Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на території Бережанського району Тернопільської області на 2011-2015 роки

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Бережанський районний відділ УМВС України в Тернопільській області

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади

про розроблення Програми

Указ Президента України від 27 жовтня 2009 року №870/2009 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року „Про стан злочинності в державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції”

3

Розробник Програми

Бережанський районний відділ УМВС України в Тернопільській області 

4

Співрозробники Програми

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

5

Відповідальний виконавець Програми

Бережанський районний відділ УМВС України в Тернопільській області

6

Учасники Програми

Правоохоронні органи Бережанського району, структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні підрозділи міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади, районні установи та організації

7

Терміни реалізації Програми

2011 – 2015 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми  

районний бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, всього:

У тому числі:

 

 

                   400 тис. гривень

9.1.

коштів державного бюджету

________

9.2.

коштів місцевих бюджетів

(районний бюджет)

400 тис. грн..

9.3.

коштів інших джерел

_______

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої cпрямована програма 

Протягом останніх років органами внутрішніх справ району спільно з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими правоохоронними органами здійснено ряд організаційних та практичних заходів, спрямованих на зміцнення законності та правопорядку, попередження і розкриття злочинів, захист особистої безпеки та майнових прав громадян, економічних інтересів держави, забезпечення охорони громадського порядку, боротьбу з дитячою бездоглядністю та безпритульністю, підвищення захищеності громадян від злочинних посягань на території проживання тощо.

У 2010 році в умовах існуючих соціально-економічних кризових явищ в районі не допущено різкого зростання рівня злочинності. Зменшилась кількість зареєстрованих злочинних посягань на життя та здоров’я громадян, насамперед нанесень тяжких тілесних ушкоджень, а також розбоїв, грабежів, вимагань, незаконних заволодінь транспортними засобами, фактів хуліганства. Розкрито всі зареєстровані у 2010 році факти нанесень тяжких тілесних ушкоджень, в т.ч. зі смертельним наслідком, зґвалтування, розбої, вимагання. Покращилась робота з установлення осіб, причетних до скоєння крадіжок, у т.ч. із квартир громадян, грабежів, шахрайств, незаконних заволодінь транспортними засобами, ДТП з тяжкими наслідками. Більш активно вживалися заходи щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, у т.ч. встановлення фактів збуту наркотиків, викриття та притягнення до кримінальної відповідальності їх збувальників, організаторів наркопритонів. Ефективніше велася боротьба зі злочинами, якими завдається значна шкода економічним інтересам держави та господарському комплексу району. Більше задокументовано злочинів, пов’язаних із розкраданням державного і колективного майна, шахрайствами з фінансовими ресурсами, використанням бюджетних коштів. Є позитивні результати з протидії корупційних проявів. Покращилися окремі результати роботи підрозділів досудового слідства. Зменшилася кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими та пораненими у них людей.

Разом з тим, аналіз криміногенної ситуації, слідча практика та вивчення реального стану справ на місцях свідчить про тривожні факти і серйозні проблеми у сфері протидії злочинності, вирішення яких потребує мобілізації додаткових зусиль не лише правоохоронних органів, а й органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськості. Криміногенна ситуація в районі є складною, реалізовані заходи організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення залишаються недостатніми для подолання багатьох негативних чинників, що впливають на її дестабілізацію.

У 2010 році на 6,9% зросли темпи росту тяжких та особливо тяжких злочинів, на 25,8% більше зареєстровано крадіжок усіх форм власності, в т.ч. на 6,1% з квартир і домоволодінь громадян, на 7,1% дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, на 35% нанесень тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Спостерігається тенденція до збільшення виявлених злочинів економічної спрямованості, в т.ч. тяжких та особливо тяжких її видів, особливо пов’язаних з бюджетними коштами, розкраданням і привласненням майна, хабарництвом і корупцією, у сфері земельних відносин. Аналіз злочинності у сфері економіки свідчить не тільки про більш активну роботу органів внутрішніх справ, а насамперед, про високий рівень криміналізації економічних відносин в окремих галузях господарювання району, а понад 42 викритих у 2010 році злочинів не відображають реального стану криміногенної ситуації в економіці району, а лише підкреслюють гостроту проблеми.

