Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

                                                              

                                                                                               

РАЙОННА ПРОГРАМА 

розвитку малого і середнього підприємництва

на 2015-2016 роки

  

Паспорт Програми

1

Ініціатор розробки програми

управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого доку-мента органу викона-вчої влади про роз-роблення   програми

доручення голови обласної державної адміністрації від 16 вересня 2014 року №78 “Про розроблення проекту обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015 - 2016 роки”

3

Розробник програми

управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

4

Співрозробник програми

управління та відділи районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, виконавчі комітети міської та сільських рад, Бережанське відділення Козівської ОДПІ ГУ Міндоходів в Тернопільській області

5

Відповідальний виконавець програми

управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

6

Учасники програми

управління економічного розвитку та інфраструктури, агропромислового розвитку, відділи культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, з питань надання адміністративних послуг Бережанської районної державної адміністрації, Бережанське відділення Козівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області, відділ статистики в Бережанському районі, Відокремлений підрозділ Національного Університету біоресурсів і природокористування України, Бережанське районне споживче товариство

7

Термін реалізації програми

2015-2016 роки

 

7.1

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

                           -

8

Перелік   бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм):

- районний бюджет;

- бюджет фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ;

- кошти районного центру зайнятості                      

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі: (тис.грн.)

            

146,0 тис.грн.

 

кошти державного бюджету

в межах кошторисних призначень

 

кошти районного бюджету

146,0 тис.грн.

 

кошти районного центру зайнятості

в межах кошторисних призначень

 

кошти інших джерел

-

 

Вступ 

Районна програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2015-2016 роки (далі – Програма) – формується у відповідності до стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку Бережанського району. Програма є одним з важливих інструментів реалізації на районному рівні державної політики розвитку малого і середнього підприємництва, активізації політики зайнятості населення та інвестиційно – інноваційної стратегії держави і направлена на створення умов для сталого розвитку підприємництва в Бережанському районі та удосконалення ринкових відносин.

Розвиток підприємницької діяльності є невід’ємною складовою вирішення економічних та соціальних проблем району та держави в цілому.

В основу Програми покладені положення законів України: “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про адміністративні послуги” та інших законодавчих і нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності.

Програма ґрунтується на аналізі основних показників соціально-економічного розвитку району за попередні роки, зокрема, сфери розвитку підприємництва, визначення основних зовнішніх та внутрішніх чинників, які стримують розвиток малого і середнього підприємництва і визначає основні цілі та пріоритети щодо підтримки малого і середнього підприємництва в районі, а також заходи щодо їх досягнення.

Програма впроваджуватиметься протягом 2015-2016 років.

Реалізація заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету та коштів виконавців в межах кошторисних призначень.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Бережанською районною радою за поданням Бережанської районної державної адміністрації.

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання заходів усіма виконавцями.

Показники програми можуть щороку коригуватися.

Інформація з реалізації Програми розглядатиметься на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва та буде доводитися до громадськості через засоби масової інформації, розміщуватиметься на сайті Бережанської районної державної адміністрації.

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА

районної програми розвитку малого і середнього підприємництва

на 2015-2016 роки

1

Загальна характеристика району:

 

Площа території (тис. км кв.)   –

Кількість населення (тис. чол.)   –

66,1

41,5

2

Специфіка – промисловість, сільське господарство, торгівельне та побутове обслуговування, туристична інфраструктура району

3

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%)

5%

4

Перелік територій, які відносяться до :

зон інвестиційної привабливості – м. Бережани, с.Підвисоке, с.Саранчуки, с.Потутори, с. Жовнівка, с. Рогачин, с.Куряни

5

територій пріоритетного розвитку – с. Лапшин, с.Шибалин, с.Літятин, с.Урмань,  с.Куряни, с.Саранчуки, с. Тростянець, с. Вільхівець, с. Рай

6

Дата затвердження Програми

рішення _____ сесії ____ скликання   від   ___ 20__ року     Бережанської   районної ради

схвалено розпорядження голови райдержадміністрації від ___ 20__ року

 

7

Головний замовник Програми:

Бережанська районна державна адміністрація

8

Головний розробник Програми:

управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

9

Співрозробники:

структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад, Бережанський районний центр зайнятості, Бережанське відділення

Козівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області, відділ статистики в Бережанському районі, Відокремлений підрозділ Національного Університету біоресурсів і природокористування України, Бережанське районне споживче товариство

10

Мета Програми:

створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку району, забезпечення активізації підприємницької діяльності, запровадження механізму співпраці, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення.

11

Перелік пріоритетних завдань Програми:

- підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики;

- удосконалення механізмів фінансової підтримки малого і середнього підприємництва;

- забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів підприємництва;

- розширення інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

- подальший розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва;

- створення сприятливих умов для розвитку інноваційно-інвестиційної та зовнішньо-   економічної діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- сприяння підвищенню іміджу підприємця;

- підвищення якості освітніх послуг для суб’єктів підприємництва та населення, забезпечення підготовки, підвищення кваліфікації кадрів для малого і середнього підприємництва;

-      підтримка вітчизняного товаровиробника, забезпечення якості, конкурентноздатності товарів і послуг, що виробляються суб’єктами малого та середнього підприємництва;

- стимулювати розвиткові фермерської ініціативи;

- збільшити надходження до Державного та місцевого бюджетів;

- формування сприятливих умов для започаткування та ефективного і сталого розвитку  підприємницької діяльності на основі реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

12

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані показники

(прогноз)

 1)

Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва / кількість діючих суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. чол. населення (од.)

130/31

133/32

2)

Кількість діючих суб’єктів середнього підприємництва / кількість діючих суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. чол. населення (од.)

12/3

13/3

3)

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами малого підприємництва (товарів, послуг) без ПДВ, тис.грн.

 

60 000,0

 

67 000,0

4)

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами середнього підприємництва (товарів, послуг) без ПДВ, тис.грн.

 

120 000,0

 

135 000,0

5)

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами малого підприємництва (товарів, послуг) у розрахунку на одну особу, тис.грн

 

157,0

 

175,0

6)

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами середнього підприємництва у розрахунку на одну особу , тис.грн.

 

77,0

 

88,0

7)

Чисельність працюючих суб’єктів малого підприємництва (осіб)

829

850

8)

Чисельність працюючих суб’єктів середнього підприємництва (осіб)

775

835

   9)

Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

1215

1385

10)

Питома вага суб’єктів малого та середнього підприємництва у загальному випуску продукції району (%)

 

85

 

95

  11)

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП (од.)

бізнес-центри, бізнес-інкубатори

технопарки

лізингові центри

фінансово-кредитні установи:

кредитні спілки, установи взаємного кредитування

фонди підтримки підприємництва

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

біржі

інформаційно-консультативні установи

страхові компанії

аудиторські фірми

11

 

-

-

-

-

5

-

-

-

2

3

1

11

 

-

-

-

-

5

-

-

-

2

3

1

12)

Залучення суб’єктів МСП до здійснення державних закупівель, виконання робіт/послуг за державні кошти – кількість (од.) / обсяги (тис. грн.)

16/2400

22/3500

13)

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

30

35

14)

Кількість створених робочих місць (од.)

