Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

   БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО

            РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2014 РІК

                                                 ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

Доручення голови районної державної адміністрації від 16 жовтня 2013 року №67 "Про розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2014 рік"

3.

Розробник програми

Управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Фінансове управління, управління агропромислового розвитку, соціального захисту населення, відділи освіти, культури, національностей та релігій, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей районної державної адміністрації, управління Пенсійного фонду в Бережанському районі, Бережанське відділення Созівської об’єднаної державної інспекції головного управління Мін доходів в Тернопільській області, відділ Держземагенства у Бережанському районі, районний центр зайнятості, виконкоми міської, та сільських рад, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми міської та сільських рад

7.

Термін реалізації програми

2014 рік

7.1

Етапи виконання програм

(для довгострокових програм)

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний, міський та сільські бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

У межах бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок розвитку місцевих бюджетів, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству. 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2014 рік (далі – програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства району, а також зовнішніх та внутрішніх чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Бережанщини на 2014 рік, а також комплекс заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реформування реального сектору економіки та соціальної сфери, забезпечення макроекономічної стабільності, підтримку найуразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян.

Програму соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2014 рік (надалі – Програма) розробило управління економічного розвитку та інфраструктури разом з іншими управліннями, відділами районної державної адміністрації   відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 №165.

Програму розроблено з урахуванням положень наступних документів:

 •  Законів України: “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про державні цільові програми”, “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VI.

 

 •  Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»; 
 • Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року затвердженої рішенням обласної ради від 27 травня 2008 року №280;
 • Розпорядження голови районної державної адміністрації від 15 травня 2008 року №262 «Про заходи з питань детінізації економічних процесів в районі»;
 • Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 березня 2009 року №153 «Про додаткові заходи щодо мінімізації впливу фінансової кризи на соціально-економічні процеси в районі».
 • Доручення голови обласної державної адміністрації від 16 жовтня 2013 року № 67 «Про розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2014 рік».
 • Доручення голови районної державної адміністрації від 25 жовтня 2013 року № 91 «Про розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2014 рік».

Також в Програмі передбачені заходи щодо забезпечення реалізації соціальних ініціатив Президента України .

При розрахунку основних показників соціально-економічного та культурного розвитку району на 2014 рік, формуванні пріоритетів розвитку та основних заходів, спрямованих на виконання Програми, враховано проекти та діючі регіональні цільові програми розвитку окремих галузей економіки та соціальної сфери.

Джерелами фінансування Програми є кошти Державного та місцевих бюджетів, кошти суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

Програма розроблена з метою консолідації та концентрації зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на питаннях мінімізації впливу фінансової кризи на соціально-економічні процеси в районі, у тому числі досягнення економічної стабілізації, мінімізації негативних соціальних наслідків, підтримку найвразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, поступового підвищення рівня економічної активності та створення умов для відновлення економічного зростання.

Головною метою програми на 2014 рік є зростання добробуту населення району, зниження рівня безробіття, підвищення рівня якості життя через створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в області виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.

Виконання зазначених завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району, збільшити реальні доходи населення та створити умови для посилення економічної активності .

 

 І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

ПРОМИСЛОВІСТЬ

       На території району здійснюють діяльність 14 промислових підприємств, якими виробляється:

 

ПП Андріїв Р.Т.

- хлібобулочні вироби;

ПП «Флюк»

- хлібобулочні вироби;

ТОВ СП “Продсервіс”

- макаронні вироби, олія, оцет;

ТОВ «Крона»

- консерви плодоовочеві;

ПП «Агроспецгосп»

- консерви плодоовочеві, соки;

ТОВ “Підвисоцький завод буд­матеріалів”

- вапно, пісок будівельний, борошно вапнякове, карбонатна порода, щебінь;

ТОВ “Христина”                  

- гофротара;

ТОВ “Бережанський цегельний завод “Керамік”    

 

- цегла М–75, М–100;

ТОВ “Будвап-Нова»”    

 

- цегла М–75, М–100;

ТОВ “Потуторський деревообробний завод”

- пиломатеріали, паркет штучний;    

ТзОВ “САНЗА ТОП”  

-вироби із деревини;

ТОВ «Успіх»

- пиломатеріали, паркет штучний;

     ТОВ Кеннер-Україна

металопластикові конструкції

Рогачинський завод скловиробів ТОВ ВКФ «Декор»

- сортовий склопосуд

      

              В червні місяці 2013 року на території Бережанського району розпочало діяльність підприємство ТОВ «Будвап Нова», яке використовує виробничі потужності ТОВ «Бережанський цегельний завод «Керамік» та виробляє цеглу керамічну. Відповідно показники роботи даного підприємства включені в Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2014 рік. В програму соціально-економічного та культурного розвитку району включено підприємство ТОВ СП «Продсервіс», яке виробляє макаронні вироби, оцет та олію рафіновану. Обсяги виробництва товарної продукції за 2013 рік склали 4040,5 тис.грн. Показники роботи приватного підприємця «Андріїв», який займається випічкою хліба та хлібобулочних виробів обсяги виробництва якого склали 302,7 тис.грн.

