Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

ДрукДодаток №3

до рішення районної ради
"Про бюджет на 2018 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків Районний бюджет на 2018 рік(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Бережанська районна рада 1701000,00 1701000,00 1088500,00 94630,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 1721000,00
0110000 1701000,00 1701000,00 1088500,00 94630,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 1721000,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1495000,00 1495000,00 1088500,00 94630,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 1515000,00
0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 206000,00 206000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206000,00
0200000 Бережанська районна державна адміністрація 38773900,00 38773900,00 10000,00 0,00 0,00 800000,00 780000,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 39573900,00
0210000 Бережанська районна державна адміністрація 38773900,00 38773900,00 10000,00 0,00 0,00 800000,00 780000,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 39573900,00
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 30437000,00 30437000,00 10000,00 0,00 0,00 800000,00 780000,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 31237000,00
0212110 2110 Первинна медична допомога населенню 6656000,00 6656000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6656000,00
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 6656000,00 6656000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6656000,00
0212140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров`я 1202100,00 1202100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1202100,00
0212146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 1202100,00 1202100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1202100,00
0212150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров`я 478800,00 478800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478800,00
0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 478800,00 478800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478800,00
0600000 Відділ освіти Бережанської РДА 57397600,00 57397600,00 41718500,00 3605910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57397600,00
0610000 57397600,00 57397600,00 41718500,00 3605910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57397600,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 1338840,00 1338840,00 900000,00 66000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1338840,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 53045520,00 53045520,00 38833000,00 3400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53045520,00
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 397400,00 397400,00 300000,00 18400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397400,00
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 456500,00 456500,00 340000,00 31700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456500,00
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 1701150,00 1701150,00 1190000,00 86110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1701150,00
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1701150,00 1701150,00 1190000,00 86110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1701150,00
0613120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 200000,00 200000,00 155500,00 3700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00
0613121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 200000,00 200000,00 155500,00 3700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 148190,00 148190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148190,00
0615050 5050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху 110000,00 110000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110000,00
0615053 5053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 110000,00 110000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110000,00
0800000 Управління праці та соціального захисту населення Бережанської районної державної адміністрації 182616200,00 182616200,00 3075000,00 55000,00 0,00 320000,00 320000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182936200,00
0810000 182616200,00 182616200,00 3075000,00 55000,00 0,00 320000,00 320000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182936200,00
0811060 1060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім`ях, сім`ях патронатного вихователя 1586000,00 1586000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1586000,00
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 100309200,00 100309200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100309200,00
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 8000000,00 8000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000000,00
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 92309200,00 92309200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92309200,00
0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 3389300,00 3389300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3389300,00
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 389300,00 389300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389300,00
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 3000000,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00
0813040 3040 Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, тимчасової допомоги дітям 54196700,00 54196700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54196700,00
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 570000,00 570000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570000,00
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 23000000,00 23000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23000000,00
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1400000,00 1400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1400000,00
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 4100000,00 4100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100000,00
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 280000,00 280000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280000,00
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 24846700,00 24846700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24846700,00
0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи 19185000,00 19185000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19185000,00
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 13500000,00 13500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13500000,00
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 2340000,00 2340000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2340000,00
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 3000000,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 345000,00 345000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345000,00
0813100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 3850000,00 3850000,00 3075000,00 55000,00 0,00 320000,00 320000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170000,00
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3850000,00 3850000,00 3075000,00 55000,00 0,00 320000,00 320000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170000,00
0813240 3240 Інші заклади та заходи 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
1000000 Відділ культури і туризму Бережанської РДА 7508000,00 7508000,00 5155000,00 730200,00 0,00 1405100,00 150600,00 50000,00 22200,00 1254500,00 1249500,00 8913100,00
1010000 7508000,00 7508000,00 5155000,00 730200,00 0,00 1405100,00 150600,00 50000,00 22200,00 1254500,00 1249500,00 8913100,00
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 957800,00 957800,00 713600,00 79200,00 0,00 42300,00 42300,00 22000,00 1500,00 0,00 0,00 1000100,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2044000,00 2044000,00 1362400,00 122000,00 0,00 11000,00 6000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 2055000,00
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 599700,00 599700,00 418000,00 73000,00 0,00 4600,00 4600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604300,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3510800,00 3510800,00 2390000,00 421000,00 0,00 1347200,00 97700,00 28000,00 20700,00 1249500,00 1249500,00 4858000,00
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 395700,00 395700,00 271000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395700,00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 395700,00 395700,00 271000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395700,00
3700000 Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 251000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251000,00
3710000 Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 251000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251000,00
3718700 8700 0133 Резервний фонд 251000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251000,00
Всього 288247700,00 287996700,00 51047000,00 4485740,00 0,00 2545100,00 1250600,00 50000,00 22200,00 1294500,00 1269500,00 290792800,00

Керуючий справами вико навчого апарату районної радиВ.Ф.Соломко