Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього     підприємництва на 2017-2018 роки

 

                                 Паспорт Програми

1

Ініціатор розробки Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення   Програми

закони України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” та “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, доручення голови обласної державної адміністрації від 31 жовтня 2016 року №90 “Про розроблення проекту обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 – 2018 роки”,

голови районної державної адміністрації від                 02 листопада 2016 року №84 “Про розроблення проекту районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 – 2018 роки”

3

Розробник Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

4

Співрозробник Програми

управління соціального захисту населення, відділи культури, національностей, релігій і туризму, агропромислового розвитку, з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”, Бережанське об’єднання управління Пенсійного фонду України Тернопільської області, Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної  служби   у Тернопільській  області, Бережанське районне споживче товариство

5

Відповідальний виконавець Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

6

Учасники Програми

управління соціального захисту населення, відділи культури, національностей, релігій і туризму, агропромислового розвитку, з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”, Бережанське об’єднання управління Пенсійного фонду України Тернопільської області, Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної  служби   у Тернопільській  області, Бережанське районне споживче товариство

7

Термін реалізації Програми

2017-2018 роки

 

7.1

Етапи виконання Програми   (для довгострокових програм)

                           -

8

Перелік   бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм):

- районний бюджет;

- кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ;

- позабюджетні кошти

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, (тис.грн.)

у тому числі:

              

348,0 тис.грн.

9.1

кошти державного бюджету

 

9.2

кошти районного бюджету

248,0 тис.грн.

9.3.

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

в межах кошторисних призначень

9.4.

кошти інших джерел

100,0 тис.грн.

 

Вступ

Розвиток малого і середнього підприємництва займає важливе місце в соціально-економічному розвитку району та визначається як один із пріоритетних напрямків стратегічного розвитку території.

З метою реалізації на місцевому рівні державної політики розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва, створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого і середнього бізнесу розроблена Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Бережанському районі на 2017 – 2018 роки (далі – Програма). Програма є одним з важливих інструментів реалізації на районному рівні державної політики підтримки малого і середнього підприємництва, активізації політики зайнятості населення та інвестиційно – інноваційної стратегії держави і направлена на створення умов для сталого розвитку підприємництва в Бережанському районі та удосконалення ринкових відносин.

В основу Програми покладені положення законів України: “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності. Методологічною основою розроблення Програми є Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджені наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18 вересня 2012 року № 44. Також, Програма відповідає пріоритетним напрямам Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 22 вересня 2016 року № 318 та Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 04 січня 2016 року № 28.

Головною метою Програми є створення умов для сталого розвитку малого і середнього підприємництва, результатом якого буде зростання зайнятості та збільшення добробуту населення.

Програма ґрунтується на аналізі основних показників соціально-економічного розвитку району за попередні роки, зокрема, сфери розвитку підприємництва, визначення основних зовнішніх та внутрішніх чинників, які стримують розвиток малого і середнього підприємництва і визначає основні цілі та пріоритети щодо підтримки малого і середнього підприємництва в районі, а також заходи щодо їх досягнення.

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого і середнього підприємництва, з урахуванням аналізу результатів виконання аналогічної Програми попереднього періоду. Виконання цієї Програми є послідовним продовженням роботи районної державної адміністрації, громадськості, науковців району щодо створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва відповідно до загальнодержавних пріоритетів. 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА 

районної програми підтримки малого і середнього підприємництва 

на 2017-2018 роки

1

Загальна характеристика району:

 

Площа території (тис. км. кв.)   –

Кількість населення (тис. чол.)   –  

61,3

21,261

 

Специфіка – промисловість, сільське господарство, торгівельне та побутове обслуговування, туристична інфраструктура району

 

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%)

4%

 

Перелік територій, які відносяться до зон  

1) інвестиційної привабливості – с.Підвисоке, с.Саранчуки, с.Потутори, с. Жовнівка, с. Рогачин, с.Куряни

 

2) територій пріоритетного розвитку– с. Лапшин, с.Шибалин, с.Літятин, с. Урмань,       с.Куряни, с.Саранчуки, с. Тростянець, с. Вільхівець,

2

Дата затвердження Програми

рішення №194_ п'ятнадцятої сесії сьомого скликання   від  23.02. 2017 року  Бережанської   районної ради

розпорядження голови райдержадміністрації від

3

Головний замовник Програми:

Бережанська районна державна адміністрація

 

Головний розробник Програми:

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

Співрозробники:

структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, Бережанський районний центр зайнятості, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”, Бережанське об’єднання управління Пенсійного фонду України Тернопільської області, Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної служби  у Тернопільській області, відділ статистики в Бережанському районі, Бережанське районне споживче товариство

 

Мета Програми:

створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку району, забезпечення активізації підприємницької діяльності, запровадження механізму співпраці, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення.

5

Перелік пріоритетних завдань Програми:

- підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики;

- удосконалення механізмів фінансової підтримки малого і середнього підприємництва;

- забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів підприємництва;

- розширення інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

- подальший розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва;

- створення сприятливих умов для розвитку інноваційно-інвестиційної та зовнішньо-економічної діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- сприяння підвищенню іміджу підприємця;

- підвищення якості освітніх послуг для суб’єктів підприємництва та населення, забезпечення підготовки, підвищення кваліфікації кадрів для малого і середнього підприємництва;

- розширення й підтримка діяльності мережі інфраструктури підтримки підприємництва;

- підтримка вітчизняного товаровиробника, забезпечення якості, конкурентноздатності товарів і послуг, що виробляються суб’єктами малого та середнього підприємництва;

- стимулювання розвиткові фермерської ініціативи;

- збільшення надходження до Державного та місцевого бюджетів;

- формування сприятливих умов для започаткування та ефективного і сталого розвитку  підприємницької діяльності на основі реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- сприяння здійснення зовнішньо-економічної діяльності підприємствами району

6

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані показники

(прогноз)

 

Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва / кількість діючих суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. чол. населення (од.)

39/17

42/18

 

Кількість діючих суб’єктів середнього підприємництва / кількість діючих суб’єктів середнього підприємництва на 10 тис. чол. населення (од.)

1/0,5

2/1,0

 

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами малого підприємництва (товарів, послуг) без ПДВ, тис.грн.

68766,4

80000,0

 

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами середнього підприємництва (товарів, послуг) без ПДВ, тис.грн.

 

39050,0

 

47000,0

 

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами малого підприємництва (товарів, послуг) у розрахунку на одну особу, тис.грн

 

3,0

 

3,5

 

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами середнього підприємництва у розрахунку на одну особу , тис.грн.

 

1,7

 

2,0

 

Чисельність працюючих у суб’єктів малого підприємництва (осіб)

265

286

 

Чисельність працюючих у суб’єктів середнього підприємництва (осіб)

489

502

 

Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

1018

1038

 

Питома вага суб’єктів малого та середнього підприємництва у загальному випуску продукції регіону (%)

 

85

 

90

 

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП (од.)

бізнес-центри

бізнес-інкубатори

технопарки

лізингові центри

фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування

фонди підтримки підприємництва

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

біржі

інформаційно-консультативні установи

страхові компанії

аудиторські фірми

0

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

30

35

 

Кількість створених робочих місць (од.)

186

220

7

Терміни і етапи реалізації Програми                   2017-2018 роки

8

Перелік цільових проектів і підпрограм.

Цільові програми:

Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки;

Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року;

Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2017 рік;

Програма зайнятості населення Бережанського району на період до 2017 року.

Підпрограми:

1) підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності;

2) підпрограма з розвитку сільського зеленого туризму.

Виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, Бережанський районний центр зайнятості, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”, Бережанське об’єднання управління Пенсійного фонду України Тернопільської області, Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної служби  у Тернопільській області, відділ статистики в Бережанському районі,   Бережанське районне споживче товариство

9

Джерела фінансування Програми

                Джерела фінансування

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми, тис.грн.

Роки

Усього витрат

2017

2018

Районний бюджет

124

124

248

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

*

*

*

Позабюджетні кошти

100

*

100

Кошти підприємств, організацій, громадських формувань підприємців

*

*

*

Всього

224

124

348

           * кошти в межах кошторисних витрат

10

Система організації контролю за виконанням Програми:

Контроль за виконанням заходів Програми здійс­нює Бережанська районна державна адміністрація

2 Стан та аналіз малого і середнього підприємництва в Бережанському районі у 2015-2016 роках 

2.1. Аналіз розвитку малого та середнього підприємництва в      Бережанському районі

В районі проводиться всебічна підтримка малого та середнього підприємництва, яка здійснюється шляхом надання інформаційно-консультаційних послуг, формування інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення кваліфікації кадрів для підприємництва, створення умов для покращення рівня зайнятості населення, формування фінансової самодостатності місцевих бюджетів. 