Також в 2013 році не включено в Програму ТОВ «Кеннер-Україна» оскільки робота підприємства була призупинена внаслідок припису Обласної Екологічної Інспекції по причині відсутності дозволів на викиди забруднюючих речовин. Та в 2014 році при отриманні усіх дозволів робота підприємства буде відновлена і його також включено в показники Програми.

       За 2013 рік промисловими підприємствами району вироблено товарної продукції (в порівняльних цінах станом на 1 листопада 2013 року) на суму 71873,6 тис.грн., що складає 107,9% до відповідного періоду 2012 року та 102,6% до завдання програми соціально-економічного розвитку з промислового виробництва.      

       За 2013 рік виконали доведене завдання з виробництва товарної продукції 3 промислових підприємства району, а саме:

- ТОВ «Флюк», яке забезпечило виконання програми на 130,6%, обсяг промислового виробництва склав 1141,3 тис.грн.;

- ТОВ «Крона» - 116,0% до завдання програми, обсяг виробництва склав 4312,0 тис.грн.;

- ТзОВ «Санза-ТОП», яке забезпечило виконання програми на 161,8%, обсяг промислового виробництва склав 5331,3 тис.грн.

     Не справились з виконанням програми соціально-економічного розвитку району в частині виробництва товарної продукції   5 підприємств:

- ПП «Агроспецгосп», яке забезпечило виконання програми на 77,0%, обсяг промислового виробництва склав 9846,8 тис.грн. Невиконання програми допущено за рахунок зменшення обсягів переробки овочів без додавання оцту.

- ТОВ «Потуторський деревообробний завод», яке забезпечило виконання програми на 79,3%, обсяг промислового виробництва склав 2335,9 тис.грн. Причинами невиконання показників програми є відсутність ринків збуту. Проте в кінці року підприємством заключено договір на постачання паркетної продукції в Азербайджан.

- ТОВ «Підвисоцький завод будматеріалів» – 91,9% до завдання   програми (обсяг виробництва – 12143,2 тис.грн.). Підприємство в січні та лютому не працювало, а розпочало роботу в березні місяці. Основною причиною неритмічної роботи підприємства є зменшенням кількості замовників продукції внаслідок закінчення будівельних робіт на об’єктах Євро-2012, а саме Львівського стадіону та аеропорту;

- ТОВ «Христина» - 97,4 % до завдання програми (обсяг виробництва склав 21934,0 тис.грн.);

-   ТОВ «Успіх» - 79,5% до завдання програми (обсяг виробництва склав 3676,8 тис.грн.). За січень-грудень 2013 року промисловими підприємствами району реалізовано продукції (робіт-послуг) на суму 66471,8 тис. грн.

                Негативними чинниками, які стримують сталий розвиток промислового сектору району є:   високий ступінь зносу основних фондів, низька інноваційна активність підприємств щодо оновлення основних фондів та впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що суттєво знижує конкурентоспроможність продукції та загальний фінансовий результат діяльності суб’єктів господарювання.                                                                         

 

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

                 Транспортна мережа району включає 228,6 км експлуатаційної довжини автомобільних доріг державного значення з твердим покриттям, 176,6 км комунальних доріг з твердим покриттям та 29 км залізничних колій.

     Регулярні пасажирські перевезення в районі   здійснюють 21 суб’єкт підприємницької діяльності, з яких 1 – юридична та 20 – фізичні особи.

     Маршрутна мережа району складається з 32 маршрутів, в тому числі : 3 міських, 16 – приміських, 13 міжміських та внутрішньообласних маршрутів, на яких працює 27 автобусів.

         Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за 2013р. перевезено 5,5 тис. т вантажів, що менше проти 2012р. на 11,8%. Вантажооборот за 2013р. зменшився в порівнянні з 2012р. на 17,6% і становить 2174,9 тис. ткм.

           За 2013р. послугами пасажирського транспорту (з урахуванням  перевезень, виконаних    фізичними    особами-підприємцями) скористалося

3585,3 тис. пасажирів (збільшення до 2012р. на 0,4%). Пасажирооборот становить 56163,4 тис. пас. км, що більше проти 2012р. на 1,1%.                                                                                                            

За 2013р. обсяг реалізованих послуг склав 15900,6 тис. грн. і зменшився у порівнянні з 2012р. на 7,0%.

