Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тридцять третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “ 07 ” червня 2018 р.                                           № 365

м. Бережани

Про ліквідацію Саранчуківського НВК

«ЗНЗ І-ІІІ ступенів», Рибниківської ЗОШ

І ступеня

Розглянувши клопотання Бережанської районної державної адміністрації від 05.06.2018 р. № 01-520/01-17, з метою забезпечення якісного рівня освіти та економічної ефективності функціонування навчальних закладів району та приведення їх мережі у відповідність до вимог законодавства, враховуючи недостатню наповнюваність класів шкіл, що привело до зменшення освітньої субвенції, на підставі рішення Саранчуківської сільської ради від 02.06.2018 р. №165, відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», Бюджетного кодексу України, статей 59, 60 Господарського кодексу України, статті 104 Цивільного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зважаючи на рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада 

вирішила:


Припинити діяльність шляхом ліквідації юридичних осіб:

- Саранчуківський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів», с.Саранчуки, вул.Личакова,2, код ЄДРПОУ 41565058;

- Рибниківська загальноосвітня школа І ступеня, с.Рибники,   вул. Центральна, 26, код ЄДРПОУ 24629240.

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення діяльності юридичних осіб зазначених в пункті 1 у складі, згідно з додатком «далі – ліквідаційна комісія».

3. Ліквідаційній комісії:

3.1. В установленому порядку протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про ліквідацію юридичних осіб та подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних записів.

3.2. Забезпечити здійснення всіх організаційно-правових заходів пов’язаних з ліквідацією юридичних осіб, відповідно до вимог законодавства.

3.3. Подати в установленому порядку на затвердження районній раді Ліквідаційний баланс.

4. Установити, що вимоги кредиторів приймаються в строк не менше 2-х місяців з дати публікації повідомлення на офіційному сайті Бережанської районної ради про припинення діяльності юридичних осіб, зазначених у пункті1.

5. Доручити начальнику відділу освіти Бережанської районної державної адміністрації Бабій Н.М. забезпечити проведення ліквідації Саранчуківського НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів» та Рибниківської ЗОШ І ступеня відповідно до норм чинного законодавства України.

6. Директорам Саранчуківського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів» та Рибниківської загальноосвітньої школи І ступеня попередити працівників про ліквідацію закладів з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                         В.Ф. БІЛИК