Малий і середній бізнес гнучко і своєчасно реагує на зміну потреб у сфері попиту і пропозиції.

Протягом останніх років мале та середнє підприємництво набуває все більшого соціального та економічного значення, його розвиток сприяє формуванню ринкової структури економіки, конкурентного середовища, оперативному насиченню ринку товарами та послугами, забезпеченню зайнятості значної частини населення за рахунок створення нових робочих місць, стійкому надходженню коштів до бюджетів усіх рівнів.

За даними статистичного спостереження, на початок 2016 року в районі (без міста Бережани) діяло 40 підприємств малого і середнього бізнесу, з них   1 - середнє підприємство та 39 – малих.

Чисельність працюючих на малих підприємствах по Бережанському районі за 2015 рік становила 265 осіб. Чисельність працюючих на середніх підприємствах по Бережанському районі становила 489 осіб.

За 2015 рік обсяг реалізованої продукції суб’єктами малого підприємництва (товарів, послуг) становив 68766,4 тис.грн. Обсяг реалізованої продукції суб’єктами середнього підприємництва (товарів, послуг) становив 39050,0 тис.грн.

В Бережанському районі протягом 2015 року питома вага малого і середнього підприємництва від загальної кількості підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності становила 100 % .

Протягом січня – грудня 2015 року реєстраційною службою Бережанського районного управління юстиції Тернопільської області зареєстровано 129 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, знято з реєстрації 259. Зареєстровано суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб 10, знято з реєстрації 12 осіб.

Протягом січня - грудня 2016 року сектором з питань державної реєстрації районної державної адміністрації зареєстровано 124 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, знято з реєстрації 162. Зареєстровано суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб 26, з них, що займаються підприємницькою діяльністю -12, знято з реєстрації 10, з них - 5, що займалися підприємницькою діяльністю.

Очікується зменшення кількості фізичних осіб-підприємців. Причиною цього є те, що у податковому законодавстві для фізичних осіб-підприємців спрощено процедуру закриття підприємницької діяльності. Також, зменшенню кількості фізичних осіб – підприємців та закриттю цього виду підприємницької діяльності сприяє складна економічна та цінова ситуація в країні, обмеженість фінансово-кредитних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності тощо.

Кількість діючих малих підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення у 2015 році становила 17 одиниць, кількість діючих середніх підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення у 2015 році становила 0,5 одиниць.

Аналіз діяльності малих підприємств дозволяє простежити певні тенденції щодо галузевої структури даних суб’єктів. Переважна більшість суб’єктів малого бізнесу працює у сфері торгівлі і послуг, а також в промисловому та сільськогосподарському виробництві.

Кількість створених нових робочих місць в малому та середньому підприємництві за 2016 року становить 208. Кількість створених нових робочих місць в малому та середньому підприємництві за 2015 рік становила 200 одиниць.

Частка надходжень від суб’єктів малого та середнього підприємництва (разом з фізичними особами) до бюджетів всіх рівнів становить 60%.

Сума надходжень від діяльності суб'єктів малого підприємництва (в т.ч. фізичні особи) за 2015 рік складала 15948,86 тис.грн., сума надходжень від діяльності суб'єктів малого підприємництва (в т.ч. фізичні особи)  за 2016 рік склала 24916,38 тис.грн.

 

2.2. Розвиток фермерських господарств

У Бережанському районі діє 18 сільськогосподарських підприємств, які використовують земельні угіддя на площі 1768 га.

У 2016 році темпи росту обсягів валової продукції сільськогосподарського виробництва району порівняно з відповідним періодом 2015 року складають 101,2 %. Позитивні тенденції свідчать про якісні зміни у підходах до організації ведення сільськогосподарського виробництва, максимальне врахування специфіки клімату та особливостей ґрунтів кожного населеного пункту, активніше впровадження передових наукових розробок на практиці. Виробництво продукції рослинництва зросло на 103,0 відсотки.

Позитивні тенденції свідчать про якісні зміни у підходах до організації ведення сільськогосподарського виробництва, який максимально враховує специфіку клімату та особливості ґрунтів кожного району, активніше впроваджуються передові наукові розробки на практиці, поступово удосконалюється структура посівних площ.

У збільшення виробництва зерна, зокрема зернових та зернобобових культур, найбільш важливими чинниками є рівень забезпеченості посівів добривами, високопродуктивним сортовим насінням, дотримання структури посівних площ, а також наявні технічні можливості для проведення в оптимальні терміни всіх технологічних операцій з вирощування і збирання.

Так у 2016 році сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 47,7 тис. тонн зернових та зернобобових культур, що більше до минулого року на 15,6 тис. тонн (149,5%) . Із загальної кількості зернових та зернобобових культур вироблено 26,5 тис. тонн пшениці (збільшення до минулого року на 10,1 тис. тонн (169,8 %)) та 6,9 тис.тонн ячменю – збільшення до минулого року на 3,6 тис. тонн (210% ).

Більшість сільгосптоваровиробників району на належному організаційному рівні провели комплекс осінньо-польових робіт. Під урожай 2017 року посіяно 4238 га озимих зернових культур в тому числі: озимої пшениці – 3106 га, озимого ячменю – 1088 га, озимого жита – 44,0 га та 1635 га озимого ріпаку.

Перспективою розвитку тваринницької галузі є нарощування поголів’я ВРХ та свиней. Для цих цілей в ТОВ «Вербів»  реконструйовано приміщення для утримання 800 голів свиней. В ТОВ „Жива Земля Потутори” проведено реконструкцію молокоблоку, де встановлено збірний молокопровід, який обладнаний пульсаторами попарного доїння, що забезпечує стерильність і не допускає забруднення  молока. Загалом там розміщено 46 дійних корів.

В рамках реалізації третьої фази спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних націй “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”, 02 липня 2015 року реєстраційною службою Бережанського районного управління юстиції Тернопільської області зареєстровано сільськогосподарський обслуговуючий кооператив “Кринички”, громади села Котів Бережанського району. Забезпечено впровадження мікропроекту «Економічний розвиток СОК «Кринички» шляхом придбання СГ техніки, обладнання для виготовлення паливних брикетів та переробки воску».

Також, 06 квітня 2016 року зареєстровано загально-районний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив “Бережанський край”. Основний вид діяльності – ягідництво. Кількість членів СОК “Бережанський край” – 144 домогосподарства. Площа – 9,8 га. Кількість посаджених саджанців у I півріччі 2016 року –100000 шт. Очікуваний щорічний валовий збір -120-160 тонн. Потенціал до розширення діяльності до 320-400 тонн. СОК “Кринички” – асоційований член.

Також, в рамках соціальних ініціатив агрохолдингу “Мрія”, утворено молочний кооператив “Годувальниця” в селі Біще Бережанського району та прилеглих селах, основним видом діяльності якого буде збір молока з можливістю подальшого його перероблення та молокоприймальний пункт в селі Куряни.

2.3. Споживчий ринок району

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі у 2016 року становив 178,1 млн.грн. (за розрахунковими даними), що становить 101,8 % до відповідного періоду минулого року та становить 360,2 грн. на одну особу.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі за 2015 рік (в т.ч. місто Бережани) склав 172633,1 тис.грн., що становить 96,6 % до відповідного періоду минулого року та становив 472,3 на одну особу.

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту до відповідного періоду 2015 року становив 104,1%.

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва складає 64,9%, з них: продовольчих товарів – 96,0%, непродовольчих товарів – 52,4%.

Одним із пріоритетних напрямків роботи районної державної адміністрації є розвиток торгівельного та побутового обслуговування сільського населення.

У 2015 році в сільській місцевості відкрито 2 непродовольчих магазини, у 2016 році відкрито 3 непродовольчих магазини.

