Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

розвитку видавничої справи та інформаційного простору в Бережанському районі на 2017-2020 роки

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

рішення   сесії   Тернопільської обласної ради від 22 грудня 2016 року № 439 «Про програму розвитку видавничої справи   та   інформаційного   простору   у   Тернопільській   області   на   2017-2020 роки»

3.

Розробник Програми

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, редакція районної газети «Бережанське віче»

7.

Термін реалізації Програми

2017 – 2020 роки

 

7.1.

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

районний бюджет

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

240 тис. гривень

9.1.

коштів місцевого бюджету

240 тис. гривень

9.2.

коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Програма спрямована на реалізацію в районі державної політики щодо створення належних умов для розвитку книговидавничої справи.

Як не парадоксально, але в роки незалежності України спостерігається занепад ринку україномовної книжкової продукції. Невеликий асортимент української літератури в книгарнях району не дає змоги виконувати належним чином культурно-просвітницькі функції.

Існує також проблема з виданням соціально значущої літератури, яка потрібна для інтелектуального збагачення населення району, задоволення культурно-освітніх та краєзнавчих уподобань.

Окрім того, книжкова продукція місцевих виробників перебуває у нерівних конкурентних умовах на власному ринку, який заполонила низькопробна і сумнівна з погляду моралі та виховання література.

Книговидання в районі, як й у всій державі, потребує організаційної та фінансової підтримки. Потреба в розробленні Програми викликана необхідністю популяризації як вітчизняної, так і місцевої книговидавничої продукції, підвищення рівня читацької компетенції українського суспільства та запобігання втрати видавничої галузі як сектора економіки, покликаного сприяти розвитку національної свідомості, культури, освіти і науки.

Отже, основним продуктом Програми є розвиток видавничої справи, популяризація місцевого книговидання.

Враховуючи масштабність поставлених завдань, виникає необхідність фінансування заходів Програми з районного бюджету.

 

3. Визначення мети Програми

 

Головною метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку видавничої сфери в районі, найбільш повного забезпечення населення соціально важливою українською книжковою продукцією, популяризація української книжки серед населення, підтримка місцевих авторів, розвиток читацької культури тощо. Особлива увага спрямовуватиметься на видання історико - краєзнавчої літератури.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Основні завдання, які випливають зі змісту запропонованої Програми, можуть бути вирішені шляхом:

-         стимулювання розвитку місцевого книговидавництва;

-         популяризації творчості місцевих авторів;

-         пропаганди читання, як засобу виховання та пізнання;

-         реалізація заходів, спрямованих на розвиток і захист видавничої справи на території району;

-         підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства, інформаційному забезпеченні державної політики з питань економічного, соціального, духовного, культурного розвитку району;

-         створення для засобів масової інформації різних форм власності однакових умов в отриманні об’єктивної інформації щодо діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, запобігання втручанню органів влади у редакційну політику та творчий процес колективів засобів масової інформації;

-         залучення громадськості до процесів формування державної політики, прийняття суспільно значущих рішень, проведення їх публічних обговорень у засобах масової інформації.

Програми реалізовується протягом 2017-2020 років.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 240 тис. грн..

Головним розпорядником коштів, спрямованих на фінансування Програми, є районна державна адміністрація.

 

Ресурсне забезпечення Програми:

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

2017 рік

 

2018 рік

 

2019 рік

 

2020 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

60,0

60,0

60,0

60,0

240,0

Районний бюджет

60,0

60,0

60,0

60,0

240,0

 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Основними завданнями Програми є:

- розвиток місцевого книговидання;

- популяризація місцевого книговидання;

- співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування із засобами масової інформації;

- підтримка комунальних засобів масової інформації в умовах ринкових відносин.