Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тридцять сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 28 ” вересня 2018 р.                                   № 390

м. Бережани

Про внесення змін та доповнень до

районної програми сприяння поліції

у підвищенні рівня безпеки громадян 

на території Бережанського району

Тернопільської області на 2017-2019 роки

Відповідно до ст.43, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рекомендаціями постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами та постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а :

1. Внести зміни і доповнення до районної програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Бережанського району Тернопільської області на 2017-2019 роки:

1.2. У розділі 1 Паспорт Програми:

- у пункті 9 суму "219 тис. грн." замінити на суму "249 тис. грн.";

- у підпункті 1 пункту 9 суму, "219 тис. грн." замінити на суму "249 тис. грн.";

1.3. У розділі 4 "Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми":

- в абзаці третьому таблицю викласти в такій редакції:

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.):

2017

рік

2018

рік

2019 рік

Районний бюджет

249

69

100

80

Інші джерела

-

-

-

-

Всього

249

69

100

80

1.4 У розділі 6 "Напрями діяльності та заходи районної програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Бережанського району Тернопільської області на 2017-2019 роки" пункт 13 викласти в редакції згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами. 

Заступник голови Бережанської

районної ради                                                               Р.К.ВИСОЦЬКИЙ