Вживаються заходи щодо забезпечення споживчого ринку продовольчими товарами місцевих виробників. Споживчий ринок району забезпечений такою продукцією місцевих виробників: макаронні вироби, олія, оцет ТОВ СП «Продсервіс», консервна продукція заводу ПП «Агроспецгосп» та                        ТОВ «Крона», хлібобулочні вироби місцевих хлібопекарних підприємств:              ПП “Флюк”, ПП “Андріїв Р.Т.”, ВАТ “Бережанський хлібозавод”.

     Бережанське районне споживче товариство налічує 28 магазинів та підприємств ресторанного господарства; 96 % торговельної мережі – у сільській місцевості. З метою належного використання пустуючих приміщень споживчої кооперації у приміщенні універмагу, яке передано в оренду, підприємцями на другому і третьому поверхах здійснюється торгівля товарами промислової групи, на першому поверсі працює супермаркет “Колібріс”.

Бережанським районним споживчим товариством протягом 2015 - 2016 років надано в оренду торгових підприємств площею 3216 кв.м., 4 підприємства громадського харчування 204 пос.м. та виробничих підприємств площею 400 кв.м. Всі надані підприємства в оренду використовуються по призначенню. У 2017 році планується продаж магазину в с. Краснопуща.

В районі працює 269 підприємств торгівлі, 30 закладів ресторанного господарства.

В районі (в тому числі місті Бережани) надаються  такі види побутових послуг, як перукарські, ремонт взуття і виробів із шкіри, ремонт складно-побутової техніки, ремонт радіоапаратури, ремонт швейних виробів, індивідуальне пошиття, ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, ремонт та будівництво житла, фотопослуги, ритуальні послуги, ремонт годинників, ремонт та виготовлення меблів, ремонт ювелірних виробів, виготовлення теслярських та столярних виробів та надаються послуги лазень та саун. Дані види послуг  надають 73 суб’єкти підприємницької діяльності.

На території сільських рад надаються лише такі види побутових послуг як перукарські, ритуальні послуги, виготовлення теслярських та столярних виробів. Дані види послуг  надають 10 суб’єктів підприємницької діяльності.

Районним центром зайнятості постійно проводяться семінари щодо залучення безробітних громадян до підприємницької діяльності, зокрема, у сфері побуту.

4 березня 2015 року, в торговельно-розважальному центрі «Подоляни» відбувся ХІІІ обласний конкурс з перукарського мистецтва «Чарівна зачіска - 2015», з метою підвищення професійної майстерності майстрів перукарської справи та підготовки команди перукарів області до участі у ХVІІ Всеукраїнському чемпіонаті з перукарського мистецтва «Чарівна зачіска - 2015». Бережанський район на конкурсі представляла Гришаєва І. Р. (перукарня «Ірен».)

Відділом культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації 15 березня 2016 року організовано робочу зустріч представників департаменту розвитку інфраструктури, транспорту та туризму облдерж-адміністрації з керівництвом району та представниками туристичного бізнесу та інфраструктури з питань співпраці та об’єднання зусиль для створення місцевого туристичного продукту і його популяризації. 6 червня 2016 року забезпечено інформаційний супровід за маршрутом Тернопіль – Бережани – Жуків – Баранівка для учасників проекту «Підтримка підприємницьких ініціатив сільських мешканців у сфері зеленого туризму».

2.4. Стан ринку праці та зайнятості населення

Роль малого та середнього підприємництва у підвищенні рівня зайнятості працездатного населення з кожним роком зростає.

Важливою умовою успішного розвитку підприємництва є професійна підготовка кадрів для сфери підприємництва. Одним з напрямів, який має на меті покращення бізнес середовища, є робота щодо створення в районі Центру підтримки підприємництва. У Тернопільській області розроблено концепцію створення таких центрів в рамках Програми польської допомоги з розвитку –2016 “Підвищення інвестиційної привабливості України та конкуренто-спроможності регіонів”, в якій Тернопільська область є пілотною, зокрема,в Кременецькому, Чортківському, Бережанському районах.

Незважаючи на позитивні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу, його потенційні можливості щодо створення нових робочих місць та вирішення проблем безробіття використовуються не в повній мірі.

За 2015 рік районною службою зайнятості зареєстровано1185 безробітних, що на 313 чол. менше, ніж за аналогічний період минулого року (1498чол.) Всього за цей період послугами скористалися 2035 безробітних.

Станом на 1 січня 2016 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 642 безробітних, що на 208 чол. менше, ніж на відповідну дату минулого року (850чол.) З них випускники: професійно – технічних закладів освіти – 2 особи, вищих закладів освіти –35 осіб. Допомогу по безробіттю отримувало 496 чол., що складає 77,2 відсотка від загальної чисельності безробітних.

З метою підвищення рівня соціального захисту незайнятого населення на ринку праці, основна увага приділяється реалізації заходів активної політики зайнятості. За звітний період за сприянням служби зайнятості працевлаштовано 971 незайнятого громадянина, в тому числі 532 безробітних, з них 26 чоловік шляхом   виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття безробітними підприємницькою діяльністю, проходило професійне навчання 188 безробітних, у тимчасових роботах взяли участь 133 безробітних та 30 безробітних брали участь у громадських роботах.

Основною проблемою на ринку праці є недостатня кількість вільних робочих місць і вакантних посад з гідними умовами та оплатою праці.

Протягом 2015 року від підприємств району до служби зайнятості надійшло 1094 вакансії.   Актуальних вакансій станом на 1 січня становить – 47, з них - 36 становлять робітничі місця, 11 посад службовців. На одне вільне робоче місце в районі претендує 13 осіб.  

За 2016 рік районною службою зайнятості зареєстровано 1201 безробітних, що на 16 чол. більше ніж за аналогічний період минулого року (1185 чол.) Всього за цей період послугами скористалися 1842 безробітних.

Станом на 1 січня 2017 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 617 безробітних, що на 25 чол. менше ніж за аналогічний період минулого року (642 чол.)

За 2016 рік за сприянням служби зайнятості працевлаштовано 1033 незайнятих громадян, в тому числі 500 безробітних з них 9 чоловік шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття безробітними підприємницькою діяльністю, проходило професійне навчання 224 безробітних, у тимчасових роботах взяли участь 84 безробітних у громадських роботах взяло участь 39 безробітних.

Протягом 2016 року від підприємств району до служби зайнятості надійшло 1146 вакансій. Актуальних вакансій станом на 1 січня 2017 року – 47. На одне вільне робоче місце в районі претендує 13 осіб.

На території району створено умови для розвитку малого та середнього підприємництва, але існують проблеми, що стримують його розвиток, на подолання яких будуть спрямовані заходи районної Програми.

У ході аналітичної роботи робочої групи та ради підприємців району проведений SWOT - аналіз. Визначені внутрішні (сильні та слабкі сторони) та зовнішні (сприятливі можливості та загрози) чинники, що стримують розвиток підприємницької діяльності.

Основні завдання SWOT - аналізу: виявлення сприятливих можливостей, визначення загроз і розробка заходів щодо знешкодження їхнього впливу, виявлення сильних сторін і зіставлення їх з ринковими можливостями, визначення слабких сторін та розроблення стратегічних напрямів їх подолання, виявлення конкурентних переваг та формування її стратегічних пріоритетів.

Сильні сторони (Strengths)

Слабкі сторони (Weaknesses)

 1. Відсутність тиску з боку місцевої влади та її налаштованість на розвиток підприємництва в районі.
 2. Забезпечення прозорості, гласності та відкритості при прийнятті регуляторних актів.
 3. Історична та культурна спадщина.
  1. Наявність родовищ та корисних копалин.
  2. Наявність земельних ділянок для ведення сільського господарства, зокрема розвитку сільськогос-подарської кооперації в районі.
  3. Належне функціонування відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.
  4. Наявність фінансово-кредитних установ.
  5. Функціонування координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації.
  6. Наявність доступу до мережі Інтернет висока якість ділових веб-сайтів.
   1. Відсутність в районі договорів щодо державно-приватного партнерства.
   2. Високі відсоткові ставки за користування кредитами для суб’єктів підприємницької діяльності.
   3. Високий ступінь інфляційних ризиків кредитування
  7. Відсутність стартового капіталу для започаткування бізнесу та брак обігових коштів для розвитку бізнесу.
  8. Значна кількість незадіяних виробничих площ та обладнання.
  9. Неповнота, суперечливість і часта зміна чинних нормативних та правових актів, що діють у сфері підприємницької діяльності;
  10. Відсутність підтримки з боку міжнародних організацій
  11. Недостатня кількість висококваліфікованої робочої сили.
  12. Низька якість доріг.
  13. Недостатній рівень конкуренто-спроможності малих і середніх підприємств.

