Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

організаційного забезпечення діяльності Бережанського відділення

Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби у Тернопільській

області на 2017- 2020 роки

 

Розділ 1.   Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби у Тернопільській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України “Про місцеві державні адміністрації”

3.

Розробник Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби у Тернопільській області

6.

Учасники Програми

Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби у Тернопільській області

7.

Термін реалізації Програми

2017–2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм )

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього.

У тому числі :

100,0 тис.грн.

9.1

Коштів районного бюджету

100,0 тис.грн.

 

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби у Тернопільській області постійно вдосконалює роботу з суб’єктами господарської діяльності по збільшенню сплати податків для наповнення районного та державного бюджетів. В результаті чого завдання по збору платежів до бюджетів усіх рівнів перевиконуються із року в рік, що дає можливість залишки вільних коштів спрямувати на реалізацію ряду проектів районного рівня.

В даний час впроваджуються новітні технології прийомки звітності в електронному вигляді, що значно зменшує затрати часу на її подачу, адже бухгалтери в змозі подати звіти без відриву від робочого місця.

Однак, частина комп’ютерної та копіювально-розмножувальної техніки застаріла. Тривалий час ці засоби не поновлювались. І це не дає можливості на високому професійному рівні впроваджувати в життя дані технології.

Також, велика кількість громадян звертається у відділення за різного роду довідками, але внаслідок застарілої техніки, це приводить до незручностей, а час обслуговування клієнтів є значним і в окремі дні створюються черги.

Бережанським відділенням Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби у Тернопільській області заключено договір користування нежитловим приміщенням, що належить Бережанській районній раді за адресою: вул. Шевченка, 15,м. Бережани. Розміщення на четвертому поверсі затруднює доступ у приміщення громадян з обмеженими фізичними можливостями. Інженерно-технічне облаштування та загальний стан приміщень також вимагає сучасного обладнання. Відсутні можливості належного обслуговування платників податків, немає належних умов для прийомки звітності. Потребують проведення ремонту усі кабінети, архів, коридори та сходові клітки.

Програма передбачає часткове оновлення комп’ютерної та копіювальної техніки, що дасть змогу ефективніше впроваджувати в роботу новітні технології при поданні звітності в електронному вигляді, та зменшить час на обслуговування клієнтів, у першу чергу фізичних осіб – жителів Бережанського району, зокрема при видачі різного роду довідок та інших необхідних документів, покращення обліку фізичних осіб платників податків, зокрема земельного податку та податку з доходів фізичних осіб, надходження від яких становлять значну частку у наповненні районного бюджету, а також проведення часткового ремонту приміщення.

 

Розділ 3. Визначення мети Програми

Головною метою Програми є вдосконалення роботи з суб’єктами господарської діяльності по збільшенню сплати податків для наповнення районного та державного бюджетів, створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання.

 

Розділ 4. Заходи Програми

Програмою передбачені такі заходи:

-  створення та функціонування центру обслуговування платників податків;

-  створення умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників податків;

-  забезпечення платників податків якісними та своєчасними податковими послугами, забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому законодавстві;

-  забезпечення значного зниження витрат платників податків, пов’язаних із виконанням податкових зобов’язань;

-  поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавств за рахунок забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов’язань;

-  проведення внутрішніх робіт по ремонту приміщення центру, суттєве вирішення питань матеріально-технічного забезпечення організації, створення належних умов праці;

-  інформаційне забезпечення населення щодо змін податкового законодавства.

 

Розділ 5. Джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. Обсяги фінансування є орієнтовними і уточнюються щороку.

 

Розділ 6. Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучати на виконання Програми, тис.грн.

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

5,0

20,0

20,0

55,0

100,0

районний бюджет

5,0

20,0

20,0

55,0

100,0

 

 


Розділ 7. Напрямки діяльності та заходи програми організаційного забезпечення діяльності Бережанського

відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління

державної фіскальної служби у Тернопільській області на 2017-2020 роки

 

п/п

Перелік заходів Програми

Строк

виконання заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

Обсяг фінансування,

тис. грн.

Очікуваний результат

1.

Забезпечення робочих місць державних службовців Бережанського відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби у Тернопільській області необхідним обладнанням,інвентарем та іншими матеріалами,канцтоварами (папір, конверти, фарби, стільці офісні, комп’ютерна та копіювальна техніка, заправка картриджів)

2017-2020 роки

Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління

державної фіскальної служби у Тернопільській області

районний бюджет

2017 рік – 5,0

2018 рік – 20,0

2019 рік – 20,0

2020 рік – 55,0

 

Якісне виконання функціональних обов’язків із збору податків, обслуговування платників податків

 


8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль про хід виконання Програми здійснює ініціатор розроблення проекту Програми – Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби у Тернопільській області.