Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тридцять дев’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 14 ” листопада   2018 р.                               № 406

м.Бережани

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних

ділянок, користувачем яких є ТОВ

“Підвисоцький завод будівельних

матеріалів” на території Підвисоцької

сільської ради Бережанського району

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю “Підвисоцький завод будівельних матеріалів” від 05.11.2018 року № 99, розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації від 29.10.2018 року № 815-од щодо затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, користувачем яких є ТОВ “Підвисоцький завод будівельних матеріалів” на території Підвисоцької сільської ради Бережанського району, враховуючи висновок постійної комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Закону України «Про оцінку земель», Бережанська районна рада

вирішила:

Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, користувачем яких є ТОВ “Підвисоцький завод будівельних матеріалів”:

- нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 7,0866 га, кадастровий номер 6120485700:01:001:0952, за межами населеного пункту на території Підвисоцької сільської ради Бережанського району Тернопільської області, вартість земельної ділянки – 5751325,70 грн. (п’ять мільйонів сімсот п’ятдесят одна тисяча триста двадцять п’ять гривень, 70 коп.);

- нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 17,6215 га, кадастровий номер 6120485700:01:001:0953, за межами населеного пункту на території Підвисоцької сільської ради Бережанського району Тернопільської області, вартість земельної ділянки – 14301214,38 грн. (чотирнадцять мільйонів триста одна тисяча двісті чотирнадцять гривень, 38 коп.).

Голова Бережанської

районної ради                                                         В.Ф.БІЛИК