Обсяг реалізованих послуг населенню склав 12407,1 тис. грн. (зменшення до 2012р.  на 7.1%). Найбільше   реалізовано платних  послуг

населенню іншим пасажирським наземним транспортом 5313,2 тис.грн.

(42,8% до загального обсягу послуг), електрозв’язком 4230,0 тис.грн. (34,1%), іншими видами освіти 606,1 тис.грн. (4,9%), діяльністю у сфері архітектури та інжинірингу 506,0 тис.грн.(4,1%), обслуговуванням будинків і територій 466,2 тис.грн. ( 3,8%). Частка реалізоваваних послуг населенню в загальному обсязі складає 78,0% ( 2012р.- 78.1 %).

                                  

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

       В районі нараховується 37,7 тис. га сільськогосподарських угідь, в тому числі 23,3 га ріллі у сільгосптоваровиробників всіх форм власності. Із загальної площі ріллі 12,1 га знаходяться в користуванні сільгосппідприємств, 11,2 в одноосібних господарствах населення.

         В 2013 році у сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності до збирання нараховувалось 6397 га зернових культур, з них – 3507 га пшениці, 710 га ячменю, 36 га жита, 124 га вівса, 1523 га кукурудзи, 294 га гречки, 203 га зернових культур. Площі соняшнику займали 1200га, сої – 172 га, озимого ріпаку – 3067га, ярого ріпаку – 180 га, овочів – 203 га, картоплі 2 га, кормових культур – 564 га.

         З відповідних площ у 2013 році зібрано 25591 тонну зерна, 7462 тонни ріпаку, 2769 тонн соняшнику , 391 тонну сої, 561 тонну овочів .

Під урожай 2014 року сільськогосподарськими підприємствами посіяно озимі зернові культури на площі 4614 га в тому числі озимої пшениці – 3832 га, озимого ячменю – 777 га, озимого жита – 5 га. Крім того озимого ріпаку – 2191 га. В господарствах населення посіяно озимих зернових культур на площі 1577 га в тому числі озимої пшениці – 1347 га, озимого ячменю – 170 га, озимого жита – 60 га.

       У сільгосппідприємствах району станом на 1 січня 2014 року утримується 458 гол. ВРХ, з них – 111 корів.

Чисельність свиней в сільгосппідприємствах становить 748 гол.

Протягом 2013 року сільгосппідприємствами реалізовано на забій – 769 ц. м’яса, та вирощено худоби – 1230 ц.

Середньодобові прирости ВРХ становлять - 730 грам.,  свиней – 291 грам.

За 2013 рік сільгосппідприємствами вироблено - 407,6 цнт молока, що на 474 цнт більше в порівнянні з минулим роком (113 %) . Надій молока на корову за 2013 рік становить - 3672 кг., що на 901 кг більше до минулого року (132%).

      

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

В грудні 2013р. в районі будівельні роботи виконували 6 підприємств.

Будівельними підприємствами району за 2013р. виконано будівельних     робіт   на суму 3942 тис. грн.,   що  становить 0,5%  до

загальнообласного обсягу будівельних робіт. Із загального обсягу будівельних робіт 1731 тис.грн. (43,9% до загального підсумку) становить

будівництво споруд, 1717 тис.грн. (43,6%) - будівництво споруд, 494 тис.грн. (12,5%) – спеціалізовані будівельні роботи.

                        

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За 2013р. іноземними інвесторами в економіку району вкладено 2,0 тис.дол.США прямих інвестиції, що становить 0,1% до загальнообласного підсумку.

Загальний обсяг прямих інвестицій з початку інвестування станом на 31 грудня 2013р. склав 1144,1 тис. дол. США, що становить 1,7% до загальнообласного обсягу інвестицій та в розрахунку на 1 особу становить 27,6 дол. США. Інвестиції надходили з США, Кіпру, Швейцарії, Іспанії, Литви, Греції.

              

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ

   В районі зареєстровано 135 малих підприємств. Кількість діючих підприємств малого та середнього підприємництва на 10,0 тис.чол. населення складає 38 одиниць. Кількість зареєстрованих підприємців - фізичних осіб становить 1340 субєктів, з них діючих - 1250.

                 За 2013 року державним реєстратором зареєстровано 125 юридичні особи та 96 фізичних осіб, як суб’єктів підприємницької діяльності. Знято з реєстрації за 2013 рік 19 юридичних та 161 фізичні особи. Державним адміністратором 2013 року видано 62 документи дозвільного характеру.

               Центром надання адміністративних послуг надається 34 види адміністративних послуг. Станом на 01 січня 2014 року центром надано 561 послуг населенню та суб’єктам господарювання, в тому числі: 524 адміністративних послуг та 37 дозвільних документів. Надано 36 послуг через відділення поштового зв’язку. В центр надійшло 686 звернення та надано 125 консультацій.

      Обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі та ресторанного господарства району за 2013 рік (за розрахунковими даними) склав 113,9 млн грн., темп росту (в порівняльних цінах) до відповідного періоду минулого року становить 96,7%.

В районі працює 269 підприємств торгівлі, 30 закладів ресторанного господарства, функціонує 3 ринки з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, де є в наявності 1080 торгових місць.

В районі надаються такі види побутових послуг, як перукарські, ремонт взуття і виробів із шкіри, ремонт складно-побутової техніки, ремонт радіоапаратури, ремонт швейних виробів, індивідуальне пошиття, ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, ремонт та будівництво житла, фотопослуги, ритуальні послуги, ремонт годинників, ремонт та виготовлення меблів, ремонт ювелірних виробів, виготовлення теслярських та столярних виробів та надаються послуги лазень та саун. Дані види послуг надають 62 суб’єкти підприємницької діяльності.

 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

             Бюджет району за 2013 рік по власних надходженнях загального фонду виконано в сумі 22030,8 тис.грн при плані 21412,1 тис.грн., або на 102,9%.         Одержано дотацій з державного бюджету 88069,4 тис.грн., або 100%.       Субвенцій з державного бюджету одержано 55478,7 тис.грн. при плані 56787,9 тис грн., або 97,7%.

       В цілому бюджет району за 2013 рік виконано в сумі 165639,7 тис.грн. при плані 166347,5 тис.грн., виконання склало 99,6%.

       Виконання плану власних доходів районного бюджету забезпечено в сумі 11866,4 тис.грн. при планы 11941,0 тис.грн., або 99,4%.

       Виконання плану власних доходів міського бюджету забезпечено в сумі 5659,6 тис.грн. при плані 5927,1 тис.грн., або 95,5%.

       Забезпечено виконання планів власних доходів всіма сільськими радами. Зведений бюджет сільських рад по власних надходженнях виконано в сумі 4504,8 тис.грн. при плані 3544,0 тис.грн., або на 127,1%.

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА РИНОК ПРАЦІ

    Одним із основних завдань програми соціально-економічного розвитку району є дотримання державних гарантій у оплаті праці, зменшення її заборгованості. Щотижневий моніторинг, що проводиться управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації свідчить про позитивну тенденцію щодо збільшення рівня оплати праці. Станом на 1 січня 2014 року середньомісячна заробітна плата складає 2167,0 грн., що   в 1,8 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1218 грн.) і зросла в порівнянні з 2012 роком на 9,9%. Порівняно з середнім рівнем по області (2359 грн.) вона становила 91,9%.

   Станом на 01 січня 2014 р. сума невиплаченої заробітної плати в районі становить 557,6 тис. грн., в тому числі:

Економічно- активні):

     -ДП «2 ремзавод засобів зв»язку»   - 457,4 тис. грн.;

Банкрут:

     -ТзОВ»Лапшин» -100,2 тис. грн.

       В районі працює робоча група з обстеження суб’єктів господарювання: фізичних та юридичних осіб щодо легалізації робочих місць. Протягом 2013 року районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення при районній державній адміністрації обстежено 104 суб’єкти господарювання і виявлено 9 осіб без належного оформлення трудових відносин. Легалізовано 11 осіб.

     За 2013 рік в районі створено 713 робочих місць, що становить 125,1% до завдання на 2013 рік – 570.

 Найбільше створено робочих місць у таких підприємствах, установах, організаціях району:
-    ТОВ»СП Продсервіс»             -   6
-    ТзОВ»Компанія Єко-інвест» -   6
-    МУВГ                                     - 17
-    ПП»Флюк»                             - 17
-    ТзОВ БМТ                               -   7
-    ТОВ»Бережаниагро»             -   8
-    ТОВ ВКФ»Піат ЛТД»             - 7
-    Рекшин НВК                           - 3
-    Надрічне с/р                             - 6 
-    ПП»Новий крок»                     - 4
-    МПП»Фенікс»                           - 6
-    ПАП»Явір»                               - 5
-    ПОП «Урманське»                   - 7

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

       За 2013 рік 1663 сімей звернулися за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг, призначено субсидії 1647 сім'ям, що становить 99,0% від кількості сімей, що звернулися за субсидіями.

Загальна сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг становила 384,1 тис. грн. Середній розмір   призначених субсидій на 1 сім'ю в 2013 році становив 233,2 грн.

Загальна сума нарахованих субсидій для відшкодувань витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні-листопаді 2013р становила    2135,7 тис.грн. Перераховано організаціям, що надають населенню житлово-комунальні послуги, включаючи погашення заборгованості попередніх періодів 1882,2 тис.грн. (88,1%).

