Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2015 РІК


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1. Ініціатор розроблення програми Районна державна адміністрація

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Доручення голови районної державної адміністрації від 08 грудня 2014 року №111 "Про розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2015 рік"

3. Розробник програми Управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

4. Співрозробники програми Фінансове управління, управління агропромислового розвитку, соціального захисту населення, відділи освіти, культури, національностей та релігій, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей районної державної адміністрації, Управління Пенсійного фонду в Бережанському районі, Бережанське відділення Козівської об’єднаної державної інспекції головного управління Мін- доходів в Тернопільській області, відділ Держземагенства у Бережанському районі, районний центр зайнятості, виконкоми міської, та сільських рад, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади

5. Відповідальний виконавець програми Управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

6. Учасники програми Структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми міської та сільських рад

7. Термін реалізації програми 2015 рік

7.1 Етапи виконання програм

(для довгострокових програм) –

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Районний, міський та сільські бюджети

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми У межах бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок розвитку місцевих бюджетів, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

 

ВСТУП

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2015 рік (далі – програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства району, а також зовнішніх та внутрішніх чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Бережанщини на 2015 рік, а також комплекс заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реформування реального сектору економіки та соціальної сфери, забезпечення макроекономічної стабільності, підтримку найуразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян.

Програму соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2015 рік (надалі – Програма) розробило управління економічного розвитку та інфраструктури разом з іншими управліннями, відділами районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 року №404 та проекту Осноних напрямків бюджетної політики на 2015 рік, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року №385-р.

Програму розроблено з урахуванням положень наступних документів:

• Постанови Кабінету міністрів України від 27 серпня 2014 року №404, Законів України: “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про державні цільові програми”, “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VI.

• Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року затвердженої рішенням обласної ради від 27 травня 2008 року №280;

• Розпорядження голови районної державної адміністрації від 15 травня 2008 року №262 «Про заходи з питань детінізації економічних процесів в районі»;

• Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 березня 2009 року №153 «Про додаткові заходи щодо мінімізації впливу фінансової кризи на соціально-економічні процеси в районі».

• Доручення голови обласної державної адміністрації від 08 грудня 2014 року №102 «Про розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2015 рік».

• Доручення голови районної державної адміністрації від 08 грудня 2014 року №111 «Про розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2015 рік».

При розрахунку основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району на 2015 рік, формуванні пріоритетів розвитку та основних заходів, спрямованих на виконання Програми, враховано проекти та діючі регіональні цільові програми розвитку окремих галузей економіки та соціальної сфери.

Джерелами фінансування Програми є кошти Державного та місцевих бюджетів, кошти суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

Програма розроблена з метою консолідації та концентрації зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на питаннях мінімізації впливу фінансової кризи на соціально-економічні процеси в районі, у тому числі досягнення економічної стабілізації, мінімізації негативних соціальних наслідків, підтримку найвразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, поступового підвищення рівня економічної активності та створення умов для відновлення економічного зростання.

 

Головною метою програми на 2015 рік є зростання добробуту населення району, зниження рівня безробіття, підвищення рівня якості життя через створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в області виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.

Виконання зазначених завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району, збільшити реальні доходи населення та створити умови для посилення економічної активності .

 

І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

ПРОМИСЛОВІСТЬ

На території району здійснюють виробничу діяльність 13 промислових підприємств, якими виробляється:

 

ПП Андріїв Р.Т. - хлібобулочні вироби;

ПП «Флюк» - хлібобулочні вироби;

ТОВ СП “Продсервіс” - макаронні вироби, олія, оцет;

ТОВ «Крона» - консерви плодоовочеві;

ПП «Агроспецгосп» - консерви плодоовочеві, соки;

ТОВ “Підвисоцький завод буд¬матеріалів” - вапно, пісок будівельний, борошно вапнякове, карбонатна порода, щебінь;

ТОВ “Христина” - гофротара;

ТзОВ “Бережанський цегельний завод “Керамік”

- цегла М–75, М–100;

ТОВ “Потуторський деревообробний завод” - пиломатеріали, паркет штучний;

ТзОВ “САНЗА ТОП” -вироби із деревини;

ТОВ «Успіх» - пиломатеріали, паркет штучний;

ТОВ “Кеннер-Україна” металопластикові конструкції

ДП “2-ий ремонтний завод засобів звязку” - ремонт та технічне обслуго- вування передавальної апаратури

 

До підприємств продовольчого сектору району відносяться ПП Андріїв Р.Т., ПП “Флюк”, ТОВ “Крона”, ПП “Агроспецгосп”, ТОВ СП “Продсервіс”, а до підприємств непродовольчого сектору району слід віднести ТОВ “Підвисоцький завод будматеріалів”, ТОВ “Христина”, ТОВ “Бережанський цегельний завод “Керамік”, ТОВ “Потуторський деревообробний завод”, ТзОВ “Санза ТОП”, ТОВ “Успіх”, ТзОВ “Кеннер Україна” та ДП “2-ий ремонтний завод засобів зв’язку”.