Незмінним пріоритетом правоохоронної діяльності залишається забезпечення правопорядку та безпеки в громадських місцях та на вулицях населених пунктів району. Посилюється вплив громадських формувань на стан правопорядку, активніше залучаються до профілактичної правоохоронної роботи державні структури та громадські об’єднання. Разом з тим, у 2010 році на території району кількість злочинів, скоєних у громадських місцях, зросла на 0,6%, на 2,5% більше скоєно злочинів у стані сп’яніння. У громадських місцях скоюється дев’ять із десяти хуліганств, чотири з п’яти грабежів, два з трьох розбоїв, майже третина усіх крадіжок та кожен четвертий факт нанесень тяжких тілесних ушкоджень.

Незважаючи на здійснення цілеспрямованих профілактичних заходів відносно осіб, які вже відбували міру покарання, кількість злочинів, скоєних раніше судимими у 2010 році зросла на 3,9%. Відсутність надійних соціальних гарантій для осіб з кримінальним минулим значно сприяє процесу криміналізації населення. Не створено достатньої кількості центрів реабілітації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі та не мають постійного місця проживання. Практично відсутні заклади, які б сприяли соціальній адаптації осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі, лікуванню хворих на алкоголізм та наркоманію.

Залишаються невирішеними ряд проблем у сфері профілактики та боротьби з незаконним обігом наркотиків. Практичні заходи щодо створення в району реабілітаційних центрів для осіб, які вживають наркотичні засоби і психотропні речовини, та медичних закладів для примусового лікування від наркоманії, є недостатніми.

Потребують активізації профілактичні заходи щодо покращання оперативної обстановки в підлітковому середовищі, з питань правового та соціального захисту неповнолітніх, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, про що свідчить ріст на 22,7% у злочинності серед дітей.

Незважаючи на зниження у 2010 році, в цілому, стану аварійності та травмувань людей у дорожньо-транспортних пригодах, робота щодо забезпечення безпеки дорожнього руху вимагає покращання. Однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод є незадовільне утримання вулично-дорожньої мережі, а питання ремонту проїжджої частини доріг та вулиць на рівні місцевих органів виконавчої влади вирішується вкрай повільно.

Здійснені Бережанським районним відділом УМВС України в Тернопільській області у 2006-2010 роках організаційні та практичні заходи досягли певного рівня впливу на упередження злочинів і правопорушень, проте для подальшого нарощування зусиль в цій сфері вони потребують ужиття додаткових заходів щодо утримання криміногенної ситуації під контролем, розв’язання невирішених проблем щодо протидії злочинності і корупції, забезпечення правопорядку на території району, у т.ч. фінансового, матеріально-технічного забезпечення профілактики злочинів і правопорушень.

 

 

3. Визначення мети програми

 

Комплексна програма розроблена у відповідності до Закону України «Про міліцію» на виконання Указу Президента України від 27 жовтня 2009 року №870/2009 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року „Про стан злочинності в державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції” та Плану Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 року щодо організації виконання даного Указу Президента України для зміцнення законності та правопорядку, попередження та розкриття злочинів, запобігання та протидії корупції, посилення боротьби з пияцтвом та алкоголізмом, захисту особистої безпеки та майнових прав громадян.

Метою Комплексної програми є забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення її зниження на основі чітко визначених пріоритетів, об'єднання зусиль органів державної влади, правоохоронних і контролюючих органів, громадськості у напрямку профілактики та протидії злочинності, корупції, порушенням громадського порядку та іншим антисоціальним проявам, які негативно впливають на рівень захисту конституційних прав і свобод громадян.

Комплексна програма спрямована на підвищення ефективності реалізації узгоджених заходів правоохоронними органами району, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, захист прав і законних інтересів жителів району, шляхом фінансування з районного бюджету, тих пріоритетних напрямів та заходів, які впливають на стан правопорядку в районі, але не фінансуються або частково фінансуються з державного бюджету.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,обсягів та джерел фінансування.

 Строки та етапи виконання програми  

Комплексна програма розроблена на основі комплексного підходу до розв’язання проблем захисту суспільства, особи, майнових надбань від злочинних посягань та правопорушень; враховує необхідність вирішення актуальних завдань профілактичної та іншої правоохоронної роботи, а тому визначає досягнення специфічних для району цілей і завдань на шляху удосконалення системи профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю в районі, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи.