187

300

27

Терміни і етапи реалізації Програми                    2015-2016 роки

28

Перелік цільових проектів і підпрограм.

Цільові проекти :

Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2015 рік;

Програма зайнятості населення Бережанського району на період до 2017 року;

Підпрограма:

1)Підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності.

2) Підпрограма з розвитку сільського зеленого туризму.

Виконавці: управління економічного розвитку та інфраструктури, агропромислового розвитку районної державної адміністрації, відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, відділ з питань надання адміністративних послуг Бережанської районної державної адміністрації, Бережанське відділення Козівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області, відділ статистики в Бережанському районі, Відокремлений підрозділ Національного Університету біоресурсів і природокористування України, Бережанське районне споживче товариство

29

Джерела фінансування Програми

               Джерела фінансування

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми, тис.грн.

Роки

Усього витрат

2015

2016

Районний бюджет

73,0

73,0

146,0

Кошти районного центру зайнятості

*

*

*

Кошти підприємств, організацій, громадських формувань, підприємців

*

*

*

* кошти в межах кошторисних витрат

30

Система організації контролю за виконанням Програми:

Контроль за виконанням заходів Програми здійс­нює Бережанська районна державна адміністрація

 

2. Стан та аналіз малого і середнього підприємництва 

 в Бережанському районі у 2013-2014 роках 

2.1. Аналіз розвитку малого та середнього підприємництва в Бережанському районі

Створення сприятливого середовища для започаткування та здійснення підприємницької діяльності, стимулювання ділової ініціативи, зміцнення позицій малого та середнього підприємництва є одним із пріоритетних завдань роботи органів виконавчої влади району.

Кількість суб’єктів малого підприємництва у 2013 році становила 129 одиниць. Кількість суб’єктів середнього підприємництва у 2013 році становила 11 одиниць. 

Протягом січня - серпня 2014 року реєстраційною службою Бережанського районного управління юстиції Тернопільської області зареєстровано 79 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, знято  з реєстрації 207. Зареєстровано суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб 3, знято з реєстрації 9.

За 2013 рік зареєстровано 121 суб’єкт господарювання, з них: 25 юридичних осіб та 96 – фізичних осіб-підприємців. 
Впродовж 2013 року скасовано діяльність 180 СПД, зокрема: юридичних осіб – 19 одиниць; фізичних осіб – 161 одиниці.

Кількість діючих малих підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення у 2013 році становила 31 одиницю,кількість діючих середніх підприємств на10 тисяч осіб наявного населення у 2013 році становила 3 одиниці. Очікується, що на кінець 2014 року кількість малих підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення збільшиться до 32 одиниць, а у середньому підприємництві даний показник становитиме 3 одиниці.

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців у 2013 році склала 96 осіб. Протягом 9 місяців 2014 року зареєстровано 94 фізичних-осіб підприємців. Очікується, що на кінець 2014 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців буде становити 115 осіб.

Станом на 01 жовтня 2014 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців становить 1215 осіб, кількість діючих фізичних осіб-підприємців становить 1182 особи. Очікується, що станом на 01 січня 2015 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців буде становити 1233 особи.

Аналіз діяльності малих підприємств дозволяє простежити певні тенденції щодо галузевої структури даних суб’єктів. Переважна більшість суб’єктів малого бізнесу працює у сфері торгівлі і послуг, тоді як середнє підприємництво в районі зосереджено в промисловому та сільськогосподарському виробництві.

Протягом останніх років відбулися позитивні зрушення у сфері зайнятості та оплати праці на підприємствах малого бізнесу. У 2013 році кількість зайнятих працівників на малих підприємствах становила 822 особи, кількість зайнятих працівників на середніх підприємствах становила760 осіб. Очікується, що на кінець 2014 року кількість зайнятих працівників на малих підприємствах буде становити 830 осіб, на середніх підприємствах - 790 осіб.

Станом на 01 жовтня 2014 року в районі створено 330 нових робочих місць, що становить 55,9 % до завдання (590). Кількість створених нових робочих місць в малому підприємництві становить 187, очікується, що даний показник на кінець 2014 року буде становити 210.

Частка надходжень від суб’єктів малого та середнього підприємництва (разом з фізичними особами) до бюджетів всіх рівнів становить 55%.

Сума надходжень від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва (в т.ч. фізичні особи) за 2012 рік складала 14250,0 тис.грн. у 2013 році – 15000 тис.грн. За підсумками місяців 2014 року сума надходжень від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва становить 14000,0 тис.грн. Прогнозується, що у 2014 році сума надходжень буде становити 16500, 0 тис.грн.

Одними із основних показників, що характеризують процес становлення малого та середнього бізнесу є динаміка кількості діючих суб’єктів підприємництва (додаток 1).  

2.2. Розвиток фермерських господарств

У Бережанському районі діє 18 сільськогосподарських підприємств, які використовують площу земельних угідь 1768 га.  

Станом на 01 жовтня 2014 року сільськогосподарськими підприємствами району вироблено у початково оприбуткованій вазі 215,9 тис.ц зернових та зернобобових культур (збільшення до 01 жовтня 2013 року у 1,5 раза). Із загальної кількості зернових та зернобобових культур вироблено 152,0 тис.ц пшениці (збільшення до 01 жовтня 2013 року у 1,3 раз), 48,2 тис.ц ячменю (збільшення до 01 жовтня 2013 року у 2,6 рази), 62,1 тис.ц ріпаку (зменшення до 01 жовтня 2013 року на 16,5%) . Вироблено 4,5 тис.ц овочів відкритого грунту (збільшення до 01 жовтня 2013 року на 3,8%).

Згідно даних статистичного спостереження за ф.№24-сг станом на 01 жовтня 2014 року в сільськогосподарських підприємствах району нараховувалось 466 голів ВРХ, що на 5 голів більше, ніж було на 01 жовтня 2013 року в т.ч. корів – 133 голів (збільшення до 01 жовтня 2013 року на 8 голів). Поголів’я свиней зменшилося на 99 голів і становить 641 голову.

Питома вага реалізації переробним підприємствам молока в січні-вересні 2014 року становить 85,2% до загального обсягу реалізації, м’яса – 63,0%, зернових та зернобобових культур – 32,0%.

У розвитку фермерських господарств є значні труднощі: нестача коштів на придбання техніки, паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив та насіння, високі процентні ставки на користування кредитами банків. Спостерігається тенденція до розвитку великотоварних підприємств з виробництва сільськогосподарської продукції

 

2.3. Споживчий ринок району

 Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–червень 2014 року становив 59,6 млн.грн., що на 116,7 % більше проти січня-червня 2013 року ( 51,9 млн.грн.).

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту до відповідного періоду попереднього року становив 104,1%.

Питома вага товарообороту роздрібної торгівлі в загальному товарообороті району становить 98,5% (58768,6 тис.грн.), товарообороту ресторанного господарства – 1,5% (865,1 тис.грн.).

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва складає 74,3%, в тому числі: продовольчих товарів – 98,0%, непродовольчих товарів – 64,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств торгівлі та ресторанного господарства з розрахунку на одну особу за січень–червень 2014 року склав 38,9 грн. та збільшився в порівнянні з січнем-червнем 2013 року на 1,2% (207,5 грн.).

Одним із пріоритетних напрямків роботи райдержадміністрації є розвиток торгівельного та побутового обслуговування сільського населення.

