Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

Тридцять шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 22 серпня 2018 року                                       387  

м.Бережани

Про внесення змін до районного

бюджету на 2018 рік

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 22 грудня 2017 року № 296 „Про районний бюджет на 2018 рік”, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 83,0 тис.грн. за рахунок:

- 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»

83,0 тис.грн.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 261,5 тис.грн.:

2.1. За програмною класифікацією видатків:

Районна рада 18,5 тис.грн.

Освіта                                                                                                               60,0 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                                           180,0 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                            3,0 тис.грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Районна рада

18,5 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

18,5 тис.грн.

З них на:

 • поточні видатки

18,5 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

18,5 тис.грн.

2.2.2.

Відділ освіти райдержадміністрації

60,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

60,0 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

49,0 тис.грн.

КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільним закладам освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

20,5 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

28,5 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

11,0 тис.грн.

КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільним закладам освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

4,5 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

6,5 тис.грн.

2.2.3.

Бережанська районна державна адміністрація

180,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

180,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

180,0 тис.грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

180,0 тис.грн.

2.2.4.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

3,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

3,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

3,0 тис.грн.

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

3,0 тис.грн.

3. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 180,0 тис.грн.:

3.1. За головними розпорядниками коштів:

3.1.1.

Бережанська районна державна адміністрація

180,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

180,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

180,0 тис.грн.

КПКВ 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів»

180,0 тис.грн.

4. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» та 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» за спеціальним фондом на суму 180,0 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку 180,0 тис.грн., та збільшивши за загальним фондом на 180,0 тис.грн.

5. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів:

5.1.

Відділ освіти райдержадміністрації 

1,3 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

1,3 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

1,3 тис.грн.

КПКВ 0611010 «Дошкільні заклади освіти»

1,3 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

1,3 тис.грн.

з них на:

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1,3 тис.грн.

КПКВ 0611010 «Дошкільні заклади освіти»

1,3 тис.грн.

6. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 1,5 тис.грн. за рахунок передачі з загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 1,5 тис.грн.

6.1. За програмною класифікацією видатків:

Районна рада                                                                                                      1,5 тис.грн.

6.2. За головними розпорядниками коштів:

6.2.1.

Районна рада

1,5 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

1,5 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

1,5 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

1,5 тис.грн.

7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 типового рішення), згідно з додатком № 1.

8. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік, збільшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” за спеціальним фондом (в тому числі бюджет розвитку – 1,5 тис.грн.) на суму 1,5 тис.грн. та зменшивши за загальним фондом на – 1,5 тис.грн.

9. Внести зміни в пункт 3 та пункт 4 рішення сесії районної ради від 16 серпня 2018 року № 375, виклавши їх в такій редакції:

3. Зменшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 1825,318 тис.грн. за рахунок:

- 41040200 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з отримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету»

640,0 тис.грн.

- 41050300 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

340,0 тис.грн.

- 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції»

795,318 тис.грн.

- 41052000 «Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

50,0 тис.грн.

4. Зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 1825,318 тис.грн.:

4.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                         1435,318 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                                              50,0 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                             340,0 тис.грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:

4.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

1435,318 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

1435,318 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

1119,548 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

1119,548 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

315,77 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

315,77 тис.грн.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова

Бережанської районної ради                                                                             В.Ф.БІЛИК