Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОГРАМА  

розвитку кінематографії та забезпечення кінообслуговування населення Бережанського району на 2017-2021 роки 

 

1. Паспорт Програми 

  

1.

Ініціатор розроблення Програми 

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми 

 

 

закони України «Про культуру», «Про кінематографію», Указ Президента України від 13 вересня 2007 року № 868/2007 «Про заходи щодо сприяння розвитку національної кінематографії», постанова Верховної Ради України від 18 березня 2005 року № 2497-IV «Про Рекомендації парламентських слухань «Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення», протокольне доручення заступника голови обласної державної адміністрації Юрика Ю.З. за результатами наради (протокол від 17 жовтня 2016 року № 16), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 листопада 2016 року № 686-од «Про проект програми розвитку кінематографії та забезпечення кінообслуговування населення Тернопіль-ської області на 2017-2021 роки» 

3.

Розробник Програми 

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми 

-

5.

Відповідальний     виконавець Програми 

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

відділи культури, національностей, релігій і туризму, освіти, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, районний будинок культури, Бережанський відділ поліції Головного управління

Національної поліції в Тернопільській області

7.

Термін реалізації Програми

2017-2021 роки

1)

Етапи виконання Програми

(для довгострокових Програм)

І – 2017–2018 роки

ІІ – 2019–2021 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

всього,
у тому числі:

 

 

1587,50 тис. грн.  

 

8.1.

кошти районного бюджету

1587,50 тис. грн.    

8.2.

кошти інших джерел

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Кінематографія – це галузь культури та економіки, що об'єднує всі види професійної діяльності, пов'язаної з виробництвом, поширенням, зберіганням та демонструванням фільмів, а також відповідну навчально-наукову і просвітницьку роботу.

Протягом останніх років внаслідок недостатнього фінансування та численних реорганізацій у сфері кінематографії районна кіномережа та кінопрокат опинилися у кризовому стані, а фактично, припинила своє існування. Ліквідація кіномережі у свою чергу, позбавила можливості поповнювати наявний фільмофонд району новими фільмами в достатній кількості. Відсутність кінообслуговування населення в умовах розбудови держави, культурного та духовного відродження українського народу негативно відбивається на націотворчих процесах. Це проявляється, передусім, в односторонній орієнтації глядача на іноземне кіно, що призводить до змін у світогляді, сприйнятті духовних цінностей.

Розроблення програми розвитку кінематографії у Бережанському районі є необхідним, оскільки наявний стан кінообслуговування є вкрай незадовільним. Відсутність протягом років належного фінансування та, як наслідок, застаріла матеріально-технічна база закладів кінематографу призвела до практичного знищення мережі таких закладів і погіршення якості кінообслуговування, що у свою чергу відображається як на зменшенні кількості глядачів, так і самих кіноустановок. Тому постала гостра потреба підтримати і відновити діяльність тих закладів кінематографу, де існує для цього юридична і господарська можливість.

Кардинальне вирішення проблеми полягає у забезпеченні умов розвитку кінематографії у Бережанському районі і вимагає необхідного фінансування з районного бюджету на модернізацію матеріально-технічної бази і кінотехнологічного обладнання, придбання відеопроекційних систем, автотранспорту та на поповнення і збереження фільмофонду.

Основною проблемою в сфері кінообслуговування населення району є матеріально-технічне забезпечення функціонування місцевої кіномережі, а саме придбання відеокамери та електронного обладнання для здійснення перезапису кіновідеофільмів; поповнення районного фільмо- та відеофонду творами вітчизняного та світового кіномистецтва; придбання відеопроекційного обладнання та автотранспорту для забезпечення обслуговування пересувними відеопроекційними комплексами населення району. Невирішеними є також питання контролю за дотриманням порядку розповсюдження і публічного показу кінофільмів у кінотеатрах та торгових точках.

Всі ці проблеми не дають можливості забезпечити якісне кінообслуговування населення району та унеможливлюють виконання законів України «Про кінематографію», «Про культуру», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та цілий ряд інших державних нормативних актів. У зв'язку із відсутністю фінансування із державного бюджету, для вирішення даних питань необхідне фінансування з районного бюджету.