Крім того, за 2013 рік, за субсидіями готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива звернулася 243 сім”ї, призначено субсидії 229 сім’ям, що становить 94,2% від кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Загальна сума призначених субсидій становить 214,2 тис.грн., в т.ч. в сільській місцевості – 209,4 тис.грн., в міській місцевості – 4,8 тис.грн.

У 2013р. середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю склав 935,2 грн.

           У 2013 році 245 сімей отримала субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну 227,8 тис.грн., в т.ч. в сільській місцевості на суму 223,0 тис.грн., в міській місцевості – 4,8 тис.грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

В галузі охорони здоров'я забезпечено необхідний обсяг медичної допомоги, поліпшено якість лікувально-діагностичного процесу, в результаті чого знизилась загальна смертність, в т.ч. в дитячому відділенні. Відсутня материнська смертність, різко знижена дитяча смертність (померла лише 1 дитина), знизилась первинна захворюваність в дитячому віці (до 14-ти років), захворюваність злоякісними новоутвореннями та їх запущеність, в т.ч. візуальних форм, медичними оглядами охоплено 100 % дітей до 18-ти років, періодичними оглядами охоплено 96 %; онкопрофоглядами 76 %. Забезпечена стабільна робота стаціонару, знижена тривалість перебування хворих на ліжку, ефективно використовуються ліжка денних і домашніх стаціонарів (в т.ч. знижено перебування на ліжку).

       В 2013 році проведено капітальний ремонт санпропускника пологового відділення ЦРКЛ, проводиться капітальний ремонт дитячого відділення (другий і третій поверх завершені), в центрі ПМСД завершується реконструкція та капітальний ремонт приміщення під адміністрацію центру. Проводиться реконструкція з капітальним ремонтом іншого приміщення під АЗПСМ с.Жуків. Проводиться капітальний ремонт ФП с.Гиновичі, Рибники та АЗПСМ с.Урмань. Одночасно проводяться роботи по енергозбереженню: тільки в 2013 році в ЦРКЛ встановлено метало пластикових вікон 81 шт, метало пластикових дверей 61 шт; по центру ПМСД – метало пластикових вікон – 3 шт., дверей – 3 шт.

       З 02.01.2013 року функціонує КЗ «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги». Протягом року проводились організаційні заходи по удосконаленню його роботи, спеціалізації працівників по програмі сімейної медицини, проводиться робота по отриманню ліцензії на господарську діяльність «Медична практика».

З 1 жовтня 2013 року на виконання рішення сесії районної ради від 15.05.2013 року № 209 «Про реорганізацію Бережанської ЦРКЛ» передано на баланс КУТОР «Центр екстреної медичної допомоги, медицини катастроф» штат і майно відділу ШМД, а приміщення в оренду. В даний час уже працює Бережанська станція ШМД як підрозділ вищевказаного центру.

Розміщено мережу домашніх стаціонарів, кількість ліжок доведена до 30 (забезпеченість зросла з 6,7 до 7,2 на 10000 нас.). Денних стаціонарів 15,4 на 10000 нас., проведена перепрофілізація цих ліжок серед закладів охорони здоров'я району та по профілях.

                                            

ОСВІТА

У районі функціонує 44 загальноосвітні навчальні заклади ( 1 гімназія,           1спеціалізована школа І ступеня, 8 навчально – виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»,                         13 - ЗОШ І ступеня, 11 – ЗОШ І-П ступенів, 10 -ЗОШ І-Ш ступенів), у яких навчається 4029 учнів.

Збережено мережу дошкільних навчальних закладів. У 11 дошкільних навчальних закладах та у 8 дошкільних підрозділах НВК «ЗНЗ –ДНЗ» навчається і виховується 948 дошкільнят. У 2013 році на розвиток дошкільної освіти у районі виділено 6804,7 тис.грн.

Усі загальноосвітні навчальні заклади І-Ш ступенів та 13 загальноосвітніх шкіл І-П ступенів забезпечені навчальними комп’ютерними класами та підключені до мережі Інтернет.

З метою розвитку творчих здібностей школярів у школах району функціонує мережа гуртків з позакласної роботи: 59 гуртків художньо – естетичного спрямування,7 –віськово –патріотичного, 22 – спортивного, 13 –технічної творчості та 23 – з предметів навчального плану. У всіх школах вивчається спецкурс «Основи Християнської етики».

Відділом освіти вживаються відповідні заходи щодо покращення матеріально-технічної бази закладів освіти. Протягом канікул проведено поточні ремонти класних кімнат, приміщень загального користування ( коридорів, майстерень, їдалень, тощо). Ці заходи проводилися в основному за кошти батьків, спонсорські та благодійні внески. Облаштовано внутрішні туалети у 33 освітніх установах.

