Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

поводження з твердими побутовими відходами в Бережанському районі

на 2017-2020 роки

 

1. Паспорт

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ містобудування архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа

 

закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів» 

3.

Розробник Програми

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

виконавчі комітети сільських рад

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, підприємства сфери комунального обслуговування

7.

Термін реалізації Програми

2017 – 2020 роки

 

7.1

Етапи реалізації Програми

  -

 

8.

 

 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

державний, місцеві та бюджети інших джерел

 

9.

 

 

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

2920,0 тис. гривень

 

  

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

   В районі, як і в Україні в цілому, існує багато проблем, пов’язаних з поводженням з твердими побутовими відходами. Утворення відходів збільшується, при цьому значні обсяги відходів розміщуються на звалищах, які розташовані в неприйнятних місцях та неналежним чином експлуатуються, що призводить до негативного впливу на навколишнє середовище і здоров’я населення. Охоплення послугами зі збирання відходів у більшості населених пунктів недостатнє, що веде до утворення несанкціонованих звалищ та відповідного шкідливого впливу.

   Основними завданням цільової програми поводження з твердими побутовими відходами в Бережанському районі на 2017-2020 роки (далі - Програма) є :

     - забезпечення належного санітарного стану населених пунктів ;

- розроблення проектно-технічної документації та будівництво районного полігону твердих побутових відходів (далі - ТПВ);

- впровадження роздільного збору твердих побутових відходів ;

- придбання контейнерів та будівництво контейнерних майданчиків ;

       - ліквідація стихійних сміттєзвалищ ;

       - впровадження новітніх високоефективних екологічно безпечних технологій та ресурсозберігаючих технологій, які базуються на комплексному поєднанні різних методів перероблення ТВП.

 

3. Загальна характеристика регіону та аналіз існуючої системи санітарного очищення і прибирання, сфери поводження з ТПВ 

   У 56 населених пунктах району щороку накопичується близько 3,5 тис.куб. метрів твердих побутових відходів, які захоронюються на     37-ми місцевих сміттєзвалищах площею майже 17,3 гектара.

   Накопичення побутових відходів значною мірою залежить від погодних умов, сезону року, ступеня благоустрою житлових будинків, рівня життя населення тощо. Збирання побутових відходів є основним завданням санітарного очищення населених пунктів .

   Для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів використовуються контейнери, які деформуються та псуються.  

   Через невідповідне зберігання побутових відходів на сміттєзвалищах вони стають місцем розповсюдження гризунів, шкідливих комах та небезпечним джерелом інфекцій. Водночас сміттєзвалища є джерелом інтенсивного забруднення атмосфери та підземних вод. Практично ні на одному з них не знешкоджується фільтрат. Майже усі сміттєзвалища потребують невідкладної санації та рекультивації. У багатьох селах триває процес утворення несанкціонованих звалищ побутових відходів. У сільських населених пунктах побутові відходи часто накопичуються у природних рельєфних утвореннях - балках, ярах, долинах річок. Це становить екологічну небезпеку, оскільки стічні води, насичені забруднюючими речовинами, потрапляють у водні об'єкти. Існуюча структура системи санітарного очищення населених пунктів недосконала, її фрагментарність, роз'єднаність та різнорідність за відсутності взаємодії з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та охорони навколишнього природного середовища не забезпечує за нею достатнього контролю.

      

4. Визначення мети Програми

   Метою Програми є розв’язання екологічних проблем району щодо накопичення твердих побутових відходів шляхом створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, ліквідація, знешкодження та захоронення побутових відходів, мінімізації їх утворення і обмеження шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, створення на території району принципу «забруднювач платить».

 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розвязання проблеми,

обсяги та джерела фінансування 

   Дана Програма буде реалізовуватися шляхом:

-                     впровадження на території району роздільного збирання ТПВ ;

-                     будівництва районного полігону для розміщення ТПВ ;

-                     оновлення парку контейнерного господарства, шляхом закупівлі нових контейнерів та будівництва майданчиків для розміщення контейнерів ;

               - впровадження системи моніторингу поводження з ТПВ та покращення обліку і звітності ;       

   Фінансування Програми проводитиметься із районного та місцевих бюджетів.

   Для виконання Програми залучатимуться інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

   Виконання заходів Програми планується протягом 2017-2020 років.

 

6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники. 

         Протягом терміну дії Програми для досягнення її мети заплановано здійснити заходи щодо розробки проектно-кошторисної документації для будівництва районного полігону ТПВ, будівництва районного полігону ТПВ, облаштування контейнерних майданчиків, пропаганда серед населення роздільного збору ТПВ , приведення діючих полігонів до санітарних норм та їх паспортизація, покращення якості і розширення обсягів надання послуг.

         Заходи з будівництва районного полігону для розміщення полігону твердих побутових відходів та оновлення парку контейнерного господарства зазначені в таблицях 1 та 2.

       Результатом виконання Програми буде будівництво нового районного полігону ТПВ, який відповідатиме нормам екобезпеки, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, впровадження роздільного способу збирання відходів .

 

Ресурсне забезпечення цільової програми поводження з твердими побутовими відходами в Бережанському районі на 2017-2020 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми,

тис. гривень

 

 

Етапи виконання Програми

 

Всього витрат на виконання Програми

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Обсяг ресурсів всього, у тому числі:

690,0

700,0

770,0

760,0

2920,0

державний бюджет

510,0

510,0

570,0

560,0

2140,0

місцеві бюджети

150,0

160,0

160,0

160,0

640,0

інші джерела

30,0

30,0

40,0

40,0

140,0

 

7. Очікувані результати від впровадження цільової програми

поводження з твердими побутовими відходами в Бережанському районі

на 2017-2020 роки

   Виконання Програми дасть можливість збудувати районний полігон для розміщення ТПВ, який буде відповідати нормам екобезпеки, встановити сміттєсортувальну лінію та облаштувати сміттєсортувальні ділянки для збору ТПВ.

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

   Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання заходів усіма виконавцями. Координацію дій з такого виконання здійснює відділ містобудування архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації.

   Виконавці, відповідальні за реалізацію заходів Програми, щоквартально, до 05 числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформують  районну державну адміністрацію про хід її виконання.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.