У 2013 році в районі відкрито 8 непродовольчих магазинів (з них 3 у сільській місцевості), 4 продуктово-промислові - магазини, супермаркет “Норма”, 1 заклад ресторанного господарства - ресторан “Східний”, ювелірну майстерню “Карат” та 2 перукарні “Цирульня ” та “Стиль - Н”

У 2014 році відкрито 6 непродовольчих магазинів та 3 продовольчі магазини, 1 перукарню, 1 пункт прийому хімчистки.

Вживаються заходи щодо забезпечення споживчого ринку продовольчими товарами місцевих виробників. Споживчий ринок району забезпечений такою продукцією місцевих виробників : макаронні вироби, олія, оцет ТОВ СП «Продсервіс», консервна продукція заводу ПП «Агроспецгосп» та ТОВ «Крона», хлібобулочні вироби місцевих хлібопекарних підприємств:ПП “Флюк”, ПП “Андріїв Р.Т.”, ВАТ “Бережанський хлібозавод”.

Бережанським районним споживчим товариством у 2013 році продано чотири підприємства через аукціон загальною площею 670 кв.м.; надано в оренду торгових підприємств площею 950 кв.м. та виробничих підприємств площею 400 кв.м. Бережанське районне споживче товариство налічує 28 магазинів та підприємств ресторанного господарства; 96 % торговельної мережі – у сільській місцевості. З метою належного використання пустуючих приміщень споживчої кооперації у приміщенні універмагу, яке передано в оренду, підприємцями на другому і третьому поверхах здійснюється торгівля товарами промислової групи, на першому поверсі працює супермаркет “Колібріс”.

В районі працює 269 підприємств торгівлі, 30 закладів ресторанного господарства.

Одним із важливих інструментів функціонування підприємництва є діяльність ринків, які частково вирішують проблему безробіття і створюють умови в процесі купівлі-продажу товарів.  На території району знаходяться             3 ринки:

         1) ринок Бережанського РайСТ - підприємство споживчої кооперації,  ринок змішаного типу, загальна площа 3885 кв. м., наявний державний акт на право постійного  користування  земельною ділянкою, кількість торгових місць – 225, укладено 112 договорів з підприємницькими структурами на оренду торгових місць;

         2) ринок ПрАТ «Меркурій», власник ринку - ПрАТ «Меркурій», промисловий ринок, загальна площа 12700 кв. м., договір оренди земельної ділянки від 20.11.1997 року,  кількість торгових місць – 300, укладено 70 договорів з підприємницькими структурами на оренду торгових місць;

         3) ринок ТзОВ «Медобори», власник ринку - ТзОВ «Медобори», промисловий ринок (секон-хенд), загальна площа 8416 кв. м., кількість торгових місць – 200, укладено 30 договорів з підприємницькими структурами на оренду торгових місць.

Районним центром зайнятості постійно проводяться семінари щодо залучення безробітних громадян до підприємницької діяльності, зокрема, у сфері побуту.

В районі надаються  такі види побутових послуг, як перукарські, ремонт взуття і виробів із шкіри, ремонт складно-побутової техніки, ремонт радіоапаратури, ремонт швейних виробів, індивідуальне пошиття, ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, ремонт та будівництво житла, фотопослуги, ритуальні послуги, ремонт годинників, ремонт та виготовлення меблів, ремонт ювелірних виробів, виготовлення теслярських та столярних виробів та надаються послуги лазень та саун. Дані види послуг  надають 73 суб’єкти підприємницької діяльності.

14 березня 2013 року з метою підвищення професійної майстерності майстрів перукарської справи, підтримки талановитої молоді та пропаганди робітничих професій у м. Тернополі, в приміщенні торговельно-розважального комплексу “Подоляни”, відбувся XІ обласний конкурс з перукарського мистецтва “Чарівна зачіска – 2013”. Бережанський район на конкурсі представила Баліцька Людмила Степанівна та посіла III місце в 8 номінації - Модна категорія. Чоловічі перукарі (дорослі, молодь). За зайняте III місце Баліцька Людмила Степанівна нагороджена грамотою обласної державної адміністрації. 

2.4. Стан ринку праці та зайнятості населення

 Роль малого та середнього підприємництва у підвищенні рівня зайнятості працездатного населення з кожним роком зростає.

Згідно прогнозних даних на кінець 2014 року в структурах малого та середнього підприємництва буде зайнято 1615 осіб. Незважаючи на позитивні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу, його потенційні можливості щодо створення нових робочих місць та вирішення проблем безробіття використовуються не в повній мірі.

За січень – вересень 2014 року районною службою зайнятості зареєстровано 1028 безробітних, що на 49 осіб або 4,0 відсотків менше ніж за аналогічний період минулого року (1077 осіб). Всього послугами скористалися 1911 осіб. 

Cтаном на 01 жовтня 2014 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 697 безробітних, що на 8 осіб, або 1,0 відсоток менше, ніж на відповідну дату минулого року (705 осіб).

Допомогу по безробіттю отримувало 507 осіб, що складає 72,4 відсотка від загальної чисельності безробітних.

З метою підвищення рівня соціального захисту незайнятого населення на ринку праці, основна увага приділяється реалізації заходів активної політики зайнятості.

Прийнято рішення про призначення компенсації єдиного внеску 13 роботодавцям, які працевлаштували на нові робочі місця 19 безробітних. З них 5 осіб неконкурентоспроможні на ринку праці і 14 осіб в пріоритетних видах діяльності.

Протягом 9 місяців 2014 року за сприянням служби зайнятості працевлаштовано 834 незайнятих громадян, в тому числі 534 безробітних. За звітний період 30 безробітних працевлаштовано, шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю: 15 – жінок; 17 осіб – молодь до 35 років; 7 осіб - жителі сільської місцевості. Серед сфер діяльності для зайняття підприємницькою діяльністю впроваджені такі: 20 осіб обрали напрямок - торгівля; 5 осіб – сфера послуг, 3 – особи – напрямок сільськогосподарського виробництва; 1 особа – виготовлення столярних виробів; 1 – зелений туризм.

Сума виплаченої одноразової допомоги по безробіттю за січень – вересень 2014 року становить 323,5 тис.грн.

У 2013 році 24 безробітних працевлаштовано, шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю. Сума виплаченої одноразової допомоги по безробіттю за 2013 рік становила 200,5 тис.грн.

За звітний період   проходило професійне навчання 222 безробітних. За індивідуальними планами та програмами навчалось 4 безробітних.

Підвищувало кваліфікацію: шляхом стажування 67 осіб; на курсах цільового призначення 70 осіб. Закінчили навчання 216 осіб, з них 165 працевлаштовані.

Протягом 9 місяців 2014 року проведено 14 семінарів на тему:  “Як розпочати свій бізнес”, кількість учасників - 120 та 12 семінарів “Від бізнес ідеї – до власної справи”, за участю 96 слухачів.

Основною проблемою на ринку праці є недостатня кількість вільних робочих місць і вакантних посад з гідними умовами та оплатою праці.

       2.5 SWOT – аналіз стану підприємницького середовища в  Бережанському районі

У ході аналітичної роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації проведений SWOT аналіз. Визначені внутрішні (сильні та слабкі сторони) та зовнішні (сприятливі можливості та загрози) чинники, що стримують розвиток підприємницької діяльності.

