Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ПРОГРАМА

надання шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення військової частини А1461 Збройних Сил України на 2017 – 2018 роки

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Бережанська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Указ Президента України від 11 лютого 2016 року № 44 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України»

3.

Розробник Програми

відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

військова частина А1461

5.

Відповідальний виконавець Програми

Бережанська районна державна адміністрація

6.

Учасники Програми

відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, військова частина A1461

7.

Термін реалізації Програми

2017-2018 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

 

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

всього, у тому числі:

200,0 тис.грн

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма надання шефської допомоги військовій частині А1461 Збройних Сил України на 2017-2018 роки розроблена відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року №44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» з метою піднесення престижу військової служби, сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців, забезпечення виконання завдань шефства над військовою частиною Збройних Сил України та інформування про відповідні заходи, що вживаються у районі та країні для підтримання патріотичних настроїв населення.

Програма розрахована на 2 роки.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є активізація шефської роботи, сприяння вирішенню соціально–побутових та інших проблем військовослужбовців військової частини А-1461 Збройних Сил України, сприяння піднесенню престижу військової служби за контрактом.

Також, метою Програми є впровадження в життя спільних соціальних проектів, проведення акцій щодо військово-патріотичного виховання молоді та населення району.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми.

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем надання шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення особового складу частини, будівельними матеріалами, електрообладнанням, запасними частинами, поліпшення асортименту продовольства для особового складу військової частини.

Виконання Програми дасть можливість продовжити виконання вимог щодо здійснення шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення даної військової частини.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2017-2018 років.

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей районного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством України.

 

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.):

 

2017 рік

 

2018рік

Районний бюджет

200

100

100

Інші джерела

-

-

-

Всього

200

100

100

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Виконання визначених Програмою заходів:

– піднесе престиж військової служби;

– сприятиме обороноздатності та мобілізаційній готовності держави;

– сприятиме розв'язанню соціально-побутових проблем військовослужбовців;

– задовольнить культурні і духовні потреби військовослужбовців;

– підвищить ефективність цивільно–військового співробітництва.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

         Координацію дій та контроль за виконанням Програми здійснює перший заступник голови районної державної адміністрації та відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації відповідно до норм чинного законодавства України. Військова частина А1461 Збройних Сил України м.Бережани щорічно до 25 грудня звітується районній державній адміністрації про повне та цільове використання наданих коштів та матеріальних цінностей.


6. Напрями діяльності та заходи Програми надання шефської допомоги та матеріально-технічного забезпечення військової частини А1461 Збройних Сил України на 2017-2018 роки

 

№з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання

 

 

 

 

 

 

Виконавці

Обсяги фінансування (тис.грн)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі за роками

 

районного бюджету

інших джерел

2017 рік

2018 рік

районного бюджету

інших джерел

районного бюджету

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, електрообладнання,   запасних частин для автомобільної техніки, покращення асортименту продовольства, оргтехніки.

2017 - 2018 роки

Бережанська районна державна адміністрація, військова частина А1461 Збройних Сил України

200

-

100

-

100

-

Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, електрообладнання, запасних частин для автомобільної техніки, покращення асортименту продовольства, оргтехніки для військової частини А1461 Збройних Сил України