Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тридцять дев’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 14 ” листопада   2018 р.                                   № 405

м.Бережани

Про внесення змін до районного

бюджету на 2018 рік

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 22 грудня 2017 року № 296 „Про районний бюджет на 2018 рік”, рішення Тернопільської обласної ради від 6 листопада 2018 року №1230 "Про внесення змін до обласного бюджету", рішення Жуківської сільської ради від 10 жовтня 2018 року № 214, Урманської сільської ради від 13 листопада 2018 року № 327, Саранчуківської сільської ради від 14 листопада 2018 року №298, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 2706,985 тис.грн. за рахунок:

- 41040200 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету»

2312,3 тис.грн.

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

200,685 тис.грн.

- 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»

194,0 тис.грн.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 3043,985 тис.грн.:

2.1. За функціональною класифікацією видатків:

Районна рада                                                                                                     50,0 тис.грн.

Освіта                                                                                                       1898,085 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                                          542,3 тис.грн.

Культура                                                                                                          503,6 тис.грн.

Видатки не віднесені до основних груп                                                     50,0 тис.грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Районна рада

50,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

50,0 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

40,0 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

40,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

10,0 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

10,0 тис.грн.

2.2.2.

Відділ освіти райдержадміністрації

1898,085 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

1898,085 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

1154,4 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

1100,0 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

39,0 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

15,4 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

414,4 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

400,0 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

11,0 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

3,4 тис.грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

285,5 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

282,3 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

3,2 тис.грн.

 • поточні видатки

43,785 тис.грн.

КПКВ 0611010 «Дошкільні заклади освіти»

3,7 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

9,0 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

8,0 тис.грн.

КПКВ 0615053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості»

23,085 тис.грн.

2.2.3.

Бережанська районна державна адміністрація 

542,3 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

542,3 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

542,3 тис.грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

530,0 тис.грн.

КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги»

2,3 тис.грн.

КПКВ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

10,0 тис.грн.

2.2.4.

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації

503,6 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

503,6 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

359,0 тис.грн.

КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

70,0 тис.грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

161,6 тис.грн.

КПКВ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

13,0 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

84,4 тис.грн.

КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

30,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

62,8 тис.грн.

КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 

17,0 тис.грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

14,1 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

21,7 тис.грн.

КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

10,0 тис.грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

74,8 тис.грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 

3,2 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

71,6 тис.грн.

 • поточні видатки

7,0 тис.грн.

КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури i мистецтва»

7,0 тис.грн.

2.2.5.

Фінансове управління райдержадміністрації

50,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

50,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні трансферти

50,0 тис.грн.

КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

50,0 тис.грн.

3. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів:

3.1.

Районна рада

Збільшити асигнування на:

66,1 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

51,0 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

51,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

14,0 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

14,0 тис.грн.

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1,1 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

1,1 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

66,1 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

66,1 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

66,1 тис.грн.

4. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік в сумі 337,0 тис.грн.:

4.1. За програмною класифікацією видатків:

Культура                                                                                                         337,0 тис.грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:

4.2.1.

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації

Зменшити асигнування на:

337,0 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

337,0 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

337,0 тис.грн.

5. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2018 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” за спеціальним фондом на суму 337,0 тис.грн. в тому числі бюджет розвитку –337,0 тис.грн. та збільшивши за загальним фондом на – 337,0 тис.грн.

6. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2018 рік (додаються).

7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році (додаток № 7 типового рішення), згідно з додатком № 1.

8. Внести зміни в пункт 3.2.5. рішення сесії районної ради від 26 жовтня 2018 року   № 399, виклавши його в такій редакції:

3.2.5.

Фінансове управління райдержадміністрації

151,772 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

151,772 тис.грн.

з них на:

 • поточні трансферти

23,0 тис.грн.

КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

23,0 тис.грн.

 • капітальні трансферти

128,772 тис.грн.

КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

128,772 тис.грн.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

 

Голова

Бережанської районної ради                                                                                   В.Ф. БІЛИК