний туризм, у тому числі і дитячий, комерційна сексуальна експлуатація дітей, у тому числі з використанням новітніх інформаційних технологій. Відслідковується чітка тенденція вербування потенційних постраждалих у віддалених містах та селах, де обізнаність щодо проблеми торгівлі людьми знаходиться на найнижчому рівні. До групи ризику, окрім жінок та дітей, останнім часом активно потрапляють і чоловіки працездатного віку, серед яких обізнаність щодо проблеми та усвідомлення ризику є дуже обмеженою.

Україна приєдналася до виконання всіх ключових міжнародних актів, зокрема, до Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності, Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, дотичних конвенцій Міжнародної організації праці та Плану дій ОБСЄ з протидії торгівлі людьми.

Виділення коштів з районного бюджету для реалізації районної програми протидії торгівлі людьми за минулі роки не охоплювало прогнозованих витрат та не сприяло розбудові стратегічного партнерства з громадянським суспільством через механізми кооперації, які б допомогли виконанню зобов’язань щодо комплексного підходу виконання заходів з питань протидії торгівлі людьми.

Недостатньо проведена інформаційно-роз’яснювальна робота серед усіх верств населення, особливо груп “ризику“ стало причиною та наслідками торгівлі людьми.

Потребує покращення професійний рівень спеціалістів, які забезпечують впровадження та функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів, 4 які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми.

Прийняття Програми необхідне для визначення конкретних заходів, окреслення обов’язків та напрямів роботи, виділення та розподілу фінансових ресурсів з метою попередження торгівлі людьми, підвищення ефективності переслідування осіб, які вчиняють цей злочин або сприяють його вчиненню, а також захисту прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.

Це дасть змогу запровадити ефективний механізм партнерства, взаємодії та підвищення ефективності діяльності органів державної влади з міжнародними, громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері протидії торгівлі людьми.

Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; визначає орієнтири для всіх, хто займається вирішенням проблематики щодо реалізації комплексної державної політики щодо протидії торгівлі людьми.

Прийняття Програми дасть можливість сприяти на регіональному рівні протидії торгівлі людьми, підвищити ефективність роботи з виявлення відповідних злочинів, забезпечити комплексну допомоги постраждалим від торгівлі людьми з метою їх реабілітації та реінтеграції в суспільство, а районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення розробити та затвердити заходи з питань попередження торгівлі людьми.

III. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення умов на регіональному рівні для протидії торгівлі людьми та пов’язаній з нею злочинній діяльності, підвищення ефективності роботи з виявлення відповідних злочинів, вирішення питань щодо реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Одним із пріоритетних напрямків діяльності в області є захист прав та свобод людини, зокрема права на працю, охорону здоров’я, освіту та житло. Мета Програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Виконання завдань Програми передбачається здійснити шляхом:

- організації інформаційно-роз’яснювальної роботи серед усіх верств населення, особливо груп “ризику“ про причини та наслідки торгівлі людьми шляхом проведення інформаційних кампаній, за допомогою регіональних та локальних засобів масової інформації;

- підвищення рівня обізнаності щодо торгівлі дітьми серед батьків та осіб, які їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах;

- забезпечення регулювання процесів зовнішньої та внутрішньої трудової міграції через підтримку діючих “гарячих ліній“, центрів консультування щодо запобігання нелегальної міграції та торгівлі людьми;

- організації та проведення заходів, що сприяють викоріненню передумов торгівлі людьми, зокрема щодо попередження насильства в сім’ї;

- підвищення професійного рівня спеціалістів, які забезпечують впровадження та функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну реінтеграцію;

- забезпечення комплексної допомоги постраждалим від торгівлі людьми з метою їх реабілітації та реінтеграції в суспільство;

- підвищення ефективності правоохоронних заходів щодо профілактики злочинів та переслідування осіб, які вчиняють цей злочин або сприяють його вчиненню;

- співробітництва з громадськими організаціями, що провадять діяльність, пов’язану з протидією торгівлі людьми;

- вивчення та використання міжнародного досвіду із запобігання торгівлі людьми, захисту прав осіб, що постраждали, розшуку зниклих осіб за кордоном, їх повернення та реабілітації.