За 2014 рік промисловими підприємствами району реалізовано продукції (робіт-послуг) на суму 148895,1 тис. грн. що складає 224,0% до відповідного періоду 2013 року та 218,7% до завдання програми соціально-економічного розвитку з обсягів реалізації промислової продукції.

За 2014 року виконали доведене завдання з виробництва товарної продукції 8 промислових підприємства району, а саме: ПП Андріїв Р.Т., ПП “Флюк”, ТОВ “Крона”, ПП “Агроспецгосп”, ТОВ “Підвисоцький завод будматеріалів”, ТОВ “Христина”, ТзОВ “Санза ТОП”, ТзОВ “Кеннер Україна”. Не справились з виконанням програми соціально-економічного розвитку району за 2014 рік в частині виробництва товарної продукції три підприємства: ТОВ СП “Продсервіс”, ТОВ “Потуторський деревообробний завод” та ТОВ “Успіх”.

На жаль в цьому році не приступив до виробництва ТзОВ “Бережанський цегельний завод “Керамік”

Слід відзначити, що в ІІ кварталі 2014 року відновив роботу ДП «Другий ремонтний завод засобів зв’язку». За квітень–грудень 2014 року підприємством зремонтовано передавальної апаратури на суму 8039,7 тис.грн. Чисельність працівників на даному підприємстві - 66 чоловік.

Також значні обсяги виробництва спостерігались на ТзОВ “Кеннер-Україна”. За 2014 рік підприємством вироблено виробів будівельних з пластмаси 1756968 кг на суму 33759,8 тис.грн.

Негативними чинниками, які стримують сталий розвиток промислового сектору району є: високий ступінь зносу основних фондів, низька інноваційна активність підприємств щодо оновлення основних фондів та впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що суттєво знижує конкурентоспроможність продукції та загальний фінансовий результат діяльності суб’єктів господарювання.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У 2014 року сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 43,2 тис. тонн зернових та зернобобових культур, що більше до 2013 року на 17,6 тис. тонн (на 68,7%). Із загальної кількості зернових та зернобобових культур вироблено 15,2 тис. тонн пшениці (збільшення до минулого року більше на 3.7 тис. тонн) та 4,6 тис. тонн ячменю (збільшення до 2013 року у 2,4 рази).

Крім цього, вироблено 6,2 тис. тонн ріпаку та 455 тонн овочів відкритого ґрунту.

Урожайність зернових та зернобобових культур у 2014 році становить 49,5 ц з 1 га, що більше проти минулого року на 9,5 ц з 1 га. Урожайність пшениці у цьому році збільшилася в порівнянні з 2013 роком на 12,5 ц з 1 га і становить 45,1 ц з 1 га, урожайність ячменю збільшилась на 18,2 ц з 1 га та становить 44,5 ц з 1 га.

Урожайність ріпаку становить 29,2 ц з 1 га, урожайність овочів відкритого ґрунту становить 63 ц з 1 га .

Сільськогосподарськими підприємствами за 2014 рік реалізовано 25718 тонн зерна, що у 1,4 рази більше в порівнянні з минулим роком. Середня реалізаційна ціна зерна становила 1708 грн. за 1 тонну (в 1,2 раз більша, ніж у 2013 році).

Під урожай 2015 року посіяно 3221 га озимих зернових культур та 2777 га озимого ріпаку.

Станом на 1 січня 2015 року в сільськогосподарських підприємствах району нараховувалось 482 голів ВРХ, в т.ч. корів – 126 голів. Поголів’я свиней становить 754 гол.

За 2014 рік сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 930 ц м’яса та 4155 ц молока.

Середньодобовий приріст ВРХ станом на 01 січня 2015 року становив 617г., що менше проти минулого року на 113 г., свиней - 256 г. (менше на 35г.). Відношення обсягу вирощування ВРХ до реалізації на забій становить 124,0%, а свиней – 128,1%.

Середній надій молока від однієї корови у сільськогосподарських підприємствах зменшився у порівнянні з 2013р. на 374 кг. і становить 3298кг.

В 2014 році сільськогосподарськими підприємствами району продано 94 тонни м’яса (збільшення до 2013 року у 1,2 рази), 375 тонн молока. Реалізаційна ціна на м'ясо – 16099,2 грн. за 1 тонну, на молоко – 3445,9 грн. за 1 тонну.

Перспективою розвитку тваринницької галузі є нарощування поголів’я ВРХ та свиней.

В даний час у ТОВ «Вербів» проводиться реконструкція приміщення для утримання 800 голів свиней. Виконані роботи на суму понад 220 тис. грн. В с. Літятин залучено інвестора ТОВ «Польові майстри» (м. Запоріжжя, керівник Билів В.М.), де проведено реконструкцію приміщення на 120 гол. свиней.

