Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА

відшкодування експлуатаційних та комунальних витрат

Бережанській районній раді

1. Паспорт Програми

1

Ініціатор розроблення Програми

Бережанська районна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

частина 2 статті 19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”

3

Розробник Програми

відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

4

Співрозробник Програми

відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

5

Відповідальний виконавець Програми

відділи економічного розвитку, фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

6

Учасники Програми

апарат районної державної адміністрації, окремі структурні підрозділи районної державної адміністрації

7

Термін реалізації Програми

2017 рік

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні комплексної Програми

районний бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

98,0тис.грн

В тому числі:

- коштів районного бюджету

- коштів інших джерел

98,0тис.грн

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Районна програма відшкодування експлуатаційних та комунальних витрат Бережанській районній раді спрямована на підтримку місцевим бюджетом районної державної адміністрації в питаннях відшкодування Бережанській районній раді у 2017 році експлуатаційних та комунальних витрат адмінбудинку по вул. Шевченка,15.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є повнота відшкодування районною державною адміністрацією, як орендарем приміщення, Бережанській районній раді, як балансоутримувачу приміщення, витрат, понесених на комунальні послуги (електроенергія та теплова енергія) у 2017 році, відповідно до прогнозу – розрахунку на 2017 рік, який наданий районній державній адміністрації районною радою.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Районна державна адміністрація відповідно до договору оренди, орендує в Бережанській районній раді приміщення. Для відшкодування експлуатаційних та комунальних витрат, які передбачені договором оренди на 2017 рік, районній державній адміністрації відповідно до прогнозу – розрахунку, який наданий Бережанською районною радою, потрібно 98,0тис.грн тис. грн.

Районна державна адміністрація фінансується з державного бюджету України і кошторисними призначеннями на 2017 рік, коштів для покриття експлуатаційних витрат не передбачено, тому районна програма відшкодування експлуатаційних та комунальних витрат Бережанській районній раді спрямована на підтримку районним бюджетом районної державної адміністрації   в питанні відшкодування Бережанській районній раді у 2017 році експлуатаційних та комунальних витрат, відповідно до договору оренди приміщення.

Експлуатаційні витрати можуть нараховуватися лише у випадку укладення договорів на надання цих послуг, які внесенні до кошторису витрат:

- укладення угоди на надання орендодавцем певних послуг орендарю з експлуатації приміщень;

- до кошторису можуть бути включені лише фактично надані послуги та понесені витрати;

- оплата вартості таких послуг та витрат відбувається у місяці, наступному за розрахунковим;

- витрати повинні підтверджуватися відповідними документами (в тому числі, і бухгалтерськими).

Згідно частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» методика розрахунку, граничні розміри та порядок виплати орендної плати для районної державної адміністрації, як орендарів, визначаються Бережанською районною радою, як балансоутримувачем. В цій методиці передбачено пункт щодо компенсації орендарем витрат на утримання орендованого майна, тобто експлуатаційних та комунальних витрат.

У випадку, коли орендодавцем не розроблено своєї методики для розрахунку орендної плати за оренду майна можна використовувати методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», якщо відповідне рішення про використання цієї методики прийме власник. До того ж орендар компенсує лише ті реальні витрати орендодавця, які стосуються орендованого приміщення.

Ні в Законі України «Про оренду державного та комунального майна», ні в жодному іншому нормативному акті не йдеться про порядок нарахування та розмір експлуатаційних витрат на утримання орендодавцем нежилих приміщень, які здаються в oренду, а також про умови компенсації орендарем цих витрат та комунальних витрат.

У пункті 11 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу йдеться про таке: «витрати на утримання орендованого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі». З огляду на зазначений документ законодавець врегулював у ньому порядок компенсації спожитих комунальних послуг та електроенергії, тому перелік експлуатаційних витрат не надається.

Врегулювання статей кошторису витрат на утримання нежилих приміщень регламентовано Законом України «Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги на утримання прибудинкових територій». Зокрема, у частині 1 статті 1 зазначеного Закону України йдеться про те, що суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують нежилі будинки і приміщення, орендовані ними на підставі договору, для провадження цієї діяльності сплачують комунальні послуги за тарифами, які у встановленому законодавством порядку відшкодовують повну вартість їхнього надання та пропорційну частку витрат на утримання будинку та прибудинкової території». У наведеній вище нормі йдеться про відшкодування пропорційної частки витрат на утримання прибудинкової території.

У розрахунку комунальних витрат враховуються витрати на часткову оплату за використані енергоносії.

Обсяги та джерела фінансування, (тис. грн.)

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2017 рік

Обсяг ресурсів, всього

98,0

98,0

в тому числі районний

98,0

98,0

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Програма буде діяти у 2017 році і розрахована на один рік.

Програма є документом, що визначає можливість розв’язання проблеми, яка виникла перед районною державною адміністрацією - це повнота відшкодування Бережанській районній раді експлуатаційних та комунальних витрат, тобто витрат, понесених на часткове погашенням боргів, за спожиті у 2017 році енергоносії.

6. Напрями діяльності та завдання районної програми

відшкодування експлуатаційних та комунальних витрат Бережанській районній раді

№ п/п

Перелік заходів Програми

Перелік завдань Програми

Строки виконання завдань

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування у 2017 році, грн.

Очікуваний результат

1

Відшкодування експлуатаційних та комунальних витрат Бережанській районній раді

1)забезпечення видатків на утримання приміщень районної державної адміністрації

2017 рік

апарат районної державної адміністрації, окремі структурні підрозділи районної державної адміністрації

районний бюджет

98,0

Забезпечення   повної оплати за використану теплову та електричну енергію, недопущення виникнення кредиторської заборгованості

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація виконання Програми та контроль за використанням коштів, виділених із районного бюджету на її фінансування, покладається на районну державну адміністрацію, яка в кінці 2017 року звітує про стан її виконання перед Бережанською районною радою.

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах коштів, виділених на фінансовий рік.