Проект програми розвитку кінематографії та забезпечення кінообслуговування населення Бережанського району на 2017–2021 роки передбачає зміну основних напрямків функціонування кіноматографії, сприятиме налагодженню кіновиробничої інфраструктури, формуватиме позитивний імідж та туристичну привабливість регіону як сприятливого для зйомок. Адже – наш край має колосальний кінематографічний потенціал, завдяки винятковим пам'яткам архітектури та унікальному географічному розташуванню Бережанський район є привабливим для зйомок художніх та документальних фільмів, серіалів, комерційного і соціального відео, що у підсумку призведе до зростання доходів районного і місцевих бюджетів.

Таким чином, ця Програма спрямована на вирішення проблем із забезпечення в районі належних правових, організаційних, економічних, технологічних умов для проведення кіно-, відеозйомок, промоції Бережанщини на Всеукраїнському та Європейському рівнях, підвищення туристичної привабливості та якісного кінообслуговування населення.

 

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є розвиток закладів кінематографу та забезпечення кінообслуговування населення Бережанського району на 2017-2021 роки, а саме:

-          формування реноме Бережанського району як привабливого та комфортного регіону для створення кіно-, відеопродукції та розвитку туризму;

-          забезпечення в районі належних правових, організаційних, економічних, технологічних умов, які сприятимуть розвитку кінематографії та покращать доступ глядачів до творів національного кіномистецтва;

-          поліпшення якості кінопослуг;

-          збільшення кількості відвідувань закладів кінопоказу;

-          зміцнення матеріально-технічної бази;

-          здійснення контролю за дотриманням порядку публічного демонстрування кінофільмів у закладах кінопоказу.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

. Основними шляхами розв'язання проблеми є:

-          створення умов, які сприятимуть розвитку кінематографії в Бережанському районі;

-          забезпечення матеріально-технічної бази для зйомок та виготовлення кіно-відеопродукції;

-          удосконалення процесу кінообслуговування із застосуванням цифрових електронних технологій;

-          забезпечення закладів кінопоказу кіновідеофільмами та відеопоказом, в тому числі дитячої та шкільної тематики;

-          зміцнення матеріально-технічної бази кіновідеомережі та кіновідеопрокату району;

- приведення кінопоказу в населених пунктах району у відповідність до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»;

- забезпечення контролю за дотриманням порядку розповсюдження і публічного показу кінофільмів.

Термін дії Програми – 2017–2021 роки в два етапи: 1-й етап 2017–­2018 роки, ІІ-й етап 2019–2021 роки.

На перший етап заплановано здійснити облаштування відеостудії, придбавши відеообладнання для зйомок та виготовлення кіно-відеопродукції, поступове відновлення кіномережі при клубних закладах району оснащеної сучасними відеопроекційними технологіями кінопоказу, а також формування фільмофонду на цифрових носіях, що дасть можливість на другому етапі покращити якість кінообслуговування, збільшити кількість глядачів та валові надходження.

Загальний обсяг фінансування Програми становить 1587,50 тис. гривень. .Фінансове забезпечення програми передбачено здійснити за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Ресурсне забезпечення районної цільової Програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на викона-ння програми

І етап                         II етап

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Обсяг ресурсів, усього у тому числі:

514,50

267,00

266,00

270,00

270,00

1587,50

районний бюджет

514,50

267,00

266,00

270,00

270,00

1587,50

 

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основним завданням програми є відновлення кінообслуговування населення району, налагодження процесу створення кіновідеопродукції та якісного забезпечення глядачів кінопоказом. Для цього заплановано цілий ряд конкретних заходів, а саме:

-         розробка регіональної, національної та міжнародної промоційної кампанії позиціонування Бережанщини;

-         виготовлення промоційної продукції, у тому числі друкованої, аудіо- та відео- продукції;

створення презентаційного сайту у мережі Інтернет та сторінок у соціальних мережах;

-         забезпечення участі представників Бережанського району в основних кінофестивалях (конференціях, кінофорумах, конгресах, презентаціях, виставках, семінарах, з'їздах) України, Європи та світу;