Середня заробітна плата по агропромисловому комплексу становить 2268 грн., заборгованість по оплаті праці відсутня.

 

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

Транспортна мережа району включає 228,6 км експлуатаційної довжини автомобільних доріг державного значення з твердим покриттям, 176,6 км комунальних доріг з твердим покриттям та 29 км залізничних колій.

Регулярні пасажирські перевезення в районі здійснюють 21 суб’єкт підприємницької діяльності, з яких 1 – юридична та 20 – фізичні особи.

Маршрутна мережа району складається з 32 маршрутів, в тому числі : 3 міських, 16 – приміських, 13 міжміських та внутрішньообласних маршрутів, на яких працює 27 автобусів.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за 2014 рік перевезено 6,3 тис. т вантажів, що більше проти 2013 року на 14,4%. Вантажооборот за 2014 рік збільшився в порівнянні з 2013 роком на 28,0% і становить 2783,3 тис. ткм.

За 2014 рік послугами пасажирського транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалося 3697,0 тис. пасажирів (збільшення до 2013 року на 0,3%). Пасажирооборот становить 56143,0 тис. пас. км, що на рівні 2013 року.

 

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

В грудні 2014р. в районі будівельні роботи виконували 5 підприємств.

Будівельними підприємствами району за 2014р. виконано будівельних робіт на суму 5137 тис. грн., що становить 0,7% до загальнообласного обсягу будівельних робіт. Будівництво будівель становить 2953 тис. грн. (57,5% до загального підсумку), будівництво споруд - 1827 тис.грн. (35,6%), спеціалізовані будівельні роботи - 357 тис.грн. (6,9%).

За січень-вересень 2014р. в районі прийнято в експлуатацію 4 житлових будинки (18 квартир) загальною площею 1847 м2 (зменшення до січня-вересня 2013р. на 66,2%). В сільській місцевості прийнято в експлуатацію 1 квартира загальною площею 83 м2 (зменшення до січня-вересня 2013р. на 93,7%). В міській місцевості прийнято в експлуатацію 4 житлових будинки (17 квартир) загальною площею 1764 м2 (зменшення до січня-вересня 2013р на 58,6%). Індивідуальними забудовниками прийнято в експлуатацію 4 будинки (8 квартир) загальною площею 1132 м2 (зменшення до січня-вересня 2013р. на 76,7%).

Вартість прийнятих в експлуатацію основних фондів становить 2693 тис.грн.

 

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень-вересень 2014 року іноземними інвесторами в економіку району вкладено 0,2 тис.дол.США прямих інвестицій.

Загальний обсяг прямих інвестицій з початку інвестування станом на 1 жовтня 2014р. склав 1030,0 тис. дол. США, що становить 1,8% до загальнообласного обсягу інвестицій та в розрахунку на 1 особу становить 24,9 дол. США. Інвестиції надходили з США, Кіпру, Швейцарії, Іспанії, Литви, Греції.

 

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ

В районі зареєстровано 130 малих підприємств. Кількість діючих підприємств малого та середнього підприємництва на 10,0 тис.чол. населення складає 32 одиниці.

Станом на 01 січня 2014 року кількість суб’єктів підприємницької діяльності становила 1857 одиниць (за реєстраційними даними), в тому числі:

- юридичних осіб - 731 одиниця;

- фізичних осіб – 1268 одиниць.

Протягом січня - грудня 2014 року реєстраційною службою Бережанського районного управління юстиції Тернопільської області зареєстровано 134 суб’єкти підприємницької діяльності – фізичних осіб, знято з реєстрації 266. Зареєстровано суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб 49, знято з реєстрації 14.

За 2014 рік відділом з питань надання адміністративних послуг надано суб’єктам звернень 1126 адміністративних послуг, в тому числі: 646 адміністративних послуг, 79 документів дозвільного характеру, 279 послуг міграційної служби району, 102 послуги відділу Держземагенства у Бережанському районі, 20 соціальних послуг, надано 137 консультацій.

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–вересень 2014 року становив 95181,9 тис.грн.

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту до відповідного періоду попереднього року становив 92,4%.

Питома вага товарообороту роздрібної торгівлі в загальному товарообороті району становить 98,8% (94019,0 тис.грн.), товарообороту ресторанного господарства – 1,2% (1162,9 тис.грн.).

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва складає 70,3%, в тому числі: продовольчих товарів – 98,0%, непродовольчих товарів – 52,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств торгівлі та ресторанного господарства з розрахунку на одну особу за січень–вересень 2014 року склав 254,2 грн.

В районі працює 269 підприємств торгівлі, 30 закладів ресторанного господарства, функціонує 3 ринки з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, де є в наявності 1080 торгових місць.