Можливості (Opportunities)

Загрози (Threats)

 1. Зниження адміністративних бар’єрів для розвитку підприємництва, проведення аналізу чинних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики.
 2. Здешевлення банківського кредитування для суб’єктів малого підприємництва (часткова компенсація відсотків за кредити).

3.Розвиток туризму ( історична та

культурна спадщина).

4.Активізація маркетингової діяльності, розширення ринків збуту продукції, в тому числі і за кордон.

5. Розвиток транскордонного співробітництва;

6.Стимулювання залучення інвестицій у сферу малого і середнього підприємництва.

7.Надання одноразової грошової допомоги по безробіттю особам, які попередньо пройшли відповідну підготовку для започаткування власної справи.

8.Забезпечення вільного доступу суб’єктів підприємництва до участі в конкурсних торгах з проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти через електронну систему “PROZORRO”.

9.Направлення на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, орієнтоване на мале та середнє підприємництво.

10.Зменшення обсягів тіньової зайнятості та оплати праці.

 1. Висока вартість кредитних ресурсів.
 2. Погіршення інвестиційного клімату в Україні
 3. Макроекономічна нестабільність (попит, інфляція, курс обміну валют, подорожчання енергоносіїв).
 4. Низька купівельна спроможність населення.
 5. Недостатній рівень маркетингу.

Основними вирішальними чинниками для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва, які сприятимуть досягненню мети Програми – є покращення бізнес-клімату та підтримка малого та середнього підприємництва в районі. Саме вони визначили стратегію розвитку та головні напрямки підтримки малого та середнього підприємництва:

 1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької організації.
 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.
 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури   підтримки підприємництва.

3. Аналіз виконання заходів районної програми підтримки малого і  середнього підприємництва в Бережанському районі за 2015-2016 роки

3.1. Нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності

Найголовнішою передумовою ефективного розвитку малого і середнього підприємництва є формування стабільної нормативно – правової бази. На забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва ведеться постійний контроль за прийняттям, виконанням на місцевому рівні законодавчих і нормативно – правових актів, спрямованих на активізацію підтримки підприємництва.

Удосконаленню регуляторних процесів та стимулюванню розвитку малого та середнього підприємництва сприяла реалізація єдиної державної регуляторної політики. В районній державній адміністрації діє комісія по погодженню регуляторних актів з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва. Протягом 2015-2016 років районною державною адміністрацією не приймались регуляторні акти у сфері господарської діяльності. На веб-сайті районної державної адміністрації постійно розміщується актуальна інформація щодо нормативно-правового регулювання даного законодавства.

Актуальні питання розвитку малого та середнього бізнесу постійно розглядались на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації.

Протягом 2015 року відбулось 4 засідання координаційної ради   з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації, на яких розглядались питання про дотримання основних вимог Податкового законодавства, про зміни у Пенсійному законодавстві, про роботу відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, про основні напрямки взаємодії з роботодавцями в нових умовах адміністрування єдиного внеску, про зміни в порядку виплат допомог застрахованим особам по тимчасовій непрацездатності, про зміни в трудовому законодавстві та Кодексі України про адміністративні правопорушення, про зміни в законодавстві “Про зайнятість” та ін., про детінізацію підприємницької діяльності, шляхи та інструменти легалізації прихованого безробіття у сфері підприємництва та про відзначення Дня підприємця та інші.

Протягом 2016 року відбулось 4 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації, на яких розглядались питання щодо: функціонування системи електронних державних закупівель; підтримку реалізації товарів українського виробництва; інтерак-тивної платформи “Електронна база інвестиційних проектів”; застосування поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Європейським союзом і Україною; підготовки участі у Міжнародному інвестиційному форумі “Тернопільщина Invest - 2016”, щодо проведення заходів в районі по святкування Дня підприємця в районі та інших.

На виконання програми сприяння малого та середнього підприємництва в Бережанському районі на 2015-2016 роки в районі забезпечувався постійний контроль за дотриманням нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності.

У 2015 році за участю суб’єктів підприємницької діяльності відбувалось обговорення проекту Закону України “Про публічні закупівлі”, та у 2016 році за участю суб’єктів підприємницької діяльності відбувалось обговорення Закону України “Про індустріальні парки”.

Реформування системи надання адміністративних послуг є одним з найактуальніших питань підтримки підприємництва на сучасному етапі. Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17 квітня 2013 року №98-од “Про створення Центру надання адміністративних послуг”17 червня 2013 року утворено відповідний Центр у Бережанському районі.

Адміністративні послуги надаються відповідно до вимог законодавства у даній сфері. Адміністраторами відділу надано суб’єктам звернень 5766 адміністративних послуг, в тому числі 4125 послуг Відділу Держгеокадастру у Бережанському районі Тернопільської області, 39 послуги міграційної служби, 847 реєстраційної служби, видано суб’єктам звернень 163 документи дозвільного характеру.

За 2015 рік відділом з питань надання адміністративних послуг надано суб’єктам звернень 4718 адміністративних послуг, в тому числі міграційних послуг 783, земельних 3429, реєстраційних послуг 245, видано документів дозвільного характеру 132. Адміністративні послуги надані у встановлені законодавством терміни.

З метою дотримання прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками в районі створена та діє робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення за січень - вересень 2016 року проведено 29 обстежень суб’єктів господарювання. Проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед роботодавців.

Прийнято доручення голови районної державної адміністрації від 23 липня 2014 року №59 “Про утворення групи управління проектами району з розробки, супроводу та впровадження інвестиційних проектів”, на засіданнях розглядаються питання реалізації вітчизняних та іноземних інвестиційних проектів.

З 1 жовтня 2016 року в Україні запроваджено пілотний проект щодо тимчасового (до кінця поточного року) призупинення державного регулювання цін на соціально-важливі продукти харчування. Необхідність такого кроку зумовлена низькою ефективністю адміністративного регулювання в умовах ринкової економіки та демонструє довіру влади до суб’єктів малого та середнього бізнесу, що проявляється у зменшенні адміністративного навантаження на суб’єктів, які виробляють соціально-важливі продукти харчування. В кінці поточного року з урахуванням даних моніторингу цін в розрізі регіонів України буде виявлено реальний вплив державного регулювання на ціноутворення в сфері продовольчих товарів та підготовлено обґрунтоване рішення щодо подальшого його застосування. На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 вересня 2016 року № 568-од “Про реалізацію пілотного проекту щодо ціноутворення на товари і послуги у сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів, тимчасове обмеження застосування окремих розпоряджень голови обласної державної адміністрації” відділом економічного розвитку районної державної адміністрації проводиться щотижневий моніторинг цін на споживчому ринку району.

У 2016 році представниками районної державної адміністрації спільно з суб’єктами підприємницької діяльності в рамках Днів підприємництва взято участь у ряді заходів: семінарі-навчанні за участю представника регуляторної служби України щодо застосування методики М-тесту як складової аналізу регуляторного впливу при розробці проекту регуляторного акта; семінарі-практикумі щодо започаткування та стратегії ведення успішного бізнесу; семінарі-практикумі для підприємців на тему: „Нет воркінг: Потрібні бізнес контакти”; майстер-клас щодо покращення ведення бізнесу, обласній конференції щодо перспективних напрямів розвитку підприємництва Тернопільщини. Також, взято участь в засіданні обласної конференції щодо перспективних напрямів розвитку підприємництва, Тернопільщини. Учениця Куропатницької ЗОШ I-III ступенів здобула перемогу в обласному конкурсі дитячих малюнків “Підприємництво очима дітей”. Проведено День відкритих дверей на ТОВ “Підвисоцький завод будматеріалів”.

3.2 Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка

Районна програма підтримки малого та середнього підприємництва на     2015-2016 роки, затверджена рішенням сесії Бережанської районної ради від   31 січня 2014 року №360.

Для забезпечення реалізації заходів Програми на 2015-2016 роки передбачено коштів в сумі 146,0 тис. грн.

Протягом 2015 року використано коштів в сумі 15,0 тис.грн.: 0,450 тис.грн. для забезпечення участі перукаря району в обласному конкурсі “Чарівна зачіска - 2015”; 9,550 тис.грн. для організації та проведення засідання Міжнародного трейд-клубу в Україні у м. Тернопіль 08-09 жовтня 2015 року, та 5,0 тис.грн для покращення матеріально-технічної бази відділу з питань надання адміністративних послуг.