- постійного моніторингу та проведення аналізу ситуації щодо міграційної ситуації в регіоні та торгівлі людьми.

Програма реалізовуватиметься упродовж 2016-2020 років у два етапи:

1-2016-2017 роки, II - 2018-2020 роки.

Першочерговим на першому етапі виконання Програми передбачено:

- проведення циклу заходів для підвищення професійного рівня спеціалістів, які забезпечують впровадження та функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми;

- проведення семінарів, круглих столів, тренінгів з питань протидії торгівлі людьми з метою підвищення кваліфікації суб’єктів, що здійснюють заходи у вищезазначеній сфері;

- виготовлення та поширення інформаційно-освітньої продукції з питань протидії торгівлі людьми, підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;

- проведення інформаційно-просвітницьких заходів для населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, спрямованих на протидію торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції;

- проведення лекцій та тренінгів для осіб “груп ризику“ з питань запобігання торгівлі людьми;

- забезпечення виявлення осіб, здійснення соціального супроводу, надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми, в тому числі серед внутрішньо переміщених осіб та представників національних меншин.

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету. Загальний обсяг коштів, що передбачено залучити для виконання Програми 34,0 тисячі гривень.

Ресурсне забезпечення Програми

тис, гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

І

ІІ

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

кошти районного бюджету

4,5

7,0

7,5

7,5

7,5

34,0

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- реалізація комплексної державної політики щодо протидії торгівлі людьми;

- підвищення ефективності діяльності, посилення взаємодії органів державної влади, міжнародних, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії торгівлі людьми;

- закріплення розуміння суспільством торгівлі людьми як злочину, що брутально порушує права людини, та неприйнятності використання результатів експлуатації осіб, постраждалих від торгівлі людьми;

- підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, а також можливостей отримання відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у населення;

- викорінення упередженого ставлення до осіб, постраждалих від торгівлі людьми, у суспільстві;

- захист та надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми, з урахуванням спеціальних потреб постраждалої особи;

- відновлення прав постраждалих осіб та забезпечення відшкодування завданої їм шкоди;

- ефективне та цільове використання матеріальних, технічних, фінансових та інших ресурсів на регіональному та місцевому рівнях.

Виконання Програми дасть змогу: - підвищити рівень громадської активності за участю установ, організацій та інших юридичних осіб, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми;

- створити сприятливі передумови для підвищення рівня поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми та викорінення упередженого ставлення до осіб, постраждалих від торгівлі людьми, у суспільстві;

- створити цілісну систему захисту та надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми, забезпечити відновлення прав постраждалих осіб та відшкодування завданої їм шкоди;

- підвищити професійний рівень спеціалістів, які забезпечують впровадження та функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну реінтеграцію;

- регулювати процеси зовнішньої та внутрішньої трудової міграції в регіоні.


VI. Напрями діяльності та заходи районної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

№ п/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк виконання заходу 

Відповідальні за виконання 

Джерела фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі: 

Очікуваний результат 

2016 рік 

2017 рік  

2018 рік  

2019 рік  

2020 рік

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11

12 

1.

Підвищення рівня роботи у сфері протидії торгівлі людьми

  1. Проведення засідань районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми

2016-2020 роки

відділ освіти, служба у справах дітей

районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

забезпечення координації діяльності роботи суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми

  1. Ведення бази даних організацій, у т.ч. громадських, що проводять роботу у сфері протидії торгівлі людьми

2016- 2020 роки

відділ освіти

районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

виявлення постраждалих від торгівлі людьми в районі

3. Проведення семінарів, круглих столів, лекцій, бесід, тренінгів з питань протидії торгівлі людьми для «груп ризику»