В районі надаються такі види побутових послуг, як перукарські, ремонт взуття і виробів із шкіри, ремонт складно-побутової техніки, ремонт радіоапаратури, ремонт швейних виробів, індивідуальне пошиття, ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, ремонт та будівництво житла, фотопослуги, ритуальні послуги, ремонт годинників, ремонт та виготовлення меблів, ремонт ювелірних виробів, виготовлення теслярських та столярних виробів та надаються послуги лазень та саун. Дані види послуг надають 62 суб’єкти підприємницької діяльності.

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ

Одним із основних завдань програми соціально-економічного розвитку району є дотримання державних гарантій у оплаті праці, зменшення її заборгованості. Щотижневий моніторинг, що проводиться управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації свідчить про позитивну тенденцію щодо збільшення рівня оплати праці. Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників району станом на 1 жовтня 2014 р. становить 2316,00 грн., що на 8,5% більше відповідного періоду 2013 року, і становить 94,0% до середнього рівня по області. Рівень середньомісячної заробітної плати зріс до 1 січня 2014 року (2167,00 грн) на 149,00 грн ., або на 6,9%.

Станом на 01 січня 2015р. заборговність з виплати заробітної плати залишається у банкрута ТзОВ «Лапшин» - 72,8тис. грн., у економічно-активних підприємствах, згідно зі статистичними даними, заборгованість не зафіксована.

Стан виплати заробітної плати перебуває на постійному контролі в районній державній адміністрації. Проводиться щотижневий моніторинг погашення заборгованості з виплати заробітної плати, про що інформується департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

Станом на 01 січня 2014 року створено 443 нових робочих місць, що становить 75,1 % до завдання (590).

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ.

Чисельність наявного населення в районі на 1 грудня 2014 року становила 41471 осіб. Упродовж січня-листопада 2014 року чисельність населення зменшилась на 183 особи.

Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок природного скорочення (233 особи), водночас зафіксовано міграційний приріст (50 осіб).

Порівняно з січнем-листопадом 2013р. показник природного скорочення збільшився на 81 особу, або з 3,9 до 6,2 особи в розрахунку на 1000 осіб наявного населення.

У січні-листопаді 2014 року порівняно з відповідним періодом попереднього року у розрахунку на 1000 осіб наявного населення народжуваність зменшилася з 10,6 до 9,4 живонароджених, а смертність збільшилася з 14,5 до 15,6 осіб.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

В галузі охорони здоров'я забезпечено необхідний обсяг медичної допомоги, ведеться систематична робота щодо поліпшення якості лікувально-діагностичного процесу, в результаті чого відсутня материнська та дитяча смертність, знизився рівень захворюваності на туберкульоз, онкозахворюваність та захворюваності інфарктами та інсультами.

Із-за обмеженого фінансування у 2014 році кошти на капітальні видатки не передбачені, тому будівництво та реконструкція закладів охорони здоров'я в даний час не проводиться.

За 2014 рік в ході ремонту дитячого відділу ЦРКЛ закуплено будівельні матеріали та проведено внутрішніх ремонтних робіт на загальну суму 114,4 тис. грн., в тому числі проведено встановлення: каналізаційних труб, облицювальної плитки загальною площею 150,47 м², полової плитки загальною площею 102,5 м², підвісної стелі площею 38,0 м², виконано ряд інших робіт. В даний час продовжуються роботи по забезпеченню інвентарем, медичним устаткуванням відділу.

Протягом ІІІ кварталу проводились ремонтні роботи по підготовці до опалювального сезону 2014/2015 року, в ході яких було відремонтовано пічну систему опалення в старому корпусі лікарні та інфекційному відділенні, на даний час опалення у цих приміщеннях проводиться за рахунок заготовлених власними силами дров, заготівля дров триває.

Також, в ході підготовки до опалювального сезону підлагоджено 4 модулі нагріву води в котельні, підготовлено теплові вузли в лікарні та поліклініці, відремонтовано систему водопостачання кухні.

Переведено Жуківську амбулаторію загальної практики – сімейної медицини в нове орендоване приміщення сільськогосподарського виробничого кооперативу «Україна» с. Жуків з завершенням євроремонту 5-ти кабінетів, встановленням 6-ти металопластикових вікон, 1 дверей, облаштування санвузла, заміна лінії електромережі, проведення контуру заземлення.

Переведено Урманську амбулаторію загальної практики – сімейної медицини в відремонтоване приміщення (ремонт проведений власними силами медичних працівників в 10-ти кабінетах, облаштовано санвузол), встановлено котел на альтернативному паливі, проведення контуру заземлення.

