Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тридцять п’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 16 ” серпня 2018 р.                                                                № 374

м. Бережани

Про внесення змін та доповнень до  районної

 програми запобігання соціальному сирітству, 

подолання   дитячої   безпритульності   і 

бездоглядності на 2016-2020 роки 

 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою збільшення видатків на фінансування районної програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2016-2020 роки та ефективного функціонування дитячого будинку сімейного типу, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а:

1. Внести зміни та доповнення до районної програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2016-2020 роки, а саме:

- у підпункті 1 пункту 1 розділу 6 «Напрями діяльності та заходи районної Програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2010 роки» в графі «Обсяг фінансування (тис.грн. на рік)»: на 2018 рік - замінити 50 (п’ятдесят) тисяч гривень на 100 (сто) тисяч гривень

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                 В.Ф. БІЛИК