На виконання програми «Шкільний автобус» у районі забезпечують підвіз учнів і педагогічних працівників 5 шкільних автобусів. У 2013 році придбано шкільний автобус для Жуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

 

КУЛЬТУРА

      Мережа закладів культури Бережанського району збережена і налічує 91 установу. На сьогоднішній день в районі функціонує: 43 заклади культури клубного типу, 43 бібліотеки, 3 початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи), 2 музеї. В районі діють 11 колективів, які носять звання „народний”, „зразковий”. Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації обслуговує 10 установ, що фінансуються з місцевого бюджету. Заборгованість по заробітній платі   відсутня.

       Кількість працюючих в закладах культури, що фінансуються з місцевого бюджету - 187 чоловік. Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2013 року становила 168, 47 ставки. Потреба коштів на утримання установ культури на 2013 рік становила 8261,9 тис. гривень, затверджено зі змінами на 2013 рік кошти в сумі 6067,3 тис. гривень.

         По спеціальному фонді поступило 203,9 тис. гривень.

         Аналізуючи ситуацію з недостатнім виділенням коштів на 2013 рік, відділом культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації впродовж року проводились заходи щодо економії бюджетних коштів. Економія коштів за 2013 рік становить 298,2 тис. гривень.

       У 2013 році в закладах культури району проведено:

-2 поточних ремонтів (народні доми с. Пліхів, Божиків, 18 000 грн.);

-28 косметичних ремонтів;

-1 ремонт даху (народний дім с. Літятин – 250 м2);

-замінено та встановлено 9 дверей та 49 енергозберігаючих вікон

- поточний ремонт глядацького залу Бережанської державної школи мистецтв (спец кошти – 7365, 50 грн.)

Орієнтовна вартість виконаних робіт складає 137 630  тис. грн.

Заготовлено 105 м3 дров ( потреба 105 м3)

         В аварійному стані визнана комісією будівля народного дому с. Лапшин (непридатна для користування).

         У 2013 році районний музей книги та краєзнавчий музей відвідало 25050 осіб. Частково забезпечено фінансування програм у 2013 році, прийнятих сесіями районної ради, а саме:

       Програма поповнення бібліотечних фондів району:

       Обсяг коштів згідно програми складав на 2013 рік 49 тис. гривень, зокрема з районного бюджету 42 тис. гривень.

       У поточному році використано на придбання періодичних видань 12,2   тис. гривень, а саме:

- на ІІ півріччя 2013 року передплачено періодику на суму 8,3 тис. гривень;

- на І квартал 2014 року сума передплати становить 3,9 тис. гривень.

 

                                                   ТУРИЗМ

Район має значні рекреаційні ресурси, основу яких становлять кліматичні ландшафтні умови, водні об'єкти, джерела мінеральних вод, історико-культурні об'єкти, що сприяє розвитку туризму різного напряму: пізнавального, релігійного, водного.

Бережанський район перебуває на початковому етапі створення сучасної туристичної індустрії. Першим завданням в цьому плані є популяризація туристичного продукту району.

Створено інформаційний банк даних туристичної галузі в районі, зокрема, екскурсійно-туристичні маршрути (Державний історико-архітектурний заповідник, краєзнавчий музей, музей книги, музей Б.Лепкого, музей переслідування церкви), сільський (зелений) туризм, молодіжний, дитячий, зовнішній, внутрішній.

Проводиться збір інформації про наявну туристичну інфраструктуру району ( заклади харчування, заклади розміщення), про стан інфраструктури сільського туризму для інформування населення району. Відділ культури і туризму районної державної адміністрації співпрацює з Бережанською районною громадською організацією-кластером сільського туризму «Мальовнича Бережанщина» , завдання якого – забезпечення інформаційно-туристичних функцій ( реклама, пошук туристів та забезпечення відпочинку). Також щороку спільно з Бережанською міською громадською організацією «Рідне місто» проводиться «Фестиваль Бережанського замку».

         В 2013 році проведено моніторинг наявної туристичної інфраструктури (заклади розміщення, харчування, дозвілля, садиби сільського (зеленого) туризму.

 

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

У 2013 році за програмою районних сільських спортивних ігор проведено 10 спортивних заходів із 8 видів спорту, де взяли участь 393 спортсмени. Переможцями в окремих видах стали команди Куропатницької (шашки, шахи, перетягування линви), Підвисоцької (настільний теніс), Потуторської (волейбол), Вільховецької (міні-футбол), Тростянецької (армспорт), Шибалинської (пляжний волейбол) сільських рад. В комплексному заліку перше місце здобула Куропатницька сільська рада, друге та третє місця посіли, відповідно, Рогачинська та Тростянецька сільські ради.

