Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

організації рятування людей на водних об’єктах

Бережанського району на 2015 - 2019 роки

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Бережанська рятувально-водолазна станція

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження Президента України від 04липня 2001 року № 190/2001 рп, Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2002 року №264

3.

Розробник програми

Бережанська рятувально-водолазна станція

4.

Співрозробник програми

Бережанська рятувально-водолазна станція, відділ з питань цивільного захисту населення та охорони здоров’я Бережанської райдержадміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Бережанська рятувально-водолазна станція

6.

Учасники програми

Фінансове управління райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,

7.

Термін реалізації програми

      2015 – 2019 роки

7.1.

Етапи виконання програми

1 етап – 2015 рік, 2 етап – 2016-2019 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

в тому числі:

125 тис. грн.

10

Кошти місцевого бюджету

125 тис. грн.

10.1.

кошти інших джерел

-

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

На території району розміщено 18 ставків і озеро загальною площею 410 га. Бережанське озеро займає площу 2748 га. Протікає також річка "Золота Липа" та багато дрібних річок і потічків. І на всіх цих об’єктах відпочивають люди. У зимово-весняний та літній періоди настає стан надзвичайного ризику на водних об’єктах, що становить значну небезпеку та загрозу життю людей.

Бережанська рятувально-водолазна служба несе відповідальність за безпеку людей на воді, а також надає допомогу людям, які терплять біду.

Щороку в районі на початку сезону виникає питання про стан роботи щодо недопущення загибелі людей на воді.

Так як виконання заходів рятування на воді потребують значних матеріальних затрат, а в обласному бюджеті кошти відсутні, кожного року виникають проблеми з фінансуванням служби в цілому. Через недофінсування виникають проблеми з виплатою заробітної плати, не говорячи про матеріально-технічне забезпечення, що впливають на виконання покладених обов’язків.

Рятувально-водолазна станція потребує оновлення водолазного спорядження, плавзасобів. Приміщення станції потребує ремонту.

Незважаючи на всі недоліки і нестачу коштів рятувальна станція свої функціональні обов’язки виконує. Лише цього року було врятовано 7 чоловік, в тому числі 3 дітей, прочитано 18 лекцій, проведено 43 бесіди.

3. Визначення мети програми

Метою програми є: активне проведення організаційних та профілактичних заходів з попередження загибелі людей на водних об’єктах району, забезпечення відповідною технікою і рятувальними засобами рятувальної станції.

Підвищення оперативності та ефективності реагування на надзвичайні ситуації з попередження загибелі людей на воді.

Координація дій рятувально-водолазної станції у співпраці з підрозділами ДСНС України в районах.

Виконання програми повинно сприяти зменшенню ризику загибелі людей на воді у будь-яку пору року.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

У результаті виконання програми в 2015-2019 роках буде оновлено матеріально-технічну базу рятувально-водолазної станції рятувальним спорядженням, плав засобами.

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Основними напрямками виконання завдань є:

- виконання спеціальних організаційних заходів та залучення спеціалістів районної державної адміністрації при підготовці проектів районного та міського бюджетів на 2015-2019 роки, з врахуванням обов’язкових видатків на реалізацію цієї програми;

- проведення повного моніторингу водних об’єктів та підвищення ступенів їх безпеки;

- розроблення обґрунтованих рекомендацій з уникнення всіх видів ризику загибелі людей на воді;

- проведення активної профілактично-роз’яснювальної роботи серед населення;

- зміцнення матеріально-технічної бази.

Ресурсне забезпечення районної програми.

тис. гривень

Обсяг коштів, які

пропонується залучити

на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього

витрат на

виконання програми

І

ІІ

2015

2016

2017

2018

2019

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

25000

25000

25000

25000

25000

125000

місцевий бюджет

25000

25000

25000

25000

25000

125000

інші кошти

Завдяки виконанню заходів програми очікується:

- розвиток Бережанської рятувально-водолазної станції Тернопільської області;

- оновлення матеріально-технічної бази станції;

- поповнення станції фахівцями;

- покращення оперативної мобільності;

- проведення систематичного моніторингу надзвичайних ситуацій на водних об’єктах району;

- забезпечення ефективності профілактичної роботи серед населення Бережанського району.