Реалізація Комплексної програми здійснюється шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з державного, районного, міського бюджетів. Це дозволить протягом п’яти років здійснити правоохоронними органами району, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування комплекс узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, створити в районі сприятливі умови для діяльності правоохоронних органів та підвищити їх авторитет серед населення.

Комплексна програма розрахована на 5 років та розбита на 5 етапів, кожний з яких становить 1 рік.

Шляхами досягнення мети Комплексної програми є:

- створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;

- послаблення дії криміногенних факторів;

- недопущення втягнення в злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх; витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;

- викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;

- створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства;

- обмеження незаконного обігу наркотичних засобів, кримінальних проявів пияцтва та алкоголізму, проституції та інших супутніх злочинності явищ.

У результаті посилення профілактичного впливу на злочинність очікується:

-      зниження рівня злочинності, послаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

-      зменшення впливу організованої злочинності на економічну сферу;

-      зменшення корупційних проявів;

-      підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального елементу, скорочення обсягів “тіньової” економіки;

-      підвищення рівня захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя;

-      мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

-      зниження рівня вживання населенням наркотиків, проникнення останніх на територію району;

-      створення системи ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, хворих на наркоманію та алкоголізм;

-      підтримання громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому рівні;

-      підвищення рівня безпеки дорожнього руху. 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

 

Комплексною програмою передбачені заходи, спрямовані на:

-      запровадження у практику нових форм і методів профілактики правопорушень, досягнень криміналістичної техніки та можливостей оперативно-розшукових обліків;

-      підвищення оперативності і якості реагування на заяви та повідомлення громадян про вчинені злочини та правопорушення, удосконалення проведення слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, рівня взаємодії всіх служб, у тому числі з громадськістю у боротьбі зі злочинністю;

-      забезпечення активної наступальної протидії злочинним діянням, у першу чергу тим, що посягають на життя, здоров’я громадян та корисливо-насильницької спрямованості;

-      викриття та припинення злочинів у службовій сфері та корупційних правопорушень;

-      підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організованій злочинності та корупції;

-      викриття та припинення діяльності організованих злочинних угруповань, пов’язаної з наркобізнесом, торгівлею людьми, контрабандою, легалізацією незаконно одержаних прибутків;

-      запровадження системи дієвого контролю за станом та результатами роботи з попередження і розкриття злочинних зазіхань на власність громадян, особливо осіб похилого віку, самотніх, хворих, що проживають, в першу чергу, в сільській місцевості;

-      концентрація зусиль, спрямованих на вжиття заходів щодо декриміналізації тіньового сектору економіки району, підтримку базових галузей, в першу чергу агропромислового комплексу, переробної промисловості, припинення фактів незаконних оборудок із землею та нецільового використання бюджетних коштів;

-      посилення контролю за недопущенням розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів, викриття каналів їх надходження, припинення діяльності окремих осіб, які розповсюджують наркотики та організованих злочинних угруповань наркоділків;

-      запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх вчинення;

-      удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

-      забезпечення розвитку мережі соціальних закладів, зокрема для бездомних громадян і безпритульних дітей;

-      забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого поводження, експлуатації, насильства, втягнення у злочинну діяльність, до вживання наркотиків, пияцтва та тютюнопаління;

-      удосконалення форм і методів профілактичної роботи з особами криміногенних категорій та усунення причин і запобігання виникненню умов, що сприяють учиненню злочинів відносно одиноких осіб похилого віку;

-      активізація роботи з питань протидії незаконній міграції;

-      посилення контролю за станом забезпечення безпеки дорожнього руху;

- зміцнення кадрового потенціалу, підвищення боєготовності та навантаження на підрозділи міліції та інші правоохоронні органи, які забезпечують здійснення профілактичної роботи та боротьбу зі злочинністю та правопорушеннями;

- удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення профілактичної діяльності, насамперед дільничних інспекторів міліції у сільській місцевості та громадських формувань з охорони громадського порядку і громадських помічників дільничних інспекторів міліції, підрозділів патрульно-постової служби, державної автомобільної інспекції, карного розшуку, інших служб, які найбільше наближені до населення.

- досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у цій сфері. 

