Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА 

організаційного забезпечення діяльності сектору з питань державної реєстрації районної державної адміністрації на 2018-2020 роки

 

Розділ 1.   Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

сектор з питань державної реєстрації районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, Порядок формування та зберігання реєстраційних справ, затверджений Наказом Міністерства юстиції України 18 листопада2016 року № 3267/5

3.

Розробник Програми

сектор з питань державної реєстрації районної державної адміністрації

4.

СпіврозробникиПрограми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

сектор з питань державної реєстрації районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

сектор з питань державної реєстрації районної державної адміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм )

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього.

У тому числі :

27,0 тис.грн.

9.1

коштів районного бюджету

27,0 тис.грн.

 

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Відповідно до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18 листопада2016 року № 3267/5 (далі – Порядок) сектор з питань державної реєстрації Бережанської районної державної адміністрації (далі – сектор) є суб’єктом, що забезпечує зберігання реєстраційних справ. РозділомІV Порядку встановлені вимоги до спеціальних приміщень, в яких зберігаються реєстраційні справи, а саме: реєстраційні справи підлягають зберіганню у спеціальних приміщеннях, які мають бути обладнані засобами, що забезпечують обмежений доступ до цього приміщення. На вікнах приміщення, розташованого на першому поверсі, встановлюються відкидні назовні металеві ґрати та охоронна сигналізація; спеціальне приміщення має бути обладнане пожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння; двері спеціального приміщення у неробочий час замикаються, опечатуються або пломбуються; спеціальне приміщення обладнується стаціонарними металевими стелажами або шафами. Допускається експлуатація стаціонарних дерев'яних стелажів, оброблених вогнезахисним розчином

Спеціальне приміщення сектору, в якому зберігаються реєстраційні справи, знаходиться на підвальному поверсі за адресою: вул. Шевченка, 15, м. Бережани, та не відповідає вимогам Порядку, а саме не обладнане охоронною та пожежною сигналізацію, стаціонарних металевих стелажів є недостатньо, щоб розмістити реєстраційні справи, які постійно накопичуються.

 

Розділ 3. Визначення мети Програми

Головною метою Програми є виділення коштів для встановлення системи обладнання охоронною та пожежною сигналізацією приміщення, в якому зберігаються реєстраційні справи.

 

Розділ 4. Заходи Програми

Програмою передбачені такі заходи:

-  встановлення та функціонування системи охоронної та пожежної сигналізації приміщення, в якому зберігаються реєстраційні справи;

-  облаштування приміщення металевими стелажами.

 

Розділ 5. Джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. Обсяги фінансування є орієнтовними і уточняються щороку.

 

Розділ6. РесурснезабезпеченняПрограми 

Обсяг коштів, які пропонується залучати на виконання Програми, тис.грн.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконанняПрограми

Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

14,0

9,0

4,0

27,0

районний бюджет

14,0

9,0

4,0

27,0

 
Розділ 7. Напрямки діяльності та заходи програми організаційного забезпечення діяльності сектору з питань державної реєстрації районної державної адміністрації області на 2018-2020 роки  

п/п

Перелік заходів Програми

Строк

виконання заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

Обсяг фінансування,

тис. грн.

Очікуваний результат

1.

Встановлення та функціонування системиохоронної та пожежної сигналізації приміщення, в якому зберігаються реєстраційні справи;облаштування приміщення металевими стелажами

 

2018-2020 роки

сектор з питань державної реєстрації районної державної адміністрації

районний бюджет

2018 рік

2019 рік

 

2020 рік

забезпечення належного зберігання реєстраційних справ у паперовій формі

14,0

 

9,0

4,0


8. Координація та контроль за ходом виконанняПрограми