2016- 2020 роки

відділ освіти, служба

у справах дітей

районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

підвищення рівня поінформованості населення щодо шляхів убезпечення від потрапляння в ситуацію торгівлі людьми відповідно у 2016 році -300,

2017 -440,

2018-470,

2019-560,

2020 - 680 осіб

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4. Створення та ведення бази даних осіб, що постраждали від торгівлі людьми в Бережанському районі

2016- 2020 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

фінансуван­ня не потребує

-

-

-

-

-

забезпечення надання комплексної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

5. Забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності законодавства у сфері модельного, туристичного та розважального бізнесу, а також посередництва у працевлаштуванні за кордоном, порушення якого створює умови для торгівлі людьми

2016- 2020 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області,

Теребовлянський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, виконавчі комітети сільських рад

фінансуван­ня не потребує

-

-

-

-

-

посилення контролю за суб’єктами підприємницької діяльності законодавства у сфері модельного, туристичного та розважального бізнесу, а також посередництва у працевлаштуванні за кордоном, порушення якого створює умови для торгівлі людьми

6. Організація «гарячої лінії» один раз у квартал для реагування на факти торгівлі людьми та інформування населення щодо профілактики даного явища

2016- 2020 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, виконавчі комітети сільських рад

район

ний бюджет

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

забезпечення технічного обслуговування мережі «телефонів довіри»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.

Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика

  1. Тиражування та поширення інформаційно-освітньої продукції з питань протидії торгівлі людьми, підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми

2016- 2020 роки

відділ освіти, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, виконавчі комітети сільських рад

район

ний бюджет

2,0

4,0

4,0

4,0

4,0

підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми, виготовлення відповідно у

2016 році-400,

2017 – 680.

2018 – 680,

2019 – 700,

2020 – 720

примірників продукції

  1. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, спрямованих на протидію торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції

2016- 2020 роки

відділи освіти, охорони здоров’я, служба у справах дітей, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату   районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області,

виконавчі комітети сільських рад

фінансуван­ня не потребує

-

-

-

-

-

забезпечення інформованості населення щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції відповідно у 2016 році – 700,

2017 – 750,

2018 – 780,

2019 – 800,

2020 – 840 осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  1. Проведення у навчальних закладах району лекцій, тренінгів, бесід, обласних тижнів правових знань, оглядів-конкурсів на кращу організацію право-освітньої та право- виховної роботи

2016- 2020 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

район

ний бюджет

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

забезпечення обізнаності із проблемами торгівлі людьми та поглиблення знань з правової освіти серед дітей, підлітків та молоді, відповідно у 2016 році 1300, 2017- 1350

,2018-1400, 2019-1600,

2020 – 1620 осіб

3.

Боротьба із злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми, кримінальне розслідування та переслідування

  1. Виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми

2016- 2020 роки

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

фінансуван­ня не потребує

-

-

-

-

-

викриття шахрайських схем торгівлі людьми та ефективне розслідування й кримінальне переслідування торгівців людьми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2. Сприяння у поверненні в Україну осіб, що постраждали від торгівлі людьми; сприяння у встановленні статусу особи, що постраждала від торгівлі людьми

2016- 2020 роки

відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації,

Теребовлянський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

фінансуван­ня не потребує

-

-

-

-

-

забезпечення жертві торгівлі людьми належної поваги та захисту прав і свобод

3. Забезпечення безпеки осіб, що постраждали від торгівлі людьми, або свідків у рамках кримінального судочинства щодо торгівлі людьми

2016- 2020 роки

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, Теребовлянський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Бережанський відділ Теребовлянської місцевої прокуратури

фінансуван­ня не потребує

-

-

-

-

-

забезпечення постраждалим особам та свідкам захисту від помсти та повторної торгівлі людьми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4. Проведення роботи, направленої на виявлення фактів наміру та продажу дітей, невідкладне реагування на отриману інформацію, організація документування протиправної діяльності причетних осіб з метою притягнення до відповідальності

2016- 2020 роки

служба у справах дітей районної державної адміністрації, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, Теребовлянський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області

фінансуван­ня не потребує

-

-

-

-

-

зменшення ризиків щодо фактів наміру та продажу дітей

5. Здійснення моніторингу Всесвітньої мережі загального доступу інтернет та друкованих видань засобів масової інформації з метою встановлення фактів вербування у тенета торгівлі людьми, зокрема торгівлі органами

2016- 2020 роки

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, Теребовлянський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області,

Бережанський відділ Теребовлянської місцевої прокуратури

фінансуван­ня не потребує

-

-

-

-

-

виявлення нових тенденцій торгівлі людьми та розкриття злочинних груп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.

