Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тридцять восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 26 ” жовтня   2018 р.                                                № 397

м.Бережани

Про внесення змін та доповнень до

районної програми  забезпечення  

виконання районною державною

адміністрацією делегованих їй

районною радою повноважень

на 2018-2019 роки

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги звернення районної державної адміністрації та рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а:

1. Внести зміни та доповнення до районної програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2018-2019 роки, а саме:

- у пункті 5 «Оперативне інформування органів державної виконавчої влади вищого рівня, органів місцевого самоврядування, установ, організацій підприємств щодо діяльності районної державної адміністрації через засоби зв’язку, засоби масової інформації» розділу 6 «Напрями діяльності та завдання районної програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2018-2019 роки» в графі 7 «Орієнтовні обсяги фінансування, щорічно, тис. грн. 2018 р» цифру -5 (п’ять) тисяч гривень замінити на 105 (сто п’ять) тисяч гривень.

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва .

Голова Бережанської

районної ради                                                                                       В.Ф.БІЛИК