         У ХХІІІ сільських спортивних іграх Тернопільщини район забезпечив участь команд у 10 спортивних заходах. Успішним був виступ спортсменів району в змаганнях з легкоатлетичного кросу (2-е місце), з волейболу серед чоловіків (3-є місце), настільного тенісу (4-е місце).

     Крім того, в районі було проведено:

     1).районну спартакіаду учнівської молоді з: волейболу, міні-футболу, футболу, баскетболу, настільного тенісу, легкоатлетичного кросу, легкої атлетики, туризму;

     2).чемпіонат району, кубок району, суперкубок району з футболу.

     3).інші спортивно-масові заходи, зокрема:

- турнір з міні-футболу пам’яті Івана Гунька;

- чемпіонат району з волейболу;

- спортивне свято «Нумо дівчата» з нагоди 8 березня;

     - змагання з шашок і шахів з нагоди Дня молоді та інші.

       Збірні команди району взяли участь в обласній спартакіаді учнівської молоді по видах спорту, обласних змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч» по вікових групах. Районна команда ФК «Бережани» взяла участь в чемпіонаті області з футболу, за підсумками якого зайняла 5-те місце.

       В районі проводиться фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота відповідно до програми розвитку футболу в Бережанському районі на 2010-2014 роки, програми розвитку олімпійського руху в Бережанському районі на 2011-2014 роки та згідно календарного плану проведення районних, участі у Всеукраїнських і обласних заходах.

       З метою підвищення рівня інфраструктури стадіонів та споруд, повідомляємо, що у I кварталі 2013 року в адміністративному будинку стадіону проведено ремонт першого поверху, замінено всі дерев’яні вікна (11 штук) та двері (9 штук) на енергозберігаючі.

     Отже, виконання зазначених заходів та завдань є вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району, збільшити реальні доходи населення та створити умови для посилення економічної активності.

 

ІІ. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

 

         Внаслідок впливу загальнодержавної фінансово-економічної кризи на соціально-економічні процеси в районі у попередні роки виникло ряд проблемних питань розвитку окремих секторів економіки, від вирішення яких великою мірою залежить виконання програми соціально-економічного розвитку району у 2014 році.

         До основних чинників, які стримують соціально-економічний розвиток району слід віднести:

      - суттєве скорочення замовлень на продукцію   промисловості будівельних матеріалів через скорочення обсягів виконаних будівельних робіт в регіоні, висока вартість енергетичних ресурсів;

     - у будівництві: зменшення інвестицій у житлове будівництво; скорочення обсягів інвестування та призупинення інвестування виробничих об”єктів;

       - низька інноваційна активність підприємств щодо оновлення основних фондів та впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що суттєво знижує конкурентоспроможність продукції;

   - слабка матеріально-технічна база підприємств житлово-комунального господарства;

       -  уповільнення інвестиційних процесів;

       -   високий ступінь зносу основних фондів;

       - зосередження значних обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах;

       -   низька платоспроможність сільськогосподарських підприємств;

       - на ринку праці: скорочення працівників у реальному секторі економіки, перехід на режим роботи в умовах неповної зайнятості;

       - у бюджетній сфері та соціальному захисті населення: скорочення бюджетних видатків на усіх рівнях; ризики високих темпів зростання індексу споживчих цін; ризики зменшення реальних доходів громадян;

 

ІІІ. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2014 РІК

 

         Ключовим пріоритетом Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2014 рік є покращення якості життя населення району.

 

Серед головних пріоритетів:

 

 • розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу;
 • впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій;
 • розвиток сучасної інфраструктури малих міст та сільських територій;
 • покращення доступу жителів району до соціальної інфраструктури;
 • реконструкція інженерних комунікацій житлово-комунальної сфери ;
 • розвиток інфраструктури охорони навколишнього природного середовища;
 • розбудова об’єктів охорони здоровя, освіти, фізкультури та спорту.
 • розвиток туристично-рекреаційного комплексу.

 

План дій місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації Програми систематизовано у таблиці 1 «Пріоритетні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку району на 2014 рік» та у таблиці 2 «Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2014 рік».

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2014 РІК

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ЗАВДАНЬ

 

Згідно проекту Програми соціально-економічного розвитку району на 2014 рік плановий обсяг валового сукупного продукту, виробленого в основних сферах матеріального виробництва очікується в сумі 340302,0 тис.грн., що складає 101,8% до виконання програми 2013 року в т.ч. у галузі промислового виробництва – 103,6%, в галузі сільського виробництва – 101,0%, в галузі лісового господарства – 105,0%, в будівництві – 105,7% та інші – 100,2%.

Обсяг промислового виробництва у 2014 році складе 74461 тис.грн., що становитиме 103,6 % до виконання програми 2013 року: у деревообробній галузі – 11826,9 тис.грн. (104,3% до минулого року), промисловості будівельних матеріалів – 17622,8 тис.грн. (102,1% до 2013 року), харчовій галузі – 18947,5,0 тис.грн (104,1%).