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. Відсутність тиску з боку місцевої влади та її налаштованість на розвиток підприємництва в районі.
 2. Забезпечення прозорості, гласності та відкритості при прийнятті регуляторних актів.
 3. Наявність родовищ та корисних копалин
 4. Наявність земельних ділянок для ведення сільського господарства.
 5. Належне функціонування відділу з питань надання адміністративних послуг Бережанської районної державної адміністрації.
 6. Наявність фінансово-кредитних установ.
 7. Наявність проекту Програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2015-2016 роки.
 8. Функціонування координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації.
 9. Проведення роботи щодо скорочення документів дозвільного характеру, внесення змін до регламентів видачі дозвільних документів.
 10. Історична та культурна спадщина.
  1. Мале та середнє підприємництво орієнтується на місцевий ринок та індивідуальне споживання.
   1. Недостатнє в 2013 році та в 2014 році фінансування Програми підтримки малого та середнього підприємництва з районного бюджету.
   2. Високі відсоткові ставки за користування кредитами для суб’єктів підприємницької діяльності.
 11. Слабка та неактивна позиція представників громадської організації підприємців району у обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань регулювання підприємницької діяльності.
  1. Низька якість доріг.
 12. Неповнота, суперечливість і часта зміна чинних нормативних та правових актів, що діють у сфері підприємницької діяльності.
 13. Податкова нестабільність.
 14. Слабка професійна підготовка кадрів для малого підприємництва.
 15. Відсутність стартового капіталу для започаткування бізнесу та брак обігових коштів для розвитку бізнесу.

Можливості (Opportunities)

Загрози (Threats)

 1. Зниження адміністративних бар’єрів для розвитку підприємництва, проведення аналізу чинних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики.
 2. Здешевлення банківського кредитування для суб’єктів малого підприємництва (часткова компенсація відсотків за кредити).

3.Розвиток туризму ( історична та

культурна спадщина).

4.Активізація маркетингової діяльності, розширення ринків збуту продукції, в тому числі і за кордон.

5.Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

6. Стимулювання залучення інвестицій у сферу малого і середнього підприємництва.

7.Надання одноразової грошової допомоги по безробіттю особам, які попередньо пройшли відповідну підготовку для започаткування власної справи.

8.Забезпечення вільного доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі в конкурсних торгах з проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

9.Направлення на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, орієнтоване на мале та середнє підприємництво.

10.Зменшення обсягів тіньової зайнятості та оплати праці.

Висока вартість кредитних ресурсів.

Залежність виробництв від давальницької сировини.

Подорожчання робочої сили, енергоносіїв.

Тінізація бізнесу.

Низька купівельна спроможність населення.

Виникнення заборгованостей за виконані роботи, надані послуги.

 

3. Аналіз виконання заходів районної програми підтримки малого і середнього підприємництва в Бережанському районі за 2013-2014 роки

3.3.1. Нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності 

Метою регуляторної політики є створення чітких і прозорих механізмів, які б забезпечували впровадження послідовних та орієнтованих на досягнення конкретних цілей регуляторних рішень, підвищення рівня їх виконання з одночасним скороченням витрат, обмеженням втручання держави у господарську діяльність та зменшенням кількості перешкод для економічного зростання району.

Актуальні питання розвитку малого та середнього бізнесу постійно розглядались на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації.

Протягом 2013 року відбулось 4 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації, на яких розглядались питання щодо детінізації підприємницької діяльності, шляхи та інструменти легалізації прихованого безробіття у сфері підприємництва; щодо виконання та дотримання вимог Закону України “Про адміністративні послуги”; про відзначення Дня підприємця в районі; про стан виконання програми підтримки малого та середнього підприємництва в Бережанському районі на 2013 -2014 роки.

Протягом 2014 року відбулось 5 засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації, на яких розглядались питання: звіт щодо виконання у 2013 році заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Бережанському районі на 2013 - 2014 роки; щодо перспективних шляхів розвитку економіки та підприємницької діяльності в Бережанському районі у 2014 році; про роботу Центру надання адміністративних послуг Бережанської районної державної адміністрації; про відзначення Дня підприємця в районі; про роботу Бережанського районного центру зайнятості по залученню безробітних до підприємницької діяльності та створенню робочих місць у сфері малого бізнесу.

На виконання програми сприяння малого та середнього підприємництва в Бережанському районі на 2013-2014 роки в районі забезпечувався постійний контроль за дотриманням нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності.

Реформування системи надання адміністративних послуг є одним з найактуальніших питань підтримки підприємництва на сучасному етапі. Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17 квітня 2013 року №98-од “Про створення Центру надання адміністративних послуг”17 червня 2013 року утворено відповідний Центр у Бережанському районі.

Затверджено регламент взаємодії між Центром надання адміністративних послуг Бережанської районної державної адміністрації та Тернопільською дирекцією УДППЗ “Укрпошта” щодо забезпечення спрощеного доступу громадян, суб’єктів господарювання до адміністративних послуг через пошту.

Відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” складовою частиною відділу з питань надання адміністративних послуг є дозвільний центр районної державної адміністрації, який працює з серпня 2005 року.

У 2013 році передбачено асигнувань з Державного бюджету у сумі 49,0 тис.грн. для забезпечення матеріально-технічної бази Центру. Фактично використано 12,0 тис.грн. для придбання 2 (двох) персональних комп’ютерів.

Відділом з питань надання адміністративних послуг надається 45 видів адміністративних послуг, у 2013 році кількість послуг становила - 34.

Протягом 2013 року відділом з питань надання адміністративних послуг Бережанської районної державної адміністрації надано 561 послуга населенню та суб’єктам господарювання, в тому числі: 524 адміністративні послуги та 37 дозвільних документів.

Протягом 9 місяців 2014 року населенню та суб’єктам підприємницької діяльності надано 415 адміністративних послуг, 57 дозвільних документів та 15 соціальних послуг. Кількість звернень - 573.Кількість наданих консультацій - 86.

Прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 квітня 2014 року №132 “Про заходи щодо детінізації доходів, підвищення рівня заробітної плати та легалізації зайнятості населення району”, для забезпечення виконання вищезазначеного розпорядчого документу діє районна робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Даною робочою групою протягом січня-вересня 2014 року проведено 77 обстежень, проведено роз’яснювальну роботу з 60 роботодавцями району, в результаті чого укладено 8 трудових угод.

Дорученням голови районної державної адміністрації від 22 квітня 2014 року №29 “Про утворення економічної ради району” утворено економічну раду району, на засіданнях якої обговорюються проекти нормативно-правових документів, котрі стосуються діяльності суб'єктів господарювання, зокрема обговорено проект положення про здійснення сезонної роздрібної торгівлі в місті Бережани.

Прийнято доручення голови районної державної адміністраці від 23 липня 2014 року №59 “Про утворення групи управління проектами району з розробки, супроводу та впровадження інвестиційних проектів”, на засіданнях розглядають питання реалізації вітчизняних та іноземних інвестиційних проектів.

Протягом 2013 року для суб’єктів підприємницької діяльності проведено семінари: щодо виконання вимог законів України “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб”, “Про зайнятість населення” та ін.      