Переведено в не функціонуючі приміщення після проведеного ремонту ФП сіл Гиновичі та Тростянець. Так на ФП села Гиновичі завершено внутрішній ремонт кабінету прийому пацієнтів та приймальні із заміною 2 дверей, 2 вікон, лінії електромережі, встановлення підвісної стелі, заміною підлоги, євроремонту стін. На ФП села Тростянець завершено внутрішній ремонт кабінету профілактичних щеплень, з заміною підлоги, побілкою стін.

Всі амбулаторії, ФАПи, ФП в котрих є опалювальні пічки забезпечені дровами на опалювальний період 2014/2015 року.

 

ОСВІТА

Головним завданням відділу освіти райдержадміністрації у 2014 році є вирішення питань раціонального використання бюджетних коштів, зокрема на заробітну плату, оплату енергоносіїв, активного залучення спонсорської допомоги на утримання освітніх закладів. Оптимізація освітньої мережі має забезпечити підвищення якості освіти, рівний доступ до неї, економічну ефективність функціонування навчальних закладів, урізноманітнення наданих освітніх послуг.

У всіх 43 навчальних закладах проведено поточні ремонти класних кімнат, приміщень загального користування (коридорів, майстерень, їдалень, тощо). В середині вересня проведено повну заміну шиферного покриття на металопластикове у Посухівському НВК “ЗНЗ І ст.–ДНЗ” в кількості 220 м.кв. Також проведено нову каналізаційну лінію довжиною 52 м.п. у Вільховецькій ЗОШ І-ІІ ст.

З початку року проведено заміну віконних блоків на енергозберігаючі в кількості 148 шт. та дверних блоків в кількості 4 штуки.

У зв’язку з економією енергоносіїв переведено на тверде паливо 10 навчальних закладів району. Для цього проведено ремонтні роботи кахельних печей – 51 шт. Також відділом освіти підготовлено до експлуатації 24 котельні.

Для роботи в осінньо-зимовий період завезено 450 м.куб. дров та 68 тонн торфобрикету.

На виконання плану проведення поточних ремонтів приміщень навчальних закладів використано коштів в сумі 410,8 тис.грн.

На даний час у відділі освіти є в наявності 5 автобусів, які використовуються для підвезення 164 учнів та 20 вчителів до місць навчання та роботи. Також укладено договір на підвезення 28 учнів до Бережанської ЗОШ І ст. з с.Лісники з Бережанським ТДВ.

 

КУЛЬТУРА

У 2014 році збережено існуючу мережу закладів культури району, яка налічує 91 установу, а саме: 43 заклади клубного типу, 43 бібліотеки, 3 школи естетичного виховання, 2 музеї.

Частково забезпечено фінансування програм у 2014 році, прийнятих сесіями районної ради, а саме:

Програма поповнення бібліотечних фондів району:

Обсяг коштів згідно програми складав на 2014 рік 49 тис. гривень, зокрема з районного бюджету 42 тис. гривень.

У поточному році здійснена передплата періодичних видань на суму 22 276 гривень (районний бюджет). На придбання книжкової продукції у 2014 році з районного бюджету кошти не виділялись. За спецкошти централізованої бібліотечної системи придбано 259 примірників книг на суму 3 230 гривень.

У 2014 році районний музей книги та краєзнавчий музей відвідало 25409 осіб.

У поточному році покращено матеріально-технічну базу закладів культури району, зокрема:

проведено:

-1 поточний ремонт (народні доми с. Рай);

-42 косметичних ремонтів, з них: 35 - у клубних закладах, 4 – бібліотеках, 3 – школах естетичного виховання);

-замінено та встановлено 15 дверей та 22 енергозберігаючих вікна.

Орієнтовна вартість виконаних робіт складає 142 700 гривень. Заготовлено 110 м3 дров ( потреба 110 м3).

 

ТУРИЗМ

Район має значні рекреаційні ресурси, основу яких становлять кліматичні ландшафтні умови, водні об'єкти, джерела мінеральних вод, історико-культурні об'єкти, що сприяє розвитку туризму різного напряму: пізнавального, релігійного, водного.

Створено інформаційний банк даних туристичної галузі в районі, зокрема, екскурсійно-туристичні маршрути (Державний історико-архітектурний заповідник, краєзнавчий музей, музей книги, музей Б.Лепкого,), сільський (зелений) туризм, молодіжний, дитячий, зовнішній, внутрішній.

Щороку проводиться моніторинг наявної туристичної інфраструктури району (заклади харчування, заклади розміщення).

В Бережанському районі на державному обліку перебувають 76 пам’яток архітектури, з них: національного значення – 13, місцевого значення – 63.

Пам’ятки архітектури Бережанського району використовуються релігійними громадами для культових потреб, зокрема: 4 пам’ятки національного значення і 32 - місцевого значення.

Релігійна ситуація в районі є стабільною. Відсутні чинники щодо негативного впливу на неї. Релігійна мережа району нараховує 86 релігійних громад, 7 конфесій, напрямків та течій, віруючі яких зареєстрували статути своїх релігійних організацій у встановленому законодавством порядку.