Протягом 2016 року на виконання заходів Програми використано коштів в сумі 42,8 тис.грн. для участі в Міжнародному інвестиційному форумі “Тернопільщина Invest - 2016” та для покращення матеріально-технічної бази відділу з питань надання адміністративних послуг. Для підготовки участі у Форумі забезпечено виготовлення рекламно-іміджевої продукції, друкованих та в електронному вигляді інформаційно-презентаційних матеріалів про потенціал району. В рамках Форуму на базі Бережанського агротехнічного інституту 20 травня 2016 року відбувся круглий стіл на якому було презентовано інвестиційний потенціал Бережанського району, учасникам роздано в друкованому та в електронному вигляді інформаційно-презентаційні матеріали про потенціал Бережанського району . Серед гостей іноземної делегації були присутні Президент Американської торгової палати в Україні Андрій Гундер та польські підприємці, які в свою чергу ознайомили присутніх з своєю діяльністю та висловили зацікавленість до наявних незадіяних у виробництві об’єктів нерухомості та земельних ділянок на території району.

8 грудня 2016 року делегація Бережанського району взяла участь у Регіональному форумі підприємств малого та середнього бізнесу в контексті підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС «Діалог заради сприяння торгівлі та розвитку бізнесу». Форум був організований Тернопільською ОДА та Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках проекту "Діалог зі сприяння торгівлі", що фінансується ЄС. Під час форуму роздано презентаційні матеріали щодо інвестиційної привабливості Бережанського району.

14 грудня 2016 року учасниками від Бережанського району взято участь у першому всеукраїнському бізнес-форумі «Країна успішного бізнесу», на якому представлено організаторами якого виступили «Приватбанк» та Український союз промисловців і підприємців.

Протягом 2015 року кошти в розмірі 5,0 тис.грн. виділялися на придбання оргтехніки для покращення матеріально-технічного стану відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

Протягом 2016 року використано коштів в сумі 5,0 тис.грн. для покращення матеріально-технічної бази відділу з питань надання адміністративних послуг.

Фінансове забезпечення Програми здійснювалося за рахунок місцевого бюджету. Суб’єктам малого та середнього підприємництва також надавалась фінансова допомога за рахунок районного центру зайнятості. Протягом  2015-2016 років на адресу районної державної адміністрації не надходило звернень від господарюючих суб’єктів району щодо часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційно-інноваційних проектів у районі.

Значна увага приділялася формуванню належного інвестиційного клімату в районі.

23-27 квітня 2015 року в місті Бережани проведено “Школа лідерів змін” (5-ти денне навчання: тренінги, низка практичних вправ, навчально-методичні матеріали, широкі контакти та змістовну комунікацію. – лідерство, соціальний капітал, входження у владу, SWOT - аналіз проблем на місцевому рівні, психологія стосунків в громад та ін.)

Презентація економічного і інвестиційного потенціалу району забезпечується на форумах, конференціях, нарадах.

25-26 червня 2015 року голова районної державної адміністрації взяв участь у I Східному Бізнес – Форумі в м. Люблін, Республіки Польща. На форумі представлено інвестиційний каталог Бережанського району.

Також представлено в рамках проекту “Бережани – місто можливостей” економічно-інвестиційний потенціал району.

08-09 жовтня 2015 року делегація районної державної адміністрації взяла участь у проведенні засідання Міжнародного трейд-клубу в Україні у м. Тернопіль.

Делегація Бережанського району взяла участь 19-20 травня 2016 року в Міжнародному інвестиційному форумі “Тернопільщина Invest - 2016”.

Між Бережанською районною державною адміністрацією, Бережанською районною радою та представництвом ПРООН в Україні 02 грудня 2014 року підписано тристоронню угоду про партнерство в рамках спільного проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” III фаза. Протягом 2015-2016 років реалізовано 5 мікропроектів.

Конкурсною комісією з відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на 2016 рік відібрано 13проектів на суму 6 234,073 тис.грн.

З метою активізації інвестиційних процесів для залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів для сталого економічного зростання та підвищення якості життя населення розроблено паспорти недіючих підприємств, сформовано інвестиційні пропозиції: земельні ділянки та об’єкти виробничої інфраструктури району.

3.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва

У рамках реалізації заходів Програми суб’єктам господарювання надавалась необхідна матеріально-технічна допомога. У районі створено базу даних про наявність вільних виробничих площ та невиробничих приміщень, що пропонуються для викупу або передачі в оренду, яка підтримується в актуальному стані.

Протягом 2015-2016 років продаж та надання в оренду об’єктів комунальної власності суб’єктам підприємництва не здійснювалися.

Різновидом ресурсної підтримки малого підприємництва є залучення його суб’єктів до виконання державних і регіональних (місцевих) замовлень за рахунок бюджетних коштів.

Для надання методичної допомоги у впровадженні електронної системи державних закупівель відділом економічного розвитку районної державної адміністрації за участю представника авторизованого електронного майданчика E-Tender у 2016 році, проведено безкоштовний навчальний семінар на районному рівні. Також, проводиться робота щодо реєстрації суб’єктів підприємництва до участі у виконанні державних регіональних замовлень через електронну систему PROZORRO.

У районі створена  система інформаційного та  консультаційного  обслуговування суб’єктів малого підприємництва: Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, Центр обслуговування платників податків, районний центр зайнятості, Відокремлений підрозділ Національного Університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», аудиторська фірма, інтернет - центри та ін.

В районі діє 2 філії комерційних банків. З метою розширення видів страхування в районі діє 3 страхових компанії - Бережанське відділення НАСК “Оранта” та НАСК “Провідна”, ПРАТ “ТАС”, а також 2 фонди - фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

В районі діють «телефонні гарячі лінії»,  за якими  жителі району та підприємці можуть бути проінформовані щодо правил торгівлі та інших питань. Також відповідні телефони “гарячої лінії” діють у Бережанському об’єднанні управління Пенсійного фонду України Тернопільської області, Бережанському відділенні Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної служби  у Тернопільській області.

З метою розвитку інфраструктури аграрного ринку сільськогосподарські товаровиробники району забезпечуються місцями для торгівлі продукцією власного виробництва. Тільки за січень-вересень 2016 року в районі проведено 20 ярмарків сільськогосподарської продукції.

В районі систематично проводяться інформаційні та профконсультаційні семінари щодо орієнтації безробітних сільської місцевості на підприємницьку діяльність у сфері туризму.

Враховуючи те, що однією з суттєвих проблем ринкової економіки є недостатня кількість кваліфікованих кадрів, значна увага приділяється питанням підвищення кваліфікації кадрів, навчання незайнятого населення району основам підприємницької діяльності.    

За 2016 рік районною службою зайнятості зареєстровано 1201 безробітних, що на 16 чол. більше ніж за аналогічний період минулого року (1185 чол.) Всього за цей період послугами скористалися 1842 безробітних.

Станом на 1 січня 2017 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 617 безробітних, що на 25 чол. менше ніж за аналогічний період минулого року (642 чол.)

Протягом 2016 року 9 осіб отримали допомогу по безробіттю одноразово для зайняття підприємницькою діяльністю в сумі 128,6 тисяч грн.

За 2016 рік 9 безробітних пройшли курси підвищення кваліфікації на тему: «Менеджмент малого підприємництва». Протягом звітного періоду підвищили свою кваліфікацію шляхом стажування на замовлення роботодавця 97 безробітних.

У 2016 р проведено 9 інформаційних семінари на тему «Як розпочати свій бізнес?», який відвідали 123 осіб та 8 профконсультаційних семінари на тему «Від бізнес ідеї до власної справи» який відвідали 98 особи.

Окрім того проведено 15 профінформаційних семінари з питань організації зеленого туризму до яких залучено 169 осіб.

У 2016 р проведено 9 інформаційних семінари на тему «Як розпочати свій бізнес?», який відвідали 123 осіб та 8 профконсультаційних семінари на тему «Від бізнес ідеї до власної справи» який відвідали 98 особи. Окрім того проведено 15 профінформаційних семінари з питань організації зеленого туризму до яких залучено 169 осіб.

