Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ ТА ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2018 РІК

 

1. Паспорт програми

1. Назва: Програма організації харчування учнів та вихованців закладів освіти Бережанського району на 2018 рік.

2. Підстава для розроблення: Закон України від 24 грудня 2015 року   № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (зі змінами), стаття 35 Закону України «Про дошкільну освіту», стаття 22 Закону України «Про загальну середню освіту», стаття 5 Закону України «Про охорону дитинства», Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 5 жовтня 2009 року № 1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу», розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року № 588-р «Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції», Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 року № 242/329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за   № 661/60941, Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 року № 298/227, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 року за № 523/12397, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 року № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 року за № 563/28693. 

Джерела фінансування

Кошти місцевого бюджету, загального (спеціального) фонду районного бюджету та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

Обсяги фінансування

Обсяг коштів на кожний окремий рік розглядається у встановленому чинним законодавством порядку

Очікувані кінцеві

результати реалізації Програми

  • створення єдиної системи харчування;
  • забезпечення безоплатним харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, учнів  1-4 класів, дітей напівсиріт, дітей учасників АТО та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування;
  • створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку;
  • збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;
  • поліпшення якості харчування школярів;
  • формування навичок правильного та здорового харчування;
  • впровадження нових технологій в організації харчування

2. Загальні положення

Програма організації харчування учнів та вихованців закладів освіти Бережанського району на 2018 рік (далі-Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28 грудня 2014 року  № 76-VIII, “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” від 28 грудня 2014 року № 79-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 “Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за     № 661/10941.

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і виховання. Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням.

Державою гарантується забезпечення харчування учнів 1-4 класів та дітей, пільгових категорій, тому організація харчування дітей у закладах освіти належить до пріоритетних завдань місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Відділ  освіти Бережанської райдержадміністрації та керівники закладів освіти забезпечують координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить до шкільних їдалень, організацію безоплатного харчування учнів, дітей пільгових категорій відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону дитинства».

Усі заклади освіти району І-ІІ та І-ІІІ ступенів  мають приміщення їдалень та обідні зали, в яких створені відповідні умови для організації гарячого харчування учнів.

Першочерговим завданням є створення єдиної системи організації харчування, яка дозволить удосконалити діючу систему організації харчування, поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції, а також дасть змогу впровадити єдине циклічне меню у всіх школах району, і, водночас, забезпечить ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

У разі, якщо вартість закупівлі продуктів харчування не підпадає під сферу застосування Закону України “Про здійснення державних закупівель”, закупівлю, по можливості, здійснювати у постачальників, які зареєстровані у Бережанському районі, або/чи у постачальників, які здійснюватимуть постачання продуктів харчування власним транспортом безпосередньо до навчальних закладів району по асортименту та в кількості, визначеному відділом освіти райдержадміністрації.

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів та дітей дошкільного віку.

3.  Мета та основні завдання Програми

Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування учнів  загальноосвітніх навчальних закладів.

Основними завданнями Програми є:

1) створення єдиної системи харчування;

2) удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її функціонування;

3) створення умов для повноцінного харчування учнів;

4) збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;

5) забезпечення гарячим харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, учнів 1-4 класів, як виняток, дітей напівсиріт, дітей учасників АТО та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування.

Реалізація Програми дасть змогу:

1) створити єдину систему харчування;

2) забезпечити безоплатним харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, учнів   1-4 класів, як виняток, дітей напівсиріт, дітей учасників АТО та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування;

3) створити умови, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку;

4) збільшити кількість учнів, охоплених  гарячим харчуванням;

5) поліпшити якість харчування школярів;

6) формувати навички правильного та здорового харчування;

7) впроваджувати нові технології в організації харчування.

Доцільність створення даної Програми обумовлена:

1) турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я дітей;

2) необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування як важливої складової для розвитку дитячого організму;

3) впровадженням єдиного циклічного меню у всіх школах району;

4) створенням єдиної системи організації харчування, яка забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

4. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми в частині безоплатного харчування учнів із числа дітей-сиріт, дітей- з інвалідністю, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” здійснюється за рахунок коштів з місцевого бюджету, а учнів 1-4 класів та іншої категорії учнів, визначеної даною Програмою — за рахунок коштів районного бюджету та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

5. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація основних завдань Програми забезпечить:

1) створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку;

2) забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів;

3) організація харчування учнів пільгових категорій (відповідно до чинного законодавства);

4) забезпечення безкоштовним харчуванням школярів 1-4 класів та іншої категорії учнів, визначеної даною Програмою;

5) збільшення  кількості учнів, охоплених  гарячим харчуванням;

6) формування навичок правильного та здорового харчування;

7) створення централізованої системи харчування;

8) зміна підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої системи харчування;

9) раціональне і ефективне використання бюджетних коштів.

