Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тридцять п’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 16 ” серпня 2018 р.                          № 386

м. Бережани

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних

ділянок, які знаходяться на території

Рекшинської сільської ради

Розглянувши лист від 26.07.2018 року № 29-07/18 ТОВ «Експертно-консалтингова компанія «Роміс» щодо затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, які знаходяться на території Рекшинської сільської ради, враховуючи висновок постійної комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Закону України «Про оцінку земель», Бережанська районна рада

вирішила:

Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення :

- нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення для подальшої оренди, площею 5,2115 га, кадастровий номер 6120487000:01:001:2214, за межами населеного пункту на території Рекшинської сільської ради Бережанського району Тернопільської області, вартість земельної ділянки – 16663,77 грн. (шістнадцять тисяч шістсот шістдесят три гривні, 77коп.);

- нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення для подальшої оренди, площею 5,4866 га, кадастровий номер 6120487000:01:001:2207, за межами населеного пункту на території Рекшинської сільської ради Бережанського району Тернопільської області, вартість земельної ділянки – 19998,03 грн. (дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто вісім гривень, 03 коп.);

- нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення для подальшої оренди, площею 5,6725 га, кадастровий номер 6120487000:01:001:2213, за межами населеного пункту на території Рекшинської сільської ради Бережанського району Тернопільської області, вартість земельної ділянки – 53350,32 грн. (п'ятдесят три тисячі триста п'ятдесят гривень, 32 коп.);

- нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення для подальшої оренди, площею 10,6462 га, кадастровий номер 6120487000:01:001:2215, за межами населеного пункту на території Рекшинської сільської ради Бережанського району Тернопільської області, вартість земельної ділянки – 20268,66 грн. (двадцять тисяч двісті шістдесят вісім гривень, 66 коп.).

Голова Бережанської

районної ради                                                                            В.Ф. БІЛИК