Протягом січня – вересня 2016 року від підприємств району до служби зайнятості надійшло 812 вакансій.   Актуальних вакансій станом на 1 жовтня – 67. На одне вільне робоче місце в районі претендує 8 осіб.   Проходило професійне навчання 211 безробітних, у тимчасових роботах взяли участь 80 безробітний у громадських роботах взяло участь 25 безробітних.  

4. Проблемні питання розвитку підприємництва

Малі та середні підприємства, особливо новоутворені, мають обмежені власні виробничі ресурси, відчувають гострий дефіцит у виробничих площах, службових приміщеннях та в земельних ділянках для облаштування бізнесу. До того ж, як правило, вони мають недостатній рівень економічних, юридичних та управлінських знань.

     Основними причинами гальмування розвитку підприємництва є:

-       недостатня державна фінансово-кредитна та майнова підтримка малих підприємств;

-       слабка матеріально-технічна база значної кількості малих підприємств, висока енергоємність виробництва, обмежена кооперація між різними сегментами підприємництва;

-       нестабільність та недосконалість регуляторного поля;

-       обмеженість власних виробничих ресурсів;

-       недостатній рівень економічних, юридичних та управлінських знань;

-       низький рівень впровадження інноваційної продукції та технологій в малому бізнесі;

-       недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій;

-   низький рівень міжнародного співробітництва та гармонізації українських стандартів з європейськими;

- складне податкове адміністрування;

- незначна кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва.

5.Мета Програми

Метою Програми є створення умов для сталого розвитку малого та середнього підприємництва, результатом якого буде зростання зайнятості та збільшення добробуту населення.

В свою чергу, сприятливим для розвитку підприємництва є середовище з чіткими і зрозумілими правилами ведення бізнесу - врегульованим нормативно-правовим полем з доступними фінансовими, матеріальними           та інформаційними ресурсами, кваліфікованим кадровим потенціалом, розвинутою сучасною бізнес - інфраструктурою та умовами для розвитку як самозайнятих підприємців, так і підприємств малого та середнього бізнесу усіх сфер економічної діяльності. 

6. Цілі Програми

Програма має наступні цілі:

1) покращення регуляторного середовища;

2) розбудова інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва в районі, зокрема створення Центру підтримки підприємництва;

3) полегшення та розширення доступу малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів;

4) покращення якості бізнес-процесів на мале та середнє підприємництво;

5) сприяння виходу малого та середнього підприємництва на нові ринки;

6) розвиток підприємницької культури та формування довіри суспільства до підприємців;

7) активізація діалогу між бізнесом та владою;

8) активізація залучення окремих верств населення до підприємницької діяльності.

7. Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва

Районна програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки є комплексом взаємопов’язаних та хронологічно узгоджених заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємництва (Додаток 1).

7.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

Реалізація заходів по впорядкуванню нормативного регулювання підприємницької діяльності буде спрямовуватись на:

- подальше дотримання засад регуляторної політики при прийнятті регуляторних актів та оприлюднення їх в засобах масової інформації;

- врахування ефективності впровадження регуляторних актів та оперативне регулювання щодо їх наслідків шляхом проведення моніторингу;

- забезпечення гласності у процесі підготовки проектів регуляторних актів, що впливають на ділову активність, права та інтереси підприємців.

7.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Фінансове забезпечення Програми в районі здійснюватиметься головним чином за рахунок коштів районного бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, грантові кошти.

Пріоритетними завданнями розширення можливостей доступу суб’єктів малого підприємництва (у тому числі початківців) до фінансово-кредитних ресурсів, потрібних для їх розвитку є :

-         подальше формування мережі інфраструктури фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу (фінансово-кредитних установ, установ загального кредитування);

-         впровадження гнучкої інвестиційної підтримки, орієнтованої на виробничу та інноваційну сфери;

-         стимулювання новостворених суб’єктів підприємництва;

-         участь у публічних заходах, виставках, форумах, ярмарках, круглих столах з метою сприяння залученню інвестицій в економіку району.

На розвиток малого і середнього підприємництва в 2017-2018 роках передбачається виділити кошти з районного бюджету в сумі 248,0 тис.грн.

7.3 Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підприємництва

Реалізація напрямку ресурсного та інформаційного забезпечення спрямована на вирішення питань інформаційної, консультаційної та практичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності.

Реалізація напрямку ресурсного та інформаційного забезпечення спрямована на вирішення питань інформаційної, консультаційної та практичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності.

Пріоритетними завданнями для вирішення питання матеріально-технічного забезпечення підприємницьких структур району є:

-         формування бази даних нежитлових приміщень, незавершеного будівництва і невстановленого обладнання з подальшою передачею їх в оренду або у власність підприємцям шляхом продажу через аукціони або конкурси;

-         виділення земель для організації фермерських господарств та розвитку малого підприємництва;

-         проведення робіт із забезпечення селянських (фермерських) господарств необхідним посівним матеріалом, мінеральними добривами, засобами захисту рослин, пально-мастильними матеріалами та запчастинами.

Пріоритетними напрямками щодо вирішення завдань кадрового забезпечення підприємництва є:

-         створення умов для самозайнятості незайнятого населення шляхом навчання зареєстрованих безробітних за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю;

-         організація підготовки робітників масових професій;

-         здійснення професійної підготовки і підвищення кваліфікації підприємців;

-         формування системи фахових консультативних послуг для початківців підприємців-фізичних осіб з питань законодавства й оподаткування, менеджменту та маркетингу;

-         організація підготовки та перепідготовки кадрів місцевих органів управління та представників малого бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки.

8.Цільові проекти та підпрограми

8.1 Підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності

Підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності забезпечить створення умов для відновлення інвестиційної активності суб’єктів господарювання, підвищення ефективності інвестування шляхом збільшення капітальних вкладень у реалізацію інвестиційних проектів, які передбачають впровадження новітніх технологій, модернізацію застарілих виробництв, що дозволить підвищити конкурентоспроможність як економіки району в цілому, так і окремих її пріоритетних галузей, активізації інноваційних процесів, повноцінного використання потенціалу науки в процесі технологічної модернізації економіки району на основі ефективного використання механізмів державно-приватного партнерства.

8.2 Підпрограма розвитку сільського зеленого туризму

Інфраструктура  Бережанського району є перспективною для сприяння розвитку сільського зеленого туризму, популяризації наявного туристично-рекреаційного потенціалу району, створення іміджу району з багатими природними ресурсами, самобутньою культурою та багатовіковою історією з залученням гостей та туристів до відвідування Бережанщини. 

9. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів та фінансування Програми

Реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Бережанському районі на 2017-2018 роки дозволить досягти збільшення:

-         кількості діючих суб’єктів малого підприємництва до 42 одиниць;

-         кількості діючих суб’єктів середнього підприємництва до 2 одиниць;

-         кількості діючих малих підприємств на 10тис.чол. населення до 18 одиниць;

-         кількості діючих середніх підприємств на 10тис.чол. населення до 1 одиниці;

-         чисельність працюючих на малих підприємствах до 286 осіб;

-         чисельності працюючих на середніх підприємствах до 502 осіб;

-         кількості фермерських господарств до 20 одиниць;

-         питомої ваги малих та середніх підприємств у ВВП району до 90%;

-         надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності малих та середніх підприємств в сумі:   у 2017 році – 21000,0 тис.грн.;

                           у 2018 році – 23000,0 тис.грн.

-         кількості підприємців, які пройдуть підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації:               у 2017 році – 60 осіб;

                              у 2018 році – 70 осіб.    

-         кількості створених нових робочих місць в сфері малого та середнього підприємництва:       у 2017 році – 210 осіб;

                               у 2018 році – 220 осіб.

10. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми

Моніторинг реалізації Програми здійснюватиметься щокварталу шляхом надання звіту про виконання заходів Програми Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації. На основі моніторингу визначатимуться причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання Програми та пропонуватимуться заходи, необхідні для поліпшення організації виконання.

Моніторинг виконання Програми проводиметься за такими показниками:

-                    обсяг коштів, витрачених на виконання Програми;

-                    досягнення в результаті виконання Програми цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання;

-                    відповідність результативних показників виконання Програми запланованим результативним показникам;

-                    рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що проводиться в рамках виконання Програми.

За результатами проведеного моніторингу виконання Програми передбачається розгляд питань виконання заходів Програми на колегії районної державної адміністрації (раз у рік), на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва (при потребі), на сесії районної ради (по закінченню терміну дії Програми).