6. Напрямки діяльності та заходи щодо реалізації програми

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Термін

виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. в тому числі

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

Зобов'язати власників та орендарів водних об’єктів визначити місця масового відпочинку населення на водоймах району

Погодити з органами місцевого самоврядування, створити рятувальні пости  

2015-2019 роки

Власники та орендарі, органи місцевої влади 

Кошти власників та орендарів, місцевий бюджет, 

Попередження нещасних випадків, створення рятувальних постів, забезпечення рятувальними засобами для зменшення загибелі на воді

Підготовка і атестація працівників станції

2015-2019 роки

Рятувально-водолазна служба Тернопільської області і рятувальна станція

Районний бюджет

Підвищення на 10% професійних навиків водолазів, мотористів, матросів

Матеріально-технічне забезпечення станції

водолазним спорядженням, плавзасобами

2015-2019 роки

Рятувально-водолазна служба Тернопільської області і рятувальна станція 

Районний бюджет

І-етап:

2015 р.– 25000

ІІ-етап:

2016-2019 рр.- 100000

Оснащення рятувально-водолазним спорядженням

2015-2019 роки

Бережанська рятувально-водолазна станція

Районний бюджет 

І-етап:

2015 р.– 15000

ІІ-етап:

2016-2019 рр.- 80000

Водолазний апарат – 2 шт.

Гідрокостюм УГК – 2 шт.

Гідрокомбінезон Баларес – 2 шт.

Водолазний шерстяний костюм – 1шт.

Ласти – 2 пари

Маски – 2 шт.

Медична аптечка – 1 шт.

Оснащення плавзасобами, рятувальними засобами, апаратом штучного дихання, веслами

2015-2019 роки

Бережанська рятувально-водолазна станція

Районний бюджет

І-етап:

2015 р.– 10000

ІІ-етап:

2016-2019 рр.- 20000

Човен Язь – 1 шт.

Апарат штучного дихання ГС-10 – 1 шт.

Рятувальні круги – 2 шт.

Рятувальні жилети – 2 шт.

Весла алюмінієві – 4 шт. 

Профілактична робота по попередженню нещасних випадків на воді

Проведення лекцій, бесід, виступів по радіо, публікації в пресі 

2015-2019 роки

Бережанська рятувально-водолазна станція, відділ з питань цивільного захисту населення та охорони здоров’я райдержадміністрації 

Районний бюджет 

Збільшення кількості лекцій, бесід, виступів у пресі

Всього:

2015-2019 роки 

Рятувально-водолазна станція 

Районний бюджет 

І-етап:

2015 р.– 25000

ІІ-етап:

2016-2019 рр.- 100000 

Розвиток рятувально-водолазної станції, покращення материально-технічної бази

7. Вартість рятувально-водолазного спорядження, обладнання, плавзасобів та техніки і їх кількість для роботи станції

№ з/п

Назва обладнання

Ціна одиниці тис.грн.

Кількість

Загальна вартість грн.

Водолазний апарат

30

2 шт.

60000

2.

Гідрокостюм УГК

5

2 шт.

10000

3.

Гідрокомбінезон Баларес

7

2 шт.

14000

4.

Водолазний шерстяний костюм

1

1шт.

1000

5.

Ласти

0,5

2 пари

1000

6.

Маски

0,5

2 шт.

1000

7.

Водолазні боти

8.

Водолазна медична аптечка

0,65

2 шт.

1300

9.

Підвисний мотор «Вихрь»

10.

Моторний кактер «Прогрес»

11.

Човен «Язь»

14

1 шт.

14000

12.

Портативний компресор

13.

Весла алюмінієві

1,25

4 шт.

5000

14.

Апарат штучного дихання ГС-10

6

1 шт.

6000

15.

Рятувальні круги

0,4

2 шт.

800

16.

Рятувальні жилети.

0,45

2 шт.

900

17.

Всього:

23

125000

 


8. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює Бережанська рятувально-водолазна станція спільно з відділом з питань цивільного захисту населення та охорони здоров’я райдержадміністрації, Бережанська райдержадміністрація та постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету.