Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тридцять п’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 16 ” серпня 2018 р.                                                    № 375

м. Бережани

Про внесення змін до районного

бюджету на 2018 рік 

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 22 грудня 2017 року № 296 „Про районний бюджет на 2018 рік”, рішення, Курянівської сільської ради від 7 серпня 2018 року № 221, Шибалинської сільської ради від 16 липня 2018 року № 463, Куропатницької сільської ради від 9 серпня 2018 року №367, Саранчуківської сільської ради від 8 серпня 2018 року № 262, Урманської сільської ради від 3 серпня 2018 року № 286, Бережанської міської ради від 26 липня 2018 року № 1004, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 1026,750 тис.грн. за рахунок:

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

209,750 тис.грн.

- 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»

117 ,0 тис.грн.

- 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

700,0 тис.грн.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 326,75 тис.грн.:

2.1. За функціональною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                                175,6 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                                         25,15 тис.грн.

Культура                                                                                                           20,0 тис.грн.

Служба у справах дітей                                                                                   10,0 тис.грн.

Видатки не віднесені до основних груп                                                       96,0 тис.грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

175,6 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

175,6 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

16,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

16,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

4,4 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

4,4 тис.грн.

 • поточні видатки

155,2 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

34,2 тис.грн.

КПКВ 0615051 «Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи»

121,0 тис.грн.

2.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація 

25,15 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

25,15 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

25,15 тис.грн.

КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги»

25,15 тис.грн.

2.2.3.

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації

20,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

20,0 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

5,0 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

5,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

1,1 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

1,1 тис.грн.

 • поточні видатки

13,9 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

3,9 тис.грн.

КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури i мистецтва» 

10,0 тис.грн.

3.2.4.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

10,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

10,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

10,0 тис.грн.

КПКВ 0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»

10,0 тис.грн.

2.2.5.

Фінансове управління райдержадміністрації

96,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

96,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні трансферти

96,0 тис.грн.

КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

96,0 тис.грн.

3. Зменшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 2315,7 тис.грн. за рахунок:

- 41040200 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з отримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету»

640,0 тис.грн.

- 41050300 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

340,0 тис.грн.

- 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції»

1285,7 тис.грн.

- 41052000 «Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

50,0 тис.грн.

4. Зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 2315,7 тис.грн.:

4.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                              1925,7 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                                              50,0 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                             340,0 тис.грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:

4.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

1925,7 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

1925,7 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

1502,046 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

1502,046 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

423,654 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

423,654 тис.грн.

4.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація 

50,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

50,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

50,0 тис.грн.

КПКВ 0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»

50,0 тис.грн.

4.2.3.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

340,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

340,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

340,0 тис.грн.

КПКВ 0813043 «Надання допомоги при народженні дитини»

170,0 тис.грн.

КПКВ 0813047 «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»

170,0 тис.грн.

5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 700,0 тис.грн. за рахунок передачі з загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 700,0 тис.грн.

5.1. За функціональною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                                 700,0 тис.грн.

5.2. За головними розпорядниками коштів:

5.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

700,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

700,0 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

700,0 тис.грн.

КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)»

700,0 тис.грн.

6. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів:

6.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

300,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

300,0 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

300,0 тис.грн.

КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)»

300,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

300,0 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

300,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

300,0 тис.грн.

7. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2018 рік (додаються).

8. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2019 рік (додаються).

9. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році (додаток № 7 типового рішення), згідно з додатком № 1.

10. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 типового рішення), згідно з додатком № 2

11. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” за спеціальним фондом на суму 700,0 тис.грн. та зменшивши за загальним фондом на – 700,0 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 700,0 тис.грн.

12. Внести зміни в пункт 3.2.1 рішення сесії районної ради від 13 березня 2018 року    № 320, виклавши його в такій редакції:

3.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

1090,814 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

1090,814 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

780,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», в тому числі для фінансування відповідних видатків шкіл, розміщених на території Саранчуківської сільської ради – 164,0 тис.грн.

780,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

188,52 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», в тому числі для фінансування відповідних видатків шкіл, розміщених на території Саранчуківської сільської ради – 36,0 тис.грн.

188,52 тис.грн.

 • продукти харчування

17,8 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

17,8 тис.грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1,3 тис.грн.

КПКВ 0611010 «Дошкільні заклади освіти»

1,3 тис.грн.

 • поточні видатки

103,194 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

103,194 тис.грн.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

 

 

 

Голова

Бережанської районної ради                                                  В.Ф.БІЛИК