 11.Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                           тис.грн.

Джерела фінансування

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми,

Роки

Усього витрат

2017

2018

Районний бюджет

124,0

124,0

248,0

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

*

 

 

*

 

 

*

Позабюджетні кошти

100,0

*

100,0

Кошти підприємств, організацій, громадських формувань, підприємців

 

*

 

*

 

*

Всього

224,0

124,0

348,0

12. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання заходів усіма виконавцями, підвищення ефективності взаємодії малого та середнього підприємництва з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських об'єднань підприємців, об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва. Координацію дій з такого виконання здійснює відділ економічного розвитку районної державної адміністрації.

Виконавці, відповідальні за реалізацію заходів Програми, щоквартально, до 05 числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформують  районну державну адміністрацію про хід її виконання. 

Районна державна адміністрація щокварталу, до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформує про хід виконання Програми департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавства.

 

Додаток № 1

до рішення районної ради

від “23» лютого 2017 р. № 194

 

Програми підтримки малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки 

7. Основні заходи з реалізації районної програми

підтримки малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки

п/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість тис.грн.

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

7.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.1

Реалізація державної регуляторної політики

у сфері підприємни-цтва, впорядкуван-ня нормативного регулювання підприємни-цької діяльності

Розроблення, затвердження, оприлюднення плану діяльності райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік

щорічно до             15 грудня

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

 

-

 

-

Здійснення моніторингу реалізації регуляторної політики в сфері господарської діяльності

 

2017-2018 роки

управління соціального захисту насе-лення, відділи економічного розвитку, з питань надання адміністративних по-слуг, відділ управління персоналом та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації, виконавчі комети сільських рад, районний центр зайнятості

не потребує

-

-

Створення електронної бази чинних регуляторних актів

 

2017-2018 роки

відділ управління персоналом та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

не потребує

 

-

-

Забезпечення участі в обласних темати-чних круглих столах, тренінгах, семіна-рах, зустрічах та обговореннях з питань забезпечення реалізації прав у здійсне-нні державної регуляторної політики

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Участь у навчанні по використанню методики М-тесту регуляторного акту

2017-2018 роки

відділи економічного розвитку районної державної адміністрації, управління персоналом та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

не потребує

 

-

-

Забезпечити доступ до баз даних, що містять правову та комерційну інфор-мацію щодо започаткування, ведення і припинення підприємницької діяльності

2017-2018 роки

відділ державної реєстрації районної державної адміністрації

районний бюджет

в межах кошторису витрат

Проведення щоквартально засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

1.2

Налагодження позитивного підприємни-цького клімату

Здійснення аналізу звернень підприємців на «гарячу телефонну лінію» для підприємців, узагальнення та надання пропозиції до відповідних органів виконавчої влади про внесення змін до діючих законодавчих актів

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації,

Бережанське об’єднання управління Пенсійного фонду України Тернопі-льської області, Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної  служби   у Тернопільській  області

не потребує

-

-

 

 

Інформування суб’єктів малого та середнього підприємництва району про пропозиції іноземних партнерів щодо налагодження двостороннього економічного співробітництва та висвітлювати дану інформацію на сайті

районної державної адміністрації

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

7.2. Фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка

2.1

Забезпечення доступу до фінансових ресурсів

Передбачити кошти в районному

2017-2018 роки

фінансове управління районної державної адміністрації

районний бюджет

124,0

124,0

Сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій з метою розвитку та підтримки підприємництва в усіх сферах діяльності

2017-2018 роки

відділи агропромислового розвитку, економічного розвитку районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

не потребує

-

-

Забезпечення роботи районного ресурсного центру громад (придбання комп’ютерної техніки, розхідних матеріалів, обладнання, меблів) тощо

2017-2018 роки

фінансове управління, відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

районний бюджет

20,0

20,0

Забезпечення фінансування семінарів, консультацій, інформаційно-роз’ясню-вальних заходів для взаємовигідного па-ртнерства між представниками владних структур та малого і середнього бізнесу

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

районний бюджет

3,0

3,0

Здешевлення банківських кредитів для

суб’єктів господарювання через механізм часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

2017-2018 роки

фінансове управління, відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

 

районний бюджет

50,0

 

50,0

 

Забезпечення участі делегацій району у публічних виставках, форумах, круглих столах з метою сприяння залученню інвестицій в економіку району

2017-2018 роки

фінансове управління, відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

районний бюджет

30,0

 

30,0

Створення Центру підтримки підприємництва

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

позабюджетні

кошти

100,0

100,0

Проведення інформаційно-агітаційної

кампанії, спрямованої на позиціонува-ння району як інвестиційно- привабли-вого для малого та середнього підприємництва (виготовлення каталогів, буклетів, роздаткових матеріалів, флеш-пам'ять тощо)

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

районний бюджет

5,0

5,0

Створення банку даних фінансово– кредитних установ та переліку їх послуг у сфері мікрокредитування та забезпечення доступу до інформації представників малого та середнього бізнесу

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Систематичне інформування підприємців про грантові та кредитні

програми, в тому числі:

-системний моніторинг грантових та кредитних програм, спрямованих на розвиток бізнесу;

-оприлюднення інформації про грантові та кредитні можливості на

відповідному веб-ресурсі

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Забезпечення участі суб’єктів підприємництва в засіданнях обласних круглих столів, семінарів, навчань, тренінгів, майстер-класів, обговорень, зустрічей, конкурсів тощо з актуальних питань ведення бізнесу

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

 

-

 

-

Розроблення інвестиційного каталогу району та виготовлення в друкованому

2017-2018 роки

фінансове управління, відділ економічного розвитку районної

районний бюджет

2,0

2,0

вигляді, з метою залучення потенційних інвесторів

 

державної адміністрації

 

 

 

Сприяння наданню банківських кредитів суб’єктам малого підприємництва

2017-2018 роки

районні відділення філії банків

позабюджетні кошти

в межах кошторисних витрат

Створення позитивного туристичного іміджу, популяризації туристичних можливостей району шляхом виготовлення друкованої продукції

2017-2018 роки

фінансове управління , відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

5,0

5,0

7.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення підприємництва

 

 

Участь у створенні обласного єдиного інформаційного ресурсу для підприємців, який міститиме необхідну інформацію про заснування та ведення бізнесу, оперативну інформацію про зміну відповідних нормативно-правових актів, тощо

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

позабюджетні кошти

в межах кошторисних витрат

Поширення інформації про успішні бізнес-практики в процесі здійснення виробничо-комерційної діяльності шляхом налагодження співпраці з окремими представниками бізнесу з метою вивчення їхнього досвіду та оприлюднення кращих практик на офіційному сайті районної державної адміністрації

2017-2018 роки

відділи агропромислового розвитку, економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Сприяння в межах чинного законодавства у наданні в оренду та продажі через аукціон пустуючих приміщень і майна Бережанського районного споживчого товариства суб’єктам підприємництва

2017-2018 роки

Бережанське районне споживче товариство

не потребує

-

-

Забезпечення належного функціонування мережі магазинів споживчої кооперації   “Теко”, зокрема у сільській місцевості

2017-2018 роки

Бережанське районне споживче товариство

кошти

районного споживчого товариства

в межах кошторисних витрат

Сприяння участі малого та середнього

підприємництва Бережанщини в бізнес-форумах та інших промоційних

заходах, які проводяться в області

2017-2018 роки

відділи агропромислового розвитку, економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Участь у проведенні (на рівні області) інформаційної кампанії з покращення іміджу підприємництва, спрямованої на різні верстви населення

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, суб’єкти підприємницької діяльності району

не потребує

-

-

Участь у проведенні (на рівні області) інформаційної кампанії щодо етики ведення бізнесу та соціальної відповідальності підприємців

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, суб’єкти підприємницької діяльності району

не потребує

-

-

Організація та проведення круглих столів, семінарів, тренінгів, майстрів-класів, конкурсів для суб’єктів господ-дарювання з актуальних питань веден-ня підприємницької діяльності, підтри-мки національного товаровиробника, розвитку пріоритетних галузей еконо-міки, в  тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій, програм та умов кредитування бізнесу (2 заходи)

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

районний бюджет

5,0

 

 

 