Найчисельніша із них – УГКЦ, яка нараховує 46 релігійних організацій (53,5 % від усієї релігійної мережі району); УАПЦ – 14 (16,3%); УПЦ КП – 13 (15,1%); УПЦ - 2 (2,3%), християни Віри Євангельської (п’ятидесятники) – 5 (5,8 %); Римсько-Католицька Церква – 3 (3,5%); інші (до яких відносяться релігійні громади харизматичного, іудейського та незалежного протестантського напрямків) складають 3 релігійних організації, або 3,5%.

В даний час на території району функціонує 67 культових споруд.

 

МОЛОДЬ І СІМ’Я

Протягом 2014 року було проведено багато заходів для виявлення обдарованої та активної молоді і залучення її до суспільно-корисної діяльності.

Зокрема, проведено районний етап 13-го відкритого кубка Тернопільської області з інтелектуальних ігор «УНІКУМ» (16 березня). Перемогу здобули команди Бережанської ЗОШ № 1 та Бережанської ЗОШ № 2. Забезпечено участь дітей у фінальному етапі 13-го відкритого чемпіонату Тернопільської області з інтелектуальних ігор «УНІКУМ», що відбулися 28 березня 2014 року в приміщенні Тернопільської ЗОШ № 10, де в особистій першості «Кращий ерудит» третє місце здобув Ільків Юрій (Бережанська ЗОШ № 2).

Команда району 17-18 травня 2014 року взяла участь» в обласній тереновій грі для дітей та молоді «Легенда УПА» імені Тараса Шевченка (м. Теребовля, база дитячого оздоровчого закладу «Трембовель»).

Забезпечено участь 8 дітей в ХІ обласному благодійному конкурсі «Таланти багатодітної родини».

Проведено заходи з нагоди «Дня молоді» (28 червня 2014 року, г. Лисоня).

Сектором у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації станом на 15 жовтня 2014 року направлено на оздоровлення:

- в ДП «УДЦ «Молода гвардія» (м. Одеса) - 22 дітей;

- в обласні дитячі стаціонарні оздоровчі заклади – 49 дітей.

25 серпня спільно з РЦ ФЗН «Спорт для всіх» та БМГО «Рідне місто» в Бережанській жіночій колонії проведено спортивні заходи з нагоди відзначення Дня незалежності України.

11 вересня спільно з відділом освіти райдержадміністрації, РЦ ФЗН «Спорт для всіх» та Бережанською ДЮСШ в Бережанській РДА проведено урочистості з нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту.

18 вересня спільно з РЦ ФЗН «Спорт для всіх»в Бережанській гімназії ім.Б.Лепкого проведено спортивні заходи з нагоди Олімпійського тижня.

15 жовтня забезпечено участь 3-х жінок району у святковому заході в с.Зарваниця з метою отримання звання «Мати-героїня».

На даний час діяльність сектору зосереджена на підготовці святкового заходу до дня Святого Миколая та протидії сімейному насильству. В обох напрямах роботи відбувається тісна координація зі службою у справах дітей, районним центром сім’ї, дітей та молоді, волонтерськими організаціями та органами влади і місцевого самоврядування.

Основною проблемою, яка заважає сектору функціонувати повноцінно, є нестача фінансування. Наприклад, цьогорічна акція до Дня Святого Миколая є можливою тільки завдяки благодійним внескам.

 

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

В районі проводиться фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота відповідно до програми розвитку футболу в Бережанському районі на 2010-2014 роки, програми розвитку олімпійського руху в Бережанському районі на 2011-2014 роки та згідно календарного плану проведення районних, участі у Всеукраїнських і обласних заходах.

З 01 по 30 квітня 2014 року в районі проведено Всеукраїнський місячник «Спорт для всіх – спільна турбота». Взяли участь 861 чол. На протязі «Місячника» облаштовано та відремонтовано 53 спортивних споруди та спортивних майданчиків.

Сектором у справах сім’ї, молоді та спорту на виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 року №187, подана заявка в управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації на отримання двох нових спортивних (баскетбольних) майданчиків в рамках проекту облаштування дитячих і спортивних майданчиків області.

Подана заявка на облаштування в районі протягом 2011-2014 років 4-х сучасних майданчиків (Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, оздоровчий табір Соколиця, міський стадіон та с. Словятин).

Збірні команди району взяли участь в обласній спартакіаді учнівської молоді по видах спорту, обласних змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч» по вікових групах.

У загальному заліку в обласній спартакіаді учнівської молоді по видах спорту серед ЗОШ І-ІІ ступенів Бережанський район виборов І місце. Вихованці шкіл району та м. Бережани неодноразово були призерами районних, обласних та всеукраїнських змагань.

