Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк


Додаток 1до рішення ____________ ради


"Про бюджет на 2018 рік"

Доходи Районний бюджет на 2018 рік(грн.)


Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд


Всього

в т.ч. бюджет розвитку


10000000

Податкові надходження

11909000,00

11909000,00

0,00

0,00


11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11909000,00

11909000,00

0,00

0,00


11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

11909000,00

11909000,00

0,00

0,00


11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

9982000,00

9982000,00

0,00

0,00


11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

1900000,00

1900000,00

0,00

0,00


11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

27000,00

27000,00

0,00

0,00


20000000

Неподаткові надходження

1505600,00

230000,00

1275600,00

0,00


22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

230000,00

230000,00

0,00

0,00


22010000

Плата за надання адміністративних послуг

230000,00

230000,00

0,00

0,00


22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

230000,00

230000,00

0,00

0,00


25000000

Власні надходження бюджетних установ

1275600,00

0,00

1275600,00

0,00


25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

955600,00

0,00

955600,00

0,00


25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

892600,00

0,00

892600,00

0,00


25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

60000,00

0,00

60000,00

0,00


25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

3000,00

0,00

3000,00

0,00


25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

320000,00

0,00

320000,00

0,00


25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів

320000,00

0,00

320000,00

0,00


РАЗОМ ДОХОДІВ

13414600,00

12139000,00

1275600,00

0,00


40000000

Офіційні трансферти

277378200,00

277378200,00

0,00

0,00


41000000

Від органів державного управління

277378200,00

277378200,00

0,00

0,00


41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

26488500,00

26488500,00

0,00

0,00


41020100

Базова дотація

12835500,00

12835500,00

0,00

0,00


41020200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я

13653000,00

13653000,00

0,00

0,00


41030000

Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам

250410900,00

250410900,00

0,00

0,00


41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соц

73381700,00

73381700,00

0,00

0,00


41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери

100309200,00

100309200,00

0,00

0,00


41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

3389300,00

3389300,00

0,00

0,00


41033600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

1202100,00

1202100,00

0,00

0,00


41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

38252600,00

38252600,00

0,00

0,00


41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

31540000,00

31540000,00

0,00

0,00


41035000

Інші субвенції

750000,00

750000,00

0,00

0,00


41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих

1586000,00

1586000,00

0,00

0,00


41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

478800,00

478800,00

0,00

0,00


41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції

478800,00

478800,00

0,00

0,00


ВСЬОГО ДОХОДІВ

290792800,00

289517200,00

1275600,00

0,00

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради


В.Ф.Соломко