6. Ресурсне забезпечення програми                                                                          

 

Обсяги коштів, які пропонуються залучити на виконання Комплексної програми (тис.грн.)

Етапи виконання

Усього

витрат

на виконання

програми

(тис.грн.)

I

II

III

IV

V

2011

рік

2012

рік

2013

рік

2014

рік

2015

рік

Обсяг ресурсів, усього:

У тому числі

80

80

80

80

80

 

400 

Державний бюджет

-

-

-

-

-

 

Районні, міські

бюджети

 

80

 

80

 

80

 

80

 

80

 

400

Бюджети сіл, селищ,

міст районного

підпорядкування

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Кошти небюджетних

джерел

-

-

-

-

-

-

 7. Напрями діяльності і заходи програми

 

Напрями діяльності і заходи Комплексної програми додаються (додаток).

 

8. Координація та контроль за ходом виконання програми

Безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених Комплексною програмою, покладається на відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації та районний відділ управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області та постійну комісію з питань місцевого самоврядування, законності, громадського порядку, боротьби зі злочинністю

Відповідальним за взаємне інформування виконавців Комплексної програми є районний відділ УМВС України в Тернопільській області

За результатами здійснення заходів Комплексної програми в кінці кожного року уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період.                                                                                                

  

                                                                                               ДОДАТОК

                                                                                                                 до рішення районної ради

                                                                                                  від “24” лютого   2011 р.

                                                                                                        №   46

 

ЗАХОДИ 

щодо зміцнення правопорядку і посилення боротьби зі злочинністю

 

1. Організаційні заходи 

1.1. Запровадити щорічне проведення спільних координаційних нарад районної державної адміністрації та президії районної ради , на яких розглядати питання:

- забезпечення виконання заходів з профілактики злочинності органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у взаємодії з районним відділом УМВС України в Тернопільській області, усунення факторів, що негативно впливають на стан правопорядку;

- створення умов реалізації комплексних заходів з профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на території району, зміцнення матеріально-технічної бази правоохоронних та інших державних органів, які займаються профілактикою злочинності.

 

         Районний відділ УМВС України

в Тернопільській області,

відділ взаємодії з правоохоронними органами,

 оборонної та мобілізаційної роботи

апарату районної державної адміністрації

                                                                     Щорічно

                                                            

1.2. Забезпечити широку гласність правоохоронної діяльності, спрямованої на попередження злочинності. Здійснювати підготовку матеріалів з цих питань у засобах масової інформації. Щоквартально проводити зустрічі, прес-конференції для журналістів, надавати їм необхідну допомогу у висвітленні роботи Бережанського районного відділу УМВС України в Тернопільській області.

Регулярно вивчати громадську думку мешканців району стосовно роботи по боротьбі зі злочинністю органів внутрішніх справ, для цього проводити анкетування, опитування громадян. 

Районний відділ УМВС України в

Тернопільській області,

районна газета «Бережанське віче»

                                                                         Постійно

  

1.3. Вживати скоординованих заходів для розкриття тяжких, особливо тяжких злочинів, пов’язаних з посяганням на особисту та майнову безпеку громадян, встановлення і притягнення до відповідальності винних осіб. Брати на особливий контроль стан розкриття і розслідування умисних вбивств та інших резонансних злочинів, за необхідністю створювати для цього спеціальні слідчо-оперативні групи. Забезпечити спільні виїзди керівників правоохоронних органів на місця вчинення таких злочинів з метою організації невідкладних слідчо-оперативних заходів.

 

Прокуратура району,

районний відділ УМВС України

в Тернопільській області

Постійно

 

1.4. Підвищувати ефективність розшуку безвісти зниклих громадян та злочинців, які переховуються від органів слідства та суду.

 

                                                                      Районний відділ УМВС України

в Тернопільській області

Постійно

 

1.5. Спрямовувати зусилля на припинення кримінального обігу зброї та вибухівки, попередження і розкриття злочинів із їх застосуванням.

