Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тридцять восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “ 26 ” жовтня   2018 р.                                              № 401

м.Бережани

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних

ділянок сільськогосподарського призначення

державної власності за межами населеного

пункту на території Нараївської сільської

ради

Розглянувши листи Державного підприємства «Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» від 03.10.2018 року № 01-10/555 та ТОВ ЕКК «Роміс» від 24.10.2018 р. № 1-10/18 щодо затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для подальшого продажу права оренди на них на земельних торгах, враховуючи висновок постійної комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Закону України «Про оцінку земель», Бережанська районна рада

вирішила:

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для подальшого продажу права оренди на неї на земельних торгах площею 3,1019 га, кадастровий номер 6120485100:01:001:1568, за межами населеного пункту на території Нараївської сільської ради Бережанського району Тернопільської області, вартість земельної ділянки – 28884,00 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні, 00 коп.).

2. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для подальшого продажу права оренди на неї на земельних торгах площею 16,5993 га, кадастровий номер 6120485100:01:001:1557, за межами населеного пункту на території Нараївської сільської ради Бережанського району Тернопільської області, вартість земельної ділянки – 83544,68 грн. (вісімдесят три  тисячі п’ятсот сорок чотири гривні, 68 коп.)

Голова Бережанської

районної ради                                                                          В.Ф.БІЛИК