Протягом 2014 року для суб’єктів підприємницької діяльності проведено семінари: щодо підписки журналу “Handel PU”, який заснований Всеукраїнською громадською організацією “Союз підприємців поляків України”, в якому друкується інформація про гранти, які надаватимуться Республікою Польща для українських підприємців, схеми та методика їх отримання; з питань детінізації заробітної плати, страхового стажу, порядку видачі страхових свідоцтв на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, обговорювався проект Закону України “Про здійснення державних закупівель”. 

3.3.2 Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка 

Районна програма підтримки малого і середнього підприємництва в Бережанському районі на 2013 – 2014 роки (далі - районна програма) затверджена рішенням №210 XIII сесії VI скликання Бережанської районної ради від 03 липня 2013 року.

Обсяги коштів, передбачених на фінансування заходів районної програми, з районного бюджету становили 122,0 тис. грн., з них:

- на 2013 рік – 86,0 тис. грн;

- на 2014 рік – 36,0 тис. грн.

Протягом 2013 року використано коштів в сумі 53 396,07 грн для реалізації заходів Програми. Для забезпечення належного функціонування відділу з питань надання адміністративних послуг Бережанської районної державної адміністрації використано 50,3 тис.грн., для участі у VIII Міжнародному інвестиційному форумі використано 3,0 тис. грн.

Протягом 2014 року використано коштів в сумі 1,2 тис. грн. З них для належного функціонування Центру надання адміністративних послуг - 0,7тис.грн.; для забезпечення фінансування семінарів, консультацій, інформаційно-роз’яснювальних заходів, необхідного обладнання, канцтоварів для взаємовигідного партнерства між представниками владних структур та малого і середнього бізнесу – 0,5 тис.грн.

Фінансове забезпечення програми здійснювалося за рахунок місцевого бюджету. Суб’єктам малого та середнього підприємництва також надавалась фінансова допомога за рахунок районного центру зайнятості. Протягом 2013-2014 років на адресу районної державної адміністрації не надходило звернень від господарюючих суб’єктів району щодо часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційно-інноваційних проектів у районів.

Значна увага приділялася формуванню належного інвестиційного клімату в районі.

11-12 жовтня 2013 року у м.Тернополі, в ТРЦ «Подоляни», відбувся VІІI Міжнародний інвестиційний форум. У форумі взяла участь делегація Бережанського району, у складі 10-ти чоловік. Туристичний потенціал району представили Бережанська міська громадська організація «Рідне місто» та Державний історико-архітектурний заповідник. Учасники форуму взяли участь в пленарному засіданні, прес-конференції, огляді стендових експозицій області, галузей, районів, м.Тернопіль, виставці товарів промислових підприємств та підприємств агропромислового комплексу області, інноваційно-інвестиційної продукції  та нагородженні в номінації «100 кращих товарів року». Варто зазначити, що у номінації «100 кращих товарів України 2013 року» нагороду отримав керівник деревообробного підприємтства ТОВ «Успіх» (м.Бережани) - Ткач Михайло Богданович. У 2014 році ТОВ “Успіх” та ТОВ “Підвисоцький завод будматеріалів” представляли Бережанський район у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) “100 кращих товарів України 2014 року”.

З метою активізації інвестиційних процесів для залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів для сталого економічного зростання та підвищення якості життя населення розроблено паспорти недіючих підприємств, сформовано інвестиційні пропозиції: земельні ділянки та об’єкти виробничої інфраструктури району, які розміщені на сайті районної державної адміністрації та надіслані на електронні адреси в східні області України для потенційної співпраці.

 

3.3.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва 

У рамках реалізації заходів програми суб’єктам господарювання надавалась необхідна матеріально-технічна допомога. У районі створено базу даних про наявність вільних виробничих площ та невиробничих приміщень, що пропонуються для викупу або передачі в оренду, яка підтримується в актуальному стані.

У 2013 році суб’єктам підприємницької діяльності передано в оренду вільних приміщень комунальної власності площею 425,5 кв.м.

Протягом січня-вересня 2014 року продаж та надання в оренду об’єктів комунальної власності суб’єктам малого підприємництва не здійснювалися.

Різновидом ресурсної підтримки малого підприємництва є залучення його суб’єктів до виконання державних і регіональних (місцевих) замовлень за рахунок бюджетних коштів.

Проводилася робота щодо залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у виконанні державних регіональних замовлень. Так, протягом 2013 року здійснено державних закупівель на суму 5225,2 тис.грн., протягом 9 місяців 2014 року здійснено державних закупівель на суму 2400,0 тис.грн.

У районі створена  система інформаційного та  консультаційного  обслуговування суб’єктів малого підприємництва: Центр надання адміністративних послуг Бережанської районної державної адміністрації, дозвільний центр, Центр обслуговування платників податків, районний центр зайнятості, Відокремлений підрозділ Національного Університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», аудиторська фірма, інтернет - центри та ін.

В районі діє 5 філій комерційних банків та районне відділення ВАТ “Державний ощадний банк України”. З метою розширення видів страхування в районі діє 3 страхових компаній - Бережанське відділення НАСК “Оранта” та НАСК “Провідна”, ПРАТ “ТАС”, а також 2 фонди - фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

В районі діють «телефонні гарячі лінії»,  за якими  жителі району та підприємці можуть бути проінформовані щодо правил торгівлі та інших питань. Також відповідні телефони “гарячої лінії” діють в управлінні Пенсійного фонду України в Бережанському районі та в Бережанському відділенні Козівської  ОДПІ ГУ Міндоходів в Тернопільській області, які надають підприємцям юридичну та інформаційну допомогу.    

З метою розвитку інфраструктури аграрного ринку сільгосптоваровиробники району забезпечуються місцями для торгівлі продукцією власного виробництва. Тільки за січень-вересень 2014 року в районі проведено 40 ярмарків сільськогосподарської продукції.

В районі систематично проводяться інформаційні та профконсультаційні семінари щодо орієнтації безробітних сільської місцевості на підприємницьку діяльність у сфері туризму.

Враховуючи те, що однією з суттєвих проблем ринкової економіки є недостатня кількість кваліфікованих кадрів, значна увага приділяється питанням підвищення кваліфікації кадрів, навчання незайнятого населення району основам підприємницької діяльності.    

Протягом 9 місяців 2014 року за сприянням служби зайнятості працевлаштовані 834 незайнятих громадян , в тому числі 534 безробітних. За звітний період 30 безробітних працевлаштовані, шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю: 15 – жінок; 17 осіб – молодь до 35 років; 7 осіб - жителі сільської місцевості. Серед сфер діяльності для зайняття підприємницькою діяльністю впроваджені такі: 20 осіб обрали напрямок торгівля; 5 осіб – сфера послуг, 3 – особи – напрямок сільськогосподарського виробництва, 1 особа – виготовлення столярних виробів; 1 – зелений туризм.

Сума виплаченої одноразової допомоги по безробіттю за січень – вересень 2014 року становить 323,5 тис.грн. У 2013 році 24 безробітних працевлаштовані, шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю. Сума виплаченої одноразової допомоги по безробіттю за 2013 рік становила 200,5 тис.грн.

За звітний період   проходило професійне навчання 222 безробітних.

За індивідуальними планами та програмами навчалось 4 безробітних.