 

Районний відділ УМВС України

в Тернопільській області  

Постійно

 

2. Заходи по охороні громадського порядку 

 

2.1. Згідно із Законом України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" створити в кожному населеному пункті громадські формування з охорони громадського порядку, забезпечити належну взаємодію з ними органів внутрішніх справ. Запровадити диференційовану систему матеріального заохочення членів громадських формувань.                                        

 

Районний відділ УМВС України

 в Тернопільській області,  

виконавчі комітети міської

та сільських рад

2011 -2015 роки

                                                  

2.2. На виконання Указу Президента України від 19 липня 2005 року №1119 “Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності” вирішити питання про введення в сільській місцевості громадських помічників дільничних інспекторів міліції.

 

Районний відділ УМВС України

в Тернопільській області,  

виконавчі комітети міської

та сільських рад

2011 -2015 роки

 

           3. Протидія організованій, економічній злочинності, корупції

 

3.1. З метою розроблення та здійснення ефективних заходів з профілактики корупції, зокрема щодо притягнення винних осіб до відповідальності за корупційні діяння, продовжити практику звітування місцевих органів виконавчої влади про виконання вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією”, передусім у частині обов’язкового реагування керівників органів виконавчої влади на кожний факт порушень державними службовцями вимог закону.

                                                                                  

                                                             Районний відділ УМВС України в

                                                             Тернопільській області,

міжрайонна державна податкова інспекція,

                                                             міжрайонний відділ СБУ в Тернопільській

                                                             області, структурні підрозділи

                                                              районної державної адміністрації,

                                                             виконавчі комітети міської та сільських рад

                                                             2011 -2015 роки

 

3.2. З метою недопущення легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, здійснити перевірку фінансово-господарської діяльності та виконання вимог податкового законодавства суб’єктами підприємницької діяльності, що створені особами, які за певними ознаками належать до організованих злочинних формувань або перебувають під впливом таких формувань.

                                                               Районний відділ УМВС України в

                                                              Тернопільській області,

міжрайонна

                                                             державна податкова інспекція

                                                             2011-2015 роки  

                        

3.3. Вжити необхідні заходи щодо виявлення та перевірки фірм, що надають послуги у працевлаштуванні громадян України за кордоном, а також шлюбних агенцій з метою попередження торгівлі людьми.                                                                  

Районний відділ УМВС України

в Тернопільській області  

                                         Постійно

 

3.4. Проводити за участю керівників правоохоронних органів щомісячний аналіз стану додержання антикорупційного законодавства та розгляд зведених результатів на нарадах, засіданнях колегій, вжиття додаткових заходів щодо усунення виявлених недоліків у забезпеченні проведення єдиної державної політики у сфері протидії корупції.                                    

Районний відділ УМВС України

 в Тернопільській області,  

прокуратура району,

 відділ взаємодії з правоохоронними

органами,оборонної та мобілізаційної

  роботи апарату районної державної адміністрації

                                                   Постійно

 

3.5. Проводити профілактичну роботу серед населення, спрямовану на створення у суспільстві атмосфери нетерпимості до проявів корупції як способу вирішення будь-яких питань. Запровадити пряму лінію «Суспільство проти корупції».

Районний відділ УМВС України

в Тернопільській області,

                                                             виконавчі комітети міської та сільських рад

2011 - 2015 роки  

 

           4. Заходи із забезпечення безаварійності дорожнього руху

 

4.1. Встановити дієвий контроль за дотриманням умов перевезення перевізниками небезпечних вантажів автомобільним транспортом, передусім вибухових, отруйних, радіоактивних речовин тощо.

 

                                                               Відділ державної автомобільної інспекції

з  обслуговування  адміністративної

                                                               території  м.Бережани

                                                             Постійно

 

4.2. З метою посилення контролю за експлуатаційним станом доріг та вулиць, забезпечення учасників дорожнього руху комфортними та безпечними умовами дорожнього руху проводити комплексне обстеження вулично-шляхової мережі.

Районний відділ УМВС України

в Тернопільській області,

                                                           виконавчі комітети міської та сільських рад

                                                          2011-2015 роки

 

4.3.Створити і забезпечити функціонування мережі стоянок з охороною для вантажних автомобілів, що здійснюють міжміські перевезення на магістральних автомобільних дорогах. Вжити спільні заходи щодо забезпечення безпеки на таких стоянках.

Районний відділ УМВС України

 в Тернопільській області,

 виконавчі комітети міської та сільських рад

                                                          2011-2015 роки

 

4.4. З метою підвищення безпеки дорожнього руху встановити або замінити дорожні знаки на дорогах загального користування та вулично-шляховій мережі населених пунктів району.

