Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тридцять восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 26” жовтня 2018 р.                                                     № 396

м. Бережани

Про внесення змін та доповнень до

програми  підтримки та розвитку

культури і мистецтва в Бережанському

районі на 2018 рік

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги звернення відділу культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації та рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а:

1. Внести зміни та доповнення до програми підтримки та розвитку культури і мистецтва в Бережанському районі на 2018 рік, а саме:

- у підпункті 10 пункту 1 розділу 6 «Напрями діяльності та заходи реалізації програми підтримки та розвитку культури і мистецтва в Бережанському районі на 2018 рік» в графі 7 «Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень» цифри 15 (п’ятнадцять) тисяч гривень замінити цифрами - 85 (вісімдесят п’ять) тисяч гривень.

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                                                                          В.Ф. БІЛИК