Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тридцять третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “ 07 ” червня 2018 р.                                                   № 360

м. Бережани

Про склад конкурсної комісії по проведенню

конкурсного   відбору   суб’єктів   оціночної

діяльності з оцінки майна, яке перебуває у

спільній комунальній власності територіальних

громад   сіл   Бережанського   району   та

територіальної громади міста Бережани,

сіл Лісники і Рай

У зв'язку із набуттям містом Бережани статусу міста обласного значення та створенням Саранчуківської об’єднаної територіальної громади, з метою додержання закону України «Про захист економічної конкуренції», керуючись п.20 ч.1 ст.43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» ст. 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи подання Бережанської міської ради та Саранчуківської сільської ради, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва, Бережанська районна рада

вирішила:

1. Затвердити склад конкурсної комісії по проведенню конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки майна, яке перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад сіл Бережанського району та територіальної громади міста Бережани, сіл Лісники і Рай згідно додатку.

2. В своїй роботі комісії користуватися Порядком проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки майна, яке перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад Бережанського району, затвердженим рішенням районної ради від 25 лютого 2015 р. №52.

Голова Бережанської

районної ради                                                           В.Ф. БІЛИК