Підвищувало кваліфікацію: шляхом стажування 67 осіб; на курсах цільового призначення 70 осіб. Закінчили навчання 216 осіб з них 165 працевлаштовано.

Протягом 9 місяців 2014 року проведено профорієнтаційні заходи:

1 - акція випускник

30 - профорієнтаційних заходів для учнівської молоді

2 - професіографічні екскурсії

4 - семінари на тему «Особливості зайнятості молоді»

33 - семінари для безробітних із загальних питань зайнятості та стану ринку праці

3 - семінари «Оволодій новою професією»

6 - семінари «Здоровий спосіб життя – запорука професійних успіхів»

129 - семінарів з техніки пошуку роботи.

 

4. Проблеми розвитку підприємництва

Малі та середні підприємства, особливо новоутворені, мають обмежені власні виробничі ресурси, відчувають гострий дефіцит у виробничих площах, службових приміщеннях та в земельних ділянках для облаштування бізнесу. До того ж, як правило, вони мають недостатній рівень економічних, юридичних та управлінських знань.

     Основними причинами гальмування розвитку підприємництва є:

-         недостатня державна фінансово-кредитна та майнова підтримка малих підприємств;

-         обмеженість власних виробничих ресурсів;

-         недостатній рівень економічних, юридичних та управлінських знань;

-         низький рівень впровадження інноваційної продукції та технологій в малому бізнесі;

-         недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій;

-         недосконалість системи обліку та статистичної звітності малих підприємств;

-        недосконалість (часті зміни та доповнення) законодавства з питань розвитку як малого бізнесу, так і підприємництва в цілому.

 

5. Мета Програми

Районна програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2015-2016 роки розроблена відповідно до законів України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 року №44, і визначає систему цілей, завдань і комплексу заходів, розробка і реалізація яких здійснюється на районному рівні.

Головною метою Програми є спрямування дій органів державної виконавчої влади, суб’єктів малого підприємництва, спілки підприємців, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, ресурсів суб’єктів господарювання на створення і підтримання сприятливих умов розвитку малого підприємництва.

 

6. Завдання Програми

- усунення зайвих регуляторних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва; 

- насичення товарних ринків, підтримка вітчизняного товаровиробника, забезпечення якості, конкурентоспроможності товарів і послуг, що виробляються суб’єктами малого підприємництва;

- створення нових робочих місць, залучення суб’єктів господарювання до зменшення рівня безробіття, залучення до підприємницької діяльності соціально-незахищених категорій населення – інвалідів, жінок, молоді, пенсіонерів;

- наповнення державного та місцевих бюджетів;

- активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів;

- створення елементів ринкової інфраструктури, які забезпечують мале підприємництво кваліфікованими інформаційними, освітніми та консалтинговими послугами;

- організація підготовки та перепідготовки кадрів малого бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки.

 

7. Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва 

Районна програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2015-2016 роки є комплексом взаємопов’язаних та хронологічно узгоджених заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку підприємництва.  

7.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

Реалізація заходів по впорядкуванню нормативного регулювання підприємницької діяльності буде спрямовуватись на:

-   подальше дотримання засад регуляторної політики при прийнятті регуляторних актів та оприлюднення їх в засобах масової інформації;

-    врахування ефективності впровадження регуляторних актів та оперативне регулювання щодо їх наслідків шляхом проведення моніторингу;

-    забезпечення гласності у процесі підготовки проектів регуляторних актів, що впливають на ділову активність, права та інтереси підприємців. 

7.2.  Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

Фінансове забезпечення Програми в районі здійснюватиметься головним чином за рахунок коштів районного бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, районного центру зайнятості.

Пріоритетними завданнями розширення можливостей доступу суб’єктів малого підприємництва (у тому числі початківців) до фінансово-кредитних ресурсів, потрібних для їх розвитку є : 

-   подальше формування мережі інфраструктури фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу (фінансово-кредитних установ, установ загального кредитування);

-   впровадження гнучкої інвестиційної підтримки, орієнтованої на виробничу та інноваційну сфери;

-   стимулювання новостворених суб’єктів підприємництва;

-   участь у публічних заходах, виставках, форумах, ярмарках, круглих столах з метою сприяння залученню інвестицій в економіку району.

На розвиток малого і середнього підприємництва в 2015-2016 роках передбачається виділити кошти з районного бюджету в сумі 146,0 тис.грн.

 

7.3 Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підприємництва  

Реалізація напрямку ресурсного та інформаційного забезпечення спрямована на вирішення питань інформаційної, консультаційної та практичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності.

Пріоритетними завданнями для вирішення питання матеріально-технічного забезпечення підприємницьких структур району є:

-   формування бази даних нежитлових приміщень, незавершеного будівництва і невстановленого обладнання з подальшою передачею їх в оренду або у власність підприємцям шляхом продажу через аукціони або конкурси;

-   виділення земель для організації фермерських господарств та розвитку малого підприємництва;

-   проведення  робіт із забезпечення селянських (фермерських) господарств необхідним посівним матеріалом, мінеральними добривами, засобами захисту рослин, пально-мастильними матеріалами та запчастинами.

Пріоритетними напрямками щодо вирішення завдань кадрового забезпечення підприємництва є:

-     створення умов для самозайнятості незайнятого населення шляхом навчання зареєстрованих безробітних за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю;

-     організація підготовки робітників масових професій;

-     здійснення професійної підготовки і підвищення кваліфікації підприємців;

-     формування системи фахових консультативних послуг для початківців підприємців-фізичних осіб з питань законодавства й оподаткування, менеджменту та маркетингу;

-     організація підготовки та перепідготовки кадрів місцевих органів управління та представників малого бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки.

 

8 Цільові проекти та підпрограми 

8.1 Підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності  

Підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності забезпечить створення умов для відновлення інвестиційної активності суб’єктів господарювання, підвищення ефективності інвестування шляхом збільшення капітальних вкладень у реалізацію інвестиційних проектів, які передбачають впровадження новітніх технологій, модернізацію застарілих виробництв, що дозволить підвищити конкурентоспроможність як економіки району в цілому, так і окремих її пріоритетних галузей, активізації інноваційних процесів, повноцінного використання потенціалу науки в процесі технологічної модернізації економіки району на основі ефективного використання механізмів державно-приватного партнерства.

 

8.2 Підпрограма розвитку сільського зеленого туризму

Інфраструктура  Бережанського району є перспективною для сприяння розвитку сільського зеленого туризму, популяризації наявного туристично-рекреаційного потенціалу району, створення іміджу району з багатими природними ресурсами, самобутньою культурою та багатовіковою історією з залученням гостей та туристів до відвідування Бережанщини. 

 

9. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів та фінансування Програми 

Реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Бережанському районі на 2015-2016 роки дозволить досягти збільшення:

-         кількості діючих суб’єктів малого підприємництва до 133 одиниць;

-         кількості діючих суб’єктів середнього підприємництва до 13 одиниць;

-         кількості діючих малих підприємств на 10 тис.чол. населення до 33 одиниць;

-         кількості діючих середніх підприємств на 10 тис.чол. населення до 3 одиниць;

-         чисельність працюючих на малих підприємствах до 850 осіб;

-         чисельності працюючих на середніх підприємствах до 835 осіб;

-         кількості фермерських господарств до 20 одиниць;

-         питомої ваги малих та середніх підприємств у ВВП району до 75%;

-         надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності малих та середніх підприємств в сумі:

у 2015 році – 16000,0 тис.грн. ;

у 2016 році – 16500,0 тис.грн. ;

-         кількості підприємців, які пройдуть підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації:

у 2015 році – 60 осіб;

у 2016 році – 70 осіб.    