5,0

Організація та проведення зустрічей

представників органів влади та бізнесу

з метою налагодження ефективного

діалогу

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Формування інформаційної бази (бізнес-каталогу) товарів (послуг), ви-робництво (надання) яких здійснюєть-ся підприємствами району, а також ви-готовлення та поширення цієї інформа-ції серед зацікавлених суб’єктів господарювання у друкованому вигляді та на електронних носіях

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

районний бюджет

3,0

3,0

Забезпечити участь у обласних семіна-рах, тренінгах, круглих столах, нав-чаннях для демобілізованих учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

 

-

 

-

Забезпечення розвитку кооперативного руху Бережанщини

2017-2018 роки

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

районний бюджет

в межах кошторисних витрат

Здійснення моніторингу щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності у здійсненні електронних державних закупівель

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

 

-

 

-

Створення системи інформування

для проведення інформаційної кампа-нії з метою заохочення малого та середнього підприємництва до участі в електронних державних закупівлях

2017-2018 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Розробленя інформаційної бази даних природних сировинних ресурсів, що можуть бути використані в підприємницькій діяльності та висвітлити на сайті Бережанської районної державної адміністрації

2017-2018 роки

відділ Держгеокадастру в Бережанському районі Тернопільської області, відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Проведення «Дня підприємця» та відзначення в районі кращих платників податків серед суб’єктів підприємницької діяльності

2017-2018 роки

відділи економічного розвитку, агропромислового розвитку районної державної адміністрації

районний бюджет

1,0

1,0

Проведення “Днів відкритих дверей”

на успішних підприємствах Бережанщини

2017-2018 роки

відділи економічного розвитку, агропромислового розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

 

Сприяння відкриттю підприємств сфери торгівлі та побуту в сільській місцевості

2017-2018 роки

відділи економічного розвитку районної державної адміністрації,

виконавчі комітети сільських рад

не потребує

-

-

Сприяння розвитку народних промислів та ремісництва

2017-2018 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Створення бази даних агроосель та сільських садиб, бажаючих приймати туристів та розмістити інформацію на сайті районної державної адміністрації

2017-2018 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

не потребує

-

-

Представлення   сільського зеленого туризму району на обласних, міжнародних виставках

2017-2018 роки

відділ культури, національностей, релі-гій і туризму районної державної адмініс-трації, виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет

в межах кошторису витрат

3.1

Формування стимулюючих механізмів

Сприяння створенню нових робочих місць шляхом компенсації   роботодавцям   єдиного соціального

2017-2018 роки

 

 

районний центр зайнятості

 

 

 

кошти Фонду загально-обов’язкового

в межах кошторису витрат

ресурсної

підтримки малого та середнього бізнесу

внеску відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”

 

 

 

державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

Проведення профнавчання безробітних громадян за напрямком “Менеджмент малого підприємництва” (для бажаючих отримати одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності)

2017-2018 роки

районний центр зайнятості

кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

в межах кошторису витрат

Направлення на професійне навчання та підвищення кваліфікації безробітних громадян для їх подальшого працевлаштування в підприємницьких структурах

.

2017-2018 роки

районний центр зайнятості

кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

в межах кошторису витрат

Проведення семінарів та тренінгів для безробітних громадян, з метою подальшого зайняття підприємницькою діяльністю

 

 

2017-2018 роки

 

 

 

 

 

районний центр зайнятості

 

 

 

 

 

 

кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування

України на випадок безробіття

в межах кошторису витрат

 

 

 

в межах кошто-рису витрат

 

 

Проведення навчання незайнятого населення з орієнтацією на само зайнятість, розвиток сімейних форм малого бізнесу

2017-2018 роки

районний центр зайнятості

 

кошти районного ценрту зайнятості

в межах кошторису витрат

 

Поширення інформації про успішну практику молодіжного підприємництва

2017-2018 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр зайнятості

 

-

Проведення профорієнтаційних заходів, спрямованих на виховання ділових якостей у школярів, молоді, безробітних

2017-2018 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр зайнятості

не потребує

-

Налагодження системи взаємодії районної служби зайнятості, відділу освіти, об’єднання роботодавців і зацікавлених підприємницьких структур в питаннях формування кадрового потенціалу підприємництва району

2017-2018 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр зайнятості

не потребує

-

Забезпечення проведення форумів, науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, “круглих столів” для суб’єктів підприємництва

2017-2018 роки

районний центр зайнятості, Бережа-нське об’єднання управління Пенсійного фонду України Терно-пільської області, Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної  служби   у Тернопільській  області

не потребує

-

Модернізація навчальних програм та

спеціальностей, у відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут” на предмет їх відповідності потребам бізнесу

2017-2018 роки

відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”

кошти навчального закладу

в межах кошторису витрат

Сприяння в підготовці спеціалістів, робітників для роботи в умовах ринкової економіки

 

2017-2018 роки

відокремлений підрозділ Національно-го університету біоресурсів і природо-користування України “Бережанський агротехнічний інститут”

кошти навчального закладу

в межах кошторису витрат

8. Цільові проекти та підпрограми

1

Підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності

1.Залучення інвестиційних коштів:

1.1) Модернізація дробильно-сортувальної установки по виготовленню піщано-щебеневої суміші ТзОВ «Підвисоцький завод будматеріалів»;

1.2) відновлення роботи   підприємства ТОВ “Бережанський цегельний завод “Керамік”

2017-2018 роки

районна державна адміністрація, суб’єкти господарювання

кошти інвестора, кошти підприємств

 

 

в межах кошторису витрат

 

 

2

Підпрограма сільського зеленого туризму

1.Сприяння розбудові туристично-рекреаційної інфраструктури району, зокрема сприяти відкриттю садиб сільського зеленого туризму у селі Гутисько Підвисоцької сільської ради

2017-2018 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму

районної державної адміністрації,

суб’єкти господарювання

кошти інвестора

в межах кошторису витрат

 

 

 

Заст. керуючого справами

виконавчого апарату                                                                                В.Ф.Соломко


Додаток № 2

до рішення районної ради

від “23» лютого 2017 р. № 194

 

Основні показники

діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва

Бережанського району

з/п

Показник

2015

2016

очік

2017

2018

прогноз

1.

Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, одиниць

в т.ч.:

40

41

42

43

суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

39

40

41

41

суб'єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

1

1

1

2

2.

Чисельність працюючих у суб'єктів малого і середнього підприємництва, осіб

в т.ч.:

754

761

768

768

у суб'єктів малого підприємництва

265

272

279

    279

у суб’єктів середнього підприємництва

489

489

489

502

3.

Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг), %

85

87

87

90

4.

Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів, %

50

50

50

55

5.

Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць

18

18

19

20

Площа земельних ділянок, що використовуються фермерськими господарствами, га

1613,3

1813,3

1813,3

1813,3

6.

Кількість навчальних закладів, одиниць

з них:

1

1

1

2

що здійснюють навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації за напрямами з основ ведення підприємницької діяльності

 

1

 

1

 

1

 

2

7.

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, одиниць

з них:

 

 

 

 

бізнес-центри

-

-

-

-

бізнес-інкубатори

-

-

-

-

технопарки

-

-

-

-

небанківські установи (з них кредитні спілки)

-

-

-

-

фонди підтримки підприємництва (з них: регіональні фонди та фонди створені УФПП)

-

-

-

-

інші

-

-

-

-

8.

Кількість громадських об'єднань суб'єктів підприємництва, одиниць

-

-

-

-

9.

Кількість координаційних, галузевих рад

1

1

1

1

10.

Обсяг відшкодування відсотків за кредити, отримані для реалізації інвестиційних проектів, в рамках Програми, тис. грн.

-

-

-

-

11.

Кількість підтриманих бізнес-проектів, одиниць

-

-

-

-

12.

Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми, тис. грн.

-

-

-

-

13.

Кількість бізнес проектів профінансованих в рамках реалізації Програми, одиниць

-

-

-

-

14.

Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми

-

-

-

-

15.

Кількість безробітних, які отримали фахову підготовку у сфері здійснення та організації підприємницької діяльності, осіб

 

16

 

20

 

20

 

20

16.

Кількість проведених в рамках Програми навчальних семінарів, тренінгів, осіб

 

16

 

20

 

20

 

20

17.

Кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених в рамках Програми, осіб

 

129

 

135

 

145

 

155

 

  

Заст. керуючого справами

виконавчого апарату                                              В.Ф.Соломко