Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тридцять третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “ 07 ” червня 2018 р.                                                            № 356

м. Бережани

Про внесення змін до районного

бюджету на 2018 рік

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 22 грудня 2017 року № 296 „Про районний бюджет на 2018 рік”, рішення Шибалинської сільської ради від 11 травня 2018 року № 425, Саранчуківської сільської ради від 1 червня 2018 року № 163 , керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 2655,674 тис.грн. за рахунок:

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

223,895тис.грн.

- 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»

317,815тис.грн.

- 41050400 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

1210,634 ти.грн.

- 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

903,330 тис.грн.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 472,819 тис.грн.:

2.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                           357,226 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                                          19,0 тис.грн.

Культура                                                                                                          27,7 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                           56,488 тис.грн.

Видатки не віднесені до основних груп                                                     12,405 тис.грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

357,226 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

357,226 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

80,0 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

80,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

20,0 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

20,0 тис.грн.

 • поточні видатки

257,226 тис.грн.

КПКВ 0611010 «Дошкільні заклади освіти»                        

6,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

244,366 тис.грн.

КПКВ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

6,86 тис.грн.

2.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація 

19,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

19,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

19,0 тис.грн.

КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги»

19,0 тис.грн.

2.2.3.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму   райдержадміністрації

27,7 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

27,7 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

27,7 тис.грн.

КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури i мистецтва» 

24,0 тис.грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

2,5 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

1,2 тис.грн.

2.2.4.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

56,488 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

56,488 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

56,488 тис.грн.

КПКВ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»

5,688 тис.грн.

КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

50,8 тис.грн.

2.2.5.

Фінансове управління райдержадміністрації

12,405 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

12,405 тис.грн.

з них на:

 • поточні трансферти

12,405 тис.грн.

КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

12,405 тис.грн.

3. Зменшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 100,0 тис.грн. за рахунок:

- 41052000 «Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

100,0 тис.грн.

4. Зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 100,0 тис.грн.:

4.1. За програмною класифікацією видатків:

Охорона здоров’я                                                                                            100,0 тис.грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:

4.2.1.

Бережанська районна державна адміністрація 

100,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

100,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

100,0 тис.грн.

КПКВ 0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»

100,0 тис.грн.

5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 2182,855 тис.грн. (в тому числі 95,422 тис.грн., як співфінансування з районного бюджету субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»), за рахунок передачі з загального до спеціального фонду(бюджету розвитку) – 2182,855 тис.грн.

5.1. За функціональною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                            954,221 тис.грн.

Культура                                                                                                     18,0 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                         1210,634 тис.грн.

5.2. За головними розпорядниками коштів:

5.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

954,221 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

954,221 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

954,221 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

954,221 тис.грн.

5.2.2.

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації

18,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

18,0 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

18,0 тис.грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

3,0 тис.грн.

КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

15,0 тис.грн.

5.2.3.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

1210,634 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

1210,634 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

1210,634 тис.грн.

КПКВ 0816082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства»

1210,634 тис.грн.

6. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2018 рік (додаються).

7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році (додаток № 7 типового рішення), згідно з додатком № 1.

8. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 типового рішення), згідно з додатком № 2.

9. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” за спеціальним фондом на суму 2179,855 тис.грн. та зменшивши за загальним фондом на – 2179,855 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 2179,855 тис.грн.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

 

 

Голова Бережанської

районної ради                                                                 В.Ф. БІЛИК