Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тридцять восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 26 ” жовтня   2018 р.                                         № 400

м.Бережани

Про реорганізацію Бережанської центральної

районної   комунальної   лікарні   шляхом

перетворення в комунальне некомерційне

підприємство «Бережанська   центральна

районна лікарня» Бережанської районної

ради

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104-108 цивільного Кодексу України, статей 52-54, 59, 78 Господарського Кодексу України, Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я від 06.04.2017 року № 2002-VІІІ, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року №1013-Р «Про схвалення концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, якості обстежень діагностики та лікування різних захворювань жителів Бережанського району, впровадження нових підходів щодо організації закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення, розглянувши подання та обґрунтування головного лікаря Бережанської центральної районної комунальної лікарні, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

вирішила:

1. Реорганізувати Бережанську центральну районну комунальну лікарню (код ЄДРПОУ 02000435) шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради, є правонаступником всіх майнових прав та обов’язків реорганізованої шляхом перетворення Бережанської центральної районної комунальної лікарні.

3. Визнати комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради таким, що не підлягає в подальшому приватизації .

4. Утворити комісію з реорганізації Бережанської центральної районної комунальної лікарні ( далі – комісія з реорганізації ) та затвердити її склад згідно з додатком .

5. Місце знаходження Комісії з реорганізації за адресую: Україна, 47501, Тернопільська область, м. Бережани, вул. Степана Бандери, 21.

6. Комісії з реорганізації :

6.1. В установленому законом порядку повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо реорганізації юридичної особи шляхом перетворення та подати необхідні документи.

6.2. Повідомити у встановленому законодавством порядку працівників Бережанської центральної районної комунальної лікарні про припинення діяльності закладу у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення та забезпечити дотримання їх соціально – правових гарантій.

6.3. Провести інвентаризацію майна Бережанської центральної районної комунальної лікарні.

6.4. Подати в установленому порядку на затвердження Бережанської районної ради передавальні акти.

6.5. Розробити Статут КНП «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради.

6.6. Забезпечити здійснення інших організаційно – правових заходів пов’язаних з реорганізацією юридичної особи шляхом перетворення, відповідно до вимог чинного законодавства.

7. Встановити термін заявлення кредиторами своїх вимог до Бережанської центральної районної комунальної лікарні - 2 (два) місяці з дня опублікування повідомлення про рішення сесії Бережанської районної ради щодо її реорганізації.

8. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                                         В.Ф.БІЛИК