Бережанська команда стала чемпіоном області з футзалу серед юнаків 1999-00 р.н. Змагання відбувалися 07-08 березня в м. Тернополі.

Команда юнаків 1999 р.н. і молодших успішно виступила у чемпіонаті обласної дитячо-юнацької волейбольної ліги, зайнявши підсумкове 2 місце.

Районна команда прийняла участь в Кубку Тернопільської області з футзалу серед дівчат (м. Кременець).

20-24 березня 2014 року в м. Бережани відбувся Всеукраїнський шашковий турнір пам’яті Василя Іванишина.

Спортсмени району взяли участь в ХХІV сільських спортивних іграх з настільного тенісу та волейболу, де, відповідно, зайняли четверте місце та вийшли у фінальний етап змагань.

Команда Бережанського району виступила у фінальних змаганнях обласних сільських спортивних ігор з таких видів спорту: волейбол серед чоловіків, армспорт, перетягування линви, «Мама, тато і я – спортивна сім’я». Волейбольна дружина стала чемпіоном.

Районна команда ФК «Бережани» здобула IIмісце в чемпіонаті області з футболу та стала фіналістом кубку області з футболу.

Чемпіоном району з футболу стала команда ФК «Лісники».

Суперкубок району з футболу здобула команда ФК «Котів».

В зв’язку з недостачею фінансування неможлива реалізація певних програм розвитку спорту. Зокрема, через брак коштів не проводились капітальні ремонтні чи будівельні роботи на спортивних спорудах та у приміщеннях для занять спортом. Через недостачу фінансування спеціалізовані футбольні класи у загальноосвітніх школах не відкривалися.

Отже, виконання зазначених заходів та завдань є вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району, збільшити реальні доходи населення та створити умови для посилення економічної активності.

 

ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

 

Внаслідок впливу загальнодержавної фінансово-економічної кризи на соціально-економічні процеси в районі у попередні роки виникло ряд проблемних питань розвитку окремих секторів економіки, від вирішення яких великою мірою залежить виконання програми соціально-економічного розвитку району у 2015 році.

До основних чинників, які стримують соціально-економічний розвиток району слід віднести:

- суттєве скорочення замовлень на продукцію промисловості будівельних матеріалів через скорочення обсягів виконаних будівельних робіт в регіоні, висока вартість енергетичних ресурсів;

- у будівництві: зменшення інвестицій у житлове будівництво; скорочення обсягів інвестування та призупинення інвестування виробничих об”єктів;

- низька інноваційна активність підприємств щодо оновлення основних фондів та впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що суттєво знижує конкурентоспроможність продукції;

- слабка матеріально-технічна база підприємств житлово-комунального господарства;

- уповільнення інвестиційних процесів;

- високий ступінь зносу основних фондів;

- зосередження значних обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах;

- низька платоспроможність сільськогосподарських підприємств;

- на ринку праці: скорочення працівників у реальному секторі економіки, перехід на режим роботи в умовах неповної зайнятості;

- у бюджетній сфері та соціальному захисті населення: скорочення бюджетних видатків на усіх рівнях; ризики високих темпів зростання індексу споживчих цін; ризики зменшення реальних доходів громадян;

 

ІІІ. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2015 РІК

 

Ключовим пріоритетом Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2015 рік є покращення якості життя населення району.

 

Серед головних пріоритетів:

 

 розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу;

 впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій;

 розвиток сучасної інфраструктури малих міст та сільських територій;

 покращення доступу жителів району до соціальної інфраструктури;

 реконструкція інженерних комунікацій житлово-комунальної сфери ;

 розвиток інфраструктури охорони навколишнього природного середовища;

 розбудова об’єктів охорони здоров’я, освіти, фізкультури та спорту.

 розвиток туристично-рекреаційного комплексу.

 

План дій місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації Програми систематизовано у таблиці 1 «Пріоритетні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку району на 2015 рік» та у таблиці 2 «Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2015 рік».

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2015 РІК

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАВДАНЬ

 

Згідно проекту Програми соціально-економічного розвитку району на 2015 рік плановий обсяг випуску продукції в основних сферах матеріального виробництва очікується в сумі 383715,0 тис.грн., що складає 101,2% до виконання програми 2014 року в т.ч. у галузі промислового виробництва – 101,0%, в галузі сільського виробництва – 101,2%, в будівництві – 111,0%.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ всього у 2015 році складе 150384,0 тис.грн., що становитиме 101,0% до виконання програми 2014 року.

