Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ПРОГРАМА

сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Бережанського району Тернопільської області на 2017-2019 роки

 

1.  Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про Національну поліцію", постанова Кабінету Міністрів України від    06 серпня 2014 року №385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до          2020 року

3.

Розробник Програми

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

4.

Співрозробник

Програми

відділ взаємодії з правоохоронними органами оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

6.

Учасники Програми

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, виконавчі комітети сільських рад, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанського району, відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2017-2019 роки

7.1.

Етапи виконання Програми

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

150 тис. грн.

9.1.

кошти районного бюджету

150 тис. грн.

9.2.

інші джерела фінансування

-

 

2.  Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

07 листопада 2015 року набрав чинності Закон України «Про Національну поліцію» (далі – Закон), основною метою якого є створення нового органу, здатного надати якісний правоохоронний сервіс відповідно до вимог суспільства. У зв’язку із прийняттям цього Закону та на реалізацію його положень внесено зміни до 144 законодавчих актів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року №730 «Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідації територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» утворено територіальний орган Національної поліції України – Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Основним із чинників, який не дозволяє динамічно вибудовувати нові відносини, є недостатній рівень правосвідомості та обізнаності населення про здійснені законодавчі зміни щодо можливості отримання якісного правоохоронного сервісу.

У першу чергу взаємодію поліції з громадськістю необхідно направити на вирішення двох основних взаємопов’язаних проблем – задоволення потреб населення у поліцейських послугах та поліпшення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань.

Таку співпрацю потрібно спрямувати на виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, сприяння у застосуванні сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності, надання підтримки правовому вихованню і пропагуванню правових знань населенню району, відчуття громадянами власної безпеки в районі проживання, задоволеність ними роботою поліції, сприйняття ефективності роботи поліції бізнес-спільнотами, а також запобігання корупції в підрозділах поліції.

 

3.  Визначення мети Програми

Метою даної Програми є підвищення рівня правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, створення умов власної безпеки громадян за місцем проживання, об'єднання зусиль поліції, органів місцевого самоврядування та громадськості у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку, сприянні припиненню правопорушень, захисту власності та безпеки здійснення підприємницької діяльності.

Завданням Програми є підвищення ефективності реалізації узгоджених з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування превентивних і профілактичних заходів поліції щодо забезпечення безпеки громадян, усунення причин і умов, що зумовили вчинення правопорушень, захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом фінансування з районного бюджету окремих напрямів і заходів, які впливають на стан правопорядку в районі, та потребують матеріально-технічного забезпечення.

 

4.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв оцінки роботи поліцейських – з кількісних на якісні; враховує необхідність вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, та спрямована на досягнення якісного правоохоронного сервісу, відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з районного бюджету. Це дозволить протягом року підвищити рівень правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг, сприятиме створенню умов власної безпеки громадян та мінімізації загроз публічній безпеці і порядку в районі.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених відповідним районним бюджетом, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.):

2017

рік

2018

рік

2019 рік

Районний бюджет

150

50

50

50

Інші джерела

-

-

-

-

Всього

150

50

50

50

 

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішенням районної ради.

 

5.  Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники:

Програмою передбачені заходи, спрямовані на:

-   запобігання вчиненню правопорушень шляхом взаємодії у здійсненні превентивної та профілактичної діяльності;

-   виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, та їх узгоджене усунення;

-   своєчасне припинення кримінальних та адміністративних правопорушень;

-   усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

-   своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

-   забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, стадіонах, вокзалах, інших публічних місцях;

-   надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я.

Реалізація Програми сприятиме:

-   зростанню динаміки довіри населення до Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області;

-   посиленню у громадян почуття власної безпеки в районі проживання;

-   підвищенню рівня задоволеності потерпілих і свідків злочинів роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події;

-   поліпшенню оперативності реагування поліції на повідомлення про злочини, ефективності роботи з протидії злочинності;

-    зменшенню фактів втручання поліції в роботу комерційних структур.