Обсяг виробництва промислової продукції в розрізі підприємств складе: ПП «Флюк» - 1187,0 тис.грн., що складе 104,0% до 2013 року, ПП Андріїв Р.Т. – 314,8 тис.грн. (104%), ТОВ СП «Продсервіс» - 4222,5,0 тис.грн. (104,5%), ТОВ «Крона» - 4484,0 тис.грн. (104,0%), ПП «Агроспецгосп» - 10241,0 тис.грн. (104,0%), ТОВ «Підвисоцький завод будівельних матеріалів» - 12410,3 тис.грн. (102,2%), ТОВ «САНЗА ТОП» - 5571,2 тис.грн. (104,5%), ТОВ «Христина» - 22811,0 тис.грн. ( 104,0%), ТОВ «Будвап-Нова» - 5212,5 тис.грн. (101,7%), ТОВ «Потутори деревообробний завод» - 2431,7 тис.грн. (104,1%), ТзОВ «Кеннер- Україна» - 1751,0 тис.грн. (104,0%), ТОВ «Успіх» - 3824,0 тис.грн. (104,0%).

В галузі сільськогосподарського виробництва у 2014 році прогнозується виробити валової продукції на суму 217050 тис.грн, або 101,0% до минулого року.

   Обсяг капітальних інвестицій у 2014 році по очікуваних даних становитиме 23000,0 тис.грн., що складе 107,2% до 2013 року.

В Програмі соціально-економічного розвитку на 2014 рік значна увага приділяється розвитку малого підприємництва. Кількість діючих малих підприємств в 2014 році складе – 140.

   Обсяг роздрібного товарообороту у закладах торгівлі всіх форм власності зросте до 121,5 млн.грн., що складе 106,7% до минулого року. Обсяг реалізації платних послуг досягне 9,5 млн.грн.(59,7%).

Фонд оплати праці працівників, зайнятих в галузях економіки становитиме 162260 тис.грн.. – 107,6% до 2013 року. Ріст заробітної плати   у всіх сферах економіки району планується на 110,0%.

   Також, планується значне покращення матеріально-технічної бази в закладах освіти, культури, медицини та спорту, зокрема в 2014 році буде відкрито в с. Саранчуки дошкільний заклад та зремонтовано дах в Бережанській гімназії.

В галузі охорони здоров’я планується будівництво водяного опалення в хірургічному корпусі ЦРКЛ, переведення котельні ЦРКЛ на альтернативне паливо (дрова), завершення капітального ремонту АЗПСМ с.Урмань, завершення реконструкції та капітального ремонту іншого приміщення під АЗПСМ с.Жуків, завершення капітального ремонту ФП с.Гиновичі, капітальний ремонт ФП с.Пліхів, ремонт іншого приміщення під ФП с.Рибники.

В галузі культури буде зремонтовано фасад районної центральної бібліотеки та ремонт глядацької зали районного будинку творчості. Сектором у справах сім’ї, молоді та спорту на виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 року №187 подана заявка на отримання двох нових спортивних (баскетбольних) та шести дитячих майданчиків в управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації в рамках проекту облаштування дитячих і спортивних майданчиків області.

  

Порівняльний аналіз основних показників соціально-економічного та культурного розвитку області за 2012 (факт), 2013 (план) та 2014 (план) роки наведено у таблиці 3.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОГРАМИ

 

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.

Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в районі, результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання району, розв’язанню проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку району, у тому числі підвищення рівня зайнятості та оплати праці, детінізації економічних процесів. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде впроваджена до виконання шляхом прийняття відповідних розпорядчих документів. Основними виконавцями заходів Програми є структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми міської та сільських рад, суб’єкти господарювання, які діють на території області.

   Районна державна адміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку.

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми передбачає:

постійний моніторинг виконання основних показників та заходів Програми;

щоквартальний розгляд питання про хід виконання Програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації;

підготовку розпорядчих документів районної державної адміністрації з питань виконання програми;

відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів Програми.

Координацію діяльності виконавців Програми здійснює управління економіки районної державної адміністрації.

Районна державна адміністрація за підсумками 2013 року звітує про хід виконання та ефективність реалізації заходів Програми на сесії районної ради.

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень державного та місцевих бюджетів, у тому числі з бюджету розвитку місцевого бюджету, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

     Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на підтримку Програми, визначається районною радою при затвердженні місцевого бюджету.

На 2014 рік пропонується акумулювати кошти на виконання прийнятих найважливіших цільових програм, спрямованих на стимулювання економічного розвитку, соціальний захист населення, створення належних умов життєзабезпечення.