                                                               Відділ державної автомобільної інспекції з

                                                               обслуговування адміністративної

                                                               території м. Бережани, виконавчі комітети

                                                               міської та сільських рад, відділ

                                                              інфраструктури районної державної

                                                               адміністрації

                                                     2011-2015 роки.

5. Заходи запобігання поширенню наркоманії та алкоголізму

 

5.1. Систематично проводити перевірки додержання вимог законодавства з питань протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у розважальних закладах та інших місцях масового відпочинку громадян, вживати заходів до припинення діяльності таких закладів.

 

Районний відділ УМВС України

в Тернопільській області,

служба у справах дітей,

відділ у справах сім’ї та молоді,

відділ освіти районної державної адміністрації

                                                                2011-2015 роки

 

5.2. Здійснити заходи щодо проведення обліку житла, де проживають особи літнього віку, самотні, визнані недієздатними, психічно хворі, інші особи, які потребують опіки, а також хворі на наркоманію та алкоголізм, з метою запобігання фактам насильства над ними та незаконного відчуження житла.

Виконавчі комітети міської та    

           сільських рад спільно з районним відділом  

           УМВС України в Тернопільській області

                                                    2011 - 2015 рік

  5.4. Вжити заходів щодо формування у молоді здорового способу життя. З урахуванням вікових особливостей, використовувати в роботі буклети, плакати, листівки, комп’ютерні ігри, що містять застереження щодо вживання наркотичних засобів або психотропних речовин, освітньо-розважальні програми, фільми з популяризацією здорового способу життя. Щороку організовувати урок здоров’я із залученням відомих діячів науки, культури, спорту, тощо

Районний відділ УМВС України

в Тернопільській області,

служба у справах дітей,

відділи у справах сім’ї та молоді,

охорони здоров’я, освіти

районної державної адміністрації

                                                     2011-2015 роки

 

5.5. Щорічно проводити оперативно-профілактичну операцію під умовною назвою “Мак” з метою виявлення і знищення незаконних посівів маку та конопель, недопущення незаконного отримання наркосировини. У разі виявлення фактів надходження наркосировини у незаконний обіг, вживати заходів до позбавлення сільськогосподарських підприємств, які не забезпечили належної охорони їх посівів, ліцензій на право культивування культур, що містять наркотичні речовини 

                                                      Районний відділ УМВС України

                                                      Тернопільській області

                                                       2010-2015 роки

 

6. Заходи запобігання правопорушенням серед неповнолітніх

 

6.1. Установити постійний соціально-педагогічний патронат над кожною дитиною, яка виховується в складних сімейних умовах чи схильна до протиправної поведінки.

Забезпечити влаштування на навчання, працевлаштування та соціально-педагогічний супровід до повноліття випускників шкіл-інтернатів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-інвалідів.

Служба у справах дітей

районної державної адміністрації,

районний центр соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді,

 виконавчі комітети міської та сільських рад

Постійно

 

6.2. Вирішити питання щодо надання житла та гарантованого першого робочого місця дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, школи-інтернати, спеціальні навчальні заклади для неповнолітніх.

Районний центр зайнятості,

служба у справах дітей

районної державної адміністрації,

 управління праці та соціального захисту населення,

вiддiли освіти, у справах сім’ї та молоді

районної державної адміністрації,

виконавчі комітети міської та сільських рад

Постійно

 

6.3. Проводити профорієнтаційні заходи з дітьми, які перебувають на обліках та потребують соціального захисту.

                                          

Відділ освіти, служба у справах дітей

районної державної адміністрації,

Районний відділ УМВС України в

Тернопільській області

                                                      2011-2015 роки

 

6.4. Забезпечити централізований облік сімей, де батьки негативно впливають на дітей, вживають алкогольні напої, не виконують обов’язків з їх виховання та систематично проводити відповідні профілактичні заходи, та надавати необхідну допомогу батькам та дітям з неблагополучних сімей, здійснювати інформування зацікавлених установ та відомств.

 

Служба у справах дітей районної державної адміністрації,

                                                                 2011-2015 роки

 

6.5. Підвищення стану поінформованості учнівської, студентської молоді в навчальних закладах області щодо відповідальності за порушення антиалкогольного законодавства та вчинення злочинів і адміністративних правопорушень, пов’язаних з наркотиками. Проведення батьківських зборів з цих питань з залученням представників органів юстиції, освіти та науки, охорони здоров’я, служб у справах дітей, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, інших установ та організацій.