-         кількості створених нових робочих місць в сфері малого та середнього підприємництва:

у 2015 році – 300 осіб;

у 2016 році – 350 осіб.

 

10. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми

Моніторинг реалізації Програми здійснюватиметься щокварталу шляхом надання звіту про виконання заходів Програми Департаменту економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації. На основі моніторингу визначатимуться причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання Програми та пропонуватимуться заходи, необхідні для поліпшення організації виконання.

Моніторинг виконання Програми проводиметься за такими показниками:

     -   обсяг коштів, витрачених на виконання Програми;

-         досягнення в результаті виконання Програми цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання;

-         відповідність результативних показників виконання Програми запланованим результативним показникам;

-         рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що проводиться в рамках виконання Програми.

За результатами проведеного моніторингу виконання Програми передбачається розгляд питань виконання заходів Програми на колегії районної державної адміністрації (раз у рік), на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва (при потребі), на сесії районної ради (по закінченню терміну дії Програми).

 

                               Фінансове забезпечення Програми

Джерела фінансування

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми, тис.грн.

Роки

Усього витрат

2015

2016

Районний бюджет

73,0

73,0

146,0

Кошти районного центру зайнятості

*

*

*

Кошти підприємств, організацій, громадських формувань, підприємців

*

*

*

           * кошти в межах кошторисних витрат


                                                                                                                                                                             Додаток 1

                                                                                                                                                                        до Програми

Основні заходи з реалізації районної програми

розвитку малого та середнього підприємництва на 2015-2016 роки

 

п/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Вартість тис.грн.

2015

2016

Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.1

Реалізація державної регуляторної політики у сфері підприємництва, впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

Розробити, затвердити, оприлюднити план діяльності райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік

Щорічно до             15 грудня

управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

 

-

-

-

Забезпечити оприлюднення проектів регуляторних актів у засобах масової інформації, на веб-сайті та забезпечити проведення відкритих обговорень за участю представників громадськості відповідно до вимог чинного законодавства

2015-2016 роки

управління економічного розвитку та інфраструктури, соціального захисту населення , відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, юридичний сектор апарату районної держаної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад, районний центр зайнятості

-

-

-

Забезпечити надання адміністративних послуг відповідно до вимог законодавства у даній сфері

2015-2016 роки

відділ з питань надання адміністративних послуг Бережанської районної державної адміністрації

-

-

-

Забезпечити погодження розпорядчих документів документів районної державної адміністрації з питань підприємницької діяльності з Держпідприємництва України

2015-2016 роки

управління економічного розвитку та інфраструктури, соціального захисту населення , відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, юридичний сектор апарату районної держаної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад, районний центр зайнятості

-

-

-

Провести аналіз проектів нормативно-правових актів у сфері регулювання та державної підтримки малого та середнього підприємництва, впливу їх на ділову активність і розвиток підприємництва

2015-2016 роки

управління економічного розвитку та інфраструктури, соціального захисту населення, відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, юридичний сектор апарату районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад, районний центр зайнятості

-

-

-

Проводити щоквартально засідання координаційної ради з питань розвитку малого підприємництва при райдержадміністрації

2015-2016 роки

управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

-

-

-

Здійснювати аналіз звернень підприємців на «гарячу телефонну лінію» для підприємців, узагальнювати та надавати пропозиції до відповідних органів виконавчої влади про внесення змін до діючих законодавчих актів

2015-2016 роки

управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації, Управління Пенсійного фонду України в Бережанському районі, Бережанське відділення Козівської ОДПІ ГУ Міндоходів в Тернопільській області

-

-

-

Фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка

2.1

Забезпечення доступу до фінансових ресурсів

При формуванні місцевих бюджетів передбачити кошти на реалізацію заходів районної програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2015-2016 роки

2015-2016 роки

фінансове управління районної

державної адміністрації

районний бюджет

73,0

 

73,0

 

Створення банку даних фінансово– кредитних установ та переліку їх послуг у сфері мікрокредитування та забезпечення доступу до інформації представників малого бізнесу

2015-2016 роки

управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

районний бюджет

-

-

Забезпечити фінансування семінарів, консультацій, інформаційно-роз’яснювальних заходів для взаємовигідного партнерства між представниками владних структур та малого і середнього бізнесу

2015-2016 роки

фінансове управління районної

державної адміністрації

районний бюджет

3,0

 

3,0

Забезпечити покращення матеріально-технічного стану Центру надання адміністративних послуг Бережанської районної державної адміністрації для належного його функціонування

2015-2016 роки

фінансове управління, управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

районний бюджет

5,0

 

5,0

 

Передбачити в районному бюджеті кошти на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб’єктам підприємництва

2015-2016 роки

фінансове управління, управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

районний бюджет

30,0

 

30,0

 

Сприяти в кредитній підтримці розвитку підприємництва

2015-2016 роки

районні відділення та філії банків

кошти банківських установ

в межах кошторисних витрат

Забезпечити участь делегацій району у публічних виставках, форумах ярмар-ках, круглих столах з метою сприяння залученню інвестицій в економіку

району в тому числі:

- засіданні Міжнародного Трейдклубу в Тернополі;

- презентації економічного та інвестиційного потенціалу району в місті Київ в рамках проекту                “Нова Україна і світ”;

- навчальних семінарах “Вітаміни росту для бізнесу”. Досвід країн Вишеградської четвірки (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина)

2015-2016 роки (згідно доведених термінів)

фінансове управління, управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

районний бюджет

20,0

 

20,0

Забезпечити придбання необхідної техніки для участі району в форумах, як вітчизняних так і закордонних

2015-2016 роки

фінансове управління районної державної адміністрації

районний бюджет

8,0

8,0

Розробка інвестиційного каталогу району, оновлення бази даних інвестиційних проектів, з метою пошуку потенційних інвесторів

2015-2016 роки

фінансове управління, управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

районний бюджет

2,0

2,0

Створення позитивного туристичного іміджу, популяризації туристичних можливостей району шляхом виготовлення друкованої продукції для представлення в Західноукраїнській туристичній виставці-фестивалі

2015-2016 роки

фінансове управління районної державної адміністрації, відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

 

3,0

 

3,0

 

 

Презентація потенціалу району на різних форумах

2015-2016 роки

управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

районний бюджет

в межах кошторисних призначень

Ресурсне та інформаційне забезпечення , формування інфраструктури підтримки підприємництва

3.1

Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого та середнього бізнесу

Сприяти в межах чинного законодавства у наданні в оренду та продажі через аукціон нежитлових приміщень і майна комунальної власності суб’єктам підприємництва

2015-2016 роки

виконавчі комітети міської та сільських рад

не потребує

-

Сприяти в межах чинного законодавс-тва у наданні в оренду та продажі через аукціон пустуючих приміщень і майна Бережанського районного споживчого товариства суб’єктам підприємництва

2015-2016 роки

Бережанське районне споживче товариство

не потребує

-

Розширення мережі магазинів споживчої кооперації   “Теко”, зокрема у сільській місцевості

2015-2016 роки

Бережанське районне споживче товариство

в межах кошторисних витрат

 

Вжити заходів щодо приведення діяльності ринків до вимог чинного законодавства

2015-2016 роки

виконавчий комітет міської ради, контролюючі органи

не потребує

-

Здійснювати заходи щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

2015-2016 роки

управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

Здійснювати моніторинг щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності у здійсненні державних закупівель

2015-2016 роки

управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

кошти засновника

-

Сприяти передачі в оренду земель для організації фермерських господарств (100 га)

2015-2016 роки

відділ Держземагентства в Бережанському районі

кошти замовника

-

Оновляти інвестиційний паспорт району та розробляти інвестиційні пропозиції

2015-2016 роки

управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

не потребує

-

Проводити моніторинг ефективності використання приміщень наданих суб’єктам підприємництва в оренду.

