Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

ДрукДодаток

до рішення районної ради

від «19» квітня 2018 р. №338 

ПЛАН

заходів на 2018-2019 роки до районної програми   енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки

(уточнення переліку об'єктів,     на яких будуть   впроваджуватись заходи програми, проводитиметься щороку з   урахуванням умов, в яких вони будуть здійснюватись, стану розвитку   економіки країни в цілому,

фінансових можливостей держави)

 

№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. гривень, в тому числі по роках

Очікуваний результат

2018 рік

2019 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Зменшення обсягу   технологічних витрат і   невиробничих витрат енергоресурсів в   результаті модернізації обладнання,   впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи   державного управління та популяризації енергоефективності

1) заміна та модернізація котелень і котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери з використанням місцевих   альтернативних   видів палива

2018-2019 роки

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, Бережанська центральна районна комунальна лікарня, Комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчі комітети сільських рад

обласний бюджет

9

12

заміщення споживання 300 тис. куб.м природного газу щороку, технічне переоснащення котелень, збільшення частки сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

районний бюджет

45

30

інші джерела

255

160

2) впровадження систем електроопалення
(електро- тепло- акумуляційного обігріву та гарячого водопостачання)

2018-2019 роки

державний бюджет

45

45

заміщення природного газу

обласний бюджет

9

17

районний бюджет

12

22

3) проведення санації будівель бюджетних установ

2018-2019 роки

обласний бюджет

13

18

виконання запланованих робіт забезпечить зменшення споживання   природного газу в перерахунку на рік на 0,195тис.куб.метрів

районний бюджет

40

45

4) впровадження енергоефектив-них освітлюва-льних приладів

2018-2019 роки

районний бюджет

30

30

заміна по 540 штук щороку освітлювальних приладів у бюджетній сфері району та зменшення споживання 45тис.кВт.год. електричної енергії в перерахунку на рік

інші джерела

25

30


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5) розміщення інформації в засобах масової інформації

2018-2019 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

-

-

-

проведення постійної інформаційної та роз'яснювальної роботи із громадськістю та керівниками бюджетних установ району

2.

Оптимізація структури енергетичного балансу району, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних   джерел енергії та альтернативних видів палива

1) сприяння у впровадженні малих   гідроелектростанцій та модер-нізація існу-ючих   МГЕС, проведенні нау-ковими устано-вами   фунда-ментальних та прикладних досліджень в галузі фізико-технічних про-блем гідроенер-гетики району

2018-2019 роки

державний бюджет

5

5

заміщення природного газу

районний бюджет

8

10

інші джерела

30

40

2) сприяння у реалізації проектів з використанням енергії сонця для вироблення електричної енергії потужністю понад 30 кВт

2018-2019 роки

районний бюджет

10

20

заміщення природного газу

інші джерела

15

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3) сприяння у реалізації проектів з будівництва вітрових електростанцій

2018-2019 роки

інші джерела

0

0

заміщення природного газу

4) сприяння у освоєнні виробництва твердого палива (паливні брикети)

2018-2019 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, ДЛ "Бережанське лісомисливське господарство" ДП «Бережанирайагроліс»

інші джерела

10

10

популяризація сировинної бази району з метою залучення інвесторів у розвиток сфери виробництва альтернативних видів палива

5) розвиток сировинної бази для виробництва біопалива

2018-2019 роки

інші джерела

20

20

придбання подрібнювачів відходів деревини, скорочення споживання     та енергоефективне використання традиційних енергоресурсів, заміщення споживання не менш 20тис.куб.м природного газу за рахунок використання деревної щепи у якості палива


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

Енергоефективність та енергозбереження промислової групи споживачів

1) модернізація котельного обладнання

2018-2019 роки

промислові підприємства району

інші джерела (власні кошти підприє-мств)

30

40

модернізація котельного обладнання, скорочення паливоємності продукції на 4% щороку

2) переведення котелень на використання альтернативних видів палива (відходи деревини, дрова)

інші джерела (власні кошти підпри-ємств)

30

40

переведення котельного обладнання на альтернативні види палива, скорочення паливоємності продукції на 8% щороку

3) модернізація технологічного обладнання

інші джерела (власні кошти підпри-ємств)

20

50

скорочення паливо- та електроємності продукції на 3% щороку

4.

Інформаційно-технічне забезпечення впровадження енергоефективності населення

1) проведення заходів з популяризації енергоефективності серед населення (надання консультаційних послуг, проведення круглих столів, друк виступів у   засобах масової інформації)

2018-2019 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

районний бюджет

1

2

скорочення споживання та раціональне використання енергоресурсів населенням району


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2) заходи із стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини відсотків кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів по програмі «Теплий кредит»

2018-2019 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації спільно із районними відділеннями «Приватбанк» та «Ощадбанк»

державний бюджет

200

200

скорочення споживання та раціональне використання енергоресурсів населенням району

обласний бюджет

50

50

3) заходи із стимулювання населення до впровадження відновлювальних джерел енергії шляхом відшкодування частини від суми кредитів, залучених на придбання енергоефективно-го обладнання та матеріалів відповідно до Порядку використання коштів обласного

2018-2019 роки

обласний бюджет

50

50

впровадження щороку сонячних електростанцій у домогосподарствах, заміщення природного газу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

бюджету, передбачених на відшкодування частини суми за кредитами, залученими на купівлю сонячних енергетичних станцій та/або теплових насосів та обладнання до них

5.

Підвищення енергозбереження із застосуванням методик енергетичного аудиту та менеджменту

1) проведення енергетичного аудиту будівель та споруд бюджетної сфери

2018-2019 роки

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, Бережанська центральна районна комунальна лікарня, Комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчі комітети сільських рад

обласний бюджет

0

25

проведення енергетичного аудиту у бюджетних установах та організаціях, на яких впроваджуватимуться комплексні рішення щодо термомодернізації

районний бюджет

25

65

2) впровадженння системи енергоменедж-менту

2019 рік

обласний бюджет

0

5

впровадженння сис-теми енергоменеджме-нту, що дозволить ско-ротити споживання енергоносіїв близько 10%

районний бюджет

0

15

РАЗОМ:

державний бюджет

250,0

250,0

обласний бюджет

131,0

177,0

районний бюджет

171,0

239,0

інші джерела

435,0

410,0

всього

987,0

1076,0

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради В.Ф.Соломко