-         проведення промоційних заходів на цільових ринках, у тому числі міжнародних;

-         організація та проведення низки відкритих зустрічей осіб, зацікавлених у кіновиробництві, та професіоналів з провідними українськими та світовими сценаристами, режисерами, продюсерами та дистриб'юторами;

-         організація та проведення навчальних семінарів та майстер-класів;

-         конкурсний відбір кінопроектів;

-         підтримка заходів, що реалізовуються громадськими організаціями та спрямовані на розвиток кінематографії в Бережанському районі;

-         робота з міжнародними фондами, програмами, організаціями та спонсорами;

-         підтримка проведення кінофестивалів у Бережанському районі;

-         оснащення сучасною технікою для відеозйомки і аудіозапису;

-         здійснення виїзного кінопоказу в населених пунктах району за допомогою мобільних відеокомплексів;

-         формування фонду кінофільмів шкільної тематики на електронних носіях для використання їх в навчальному процесі школярів середніх і старших класів у загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях;

-         оснащення клубних закладів культури району новими відеопроекційними системами;

-    придбання відеопроекційного обладнання та автотранспорту для забезпечення обслуговування населення району пересувним відеопроекційним комплексом;

-    ремонт кіновідеообладнання та автотранспорту, забезпечення запчастинами та паливно-мастильними матеріалами, проведення технічних оглядів;

-         організація та проведення прем'єрних показів кращих вітчизняних і зарубіжних кінострічок та зустрічей з кіномитцями;

-         підготовка тематичних програм кінопоказу, спрямованих на утвердження здорового способу життя (боротьба з наркоманією, тютюнопалінням, алкоголізмом та іншими негативними явищами);

-         дотримання умов та технології збереження, ремонту та реставрації діючого фільмофонду, який спрямовується на виконання програмних завдань;

-         введення відповідних штатних одиниць та оплата праці працівників кінематографії та кінообслуговування в районі, що забезпечують виконання Програми;

-          проведення благодійних заходів для інвалідів, дітей з багатодітних сімей, пенсіонерів, сиріт та інших категорій малозабезпечених верств населення;

-          поповнення окремого фонду кінофільмами виробництва українських студій;

-          здійснення перевірок закладів кінопоказу, розповсюджувачів кіновідеопродукції незалежно від форм власності у відповідності до чинного законодавства.

Реалізація цих заходів дасть змогу:

-     систематизувати базу локацій для зйомок у Бережанському районі;

-    впровадити механізм консультаційного, організаційного, інформаційного супроводу процесу кінозйомок;

-     популяризувати Бережанщину і провідних діячів нашого краю;

-     створити презентаційний сайт у мережі Інтернет та сторінки у соціальних мережах;

-      забезпечувати участь представників Бережанського району в основних кінофестивалях (конференціях, кінофорумах, конгресах, презентаціях, виставках, семінарах, з'їздах) України, Європи та світу;

-      покращити імідж і туристичну привабливість нашого краю та зацікавити кіномитців з-закордону;

-      активізувати діяльність місцевих кіномитців, що дасть змогу розвивати себе у сфері кінематографії;

-     реалізовувати кінопроекти нашого краю;

-     збільшити кількість заходів, що спрямовані на розвиток кінематографії у Бережанському районі;

-     залучити додаткові кошти для розвитку галузі кінематографії, зокрема, способом реалізації спільних програм, проведення навчань, обміну досвідом, навчальних візитів, стажувань тощо;

-      придбати необхідні технічні засоби для відеостудії (відеокамеру, фото-відеокамеру, квадракоптер, засоби звукозапису, штативи);

-      придбати комплект для студії звукозапису, радіосистеми, петличні мікрофони, 1 комп’ютер та 1 ноутбук;

-      придбати засоби звукопоглинання та обмеження доступу світла, зелений та білий фон;

-      створити професійні умови праці у відеостудії;

-      створити фільмофонд на електронних носіях;

-      забезпечити кінопоказ у населених пунктах району;

-      забезпечити в школах, ліцеях, гімназіях вивчення творів вітчизняної та світової класики через екранне мистецтво;

-       придбати пересувний комплекс та автомобіль «Газель» 2705-226;

-       проводити технічний огляд автотранспорту, забезпечити його запчастинами та паливно-мастильними матеріалами щороку;

-        поповнювати кіновідеофонд району;

-        покращити умови з охорони праці, техніки безпеки, електробезпеки, виробничої санітарії;

-        забезпечити заробітною платою працівників, що реалізують Програму.


6. Напрями діяльності та заходи з реалізації програми розвитку кінематографії та забезпечення кінообслуговування населення Бережанського району на 2017-2021 роки

 

№ з/п

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

Перелік заходів Програми

 

Строк виконан-ня заходу

Виконавці

 

Джерела фінансу­вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

 

 

 

І етап

II етап

2017

рік

2018 рік

2019

рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Приведення   кіно-показу в населе-них пунктах району у відповід-ність до Закону Украї-ни «Про державні соці-альні стандарти та держав­ні соці-альні гарантії», та створення умов, які спри-ятимуть розвитку кінема­тографії в Бере-жанському районі

1. Затвердити кіль-кість постійно         діючих закладів кінопоказу району, провести їх реє-страцію

 

 

 

 

 

 

2017-2020 роки

відділ культури, національно-стей, релігій і туризму районної державної адміністрації

фінансу-вання не потребує

-

-

-

-

-

забезпечення населе-ння району   якісним   та кількісним кіно-обслуговуванням, збільшивши кіль-кість закладів кіно-показу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

2. Розробка промоційної кампанії позиціонування Бережанщини. Проведення промоцій-них заходів на цільових ринках, у тому числі міжна­родних. Впровадження механізму консульта­ційного, організацій­ного та інформаційного супроводів процесу кінозйомок

2017-2021 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

фінансу-вання не потребує

-

-

-

-

-

покращення   іміджу   і туристичної привабливості   нашого краю та   зацікавлення кіномитців з-закордону

 

 

3. Висвітлення діяльності Бережанської районної ради, районної державної адміністрації,  роботи районних комунальних підприємств та інших установ та організацій району

2017-2021 роки

сектор   інформа-ційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

районний бюджет

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

створення відеопродукції       про діяльність   державних, комунальних та інших установ   і   організацій області

 

 

 

4. Створення презентацій-ного сайту у мережі Інтернет та сторінок у соціальних мережах

2017 рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

5,0

0,5

0,5

0,5

0,5

створення презентаційного сайту у мережі Інтернет та сторінок у соціальних мережах

5. Виготовлення промоцій-ної продукції, у тому числі друкованої, аудіо- та відео-

2018-2021 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури

районний бюджет

-

7,0

6,0

10,0

10,0

популяризація Бережанщини і провідних діячів нашого краю; виготовлення не менше 3 презентаційних матеріалів щорічно

 

 

 

 

6. Організація та прове-дення низки відкритих зустрічей зацікавлених у кіновиробництві та профе-сіоналів з провідними   українсь­кими та світовими сценаристами, режисе­рами, продюсерами та дистриб 'ю-торамим, забезпечивши   участь представників району в основних кінофестива­лях (конферен-ціях, кінофорумах,   конгре­сах, презентаціях, виставках, семінарах, з'їздах) України, Європи та світу

2017-2021 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

активізація діяльності місцевих кіномитців та дасть змогу розвивати себе у       сфері кінематографії; забезпечення участі представ-ників району у 2 заходах щорічно

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

7. Підтримка заходів, що       реалізовуються громад-ськими організаціями         та спрямовані на розвиток кінематографії у Бережан-ському районі. Організація             та проведення навчальних семінарів та майстер-класів. Конкурсний відбір кінопроектів

2017-2021 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

можливість реалізовувати кінопроекти     нашого краю, створення мережі неформаль-ної освіти у галузі кіно-відеомистецтва

 

 

 

 

 

 

8. Робота з міжнародними фондами, програмами, організаціями та спонсорами

2017-2021 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

залучення додаткових коштів   для   розвитку галузі   кінематографії, зокрема,       шляхом реалізації спільних програм, проведення навчань,           обміну досвідом, навчальних візитів, стажувань тощо

9. Організація та прове-дення прем'єрних показів кращих вітчизняних і зару-біжних кінострічок та       зустрічей з кіномитцями. Підтримка проведення кіно-фестивалів у Бережанському районі

2017-2021 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

посилення впливу кіно-мистецтва на суспільне         життя; формування духовних та естетичних цінностей, забезпечивши проведення прем'єрних показів та кінофестивалів (по 1 заходу щорічно)

2.

Удосконалення процесу кінообслуговування із застосуванням цифрових електронних технологій

1. Здійснення виїзного кінопоказу в населених пунктах району за допомогою мобільних відеокомплексів

2017-2021 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури

районний бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

забезпечення кінопоказу в населених пунктах району

 

 

 

 

3. Формування фонду кінофіль-мів шкільної тематики на електро­нних носіях для макси-мального використання їх в навчальному процесі школярів середніх і старших класів в загальноосвітніх школах

2017-2021 роки

відділ освіти районної державної адміністрації

районний бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

забезпечення в школах вивчення творів вітчизняної та світової класики через екранні технології

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.

 

 

Матеріально-технічне забезпечення кіновідеомережі   та кінопрокату району

 

 

 

1. Переоснащення кінотеатрів             та сільських кіноустановок на нові відеопроекпійні системи

2017-2021 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

переоснащення кіномережі району на нові цифрові відеопроекційні системи. Придбання по 8 відео-пролекторів щорічно

2. Придбання відео проекцій-ногс обладнання і автотран-спорту для забезпечення   виїзних відео зйомок та обслуговування населення       району пересувними відео- проекційними комплексами

2017 рік

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури

районний бюджет

250,0

-

-

-

-

придбання       одного пересувного відеокомплексу       та одного автомобіля «Газель» 2705-226

3. Ремонт кіно-, відео-обладнання та автотранс-         порту, забезпечення запчастинами та палив­но-мастильними мате­ріалами,     проведення технічних оглядів

2017-2021 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури

районний бюджет

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

проведення технічного огляду автотранспорту, забезпечення його запчасти-нами і паливно-мастильними матеріалами щороку

5.

Забезпечення умов для якісного кінообслугову-вання населення району

 

 

1. Оплата праці праців­ників   районного будинку культури, що за­безпечують виконання Програми

2017-2021 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний будинок культури

районний бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

виплата заробітної плати двом працівникам, що           забезпечуютьвиконання       Програми щорічно

2. Проведення благодійних заходів для інвалідів, дітей з багатодітних сімей, пенсіонерів, сиріт та інших категорій мало­забезпечених верств населення

2017-2021 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, заклади культури району 

фінансування не протребує

-

-

-

-

-

проведення не менше трьох кіносеансів на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

3. Реалізація соціаль­ного       мистецького проекту   «Кіно   для всіх». Демонстрування просвітницьких   кіно­фільмів з пропаганди здорового       способу життя для молоді   в сільських     населених пунктах,   спеціальних навчальних   закладах для дітей (боротьба з наркоманією, тютюно-палінням, алкоголізмом та іншими негативними явищами)

2017-2021 роки

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

формування здорового способу   життя   серед молоді;   забезпечення задоволення інформаційних, морально-етичиних потреб   підростаючого покоління;

проведення 10 кіносеансів щорічно

6.

Забезпечення контролю             за дотриманням порядку

розповсюдження     і публічного     показу кінофільмів           у закладах кінопоказу та торгових точках

Здійснення   перевірок закладів кінопоказу, розповсюджувачів кіновідео продукції незалежно   від   форм власності у відпо-відності до чинного законо-давства

2017-2021 роки

Бережанський відділ поліції Головного управління

Національної поліції в Тернопільській області

 

фінансування не протребує

-

-

-

-

-

забезпечення виконання законодавчих актів суб'єктами кінематографії району, покращення       якості кінообслуговування населення

Коштів районного бюджету:

514,50

267,00

266,00

270,00

270,00

 

Всього:

1587,50