Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тридцять третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “ 07 ” червня 2018 р.                                                         № 355

м. Бережани

Про внесення змін та доповнень до

Програми збереження культурної

спадщини в Бережанському районі

на 2016-2020 роки 

Відповідно до п. 16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до Програми збереження культурної спадщини в Бережанському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бережанської районної ради від 25 лютого 2016 року №61, а саме:

- у розділі 6 «Напрями діяльності та заходи з реалізації програми збереження культурної спадщини Бережанського району на 2016-2020 роки» до пункту 6 «Проведення реставраційних робіт на меморіалі Українських Січових Стрільців на горі Лисоня», в графі 3 «Перелік заходів програми» додати підпункт 6.3 «Організація перепоховання учасників боїв на горі Лисоня», в якому в графі 4 «Строк виконання заходу», прописати – «2018», в графі 6 «Джерела фінансування» прописати - «районний бюджет»; в графі 10 «Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн» прописати – «20,0».

2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                                                    В.Ф.БІЛИК