7. Управління Програмою та контроль за її виконанням 

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти райдержадміністрації та керівників закладів освіти. Контроль за виконанням Програми здійснює районна рада. 

 

6.Напрями та заходи реалізації програми організації харчування учнів та вихованців закладів освіти Бережанського району на 2018 рік

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконан-ня заходу

(роки)

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування,

гривень (тис)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Організаційно-методичне забезпечення

  1. створення єдиної системи організації харчування у закладах освіти

2018

відділ освіти районної

державної адміністрації                                           заклади освіти

не потребує

-

створення єдиної системи забезпечення шкільних їдалень свіжими і якісними продуктами харчування

2) оформлення інфор-маційних куточків для учнів та батьків щодо харчування дітей

2018

відділ освіти районної

державної адміністрації                                           заклади освіти

не потребує

-

забезпечення по-інформованості батьків про норми харчування дітей відповідно до ві-кових категорій

3) складання та оновлення бази даних дітей, які потребують безкоштовного харчування

2018

відділ освіти районної

державної адміністрації                                           заклади освіти

не потребує

-

здійснення контролю за охопленням харчуванням всіх дітей пільгових категорій

4) залучення працівників медичних установ до профорієнтаційної та санітарно-просвітницької роботи зі школярами щодо правильного харчування

2018

відділ освіти районної

державної адміністрації                                           заклади освіти

не потребує

-

формування в школярів навичок здорового харчування

5) організація та проведення нарад для працівників харчоблоків

2018

відділ освіти районної

державної адміністрації                                           заклади освіти

не потребує

-

поінформованість пра-цівників харчоблоків щодо норм харчуван-ня,списування вико ристаних продуктів, бракеражу продукції

2.

Організація харчування у закладах загальної середньої освіти

1) забезпечення безкош-товним харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомо-гу малозабезпеченим сім'ям”

2018

відділ освіти районної

державної адміністрації                                           заклади освіти

районний бюджет

447 тис.грн

забезпечення безкош-товних харчуванням   дітей пільгових категорій, передбаче-них законодавством

2) забезпечення безкош-товним харчуванням учнів 1-4 класів, дітей напівсиріт, дітей учасників АТО та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, на основі довідки органів місцевого самоврядування

2018

відділ освіти районної

державної адміністрації                                           заклади освіти

місцевий бюджет (40%)

батьківська плата (спонсорські кошти)

526 тис.грн

 

 

791 тис.грн.

забезпечення піль-гового харчування для дітей 1-4-х класів, дітей учасників АТО, дітей-сиріт відповідно до   доручення голови районної державної адміністрації від 2016 року

3) організація харчування дітей у таборах відпочинку при закладах освіти району

2018

відділ освіти районної

державної адміністрації                                           заклади освіти

спонсорські кошти

-

при умові їх утворення

4) харчування учнів 5-11 класів не пільгових категорій

2018

відділ освіти районної

державної адміністрації                                           заклади освіти

батьківська плата

забезпечення гарячим харчуванням дітей середньої і старшої школи

5) організація триразового харчування дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти

2018

відділ освіти районної

державної адміністрації                                           заклади дошкільн. освіти

з місцевого бюджету

батьківська плата

869 тис.грн.

1 303,5 тис.грн

створення умов для оптимального забез-печення   дітей дошкільного віку повноцінним трира-зовим харчуванням

6) дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації харчування, оптимального режиму роботи їдалень

2018

відділ освіти районної

державної адміністрації                                           заклади освіти

не потребує

-

забезпечення са-нітарно-гігієнічних умов приготування, зберігання та подачі їжі, роботи харчобло-ків

7) проведення перевірок щодо організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах

2018, двічі на рік

відділ освіти районної

державної адміністрації

не потребує

-

реалізація контролю за дотриманням норм і санітарних правил, режиму харчування

3.

Підвищення якості харчування учнів та дошкільнят

1) розширення асортименту страв, буфетної продукції

2018

відділ освіти районної

державної адміністрації                                           заклади освіти

не потребує

-

розширення асор-тименту страв, буфетної продукції, забезпечення дітей якісними продуктами харчування

2) розробка перспективного меню

2018

відділ освіти районної

державної адміністрації                                           заклади освіти

не потребує

-

урізноманітнення складу продуктів харчування, врахування норм харчування дітей на тривалий період

3) контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість

2018

відділ освіти районної

державної адміністрації                                           заклади освіти

не потребує

-

профілактика отруєнь та гострих кишкових інфекцій, що виникають внаслідок споживання несвіжої та неякісної продукції. Контроль за недопущенням в харчування дітей генно-модифікованих продуктів

4) організація роботи щодо підготовки шкільних їдалень до початку нового навчального року

до 25 серпня 2018 року

відділ освіти районної

державної адміністрації заклади освіти

не потребує

-

здійснення ремонту харчоблоків, дезін-фекції та дератизації приміщень в рамках поточних ремонтів закладів освіти