Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки діяльності управління соціального захисту населення районної державної адміністрації на 2018-2019 роки

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

закони України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні” 

3.

Розробник Програми

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальні виконавці Програми

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2018-2019 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

- кошти місцевого бюджету

100000 грн.

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

 Програма розроблена з метою реалізації чинного законодавства України, вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” у відповідності із Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та для покращення системи державного управління, місцевого самоврядування, підвищення рівня та авторитету державної служби, діяльності управління.

Програма розроблена із врахуванням вимог вказаних нормативних актів та спрямована на втілення у практику нових підходів у взаємовідносинах органів виконавчої влади та громадян.

Складовою частиною нових реформ є своєчасне, повне і якісне надання консультацій, призначення та перерахунок всіх видів державних допомог та компенсацій, субсидій на житлово-комунальні послуги та інших соціальних гарантій громадянам.

3.Визначення мети Програми

Головною метою Програми є побудова ефективної системи реалізації державних соціальних гарантій громадянам, належне матеріально-технічне забезпечення управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади; створення сприятливих соціально-економічних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав малозахищених верств населення, забезпечення їх участі в соціальній та інших сферах суспільного життя.

Програма передбачає часткове оновлення комп’ютерної та копіювальної техніки, що дасть змогу ефективніше впроваджувати в роботу новітні технології при поданні звітності в електронному вигляді, та зменшить час на обслуговування громадян, у першу чергу фізичних осіб – жителів Бережанського району, м.Бережани, зокрема при видачі різного роду довідок та інших необхідних документів.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. Обсяги фінансування є орієнтовними і уточнюються щороку.

Ресурсне забезпечення програми фінансової підримки управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

на 2018-2019 роки

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання (роки)

Усього витрат на виконання Програми

2018

2019

Обсяг ресурсів, усього, (грн.) у тому числі:

- районний бюджет

50000

50000

100000

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.

Основними завданнями Програми є:

- створення умов для ефективної професійної діяльності управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, налагодження партнерських зв’язків з органами місцевого самоврядування в Україні, застосовуючи технічні засоби, телекомунікаційні послуги електрозв’язку;

- підготовка інформаційних, довідкових та інших маетріалів щодо надання методичної та практичної допомоги з інформаційних та правових питань, проведення консультацій населення, застосовуючи технічні засоби;

- забезпечення робочих місць державних службовців необхідним обладнанням, інвентарем та іншими матеріалами та послугами для здійснення покладених повноважень:

1) облаштування робочих місць з метою належного прийому громадян, вітчизняних і зарубіжних делегацій, інвесторів та депутатів різних рівнів;

2) придбання оргтехніки, встановлення ліцензованого програмного забезпечення, закупівля канцелярських товарів та інвентаря.

Виконання Програми забезпечить:

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері соціального захисту населення;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для призначення та перерахунку державних допомог та компенсацій.

6. Напрямки діяльності та обсяги фінансування програми фінансової підтримки управління соціального захисту населення районної державної адміністрації на 2018-2019 роки

п/п

Назва напрямку діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування

Очікуваний результат

2018р

2019р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Проведення призначення та виплати різних видів державних соціальних домомог та компенсацій, інформування населення щодо розміру призначеної їм допомоги

придбання паперу, конвертів, марок, канцелярського приладдя 

2018-2019 роки

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

районний бюджет

10000

10000

вдосконалення діяльності шляхом впровадження нових методів та підходів у взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, ефективне використання фінансових ресурсів 

2

Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів щодо надання методичної та практичної допомоги з інформаційних та правових питань

придбання комплектуючих, оргтехніки, поточний ремонт та технічне обслуговування комп’ютерної та оргтехніки 

2018-2019 роки 

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

районний бюджет 

10000

10000

вдосконалення системи державного управління 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

Забезпечення робочих місць державних службовців необхідним обладнанням, інвентарем та іншими матеріалами та послугами для здійснення покладених повноважень

придбання оргтехніки, іншого необхідного інвентаря для належного забезпечення робочих місць

2018-2019 роки

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

районний бюджет

20000

20000

покращення умов праці та якості виконання функціональних повноважень державними службовцями

4

Забезпечення оплати комунальних послуг та електроносіїв

видатки на оплату рахунків і актів виконаних робіт по управлінню

2018-2019 роки

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації 

районний бюджет 

10000

10000

Забезпечення повної оплати за комунальні послуги та електроносії, недопущення виникнення кредиторської заборгованості, забезпечення безперебійної роботи управління 


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.