2015-2016 роки

виконавчі комітети міської та сільських рад, Бережанське

районне споживче товариство

не потребує

-

Інформувати суб’єктів підприємництва щодо участі у можливих регіональних та міжнародних виставках, конкурсах, форумах, засіданнях круглих столів

2015-2016 роки

управління економічного розвитку та інфраструктури, агропромислового розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

Розробити інформаційну базу даних природних сировинних ресурсів, що можуть бути використані в підприємницькій діяльності та висвітлити на сайті Бережанської районної державної адміністрації

2015-2016 роки

відділ Держземагентства в Бережанському районі, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад

 

не потребує

-

Створити базу даних агроосель та сільських садиб, бажаючих приймати туристів

2015-2016 роки

виконавчі комітети сільських рад, відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

не потребує

-

Провести «День підприємця» та відзначити в районі кращих платників податків серед суб’єктів підприємницької діяльності

2015-2016 роки

управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації, Бережанське відділення   Козівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області

районний бюджет

1,0

1,0

Проводити консультаційно-інформаційні “гарячі лінії”

2015-2016 роки

управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації, Бережанське відділення   Козівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області, управління Пенсійного фонду України в Бережанському районі

не потребує

-

-

Надавати консультативні послуги для підприємців з питань законодавства і оподаткування, менеджменту, та маркетингу, розробка бізнес-планів

2015-2016 роки

управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації, Бережанське відділення Козівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області, районний центр зайнятості

не потребує

-

-

Організувати семінар-навчання з незайнятими особами віком до 35 років, з метою започаткування ними підприємницької діяльності

2015-2016 роки

сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації спільно з районним центром зайнятості

не потребує

-

-

Періодично поновлювати в мережі Інтернет на web-сторінці Бережанської райдержадміністрації в розділі “Підприємництво” інформацію для суб’єктів господарської діяльності

2015-2016 роки

управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

не потребує

-

-

Провести семінари для суб’єктів господарювання щодо роз’яснення законодавчих актів, порядку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності фізичних і юридичних осіб

2015-2016 роки

Бережанське відділення   Козівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області

не потребує

-

-

Забезпечити відкриття підприємств сфери торгівлі у сільській місцевості та у місті Бережани

2015-2016 роки

виконавчі комітети міської та сільських рад

не потребує

-

Забезпечити відкриття підприємств сфери побуту у сільській місцевості та у місті Бережани

2015-2016 роки

виконавчі комітети міської та сільських рад

не потребує

-

Забезпечити участь перукарів району в обласному конкурсі перукарів «Чарівна зачіска 2015, 2016»

2015-2016 роки

фінансове управління, управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

районний бюджет

1,0

1,0

Сприяння розвитку народних промислів та ремісництва

2015-2016 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

не потребує

-

Представлення сільського зеленого туризму району на обласних, міжнародних виставках

2015-2016 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

в межах кошторису витрат

Розміщувати дані про приватні садиби сільського , зеленого туризму в мережі Інтернет

2015-2016 роки

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

районний бюджет

-

Забезпечити участь суб’єктів підприємництва в програмі перепідготовки управлінських кадрів “Українська ініціатива”

2015-2016 роки

управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

районний бюджет

-

3.1

 

Формування стимулюючих механізмів кадрової підтримки малого та середнього бізнесу

Надавати фінансову підтримку безробі-тним громадянам, які бажають займати-ся підприємницькою діяльністю, шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю

2015-2016 роки

районний центр зайнятості

кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

в межах кошторису витрат

Організувати професійне навчання та підвищення кваліфікації незайнятого населення для роботи в підприємницьких структурах району

2015-2016 роки

районний центр зайнятості

кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

в межах кошторису витрат

Провести професійно-інформаційні та професійно-орієнтаційні заходи спрямовані на орієнтацію безробітних на самозайнятість, розвиток сімейних форм малого бізнесу, зеленого туризму

2015-2016 роки

районний центр зайнятості

кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

в межах кошторису витрат

Проводити семінари, тренінги під рубриками рубрикою “Від бізнес-ідеї до власної справи”, “Моя власна справа”, ”Сільський туризм - реальний засіб самозайнятості”, “Як розпочати свій бізнес”

 

2015-2016 роки

районний центр зайнятості

кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

в межах кошторису витрат

Провести підготовку на короткотермінових курсах "Школа   підприємця" (для підготовки спеціалістів в галузі підприємництва з числа незайнятого працездатного населення)

2015-2016 роки

районний центр зайнятості

кошти районного центру зайнятості

в межах кошторису витрат

Провести навчання незайнятого насе-лення з орієнтацією на самозайнятість, розвиток сімейних форм малого бізнесу

2015-2016 роки

районний центр зайнятості

 

кошти районного центру зайнятості

в межах кошторису витрат

Провести профорієнтаційні заходи,

спрямовані на виховання ділових якостей у школярів, молоді, безробітних

2015-2016 роки

відділ освіти

районної державної адміністрації

районний центр зайнятості

не потребує

-

Забезпечити проведення форумів, науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, “круглих столів” для суб’єктів підприємництва

2015-2016 роки

районний центр зайнятості, Бережанське відділення Козівської ОДПІ ГУ Міндоходів в Тернопільській області

не потребує

-

Сприяти в підготовці спеціалістів, робітників для роботи в умовах ринкової економіки

2015-2016 роки

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «БАТІ»

в межах кошторису витрат, кошти навчального закладу,

кошти громадян

Цільові проекти та підпрограми

1

Підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності

1.Залучення інвестиційних коштів:

1.1) Будівництво та оснащення додаткової фабрики по переробці гофротари підприємства

ТОВ «Христина»;

1..2) відновлення роботи   підприємства ТОВ “Бережанський цегельний завод “Керамік”                                  

 

 

 

2015-2016 роки

районна державна адміністрація, суб’єкти господарювання

кошти інвестора

 

 

в межах кошторису витрат

 

2

Підпрограма сільського зеленого туризму

1.Сприяння розбудові туристично-рекреаційної інфраструктури району, зокрема сприяти відкриттю садиб сільського зеленого туризму у селі Гутисько Підвисоцької сільської ради

2015-2016 роки

відділ культури , національностей, релігій і туризму

районної державної адміністрації,

суб’єкти господарювання

кошти інвестора

в межах кошторису витрат