 

       7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію за ходом виконання Програми здійснює відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації


6.  Напрями діяльності та заходи районної програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Бережанського району Тернопільської області на 2017-2019 роки

№з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання

 

 

 

 

 

 

Виконавці

Обсяги фінансування (тис.грн)

Очікуваний результат

2017 рік

 

районного бюджету

інших джерел

2018рік

2019 рік

районного бюджету

інших джерел

районного бюджету

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Підвищувати рівень інформованості мешканців населених пунктів Бережанського району про передбачені законодавством якісно нові взаємовідносини громадян та поліцейських, надавати роз’яснення щодо встановлених Законом поліцейських заходів.

 

2017-2019 роки

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

-

-

-

-

-

-

цілеспрямована

співпраця

з населенням району,

підняття рівня

правосвідомості, підняття рівня довіри населення до органів поліції

2

Формування позитивного іміджу підрозділів Національної поліції шляхом випуску соціальної реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів.

 

2017-2019 роки

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

2,0

-

2,0

-

2,0

-

забезпечення обізнаності населення про здійснені законодавчі зміни щодо можливості отримання якісного правоохоронного сервісу

3

Покращення забезпечення паливно- мастильними матеріалами та

2017-2019 роки

Бережанський відділ поліції Головного

34,0

-

33,0

-

33,0

-

покращання стану реагування на

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

технічного обслуговування автомобілів на злочини та правопорушення в межах району для швидкого реагування

 

управління Національної поліції в Тернопільській області

 

 

 

 

 

 

повідомлення громадян про скоєні правопорушення та їх розкриття

4

Поточний ремонт адмінбудівлі Бережанського відділу поліції головного управління Національної поліції в Тернопільській області, службових кабінетів та ізолятора тимчасового тримання,придбання оргтехніки.

2017-2019 роки

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

11,0

-

12,0

-

12,0

-

покращення умов праці та ефективності працівників поліції

5

З метою контролю за роботою поліцейських, в тому числі з боку органів місцевого самоврядування та громадськості, обладнання службових автомобілів поліції відеореєстраторами та системою GPRS.

2017-2019 роки

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

3,0

-

3,0

-

3,0

-

забезпечення рівня задоволеності фізичних осіб роботою поліції під час виклику і первинного контакту на місці події

6

Організація та здійснення спільних виїздів керівництва Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області та інших органів виконавчої влади у населені пукти району для зустрічі з колективами підприємств, установ, організацій, здійснення особистого прийому громадян, комплексного вирішення порушених громадянами

2017-2019 роки

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

-

-

-

-

-

-

підвищення рівня роботи поліції та органів державної влади при наданні послуг населенню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

питань, пов’язаних з діяльністю поліції та інших держаних органів на місцях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Спрямовувати зусилля на припинення незаконного обігу зброї та вибухівки, недопущення вчинення кримінальних правопорушень з їх застосуванням

2017-2019 роки

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

-

-

-

-

-

-

профілактика скоєння злочинів з використанням вогнепальної зброї

8

Спільно з органами місцевого самоврядування визначити перелік осіб, в розрізі населених пунктів району, які не здатні через стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе у разі виникнення необхідності звернутися про допомогу

2017-2019 роки

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, виконавчі комітети сільських рад, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанського району

-

-

-

-

-

-

підвищення безпеки незахищених верств населення

9

Спільно з відповідними службами органів державної влади та місцевого самоврядування здійснювати контроль за дотриманням нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми- сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, запобігати дитячій бездоглядності.

2017-2019 роки

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації

-

-

-

-

-

-

підвищення рівня безпеки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та залишених без нагляду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

Здійснювати заходи з попередження насильства в сім’ї, визначати категорію осіб, які потребують посиленого контролю, з метою попередження скоєння ними правопорушень

2017-2019 роки

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області,

відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації

-

-

-

-

-

-

забезпечення законних прав членів сім’ї

11

Проводити у навчальних закладах району регулярні оперативно-профілактичні заходи з метою запобігання потрапляння школярів та студентів у негативне середовище, попередження негативних соціальних наслідків

2017-2019 роки

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації

-

-

-

-

-

-

зменшення негативного впливу на молодь з боку антисоціального середовища та недопущення вчинення правопорушень дітьми

Загальний обсяг

50,0

-

50,0

-

50,0

-