 

                                                              Відділ освіти, служба у справах дітей

                                                                  районної державної адміністрації,

районний відділ УМВС України в

                                                                   Тернопільській області

                                                                   2011-2015 роки

 

6.6. Своєчасно виявляти, інформувати відповідні органи та забезпечити ведення обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах і громадян України, які бажають взяти їх на виховання.

 

                                                      Служба у справах дітей,

                                                       відділ освіти районної державної

                                                       адміністрації

                                                      2011-2015 роки

 

6.7. Здійснювати контроль за дотриманням культурно-розважальними закладами, ігровими залами, комп’ютерними клубами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості.                                                                            

                                                         Служба у справах дітей, відділ освіти

                                                         районної державної адміністрації,

районний відділ УМВС України в

                                                                   Тернопільській області

                                                                                                                                                 2011-2015 роки

 

7. Заходи щодо фінансового, матеріально-технічного забезпечення та соціального захисту працівників органів внутрішніх справ.

 

7.1.Врахувати положення програми при формуванні проекту бюджету району на 2011 рік та в подальшому на період до 2015 року.

                                                         Фінансове управління районної

                                                         державної адміністрації

                                                                 2011-2015 роки

 

7.2. Продовжити роботу з підвищення ролі і авторитету служби діяльничних інспекторів міліції, їх матеріально-технічного забезпечення:

- відновлення та забезпечення на території обслуговування службовими приміщеннями, утримання їх в належному стані,

- придбання службового автотранспорту,

- забезпечення засобами зв’язку, комп’ютерною та оргтехнікою.

Районний відділ УМВС України в

                                                                   Тернопільській області,

               органи місцевого самоврядування

                                                         2011-2015 роки

 

7.3. Виділити кошти на першочергове придбання:

7.3.1. Спеціальних автомобілів, їх утримання, технічне обслуговування, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, технічним оснащенням тощо.

7.3.2. Спеціальної техніки для оперативних підрозділів (карного розшуку, боротьби з незаконним обігом наркотиків, кримінальної міліції у справах дітей, боротьби з економічною злочинністю, та ін.).

7.3.3. Засобів зв'язку, оргтехніки та іншого необхідного інвентаря й обладнання.

7.3.4. Спецзасобів, засобів індивідуального захисту та речового майна з метою поліпшення стану захищеності працівників органів і підрозділів внутрішніх справ під час несення служби.

7.3.5. Житла працівникам органів і підрозділів внутрішніх справ.

 

                                                            Фінансове управління районної

                                                   державної адміністрації

   районний відділ УМВС України в

                                                                     Тернопільській області,

                                                                     2011-2015 роки

 

7.4. З метою приведення умов тримання в спеціальних установах міліції затриманих, заарештованих та засуджених осіб у відповідність до вимог законодавства України:

7.4.1. Провести капітальний ремонт приміщень спецустанови міліції, обладнавши їх сертифікованими засобами охоронно-пожежної сигналізації, відеоспостереження, придбати необхідне побутове та комп'ютерне обладнання.

Районний відділ УМВС України в

                                                                  Тернопільській області,

                                                         2011-2015 роки

  

КОШТОРИС ВИДАТКІВ

 

на реалізацію комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на території Бережанського району Тернопільської області на 2011-2015 роки

 

№ з/п

Зміст заходів

Орієнтовна потреба в коштах на рік

( грн.)

1.

Утримання, технічне обслуговування автотранспорту, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, технічним оснащенням

55000

2.

Придбання засобів зв’язку, спеціальної та оргтехніки, іншого необхідного інвентаря

10000

3.

Проведення в приміщеннях громадських пунктів охорони правопорядку поточних ремонтів, обладнання їх засобами зв’язку, меблями для створення належних умов роботи громадських формувань

10000

4.

Проведення поточного ремонту приміщення спецустанови міліції, призначеного для утримання затриманих, заарештованих та засуджених осіб, обладнавши його засобами охоронно-протипожежної сигналізації, відеоспостереження тощо

5000

 

РАЗОМ:

80000