Обсяг реалізованої промислової продукції в розрізі підприємств складе: ТОВ «Флюк» - 1566,0 тис.грн., що складе 101,0% до 2014 року, ТОВ «Крона» - 3684,0 тис.грн. (101,0%), ПП «Агроспецгосп» - 31939,0 тис.грн. (101,0%), ТОВ «Підвисоцький завод будівельних матеріалів» - 21610,0 тис.грн. (101,0%), ТОВ «Санза ТОП» - 14588,0 тис.грн. (101,5%), ТОВ «Христина» - 31046,0 тис.грн. ( 104,9%), ТОВ «Потутори деревообробний завод» - 3566,0 тис.грн. (101,0 %), ТзОВ «Кеннер- Україна» - 34097,0 тис.грн. (101,0%), ТОВ «Успіх» - 6208,0 тис.грн. (101,0%), МКП “Добробут” – 2080 тис.грн. (101%).

В галузі сільськогосподарського виробництва у 2015 році прогнозується виробити валової продукції на суму 230937,0 тис.грн, або 101,2% до минулого року.

Обсяг капітальних інвестицій у 2015 році по очікуваних даних становитиме 14,0 млн.грн., що складе 109,4% до 2014 року.

В Програмі соціально-економічного розвитку на 2015 рік значна увага приділяється розвитку малого підприємництва. Кількість діючих малих підприємств в 2015 році складе – 132.

Обсяг роздрібного товарообороту у закладах торгівлі всіх форм власності зросте до 140,0 млн.грн., що складе 107,7% до минулого року. Обсяг реалізації платних послуг досягне 11,5 млн.грн.(104,5%).

Фонд оплати праці працівників, зайнятих в галузях економіки становитиме 164630 тис.грн. – 101% до 2014 року. Ріст заробітної плати у всіх сферах економіки району планується на 101,0%.

Також, планується значне покращення матеріально-технічної бази в закладах освіти, культури, медицини та спорту, зокрема в 2015 році буде відкрито в с. Саранчуки дошкільний заклад та зремонтовано дах в Бережанській гімназії.

У 2015 році в сфері охорони здоров'я Бережанського району планується забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я:

- завершення капітального ремонту АЗПСМ с.Урмань;

- завершення капітального ремонту ФП с.Гиновичі;

- завершення реконструкції АЗПСМ с.Жуків;

- заверешння капітального ремонту та введення в експлуатацію дитячого відділу ЦРКЛ;

- переведення котельні ЦРКЛ на альтернативні види палива.

Буде продовжено реорганізацію фельдшерсько-акушерських пунктів, які обслуговують більше 1000 населення в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини.

Потрібно продовжити оптимізацію ліжкового фонду.

Провести підготовчу роботу по реформуванню центральної районної комунальної лікарні в лікарню планового або інтенсивного лікування (в залежності від затвердженої концепції на 2015 рік).

Провести роботу по створенню відділення невідкладної медичної допомоги в центральній районній лікарні.

В галузі культури буде зремонтовано фасад районної центральної бібліотеки та ремонт глядацької зали районного будинку творчості. Сектором у справах сім’ї, молоді та спорту на виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 року №187 подана заявка на отримання двох нових спортивних (баскетбольних) та шести дитячих майданчиків в управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації в рамках проекту облаштування дитячих і спортивних майданчиків області.

Порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та культурного розвитку області за 2013 (факт), 2014 (план) та 2015 (план) роки наведено у таблиці 3.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОГРАМИ

 

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.

Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в районі, результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання району, розв’язанню проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку району, у тому числі підвищення рівня зайнятості та оплати праці, детінізації економічних процесів. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде впроваджена до виконання шляхом прийняття відповідних розпорядчих документів. Основними виконавцями заходів Програми є структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми міської та сільських рад, суб’єкти господарювання, які діють на території області.

Районна державна адміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку.

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми передбачає:

– постійний моніторинг виконання основних показників та заходів Програми;

– щоквартальний розгляд питання про хід виконання Програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації;

– підготовку розпорядчих документів районної державної адміністрації з питань виконання програми;

– відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів Програми.

Координацію діяльності виконавців Програми здійснює управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації.

Районна державна адміністрація за підсумками 2015 року звітує про хід виконання та ефективність реалізації заходів Програми на сесії районної ради.


V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі з бюджету розвитку місцевого бюджету, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на підтримку Програми, визначається районною радою при затвердженні місцевого бюджету.

На 2015 рік пропонується акумулювати кошти на виконання прийнятих найважливіших цільових програм, спрямованих на стимулювання економічного розвитку, соціальний захист населення, створення належних умов життєзабезпечення.

 

Фактичні показники програми https://drive.google.com/open?id=0B9Bad8MaIzF4R2hicVNPUnlnLWM

 

Пріоритетні напрямки програми соціально-економічного розвитку https://drive.google.com/open?id=0B9Bad8MaIzF4NzdyQnFlcU5Ud1E

 

Перелік інвестиційних проектів https://drive.google.com/open?id=0B9Bad8MaIzF4SzNkcHVZa3VMXzQ

 

Основні заходи програми https://drive.google.com/open?id=0B9Bad8MaIzF4TWZqNGtzbnc0RGM