Захист та допомога постраждалим від торгівлі людьми

1. Забезпечення виявлення осіб, здійснення соціального супроводу, надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми, в тому числі серед внутрішньо переміщених осіб та представників національних меншин

2016- 2020 роки

управління соціального захисту населення, відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад

район

ний бюджет

1,0

1,5

1,5

1,5

1,5

здійснення видатків на виконання заходів щодо повернення до нормального життя, відшкодування збитків особи, яка постраждала від торгівлі людьми

2. Забезпечення безоплатного отримання психологічної, медичної, правової, соціальної допомоги, а також допомоги у працевлаштуванні, перекваліфікації та підвищенні кваліфікації особам, яким встановлено статус особи, що постраждала від торгівлі людьми

2016-2020 роки

управління соціального захисту, відділи освіти, охорони здоров’я, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості,   виконавчі комітети сільських рад

фінансування не потре

бує

-

-

-

-

-

надання психологічної, соціальної та іншої допомоги особам, яким встановлено статус особи, що постраждала від торгівлі людьми

3. Проведення профілактичної, соціально-педагогічної, психологічної роботи з дітьми, які постраждали від торгівлі людьми

2016- 2020 роки

відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

покращення психологічно-емоційного стану дітей, які постраждали від торгівлі людьми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  1. Надання соціальних послуг та матеріальної допомоги особам, що отримали статус особи, що постраждала від торгівлі людьми

2016- 2020 роки

управління соціального населення районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

забезпечення відшкодування матеріальних та моральних збитків постраждалим від торгівлі людьми

5. Видача в установленому законодавством порядку дозволів на імміграцію громадянам іноземних держав, або особам без громадянства, що постраждали від торгівлі людьми

2016- 2020 роки

Теребовлянський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

забезпечення захисту прав та свобод іноземних громадян, які перебувають на території області, та надання первинної допомоги постраждалим від торгівлі людьми

6. Організація безкоштовного, за потребою, консультування, обстеження та лікування; надання рекомендацій за наявності медичних показів санаторно-курортного лікування особам, що постраждали від торгівлі людьми

2016-2020 роки

відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

покращення психологічно-емоційного стану осіб, що постраждали від торгівлі людьми

7. Здійснення моніторингу ефективності заходів з протидії торгівлі людьми, які здійснюються суб’єктами Національного механізму взаємодії, виконання законодавства у сфері протидії торгівлі людьми в області

2016- 2020 роки

відділ освіти районної державної адміністрації

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

визначення оцінки ефективності заходів та забезпечення формування пропозицій щодо розв’язання виявлених проблем

Усього за Програмою                                                                                                   34 тис. грн.

районний бюджет

34 тис. грн..

4,5

7,0

7,5

7,5

7,5


VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, доручається відділу освіти районної державної адміністрації. Розпорядником коштів, які передбачено виділити на виконання заходів Програми визначити відділ освіти районної державної адміністрації. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчим комітетам сільських рад забезпечити виконання заходів Програми та про проведену роботу інформувати районну державну адміністрацію щороку до 10 січня та 10 липня впродовж терміну дії Програми. Відділу освіти районної державної адміністрації щороку до 20 січня та 20 липня впродовж терміну дії Програми інформувати обласну державну адміністрацію та обласну раду про хід її виконання, а також забезпечити подання звітності про виконання Програми відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації щороку до 20 січня та 20 липня впродовж терміну дії Програми.